Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(20)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(21)
Author
Rogula-Kozłowska Wioletta
(3)
Frankowska Ewa
(2)
Pecio Mariusz
(2)
Woliński Marek
(2)
Berny Jan Stanisław
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Chrzęstek Jacek. (1964- )
(1)
Cieślik Kinga
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dylowska Dagmara Weronika
(1)
Gad Dominik
(1)
Gromek Paweł
(1)
Jagodziński Tomasz
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kosiela Wojciech
(1)
Krzyżyk Angelika
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Miechówka Bartosz
(1)
Misiurski Michał
(1)
Muszczak Zbigniew
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Orczyk Daniel
(1)
Poński Piotr
(1)
Prędecka Anna
(1)
Romaniec Piotr
(1)
Ruta Kamil
(1)
Ryski Grzegorz
(1)
Sabat Robert
(1)
Sapała Karol
(1)
Siciński Kacper
(1)
Sorbian Piotr
(1)
Suder Jacek
(1)
Szymański Marek
(1)
Słomiński Sylwester
(1)
Trepka Seweryn
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Łuszczyńska Karolina
(1)
Year
2020 - 2022
(21)
2010 - 2019
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Komendy straży pożarnych
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
Pył zawieszony
(3)
Zanieczyszczenie powietrza
(3)
Ewakuacja
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo konstrukcji
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Centra handlowe
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ergonomia
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Komendanci straży pożarnej
(1)
Lasy
(1)
Motywacja
(1)
Parki narodowe/rezerwaty
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Policja
(1)
Recykling
(1)
Smog
(1)
Sport pożarniczy
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Stan techniczny
(1)
Strażacy
(1)
Teatry (budynki)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
gotowość operacyjna
(1)
kopalnie
(1)
oświetlenie ewakuacyjne
(1)
rekultywacja
(1)
siarka
(1)
łączność radiowa
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(1)
Subject: place
Województwo świętokrzyskie
(24)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(6)
Województwo podkarpackie
(3)
Województwo mazowieckie
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Świętokrzyski Park Narodowy (obszar)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(21)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(16)
Architektura i budownictwo
(4)
Medycyna i zdrowie
(3)
Ochrona środowiska
(2)
Inżynieria i technika
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Państwowe organy ochrony przeciwpożarowej Ziemi Kieleckiej i Świętokrzyskiej 1950-2010 / Grzegorz Ryski - Kielce : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 2010 - 204 strony : fotografie, schematy ; 24 cm
Bibliogr. s. 183
Publikację wydano z okazji 60 rocznicy powstania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej.
Streszczenie: Myślą przewodnią towarzyszącą temu opracowaniu było przedstawienie genezy powstania Państwowych Organów Przeciwpożarowej na terenie Kielecczyzny oraz ich wieloletniego rozwoju aż do czasów współczesnych z uwypukleniem dziejow Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
No cover
Book
In basket
Publikacja wydana z okazji 70-lecia Państwowych Organów Ochrony Przeciwpożarowej oraz 25-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
Bibliografia 15 poz., wykaz skrótów
Streszczenie: W niniejszej publikacji zamieszczono biogramy komendantów, którzy przeszli w stan spoczynku, ponieważ tylko w tym przypadku można przedstawić cały dorobek danej osoby w służbie.