Form of Work
Książki
(11)
Artykuły
(2)
Pliki i bazy danych
(2)
Rejestracje audio i wideo
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(14)
Branch
Czytelnia
(14)
Author
Konecki Marek
(3)
Bylica Przemysław
(2)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(2)
Brela Paweł
(1)
Cieśla Radosław
(1)
Derkowski Paweł
(1)
Dudziński Wojciech
(1)
Gawroński Wiktor
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Gredka Waldemar
(1)
Hochman Dariusz
(1)
Hoppe Krystian
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Ostrowska Aleksandra Lidia
(1)
Pawelec Krzysztof
(1)
Pelc Marcin
(1)
Rochala Paweł
(1)
Sobótka Anna
(1)
Szachnowski Marcin
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Twardowski Ryszard
(1)
Woźniak Magdalena
(1)
Zima Artur
(1)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(3)
łączność radiowa
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Lasy
(2)
Poligony
(2)
Pożary lasów
(2)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
COVID-19
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Epidemie
(1)
Informatyczny System Osłony Kraju
(1)
Kontenery
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Opady
(1)
Państwowe Ratownictwo Medyczne
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Rzeki
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Sygnalizacja pożarowa
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
biurowce
(1)
magazyny
(1)
zagrożenie powodziowe
(1)
Subject: place
Województwo lubuskie
(16)
Polska
(2)
Niemcy
(1)
Odra (rzeka)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(12)
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(11)
Architektura i budownictwo
(2)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Rozmowa z Waldemarem Gredką, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o powodach, dla których woj. lubuskie zajmuje ostatnie miejsce pod względem liczby zarażonych koronawirusem w Polsce. Omówiono działania podejmowane przez służby medyczne, sanitarne, mundurowe i inne w walce z pandemią na terenie województwa.
Other collections
DVD
In basket
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : film + referaty. CD 1. - Brak miejsca wydania : Brak wydawcy, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) ; 1 plik MPG, 1 program instalacyjny, 3 pliki PDF, 8 plików MS WORD, 15 plików MS PowerPoint.
Płyta współwydana z sygn. CD-490
Zawiera: Skrócony zapis wideo z wystapień konferencyjnych i ćwiczeń pokazowych // Hiszpańska metoda gaszenia pożarów lasu // Miejsce Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz możliwości wykorzystania potencjału batalionów inżynieryjnych Wojska Polskiego w świetle projektowanych zmian Krajowego Systemu Ratowniczego // Monitoring przeciwpożarowy obszarów leśnych z uwzględnieniem Poligonu Wędrzyn // Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej // Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn // Plan zabezpieczenia ćwiczeń, jako element systemu bezpieczeństwa obszarów leśnych // Poligony wojskowe na obszarach leśnych - charakterystyka, przeznaczenie, lokalizacja na terenie kraju // Wykorzystanie terenów leśnych na potrzeby poligonów // Wielkoobszarowe pożary lasów. Wybrane doświadczenia i problemy na terenach wojskowych // Prace sztabu w ramach ćwiczeń „Wędrzyn 2005” // Rola komendanta OSPWL w zakresie ochrony ppoż. // Rozwój możliwości organizowania przepompowywania wody kompanii gaśniczej Lubuskiej Brygady Odwodowej w oparciu o doświadczenia z ćwiczeń na obszarach leśnych // Współpraca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie // Wymogi formalno-prawne użytkowania obszarów leśnych na potrzeby poligonowe // Zabezpieczenie ppoż. poligonu na przykładzie poligonu w Wędrzynie // Chemiczne środki gaśnicze w walce z pożarami lasów.
Streszczenie: Płyta zawiera kilkuminutowy zapis wideo konferencji "Wędrzyn 2005", zapis z ćwiczeń pokazowych przeprowadzonych na poligonie w Wędrzynie oraz pliki z prezentacjami oraz wystąpieniami prelegentów.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-489 (1 egz.)
