Form of Work
Artykuły
(24)
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(18)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(18)
Author
Telak Jerzy
(9)
Starkowski Mieczysław T
(4)
Ciereszko Jerzy
(2)
Jerszyński Damian
(2)
Rawski Aleksander
(2)
Tabaczek Bejster Iwona
(2)
Wochna Krystian
(2)
Aleksandrowicz Iwona Magdalena
(1)
Biedka Magdalena
(1)
Bojarun Arkadiusz
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Burski Jerzy
(1)
Błasiak Paweł
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Chudy Sławomir
(1)
Czubak-Ptasińska Aleksandra
(1)
Farysej Joanna
(1)
Galarowicz Oksana
(1)
Gałązkowski Robert
(1)
Gołębiewski Łukasz
(1)
Gryta Bartłomiej
(1)
Guła Przemysław
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kała Dariusz
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Konieczny Grzegorz
(1)
Konieczny Jerzy (politolog)
(1)
Kopaczewski Marian
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kozak Tomasz
(1)
Krajewska Monika
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Machała Waldemar
(1)
Michalak Grzegorz
(1)
Michalik Tomasz
(1)
Michniewicz Iwona
(1)
Michniewicz Romuald
(1)
Murias Radosław
(1)
Niedzwiedzki Sebastian
(1)
Parnicki Florian
(1)
Pilip Sławomir
(1)
Ptasiński Radosław
(1)
Rysz Stanisław J
(1)
Różański Paweł
(1)
Schroeder Maciej (1949- )
(1)
Siłakiewicz Piotr
(1)
Skalski Dariusz
(1)
Starzyński Marian
(1)
Szwarc Zdzisław
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wicher Jacek
(1)
Wiesner Wojciech
(1)
Wójcik Anita
(1)
Zieliński Damian
(1)
Zwierzyna Jarosław
(1)
Zych Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(36)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(46)
Ratownictwo wodne
(31)
Państwowa Straż Pożarna
(8)
Ratownictwo
(8)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(7)
Współdziałanie służb
(7)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(6)
Bezpieczeństwo
(5)
Ratownictwo medyczne
(4)
Reagowanie kryzysowe
(4)
sport
(4)
służby ratownicze
(4)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Szkolenie
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
ćwiczenia ratownicze
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Akweny
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Historia
(2)
Ochrona ludności
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Urazy
(2)
Woda
(2)
konferencje
(2)
psy ratownicze
(2)
wypadki wodne
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Alarmowanie
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Czerwony Krzyż
(1)
Działania operacyjne
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Geoinformacja
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Katastrofy
(1)
Logistyka
(1)
Medycyna
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Organizacja
(1)
Policja
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawo
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(1)
Ryzyko
(1)
SAR
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
dydaktyka
(1)
informatyzacja
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
poszkodowani
(1)
powiadamianie
(1)
przepisy
(1)
ratownictwo górnicze
(1)
reanimacja
(1)
sprzęt ratownictwa medycznego
(1)
sprzęt ratownictwa technicznego
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy ratownicze
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
taktyka ratownicza
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Materiały konferencyjne
(2)
46 results Filter
No cover
Article
In basket
Zdążyć na czas / Aleksander Rawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2007/9 s.15-17.
Struktura i zadania ratowników legionowskiego WOPR.
No cover
Article
In basket
Z nogą w łodzi / [rozmowa z] Paweł Błasiak ; Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/7 s.10-13.
Rozmowa z wiceprezesen WOPR na temat funkcjonowania i działalności WOPR, budżetu, obowiązujących przepisów, wyposażenia ratowników i współpracy ze strażą pożarną.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono współczesne sposoby niesienia pomocy na wodach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-280/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wodni ratownicy / Aleksander Rawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2003/7 s.14-16.
Zadania i struktura WOPR.
No cover
Article
In basket
Struktura zachowań ratowników WOPR podczas bezpośredniego kontaktu z tonącym agresywnym / Paweł Różański, Bartłomiej Gryta // W: Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska / red. Joanna Łaszczyńska. - Warszawa : Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2006. - s. 143-150 .
