Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(30)
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(31)
Author
Boczarski Jarosław
(5)
Denczew Sławczo
(4)
Woliński Marek
(4)
Chrzęstek Jacek
(2)
Kowalski Maciej
(2)
Piepiora Zbigniew
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Władowski Dawid
(2)
Bardziński Rafał
(1)
Bareya Dariusz
(1)
Betin Dawid
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bojakowski Kamil
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Borzych Maciej
(1)
Bylica Przemysław
(1)
Cechowski Jarosław
(1)
Chlebowski Łukasz
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Czarnecki Robert
(1)
Cześnik Bartosz
(1)
Dudek Adam
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Górski Tomasz
(1)
Iwiński Dariusz
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kowalski Damian
(1)
Krasucki Patryk
(1)
Kubiak Michał
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Marcysiak Tomasz
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Poraj Maciej
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Sobieraj Robert
(1)
Studziński Maciej
(1)
Szajgicki Patryk
(1)
Szewczyk Joanna
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Zasada Damian
(1)
Zgajewski Jędrzej
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Łoboda Piotr
(1)
Łukasz Sławomir Szrull
(1)
Łyszcz Marcin
(1)
Świątkowski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(28)
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(8)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Ewakuacja ludności
(2)
Straż pożarna
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
łączność radiowa
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Automatyczny zewnętrzny defibrylator (AED)
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Budynki wysokie
(1)
Cukrownie
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ewakuacja
(1)
Finanse
(1)
Garaże
(1)
Geoinformacja
(1)
Hale (budynki)
(1)
Historia OSP
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Lasy - ochrona
(1)
Meblarstwo
(1)
Motywacja pracy
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary lasów
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Recykling
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
System Koordynacji Ratownictwa
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Transmisja danych
(1)
Urządzenia
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zużycie (materiałoznawstwo)
(1)
biurowce
(1)
działania gaśnicze
(1)
rozlewnie gazu płynnego
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
taktyka ratownicza
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zagrożenie chemiczne
(1)
łączność bezprzewodowa
(1)
łączność wojskowa
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Województwo kujawsko-pomorskie
(32)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(4)
Polska
(2)
Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(29)
Materiały konferencyjne
(2)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Raport z badań
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(25)
Architektura i budownictwo
(8)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
33 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Zgoda na wgląd do pracy TYLKO dla studentów i pracowników SGSP
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: Celem pracy było określenie zalet i ograniczeń spektometrii pasywnej w podczerwieni na przykładzie spektrometru Rapid. Urządzenie te znajduje się w wielu jednostkach PSP, w tym również w JRG 1 w Tarnowie, gdzie przeprowadzone została część badawcza. W pierwszej części pracy przeanalizowano techniki spektrometrii pasywnej w podczerwieni wraz z transformatą Fouriera FTIR. Przedstawiono budowę urządzenia wraz z jego zasadą działania. Dodatkowo dokonano przeglądu bazy danych urządzenia i scharakteryzowano substancje, które są wykrywane przez spektrometr Rapid. Część badawczą podzielono na dwa etapy. W pierwszym określono możliwości detekcyjne urządzenia Rapid w zależności od przyjętego stopnia czułości. W drugim etapie zbadano możliwość określenia położenia obłoku amoniaku. W badaniu wykorzystano dane pomiarowe uzyskane z urządzeń zlokalizowanych w trzech różnych miejscach. Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej jak i wyników przeprowadzonych badań scharakteryzowane zostały najważniejsze zalety, potwierdzające zasadność wykorzystywania urządzenia Rapid w Państwowej Straży Pożarnej. Ważnym wnioskiem wynikającym z niniejszej pracy jest fakt, że aby urządzenie było wykorzystywane w pełnej efektywności, operator dokonujący pomiary musi znać i rozumieć niuanse doboru stopnia czułości urządzenia względem oczekiwanego celu detekcyjnego. W pracy przedstawiono również najważniejsze ograniczenia ten metody oraz wskazano kierunki w jakim należy rozwijać tą technologię w strukturach Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, aby w pełni wykorzystywać posiadane narzędzie detekcyjne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17808/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 65-66.