Other collections
DVD
In basket
Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005" : Torzym-Wędrzyn 13-17 kwietnia 2005 r. : referaty. CD 2. - Brak miejsca wydania : Brak wydawcy, 2005. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) ; 1 plik instalacyjny, pliki w formatach PDF, MS Word, MS PowerPoint.
Płyta współwydana z sygn. CD-489
Zawiera: Hiszpańska metoda gaszenia pożarów lasu // Miejsce Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz możliwości wykorzystania potencjału batalionów inżynieryjnych Wojska Polskiego w świetle projektowanych zmian Krajowego Systemu Ratowniczego // Monitoring przeciwpożarowy obszarów leśnych z uwzględnieniem Poligonu Wędrzyn // Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej // Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn // Plan zabezpieczenia ćwiczeń, jako element systemu bezpieczeństwa obszarów leśnych // Poligony wojskowe na obszarach leśnych – charakterystyka, przeznaczenie, lokalizacja na terenie kraju // Wykorzystanie terenów leśnych na potrzeby poligonów // Wielkoobszarowe pożary lasów. Wybrane doświadczenia i problemy na terenach wojskowych // Prace sztabu w ramach ćwiczeń „Wędrzyn 2005” // Rola komendanta OSPWL w zakresie ochrony ppoż. // Rozwój możliwości organizowania przepompowywania wody kompanii gaśniczej Lubuskiej Brygady Odwodowej w oparciu o doświadczenia z ćwiczeń na obszarach leśnych // Współpraca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie // Wymogi formalno-prawne użytkowania obszarów leśnych na potrzeby poligonowe // Zabezpieczenie ppoż. poligonu na przykładzie poligonu w Wędrzynie // Chemiczne środki gaśnicze w walce z pożarami lasów.
Streszczenie: Płyta zawiera teksty artykułów oraz prezentacje prelegentów konferencji.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-490 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-58.
Streszczenie: Praca zawiera analizę jakościową wykorzystania potencjału sprzętowego kontenerów pożarniczych, będących na wyposażeniu bazy kontenerowej w województwie lubuskim. Opisano wyposażenie sprzętowe oraz strukturę budowy kontenerów pożarniczych m.in. kontenera kwatermistrzowskiego, wężowego, dowodzenia i łączności, przeciwpowodziowego, inżynieryjno – technicznego, do transportu środka pianotwórczego. Analizę jakościową porównano w stosunku do wytycznych standaryzacji wyposażenia kontenerów pożarniczych. Baza kontenerowa województwa lubuskiego została podzielona na dwa miejsca stacjonowania kontenerów pożarniczych. Jedna część bazy z czterema kontenerami o oznaczeniach K1, K2, K3 i K4 stacjonuje w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Druga część bazy z czterema kontenerami o oznaczeniach K1, K2, K3 i K5, stacjonuje na terenie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu. Kontenery znajdują się w strukturach Centralnego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, modułów specjalistycznych i kompanii gaśniczej województwa lubuskiego. Analizując potencjał ratowniczy i logistyczny kontenerów województwa lubuskiego, należy rozpatrywać możliwości transportu kontenerów, ich ustawienie i prawidłowej organizacji zaplecza sprzętowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17883/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: Celem pracy była całościowa ocena stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego obiektu automatycznego magazynu HRL. Praca podzielona jest na 4 rozdziały. Pierwszy rozdział zawiera podstawy teoretyczne z tematu ochrony przeciwpożarowej budynków magazynowych. Opisano tu ogólne podstawy prawne dotyczące nałożenia obowiązków na właścicieli budynków oraz wymogów technicznych dla budynków magazynowych. Kolejny rozdział poświęcony jest analizie zagrożenia pożarowego automatycznego magazynu HRL w SWISS KRONO. Przedstawiono w tym rozdziale charakterystykę pożarową budynku, parametry obiektu, warunki ewakuacji oraz podział budynku na strefy pożarowe. Przedstawiono klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów. Trzeci i rozdział zawiera informacje na temat występujących urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych w magazynie HRL. Czwarty rozdział jest analizą stanu ochrony przeciwpożarowej magazynu za pomocą narzędzia inżynieryjnego CFAST. W wyniku analizy badanego budynku magazynowego za pomocą programu CFAST stwierdzono, że instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, które są zainstalowane w magazynie w pełni spełniają swoją role bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników obsługujących ten magazyn. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17792/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-59.