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi pełni niezwykle ważną funkcję w każdym przedsiębiorstwie. Jednym z głównych zagadnień tego zarządzania jest właściwe motywowanie pracowników. Motywacja nie jest zdolnością czy sprawnością do podejmowania i wykonywania zadań, a chęcią pracownika do powtarzania określonych czynności, do zwiększania własnych wysiłków w celu jak najlepszego wykonywania powierzonych obowiązków. Motywowanie to podstawa sukcesu organizacji, a jakość posiadanych zasobów ludzkich to podstawowy czynnik decydujący o pozycji na rynku. Państwowa Straż Pożarna nieprzerwanie od wielu lat przewodzi wśród zawodów we wskaźniku zaufania społecznego. Tak wysoki poziom zaufania wśród społeczeństwa to zasługa tysięcy funkcjonariuszy, którzy swą ofiarną pracą wykazywali swój profesjonalizm i poświecenie służbie ojczyzny. Niewątpliwie jednym z filarów tego sukcesu jest odpowiedni system motywacyjny, który zachęca ludzi do działania i doskonalenia zawodowego. Narzędzia motywacyjne, pomimo swej powszechności, leżą w rękach przełożonych, którzy mogą z nich korzystać wedle własnej woli. Dlatego też powstają znaczne różnice w ich stosowaniu na terenie kraju. Z tego powodu przełożeni powinni wykazywać się wiedzą z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności z zakresu odpowiedniego motywowania podwładnych, by wzbudzić w nich chęć do poszerzania kompetencji i szlifowania posiadanych umiejętności. Celem niniejszej pracy była analiza i ocena systemu motywacyjnego w PSP z próbą jego udoskonalenia. W pracy starano się wykazać, że odpowiednia motywacja wpływa na efektywność działań operacyjnych strażaków. Po analizie przeprowadzonych badań nasuwa się wniosek, że najistotniejszym czynnikiem motywacyjnym dla funkcjonariuszy jest czynnik finansowy. Nie stanowi to nadzwyczajnego przypadku, pieniądze są przecież bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Część pracowników Państwowej Straży Pożarnej ma niskie dodatki służbowe oraz nie otrzymuje dodatków motywacyjnych. Wymienione dodatki składają się przecież na pensje strażaków. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że obecny stan systemu motywacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej jest nie najlepiej postrzegany. Strażacy nie czują się właściwie docenieni przez swoich przełożonych. Wynagrodzenie za wysiłek włożony w wykonywanie zadań służbowych jest niedostateczny. Jednakże głównymi brakującymi czynnikami motywacji jest oprócz braku satysfakcjonującego wynagrodzenia, także brak właściwego dialogu na linii przełożony – podwładny. Część funkcjonariuszy uważa, że jest źle traktowana przez przełożonych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17771/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-55.
Streszczenie: Celem pracy było określenie zagrożeń pożarowych i wybuchowych możliwych do wystąpienia w normalnym trybie funkcjonowania, przy jednoczesnym wskazaniu obowiązujących przepisów prawa. Ponadto przeprowadzono analizę i ocenę zastosowanych zabezpieczeń adekwatnych do poziomu zagrożenia. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowany w Promniku koło Kielc to bardzo nowoczesny, wielofunkcyjny zespół obiektów stanowiący własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Kielcach Sp. z o.o. Przeznaczeniem jego działalności jest unieszkodliwianie i recykling odpadów na możliwie jak najwyższym poziomie. Sprawność odzysku surowców wtórnych dochodzi do 75% dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych i najefektywniejszych technologii przemysłowej. Analiza wykazała doskonałe przygotowanie zakładu do jego bezpiecznego użytkowania. Świadomość zastosowanych środków pod kątem bezpieczeństwa ppoż. poparta jest bardzo dobrymi wynikami kontroli prowadzonych przez powołane do tego jednostki. Zastosowane zabezpieczenia w wielu przypadkach są znacznie większe niż oczekują tego przepisy. Zaangażowanie osób zarządzających obiektem w szeroko pojęte bezpieczeństwo skutkuje bardzo dobrze zorganizowanymi i przeprowadzonymi ćwiczeniami taktyczno bojowymi, z których korzyści czerpali wszyscy biorący w nich udział uczestnicy. Bardzo dobrze funkcjonujący system zaopatrzenia wodnego w połączeniu z ponad normatywnymi wartościami branymi pod uwagę podczas projektowania, SSP, oddzieleń przeciwpożarowych, klas wytrzymałości ogniowej, nośności, szczelności, izolacyjności ogniowej potwierdziło, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów spełnia wymagania obecnych przepisów przeciwpożarowych i jest bezpieczny w trakcie jego funkcjonowania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17893/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2396 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 42-43.