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności zabezpieczenia przeciwpożarowegow Nadleśnictwie Włocławek w odniesieniu do pozostałych jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Praca opisuje ogólny zarys lasów w Polsce, charakterystykę badanych jednostek leśnych wraz z ich zabezpieczeniem przeciwpożarowym, obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, współpracę jednostek Lasów Państwowych ze Strażą Pożarną oraz ich działania i statystyki związane z pożarem. Wyniki opinii oparto na podstawie analizy ilości pożarów lasów, ich wielkości i sposobu wykrycia. Przedstawione statystyki obejmowały lata 2015-2020, co ukazywało ich zmiany na przestrzeni lat i dawało bardziej miarodajne spojrzenie na zagadnienie. Brano również pod uwagę zgodność wyposażenia jednostek leśnych w sprzęt gaśniczy oraz wdrażanie w życie zapisów odnośnie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z obowiązującymi przepisami. Praca skupia się na analizie skuteczności działania zabezpieczeń w stosunku do wykorzystywanych statyk związanych z pożarem, porównując rozpatrywane nadleśnictwa. Do napisania pracy wykorzystano literaturę fachową dotyczącą zabezpieczenie przeciwpożarowego lasów, raportów pożarów i aktów prawnych. Odbyto również konsultacje z przedstawicielami omawianych jednostek leśnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17489/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 jako instrument zarządzania kryzysowego / Zbigniew Piepiora // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 341-350. SGSPk0021750.01.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Autor opisuje wybrane aspekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Autor znajduje obszary, w ramach których można pozyskać środki na finansowanie zarządzania kryzysowego w województwie w badanym okresie. Zgodnie z priorytetem inwestycyjnym wsparte zostaną projekty dotyczące: inwestycji, które mają na celu ochronę obszarów zagrożonych powodzią, małej retencji wodnej, systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do osób dotkniętych ryzykiem powodzi, wyposażenia i wzmocnienia służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Celem pracy było pozyskanie informacji na temat użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego podczas działań Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz ocena procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pierwszy rozdział zawiera przyczyny, objawy oraz postępowanie podczas nagłego zatrzymania krążenia zgodne z procedurami KPP. W drugim rozdziale zostały przedstawione objaśnienia zaburzeń rytmu serca. Trzeci rozdział zawiera szczegółowo przedstawioną klasyfikację, budowę oraz zasady postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia z udziałem defibrylatora AED. W czwartym rozdziale przedstawione zostały dane zebrane przez Państwową Straż Pożarną oraz statystyki z wykorzystania oraz dostępności defibrylatorów AED przez PSP i OSP w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. Na podstawie zebranych danych z Państwowej Straży Pożarnej została przeprowadzona analiza dostępności i zastosowana defibrylatora AED w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16880/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej było opracowanie koncepcji zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w garażach podziemnych w budynkach wielorodzinnych. Pożar samochodów w zamkniętej przestrzeni, szczególnie w podziemnych parkingach budynków wielorodzinnych jest wyzwaniem dla KDRa, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, ale również dla ekip ratowniczych. Zakres pracy stanowi wstęp teoretyczny, w którym przedstawiono wymagania prawne w zakresie warunków technicznych i przeciwpożarowych dotyczące garaży podziemnych. Przybliżona została również tematyka pożarów wewnętrznych, zagrożeń wynikających z ich rozwoju, a także z paliw alternatywnych i nowoczesnych technologii stosowanych w samochodach. Na podstawie materiałów i analiz ze zdarzeń dokonano studium przypadku pożarów mających miejsce w Polsce oraz za granicą. Następnie przeprowadzano symulację komputerową pożaru 4 samochodów w przestrzeni garażu podziemnego, w celu zbadania warunków termicznych podczas prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. Na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań stworzona została koncepcja zbioru zasad podczas prowadzenia działań gaśniczych w tego typu obiektach. W wyniku opracowywania tematu i wniosków autor pracy stwierdził, że zastępy KSRG powinny realizować ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego w obiektach, w których kondygnacje podziemne pełnią funkcję garaży w celu zwiększenia skuteczności i efektywności. Szczególnie istotne jest zwiększanie świadomości wśród ratowników w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa prowadzenia wewnętrznych działań gaśniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17576/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 44-45.
Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie zagrożeń zwianych z ryzykiem wystąpienia pożaru lub wybuchu, występujących na terenie firmy produkującej meble, a także użytych przez nią zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych. Przedsiębiorstwo istnieje od 1962 roku. Większość budynków przeznaczonych na działalność firmy pochodzi z tamtego okresu i zostały zaadaptowane na potrzeby dzisiejszych rozwiązań technologicznych. Zakład zajmuje się głównie obróbką płyt wiórowych laminowanych w celu wytworzenia gotowych mebli biurowych. Główne zagrożenie pożarowe związane jest z nagromadzeniem na terenie firmy dużych ilości materiałów palnych. W procesie produkcyjnym płyty są przyrzynane, nawiercane oraz mają oklejane brzegi. Procesy te powodują wydzielanie dużych ilości palnego pyłu drewnopochodnego, na każdym etapie obróbki. Przeanalizowano możliwości wystąpienia różnych źródeł zapłonu mogących zostać zainicjowanych na terenie firmy. Przedstawiono i przeanalizowano charakterystykę palności zalegającego pyłu na podstawie dostępnych źródeł. Przedstawiono podciśnieniowy system służący usuwaniu powstającego pyłu wprost z maszyn i urządzeń wewnątrz hal produkcyjnych. Scharakteryzowano go pod katem emisji obłoku palnego pyłu zdolnego do wytworzenia homogenicznej mieszaniny pyłowo-powietrznej, mogącej ulec zapłonowi, a w efekcie wybuchowi. Wskazano gdzie i jakie strefy zagrożenia wybuchem obłoku palnego pyłu występują w zastosowanych urządzeniach. Zaprezentowano stosowane przez firmę systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych w postaci systemu gaszenia iskier, odciążania wybuchu oraz izolacji wybuchu. Wymieniono oraz po krótce omówiono aktualne przepisy przeciwpożarowe obowiązujące zaprezentowany zakład. Zaproponowano możliwe do przeprowadzenia zmiany mające na celu dostosowanie budynków do obowiązujących wymagań oraz poprawę stopnia bezpieczeństwa pożarowego w firmie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17918/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-66.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w powiecie nakielskim w świetle obowiązujących przepisów prawnych. We wstępie przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Scharakteryzowany został powiat nakielski, a także zagrożenia pożarowe mogące wystąpić na jego terenie. Omówione zostały jednostki ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem była analiza, a następnie ocena pod kątem prawnym istniejącego stanu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Opisane zostały zastępcze źródła wody takie jak rzeki, jeziora, zbiorniki sztuczne. Na podstawie zebranych informacji przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne uznano za wystarczające i spełniające wymagania prawne. Najważniejszym źródłem wody do gaszenia pożarów jest sieć wodociągowa. Zasoby wodne dla badanego terenu są umiarkowanie dobre i dość zróżnicowane. Najlepiej na tym tle wypada gmina Mrocza, najgorzej zaś gmina Sadki. Na końcu pracy przedstawiona została propozycja usprawnienia funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę. Ważnym aspektem będzie konieczność aktualizacji mapy hydrantów. Podsumowano pracę i wyciągnięto wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17791/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zjawisk noszących ich znamiona w województwie kujawsko-pomorskim / Zbigniew Piepiora // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 351-366. SGSPk0021750.01.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule zaprezentowano finansowe aspekty przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zjawisk noszących ich znamiona w woj. kujawsko-pomorskim (NUTS 2). Na badanym obszarze zapobieganie negatywnym konsekwencjom klęsk zjawisk ekstremalnych jest finansowane z budżetu województwa oraz budżetów kujawsko-pomorskich samorządów. Wydatki wsparte są środkami m.in. z budżetu centralnego, zagranicy, funduszy ekologicznych, kredytów i pożyczek. Warto zauważyć wyraźny udział środków z budżetu województwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkach na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia w latach 2008-2013.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-70.