Streszczenie: Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej było doprowadzenie do zmniejszenia liczby fałszywych alarmów generowanych przez systemy sygnalizacji pożarowej wpływających na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie. Postawiono tezę, że analiza funkcjonalno-eksploatacyjna wybranego systemu sygnalizacji pożarowej pozwoli ustalić przyczyny mylnych wzbudzeń i umożliwi ich ograniczenie. Założono, że warunkiem prawidłowego działania systemu sygnalizacji pożarowej jest wykonanie poprawnego projektu, zapewnienie nadzoru i konserwacji, szkolenie personelu oraz poprawa komunikacji pomiędzy odpowiedzialnym terytorialnie wydziałem komendy straży pożarnej a zarządcą obiektu. W pierwszej części pracy omówiono ewolucję przepisów w tym zakresie, a także dokonano przeglądu aktualnej literatury krajowej i zagranicznej. Stwierdzono, że fałszywe alarmy stanowią ponad 90% wszystkich alarmów wywoływanych przez systemy sygnalizacji pożarowej. Przeanalizowano najczęstsze przyczyny aktywacji systemów sygnalizacji pożarowej określone przez dostępne badania. Dostrzeżono potrzebę przeprowadzenia podobnych badań w Polsce. W drugiej części pracy przeanalizowano sytuację w powiecie świebodzińskim. Dostrzeżono, że mylne wzbudzenia systemów sygnalizacji pożarowej stanowią w nim ponad 70% ogółu wszystkich fałszywych wezwań i odniesiono je do średniej krajowej (34%). Do analizy wyodrębniono najgorzej działający system zlokalizowany w fabryce mebli tapicerowanych „Furnmaster”. Przeprowadzono analizę dokumentacji projektowej, wizytację systemu i wywiad pracowniczy. Na tej podstawie określono główne przyczyny złego działania systemu, do których zaliczono: niedostosowanie go w zakresie funkcjonalnym do aktualnej organizacji pracy i charakteru procesu produkcyjnego, niedostateczną konserwację, niski poziom wiedzy na temat działania systemu sygnalizacji pożarowej wśród pracowników i obsługi. Efektem badań było przedstawienie rekomendacji naprawczych i stworzenie zaleceń do projektowania i zarządzania systemem sygnalizacji pożarowej stosowanych w celu zminimalizowania ryzyka występowania fałszywych alarmów w obiektach produkcyjno-magazynowych. Zaproponowano zmiany na poziomie centralnym, regionalnym i zakładowym mające na celu ograniczenie ryzyka występowania fałszywych alarmów pochodzących z systemów sygnalizacji pożarowej. Wskazano kierunek dalszego rozwoju dziedziny. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17232/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 81-87.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Zwierzyn, było przeprowadzenie analizy obecnego stanu bezpieczeństwa publicznego na obszarze gminy Zwierzyn oraz dokonanie oceny jego jakości i efektywności. Zakres pracy obejmował wyekstrahowanie mocnych i słabych stron bezpieczeństwa publicznego na obszarze gminy Zwierzyn z zastosowaniem metod badawczych z obszaru nauk społecznych. Przedmiotem badań było bezpieczeństwo publiczne na obszarze gminy Zwierzyn, w tym wszelkie informacje mogące mieć wpływ na ostateczną ocenę jego stanu. W pracy wykorzystano metodę badania dokumentów, która posłużyła do scharakteryzowania bezpieczeństwa publicznego na obszarze gminy Zwierzyn oraz metodę sondażu diagnostycznego, która pozwoliła na zebranie informacji niezbędnych do osiągnięcia założonego celu. Ponadto przeprowadzono analizę SWOT w celu zrealizowania zakresu pracy. W wyniku badań oceniono stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Zwierzyn jako średni, ale zbliżony do dobrego. Wymaga ono poprawy, przede wszystkim w kwestii aktywności Policji, uzależnień i infrastruktury drogowej. Działania organów gminy mające na celu realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym mogą być niezadowalające ze względu na brak wystarczających sił i środków. Mieszkańcy gminy są średnio zadowoleni z bezpieczeństwa publicznego, o czym świadczy średnia ich ocen, wynosząca ok. 3,72. Na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych badań ustalono aspekty bezpieczeństwa publicznego na wybranym obszarze, które negatywnie wpływają na jego stan. Autor pracy zaproponował rozwiązania mogące, ów stan poprawić. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17966/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 79-81.