Sygnatura B-276/Czyt., B-277, B-357
No cover
Article
In basket
Test sprawności ratowniczej metodą oceny i selekcji ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego / Piotr Siłakiewicz // W: Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska / red. Joanna Łaszczyńska. - Warszawa : Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2006. - s. 121-129 .
Sygnatura B-276/Czyt., B-277, B-357
No cover
Article
In basket
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/7 s.16-19.
Przedstawia zadania i działalność WOPR
No cover
Article
In basket
W wodnym żywiole / Jerzy Telak // Przegląd Pożarniczy. - 2011/3 s.12.
Przedstawiono krótko zadania, organizację i działalność WOPR.
No cover
Article
In basket
Omawia historię organizacji i działalności wielkopolskiego ratownictwa wodnego i utworzenia WOPR.
No cover
Article
In basket
Omawia działalność naukowo-dydaktyczną, stosowane formy promocji i profilaktyki oraz publikacje wydawane przez WOPR.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Sport, turystyka, hobby
Streszczenie: Opracowanie jest próbą przedstawienia rozwoju sportu ratowniczego w latach 1967-2012 w Polsce. Przyjęty okres historyczny ma duże znaczenie w historii rozwoju WOPR i sportu ratowniczego, ukazuje proces stopniowego wrastania ich elementów w strukturę cywilizacji i kultury polskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20630 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20629/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Materiały konferencyjne przedstawione podczas III Zimowej Szkoły Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku wodnym oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jego stan fizyczny i psychiczny w różnych sytuacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1754/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Przekazanie jednej organizacji całej dziedziny życia i nauki, jaką jest ratownictwo wodne, prowadzi do monopolu tejże organizacji, a co za tym idzie pewnej inercji, braku potrzeby rozwoju i dokonywania zmian. Dlatego też przez wiele dziesięcioleci przenoszone są przestarzałe wzorce i treści, zarówno w odniesieniu do standardów wyposażenia, norm szkoleniowych, stosowanych metod, nazewnictwa czy też nadawanych stopni. Przytomny tonący - określany jako „agresywny” jest tego dobitnym przykładem.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono statystyki utonięć w latach 1999-2010 w Polsce i przyczyny wypadków. Omówiono obowiązki ratowników WOPR, stopnie służbowe oraz stosowane nad akwenami znaki ostrzegawcze.
No cover
Article
In basket
Bezpieczny dzień na plaży / Arkadiusz Bojarun // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/6 s.12-18.
Przedstwiono rozmowę z dr. Jerzym Telakiem, ustępującym prezesem WOPR na temat specyfiki pracy ratowników WOPR. Bardzo dobrze oceniono tu pracę zachodniopomorskich ratowników WOPR.
No cover
Article
In basket
Na wodzie ze wsparciem samorządu / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/9 s.14-15.
Wsparcie samorządów dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
No cover
Article
In basket
Ochotnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym / Dariusz P. Kała // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/9 s.34-35.
Omawia podstawy współpracy oraz zadania TOPR, GOPR i WOPR w ramach KSRG
No cover
Article
In basket
Omówiono Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Przedstawiono definicje, podmioty wykonujące ratownictwo wodne, kwalifikacje ratowników i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliogr.
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie działalności WOPR od chwili jego powstania w 1962. Materiał przedstawiono w układzie rzeczowym, w czterech rozdziałach. Dwa pierwsze opisują tradycje ratownictwa wodnego na świecie i w Polsce do 1962 r. Rozdział trzeci zawiera informacje dotyczące założenia i rozwoju WOPR w latach 1962-1989 (strukturę organizacyjną, sprzęt ratowniczy, stopnie obowiązujace w ratownictwie wodnym, szkolenie ratowników). W rozdziale czwartym zaprezentowano działalność sportową WOPR, tj. zawody ratownicze w latach 1967-1989. Rozdział piąty jest efektem analizy wypadków utonięć na terenie Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19698, I-19697 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19696/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-70
Bibl. 7 poz.
Stosowanie nowoczesnych technologii w ratownictwie wodnym m. in. wykorzystanie dronów.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again