Streszczenie: Celem pracy było dokonanie oceny zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń w okresie 2015 - 2019 w powiecie sępoleńskim. We wstępie przedstawiono krótki rys historyczny powstania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz wskazano główne zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Kolejnym krokiem było zaznaczenie zakresu pracy oraz wymienienie najważniejszych aktów prawnych i norm regulujących zagadnienia dotyczące środków gaśniczych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Następnie zajęto się przedstawieniem teoretycznych informacji na temat poszczególnych środków gaśniczych oraz źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Wskazano źródła używane przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Sępólnie Krajeńskim oraz omówiono środek pianotwórczy będący na stanie tej jednostki. W dalszej części scharakteryzowano powiat sępoleński pod względem podziału administracyjnego, położenia geograficznego oraz zagrożeń w nim występujących. Pokazano również rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie omawianego obszaru. W następnej kolejności dokonano analizy zużycia środków gaśniczych w poszczególnych latach w okresie 2015 - 2019 oraz przedstawiono ilości zdarzeń w każdym roku. Na końcu dokonano oceny przeprowadzonej analizy, zaproponowano koncepcję poprawy w zakresie zużycia środków gaśniczych używanych w akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu sępoleńskiego. Podsumowano pracę i wyciągnięto wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17784/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych potrzeb społecznych ludności na całym świecie. W przypadku wystąpienia zagrożenia najważniejszą rolę odgrywa prawidłowe funkcjonowanie systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności. Wytyczne do ich tworzenia reguluje Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. Wdrażanie tych systemów wymaga przygotowania zasobów osobowych i materialnych, a wśród najbardziej istotnych działań należy wyróżnić te, które podejmowane są przez podmioty ochrony przeciwpożarowej znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Realizacja niniejszej pracy miała na celu analizę działania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie włocławskim. Powiat ten obarczony jest wysokim ryzykiem wystąpienia zagrożeń ze względu na działalność wielu zakładów przemysłowych wykorzystujących i/lub produkujących niebezpieczne substancje oraz Wisłę przepływającą przez ten obszar. W powiecie tym istnieje kilka jednostek i systemów, których działanie ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w zakresie alarmowania, informowania i ostrzegania ludności, a najczęściej wykorzystywanym jest system DSP-50. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania ankietowe na trzech grupach przedstawicieli środowiska powiatu włocławskiego: funkcjonariusze PSP i druhowie OSP, mieszkańcy powiatu włocławskiego oraz pracownicy administracyjni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że większość osób biorących udział w badaniu poprawnie ocenia działanie systemu alarmowania, ostrzegania i informowania o zagrożeniach, a najlepiej ocenili go pracownicy samorządu terytorialnego, którzy są współodpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie włocławskim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17797/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: Praca zawiera analizę całościową zagrożeń zakładu produkcyjno-magazynowego Dispersion and Resins we Włocławku. Zakład produkuje żywice alkidowe, wykorzystywane do wytwarzania farb ochronnych oraz dyspersje polimerowe stosowane do produkcji farb i klejów. Na terenie zakładu znajduje się 9 budynków użytkowych, w tym budynki produkcyjne, magazynowe, techniczne oraz administracyjne. W celu magazynowania surowców i produktów gotowych wykorzystuje się 19 zbiorników zwartych, luźno usytuowanych oraz w postaci tacy magazynowej. Prawie wszystkie surowce, stosowane do produkcji żywic i dyspersji mają właściwości palne. Ilości magazynowanych surowców palnych są liczone w tonach. Ryzyko powstania zagrożeń na terenie przedmiotowego zakładu jest duże. Z powodu magazynowania znacznych ilości substancji palnych i łatwopalnych, wzrost ryzyka zagrożeń pożarowych i skutków rozprzestrzeniania się tego zjawiska można oszacować na znacznym poziomie. Odnosząc się do zagrożeń wybuchowych, strefy zagrożenia wyznaczono z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz przeprowadzonej analizy ryzyka zagrożeń wybuchowych. W zakładzie występuje 16 stref zagrożenia wybuchem, w tym 11 stref, występujących w atmosferze wewnętrzne i 5 stref występujących w atmosferze otwartej, zewnętrznej. Na terenie zakładu są obecne również substancje o właściwościach toksycznych. Zagrożenia toksyczne w omawianym zakresie są duże, a ryzyko ich wystąpienia można określić na poziomie akceptowanym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17280/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-61.
Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia szczegółową analizę zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu powiatu lipnowskiego. W pracy wyróżniono trzy rozdziały, przy czym pierwszy poświęcono ogólnej charakterystyce powiatu lipnowskiego. W drugim rozdziale skupiono się na analizie powodzi i lokalnych potopień jako zjawisk naturalnych, prezentując sposoby definiowania tych zjawisk, metod ograniczania powodzi, doraźnych działań ochronnych w jej czasie, a także zagrożenia powodziowego na terenie powiatu lipnowskiego. Trzeci rozdział w całości poświęcono zarządzaniu kryzysowemu w sytuacji zagrożenia powodzią, prezentując istotę oraz definicje zarządzania kryzysowego, prezentując podstawowe akty prawne regulujące zarządzanie kryzysowe, ukazując sposób działania zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego oraz powiatu lipnowskiego, a także przedstawiający strukturę organizacyjną Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipnie oraz zadania, jego realizuje w sytuacjach zagrożenia i usuwania ich skutków. W pracy wykorzystano wiele różnorodnych aktów prawnych, książek, czasopism, artykułów i stron internetowych odnoszących się do prezentowanego zjawiska. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16989/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronie 27.
Streszczenie: Praca przedstawia funkcjonowanie systemu TETRA na terenie dwóch powiatów województwa kujawskiego-pomorskiego w komendach. Na końcu zostały wyciągnięte wnioski i propozycje ulepszenia systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16996/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 69-71.
Streszczenie: Niezwykle ważną funkcją w zarzadzaniu organizacją jest motywowanie, które skutecznie realizowane gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego stanowiącego o jej wartości. Właściwa strategia i odpowiednio dobrane motywatory zapewniają wysoki poziom zaangażowania w realizacji postawionych celów. Niniejsza praca ma na celu analizę i ocenę systemu motywacyjnego funkcjonującego w Państwowej Straży Pożarnej z próbą jego udoskonalenia. Składa się z części literaturowej, w której dokonano przeglądu dostępnych materiałów, ukazując ważną rolę motywacji w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi, ewolucję teorii i modeli z nią związanych. Wyjaśniono pojęcie, strukturę systemu wraz z wykorzystywanymi czynnikami motywacyjnymi i sposobami jego modyfikacji. Omówiono istotę działań operacyjnych strażaków. W części badawczej dokonano analizy wyników, które zostały przeprowadzone w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Wymieniono czynniki wpływające na poziom motywacji strażaków pełniących funkcje w wybranych komendach powiatowych. Udowodniono, że skuteczna motywacja wpływa pozytywnie na efektywność działań operacyjnych strażaków. Zwrócono uwagę na potrzebę pewnych zmian, które zaproponowano na podstawie wyciągniętych z analiz wniosków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16728/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 43-44.