Streszczenie: Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu opatowskiego czuwają między innymi funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Przedstawiona praca zawiera analizę zagrożeń występujących na obszarze danego powiatu. Oceniono również poziom zabezpieczenia powiatu biorąc pod uwagę siły i środki przeznaczone do reagowania na występujące zagrożenia oraz likwidację ich skutków. Ocena opierała się głównie na poziomie wyszkolenia oraz stanie wyposażenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyciągnięte wnioski pozwoliły autorowi stwierdzić, że powiat jest zabezpieczony w sposób dobry. Zaproponowano także rozwiązania mogące usprawnić działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-18286/CD
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 93-94.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiona została ocena warunków ochrony przeciwpożarowej w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, która została wykonana przy użyciu narzędzi informatycznych w postaci programów Mathcad oraz Excel. Opracowanie pozwoliło na porównanie warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku z aktualnymi przepisami oraz zaproponowano rozwiązania zamienne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Pierwsza część pracy nakreśla ogólną charakterystykę obiektu, który był analizowany. Kolejny rozdział przedstawia wymagania budowlano-instalacyjne i ochrony przeciwpożarowej dla wybranej grupy obiektów. Trzeci rozdział to analiza bezpieczeństwa pożarowego pod względem obowiązujących przepisów. Wskazano w nim również nieprawidłowości oraz zaproponowano rozwiązania zamienne. W kolejnych częściach pracy skupiono się na opisie przeprowadzonej symulacji ewakuacji oraz wskazano rozwiązania zamienne, które mają na celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Ostatnie rozdziały opracowania to analiza i ocena wpływu zastosowanych rozwiązań na stan bezpieczeństwa pożarowego, a także podsumowanie i wnioski które wynikły podczas opracowywania dokumentu. [Streszczenie autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16953/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 66-67.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było opracowanie projektu doposażenia w przyczepę specjalistyczną służącą do przewozu armatury pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne w Wodzisławiu Ślaskim. W celu jego wykonania dokonano analizy identyfikacyjnej powiatu wodzisławskiego jak i samej komendy wraz z podległymi jej Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi. Uzyskane w ten sposób informacje zostają poddane analizie problemowej w celu określenia zapotrzebowania na sprzęt pożarniczy. Projekt zakłada doposażenie każdej JRG w jeden egzemplarz przyczepy wraz z osprzętem. Składa on się z takich kroków jak określenie wymagań techniczno-użytkowych stawianych przyczepie (podwozie i zabudowa), dobranie koniecznego sprzętu, analiza i wybór gotowego rozwiązania na rynku polskim oraz opracowanie parametrów wdrożenia takich jak koszt, harmonogram, ryzyko i efektywność. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17485/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach .123-125
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest ergonomia pracy na stanowisku ratownika w JRG Starachowice w odniesieniu do zabudów pojazdów ratowniczo – gaśniczych. Praca składa się z dwóch powiązanych ze sobą części – literaturowej i badawczej. W części pierwszej – literaturowej przedstawiono zagadnienia związane z Ergonomią i Antropometrią. Dokonano przeglądu literatury i dostępnych źródeł w celu określenia specyfiki pracy strażaka i wynikających z niej zagrożeń. Kolejnym krokiem był przegląd norm i aktów prawnych w celu podzielenia i sklasyfikowania pojazdów pożarniczych oraz określenia wymagań im stawianych z dziedziny Ergonomii. Dokonano przeglądu standardów wyposażenia pojazdów ratowniczo gaśniczych. Część badawcza rozpoczęto od scharakteryzowania wybranych pojazdów i pomierzenia wybranych elementów mających wpływ na ergonomię ich użytkowania. Sporządzono spis wyposażenia i rozmieszczenia sprzętu na poszczególnych samochodach. Korzystając z uzyskanej wcześniej wiedzy dokonano analizy otrzymanych danych pod kątem ergonomii użytkowania. Uzyskaną wiedzę skonfrontowano ze stanem faktycznym i opiniami użytkowników uzyskanymi podczas ćwiczeń. Sporządzono dokumentację fotograficzną obrazującą uzyskane w trakcie pracy wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17359/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 99-100.
Streszczenie: Wyszkolenie członków załóg oraz gotowość operacyjno-techniczna jednostek ochotniczej straży pożarnej są czynnikami gwarantującymi skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Nowoczesne wyposażenie jednostek straży pożarnej i odpowiednio wyszkolone kadry umożliwiają niesienie specjalistycznej pomocy dotyczącej ochrony zdrowia i życia osób poszkodowanych w zdarzeniach wypadkowych. Celem pracy jest właściwie przeprowadzona diagnoza stanu wyszkolenia członków załóg i gotowości operacyjno–technicznej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu włoszczowskiego. Dzięki analizie, a także ocenie uzyskanych wyników badań wskazano obszary przewidywane do potencjalnych udoskonaleń w tym zakresie. Zdiagnozowano sytuację kadrową, stan wyszkolenia i wyposażenia w sprzęt ratowniczy w poszczególnych gminach i jednostkach ochotniczych straży pożarnych zorganizowanych w powiecie włoszczowskim. Zaproponowano także pewne rozwiązania systemowe mające na celu podniesienie jakości zadań wykonywanych przez strażaków na monitorowanym obszarze. Dotyczy to zwłaszcza obszarów, w których diagnozowane były pewne nieprawidłowości. W pracy wykorzystano przy tym dostępne dane źródłowe oraz aktualne prawodawstwo obowiązujące w obszarze analizowanej tematyki. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17905/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: W Polsce odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa między innymi na instytucji Policji. Policja jest podstawową i uzbrojoną służbą mundurową, której zadaniem jest ochrona ludzi, ochrona porządku publicznego, ściślej, ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrona mienia. W pracy poruszono kwestie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, przedstawiono strukturę organizacyjną Policji i wyszczególniono zadania, które odgrywa. Cel pracy stanowi ukazanie roli Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej w opinii mieszkańców gminy Małogoszcz. Pracę rozpoczyna część metodologiczna, która ujmuje najważniejsze zagadnienia związane ze sposobem prowadzenia badań, wyjaśnia co jest celem zadań, jak skonstruowano problemy badawcze i jakie hipotezy badawcze postawiono. Praca zawiera także charakterystykę instytucji Policji w Polsce. Uwzględnia także omówienie regulacji prawnych funkcjonowania Policji w Polsce. Natomiast, w empirycznej części pracy Autorka podejmuje próbę przedstawienia wizerunku małogoskiej Policji w mniemaniu społeczności, zamieszkującej gminę Małogoszcz. Do skomponowania pracy wykorzystano źródła naukowe, publikacje i literaturę z powołaniem się na najnowsze pozycje. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17324/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
NBibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-61.