Streszczenie: Celem było przeanalizowanie wpływu zmiany dynamiki pożaru na szybkość zmian środowiska pożaru w budynku jednorodzinnym. Oceny dokonano na podstawie badań nad rozwojem pożaru w domu jednorodzinnym znajdującym się w miejscowości Lubrza przy ulicy Łąkowej 13B przy użyciu programu CFAST. Podczas badań wzięto pod uwagę faktyczny stan konstrukcyjny budynku oraz przykładowe materiały palne o różnej dynamice. Dynamika pożaru została przedstawiona przy użyciu szybkości wydzielania ciepła. Pracę podzielono na część teoretyczną i badawczą. W części literaturowej przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z powstawaniem i rozprzestrzenianiem się pożaru w budynku jednorodzinnym. Dodatkowo opisana niebezpieczne zjawiska pożarowe występujące przy pożarach budynków jak wsteczny ciąg płomieni czy rozgorzenie. W dalszej części pracy opisano główne zasady modelowania oraz przedstawiono krótką charakterystykę programu CFAST, który posłużył do części badawczej pracy. Następnie w części badawczej przedstawiono budynek jednorodzinny, geometrię pomieszczeń oraz otworów wentylacyjnych, jaką uwzględniono do symulacji pożarowej. W pracy założono cztery różne scenariusze rozwoju pożaru różniące się od siebie materiałem palnym i wariantem wentylacyjnym. W kolejnym rozdziale zaprezentowano wyniki badań za pomocą wykresów i ich opisów. Ostatnim etapem pracy było omówienie wyników końcowych symulacji i wyciągnięcie wniosków odnośnie bezpiecznej ewakuacji. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17809/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
bibliografia netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 46-47.
Streszczenie: Celem przedstawionej pracy inżynierskiej było opracowanie koncepcji modernizacji sieci łączności radiowej na podstawie rozwiązań stosowanych w istniejącej sieci na obszarze powiatu świebodzińskiego. W pierwszej części zaprezentowano ogólną charakterystykę łączności radiowej wykorzystywanej w ochronie przeciwpożarowej. Kolejnym etapem pracy było przedstawienie organizacji systemu łączności stosowanego w powiecie świebodzińskim. Następnie dokonano analizy funkcjonalności istniejących rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych. Analizie podlegały takie elementy jak: organizacja łączności na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych, parametry radiotelefonów, parametry stacji bazowych, parametry torów antenowych, a także aktualne zasięgi radiowe. Opisywane elementy zostały poddane również ocenie pod względem spełnienia minimalnych wymagań sprzętowych określonych w instrukcji organizacji łączności w PSP. Kolejnym etapem było określenie, które z analizowanych rozwiązań wymaga usprawnienia w celu poprawy warunków pracy w sieci powiatowej. Końcową fazą pracy było określenie jakie kroki należy podjąć aby usprawnić organizację łączności na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. W oparciu o możliwe rozwiązania techniczne stosowane w strażach pożarnych zaproponowano system, który umożliwi rozszerzenia zasięgów radiowych na obszar około 100% powierzchni powiatu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17256/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Celem pracy była ocena organizacyjno-techniczna systemu łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania na terenie powiatu żagańskiego. Podstawą oceny była analiza struktury organizacyjnej i technicznej systemu łączności, analiza organizacji łączności podczas działań ratowniczych, analiza zasięgu radiowego sieci powiatowej oraz analiza ankiet badawczych. Praca podzielona na cztery rozdziały w pełni przedstawiająca system łączności radiowej na terenie powiatu żagańskiego. Rozdział pierwszy przedstawia obecną strukturę organizacyjną i techniczną sieci radiowych. Rozdział drugi przedstawia analizę organizacji i wyposażenia technicznego w jednostkach na terenie powiatu. Analizę mapy zasięgu radiowego sieci powiatowej. Analizę organizacji łączności podczas działań