Streszczenie: Celem pracy jest prezentacja biernych jak i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Treść została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich są przedstawione wymagania formalno-prawne. W następnym rozdziale został omówiony niniejszy obiekt. W kolejnym zostały zanalizowane zabezpieczenia przeciwpożarowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17209/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych przez podmioty ratownicze i służby porządkowe. Dokonano oceny przydatności omawianych systemów, w aspekcie poprawności współdziałania i wsparcia decyzyjnych przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Skupiono uwagę na funkcjonalność systemu wspomagania decyzji. Ocenę dokonano na podstawię przeprowadzonych badań ankietowych, zawierających pytania z zakresu tematyki łączności, współdziałania oraz funkcjonalności systemów teleinformatycznych. Badania wykonano w dwóch grupach, których odpowiedzi rzucają inne światło na potencjał przedmiotowych systemów. Główne systemy omawiane w pracy to: System Wspomagania Decyzji, system map operacyjnych GIS, system alarmowy DSP, terminal statusów. Stwierdzono dużą jakość przydatności systemów teleinformatycznych oraz wskazano możliwości zmian w zakresie ich lepszego wykorzystania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18135/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-43.
Streszczenie: Przedmiotem pracy inżynierskiej jest analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie rozlewni gazu płynnego GASPOL w Starorypinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i niezawodności armatury wodociągowej przeciwpożarowej. Praca ma na celu poszerzenie wiadomości dotyczących zaopatrzenia wodnego zakładów przemysłowych pod kątem ich realizacji i faktycznego funkcjonowania w trakcie działalności zakładu. W części teoretycznej przedstawiono fundamentalne informacje dotyczące omawianego tematu, które są zbiorem informacji zawartych w literaturze. W pierwszych rozdziałach opisano obowiązujące akty prawne, informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę wraz z ich elementami oraz przedstawiono informacje o instalacjach wodociągowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na instalacje przeciwpożarowe. W części praktycznej zamieszczono informacje dotyczące lokalizacji i funkcjonowania omawianego zakładu, a następnie przystąpiono do omówienia funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz istniejących na terenie firmy zabezpieczeń przeciwpożarowych wodnych. Dokonane omówienie miało usystematyzować wiadomości, które posłużyły do analizy i oceny niezawodności ochrony przeciwpożarowej. Pracę kończy przedstawienie możliwości i kierunku rozwoju ochrony przeciwpożarowej zakładu. Całość treści zawartej w pracy inżynierskiej podsumowują w ostatnim rozdziale wnioski i spostrzeżenia mogące wpłynąć na decyzje inżynierów i właścicieli dotyczące właściwego zabezpieczenia wodnego każdego zakładu magazynującego substancje niebezpieczne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17803/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 66-68.
Streszczenie: Celem tej pracy była analiza i ocena zagrożeń pożarowych w zakładzie KSC S.A. „Cukrownia Kruszwica” związanych z produkcją cukru. W pierwszym rozdziale skupiono się na szczegółowym opisie procesu produkcji cukru białego z buraka cukrowego. Pozwoliło to zaobserwować fakt występowania zagrożeń pożarowych i wybuchowych, związanych z wytwarzanym surowcem, dopiero w tak zwanym suchej fazie procesu technologicznego. W drugim rozdziale opisano charakterystykę ogólną oraz lokalizację zakładu. W ten sposób przedstawiono informacje istotne dla straży pożarnej w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej pożarowo, jak lokalizacja, powierzchnia, zabudowa oraz siły i środki w najbliższym otoczeniu w oddziale w Kruszwicy. W trzecim rozdziale nakreślono podstawowe parametry dotyczące charakterystyki pożarowej budynków najbardziej narażonych w trakcie procesu produkcyjnego. Wyznaczono gęstości obciążenia ogniowego, klasy odporności pożarowej i ogniowej. Opisano stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, kategorie zagrożenia wybuchem, warunki ewakuacji, a także jej sposoby sprawdzania. Oceniono również zgodność z przepisami stref pożarowych. W czwartym rozdziale przedstawiono charakterystykę pożarową substancji znajdujących się na terenie zakładu na podstawie ogólnodostępnych kart charakterystyk substancji. W piątym rozdziale zgłębiono temat zagrożenia pożarowego i wybuchowego zakładu. Uzmysłowiono jakie niebezpieczeństwa można napotkać na terenie całego zakładu. W szóstym rozdziale przyjrzano się zabezpieczeniom przeciwpożarowym, na których zastosowanie zdecydował się zakład. Opisano wymagania stawiane przez polskie prawo takim rzeczom jak chociażby elementy instalacji użytkowej, czy też zaopatrzeniu wodnemu oraz przedstawiono rzeczywisty obraz aktualnego ich stanu. W siódmym rozdziale ukazano sposób zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Zwizualizowano ogólny plan zajęć przy szkoleniu standardowym oraz omówiono pozostałe aspekty szkoleń. W ósmym rozdziale określono zasady postępowania na wypadek pożaru zarządcy obiektu, pracowników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16866/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 47-48.