Streszczenie: Powyższa praca „Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej z innymi instytucjami na terenie powiatu koneckiego w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnych”, przedstawia problematykę społeczności lokalnych oraz wpływu współdziałania PSP z innymi instytucjami na poziom bezpieczeństwa lokalnego. Praca skupia się na zaprezentowaniu problematyki bezpieczeństwa lokalnego, określeniu głównych obszarów współdziałania podmiotów ratowniczych wraz z identyfikacją specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnej w powiecie koneckim. Metodami badawczymi pozwalającymi określić bezpieczeństwo lokalne oraz zagrożenia w powiecie koneckim, wraz z oceną służb i instytucji funkcjonujących na terenie powiatu oraz jakość ich współdziałania był sondaż diagnostyczny przeprowadzony za pomocą ankiety skierowanej do mieszkańców powiatu koneckiego oraz wywiad ekspercki z Komendantem Powiatowym PSP oraz Dowódcą JRG. Wedle wyników badań, poziom bezpieczeństwa lokalnego w powiecie koneckim jest wysoki, a jakość współdziałania służb, inspekcji i straży lokalnych określa się jako bardzo dobrą. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17025/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-43.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 na stanowiskach kierowania Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz rozpoznanie ewentualnych okoliczności wystąpienia wzrostów stężeń pyłu. Pomiary przeprowadzono w czterech różnych miejscowościach: Końskich, Pułtusku, Leżajsku i Łańcucie, przez 3 dni z odstępami odczytu co 15 minut. W analizie uwzględniono pomiary Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z najbliższej dostępnej stacji pomiarowej. Zauważalna wśród wszystkich pomiarów była tendencja do wzrostów stężeń PM10 i PM2,5 w godzinach zmian służb na Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych. Przy powrocie z działań, w kilku przypadkach dało się zauważyć wzrost stężeń PM20 i PM2,5. Dalsze badania powinny objąć większą ilość jednostek oraz dokonać analizy jakościowej pyłu występującego podczas wspomnianych skoków stężeń w celu określenia okoliczności jego powstania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16922/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-52.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 w wybranych pomieszczeniach biurowych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz ich przypuszczalnych źródeł pochodzenia. Badania przeprowadzono w pokojach dowódców zmian w jednostkach znajdujących się w: Leżajsku, Pułtusku, Łańcucie i Końskich. Pobieranie wyników trwało od 3 do 5 dni z średnią częstotliwością zapisu co 10 minut. Analiza otrzymanych stężeń opierała się na porównaniu do stężeń pyłów w powietrzu atmosferycznym, pobranych ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W trakcie badań zaobserwowano wpływ przemieszczania się osób oraz wykonywania różnych czynności na otrzymane wyniki. Miernik zarejestrował wzrost stężeń pyłów po powrotach z kilku zdarzeń. Aby dokładniej zbadać pochodzenie pyłów w pomieszczeniach biurowych należałoby przeprowadzić analizę jakościową pyłów oraz częstsze wykonywanie pomiarów wraz z monitorowaniem czynności wykonywanych w pomieszczeniu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16912/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 39-41.
Streszczenie: Celem pracy jest ocena zagrożeń środowiskowych związanych z działalnością kopalni „Osiek” oraz propozycja zagospodarowania wybranego terenu. Eksploatacja siarki na terenie kopalni prowadzona jest od 1993 roku. Otworowa metoda wydobywania siarki w dużym stopniu wpływa na degradację środowiska. Skażenie chemiczne i przekształcenia geomechaniczne to jedne z głównych problemów występujących po zakończeniu działalności kopalni. Działaniem niwelującym degradację środowiska jest rekultywacja. Prace rekultywacyjne prowadzone są etapami poczynając od zneutralizowania skażenia po przez nawożenie minerałami i równanie terenu. Ostatnim etapem jest zagospodarowanie terenu. W pracy zostały opisane trzy kopalnie, które zostały już poddane zabiegom rekultywacyjnym. Każda kopalnia została zrekultywowana w innym kierunku w celu przedstawienia przeprowadzonych prac. Dla wybranego obszaru na terenie kopalni „Osiek” został ustalony rekreacyjny kierunek rekultywacji. Zostały opisane działania przygotowawcze do wdrożenia projektu zagospodarowania oraz utworzenia toru off – road na wybranym obszarze. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17444/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-66.