ratowniczych. Analizę badań ankietowych. Rozdział trzeci przedstawia ocenę organizacyjno-techniczną przedmiotowego systemu łączności. Rozdział czwarty zawiera propozycję zmiany organizacji łączności w sieci powiatowej. Propozycję modernizacji urządzeń analizowanego systemu łączności oraz propozycję organizacji łączności podczas działań ratowniczych. Wynikiem pracy jest ocena organizacji i bazy technicznej systemu łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania jednostek w powiecie żagańskim. Praca przedstawia również propozycje poprawiające organizację systemu łączności na terenie powiatu żagańskiego. W pracy zaproponowano nowy schemat łączności radiowej, który znacznie poprawi zasięg sieci powiatowej oraz rozwiązania techniczne integrujące i modernizujące system łączności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17878/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16195/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 77-79.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w jakim zakresie Informatycznego Systemu Osłony Kraju jest wykorzystywany, przez osoby zajmujące się zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatu nowosolskiego.Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano Informatyczny System Osłony Kraju, jego korzyści oraz charakterystykę produktów. Drugi rozdział ukazuje charakterystykę zarządzania kryzysowego i procedury reagowania starostwa w czasie zagrożenia powodziowego. Wykazano również strukturę organizacyjną Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także potencjał ratowniczy powiatu. W rozdziale trzecim scharakteryzowano powiat wraz z jego rzekami. Dodatkowo przedstawiona została charakterystyka zagrożenia powodziowego i tereny szczególnie narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Rozdział czwarty dotyczy zarządzania ryzykiem powodziowym oraz wykorzystania produktów Informatycznego Systemu Osłony Kraju przez służby i instytucje znajdujące się na terenie powiatu nowosolskiego. Na podstawie uzyskanych informacji wyciągnięto i sformułowano wnioski, zostały one przedstawione w rozdziale piątym. Opisano w nim zalety powstania projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju oraz jego wpływ na zarządzanie ryzykiem powodziowym w powiecie nowosolskim. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17728/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 31.
Streszczenie: Praca ma na celu zanalizowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku usługowo biurowego w Krosnie. Jako, że obecnie jest sporo nieprawidłowości autor skupia się na dostosowanie i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17205/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 60-62.
Streszczenie: Celem pracy była ocena stanu ochrony przeciwpożarowej zakładu produkcyjno-magazynowego firmy TOMS Sp. z o. o. znajdującego się na terenie powiatu nowosolskiego.Praca podzielona jest na 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera podstawy prawne stawiane budynkom produkcyjno-magazynowym. Opisano tu ogólne przepisy stawiane budynkom, charakterystykę pożarową oraz klasyfikację stref zagrożonych wybuchem. Kolejny rozdział poświęcony jest dywagacją o stosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych w ww. obiekcie. Trzeci rozdział poświęcony jest analizie zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych w analizowanych obiekcie. Czwarty rozdział jest analizą stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu przy zastosowaniu programu komputerowego CFAST. W ostatnim rozdziale dokonana jest analiza wpływu dynamiki rozwoju pożaru na warunki bezpiecznej ewakuacji. W wyniku analizy badanego układu pomieszczeń zakładu firmy TOMS Sp. z o. o. stopień zabezpieczenia przeciwpożarowego został określony na bardzo wysokim poziomie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17804/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16998/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again