Streszczenie: W przedmiotowej pracy inżynierskiej przeprowadzono weryfikację warunków ochrony przeciwpożarowej w kontekście zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osobom z niepełnosprawnościami na przykładzie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Jaszczółtowie. W wyniku przeprowadzonej analizy zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych z obecnymi przepisani, zauważone zostały dwa uchybienia. Szacunkowy wymagany czas bezpiecznej ewakuacji obliczono przy pomocy normy brytyjskiej PD 7974-6:2004 i wyniósł on 26 minut i 8 sekund. Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji pozwoliło określić rzeczywisty czas ewakuacji na 7 minut i 2 sekundy. Analiza tych czasów pozwoliła na opracowanie wniosków końcowych. Podsumowując obiekt uznano za bezpieczny, jednakże bezpieczeństwo należy rozpatrywać jako proces i nieustannie dbać o jego poprawę. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17284/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Praca miała na celu przedstawienie analizy zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeń stosowanych w procesie technologicznym źródeł światła sztucznego na przykładzie Signify Poland sp. z o.o. w Pile. Obiekty związane z produkcją rurki PCA składają się z trzech hal w układzie porzecznym, magazynu wysokiego składowania części biurowo administracyjnej, oraz dwóch łączników przez, które można przejść z części produkcyjnej do magazynowej. Omówiono materiały niebezpieczne wykorzystywane w procesie produkcyjnym są nimi wodór i gaz ziemny. Przedstawiono ich właściwości fizyko chemiczne, oraz sposoby postępowania na wypadek zagrożenia. Przedstawiono w formie schematu blokowego przebieg procesu technologicznego. Praca zawiera omówienie sposobu zabezpieczeń przed zagrożeniami pożarowymi. Opisano i zilustrowano zastosowane urządzenia przeciwpożarowe tj. kurtyny dymowe, klapy oddymiające, SSP, zasilanie obiektu w energię elektryczną, w tym przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Omówiono wymagania stawiane budynkom związanym z produkcją rurki PCA pod względem usytuowania budynku względem innych budynków i granicy działki. Zawarto informacje o przeciwpożarowym zaopatrzeniu obiektu w wodę do celów gaśniczych i wyposażeniu obiektu w hydranty wewnętrzne i podręczny sprzęt gaśniczy. Omówiono występujące na terenie obiektu produkującego rurkę PCA zagrożenia wybuchowe. Opisano źródła zapłonu mieszaniny wybuchowej. Opisano skutki działania fali nadciśnienia na ludzi obiekty i maszyny. Na podstawie obliczeń dokonywano kwalifikacji pomieszczeń stacji redukcji wodoru i gazu ziemnego, pod względem wystąpienia w nich zagrożenia wybuchowego. W formie graficznej przedstawiono strefę zagrożoną wybuchem dla rur nadmiarowych zlokalizowanych na dachu budynku. Opisano zabezpieczenia przeciwwybuchowe i sposób ich działania, są nimi systemy detekcji wodoru i gazu ziemnego. W pracy znajdują się także opisane wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymagań stawianych obiektom i zastosowanym urządzeniom, wynikające z obowiązujących aktów prawnych i norm w porównaniu ze stanem istniejącym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17297/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again