Streszczenie: Tematem pracy jest „Ocena funkcjonalna samochodów pożarniczych ze zbiornikami wodnymi w działaniach ratowniczo – gaśniczych PSP na terenie gminy Chmielnik”. Część literaturowa obejmuje podstawy prawne i teoretyczne z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz ochrony przeciwpożarowej. Część badawcza obejmuje charakterystykę gminy Chmielnik – dane dotyczące gminy oraz zagrożenie występujące na jej terenie. Ta część opisuje zasoby wodne występujące na terenie gminy, przedstawia podstawowe dane dotyczące pożarów i miejscowych zagrożeń w latach 2015-2020 występujących na terenie gminy oraz analizuje rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej. W tej części jest również analiza samochodów pożarniczych ze zbiornikami wodnymi oraz ich ocena funkcjonalna, a także propozycja poprawy w zakresie usprawnienie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Chmielnik. Praca zakończona jest podsumowaniem i wnioskami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18223/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: By dokładnie przeanalizować system łączności pod kątem techniczno funkcjonalnym w powiecie ostrowieckim, pracę podzielono na dwie części – część teoretyczną i analityczną. W pierwszej części pracy scharakteryzowano występujące rodzaje systemów łączności: konwencjonalny analogowy, konwencjonalny cyfrowy, trankingowy, satelitarny, telefonii komórkowej. Rozdział drugi to przedstawienie zasad obowiązujących na potrzeby łączności w KSRG, obowiązujące akty prawne, budowy kryptonimów, struktury sieci radiowych i organizacji łączności na potrzeby KDR. Kolejny rozdział opisuje nam charakterystykę powiatu ostrowieckiego pod kątem występujących zagrożeń. Opisano podział powiatu na dwie jednostki ratowniczo gaśnicze oraz wspierające je ochotnicze straże pożarne. Przedstawiono organizację łączności i wykaz kryptonimów. Scharakteryzowano sprzęt będący na wyposażeniu Komendy. Czwarty rozdział rozpoczyna część analityczną pracy, której podstawą była ankieta przeprowadzona wśród 60 strażaków z terenu powiatu. Pytania dotyczyły głównie ogólnej znajomości tematyki łączności, wykorzystania poszczególnych sieci, problemów występujących z różnymi markami radiotelefonów, zastosowania funkcji i akcesoriów, ogólnej oceny i propozycji usprawnienia systemu. Następną częścią była ocena systemu łączności według kryteriów wyposażenia w sprzęt zgodnie z normatywem, poprawności funkcjonowania SKKP, dobrania kryptonimów dla osób funkcyjnych i sprzętu, kryterium wiedzy funkcjonariuszy, zasięgu sieci powiatowej. Na koniec przedstawiono propozycje usprawnienia systemu i opisano wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17371/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w samorządzie powiatowym : analiza doświadczeń w powiecie kieleckim : lata 1995-2015 / Robert Sabat // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 155-173. .
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój sieci straży włączonych do KSRG w poszczególnych latach w powiecie kieleckim. Omówiono także dynamikę wzrostu wyposażenia w sprzęt ratowniczy, wyszkolenie, udziały w akcjach i finansowanie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 101-103.
Streszczenie: Praca magisterską stanowi badanie wpływu uprawiania sportu na doskonalenie sprawności, integracji i motywowania strażaków w kontekście działalności operacyjnej jednostek PSP na podstawie dwóch różnych środowisk – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie oraz kadry polskiej strażaków w sporcie pożarniczym. W pracy poruszono zagadnienia dotyczące motywacji, scharakteryzowano strukturę organizacyjną PSP, przedstawiono historię sportu pożarniczego, opisano sposób, w jaki można wstąpić w szeregi PSP, omówiono podział ryzyka operacyjnego, a także poruszono kwestię bezpieczeństwa strażaków podczas działań operacyjnych. Badania empiryczne zostały przeprowadzone w dwóch różnych środowiskach za pomocą ankiety. W rozdziale ostatnim zaprezentowano wyniki w formie graficznej oraz sformułowano wnioski. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18081/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again