Form of Work
Książki
(29)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(29)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(29)
Author
Denczew Sławczo
(3)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(3)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(2)
Frankowska Ewa
(2)
Armaciński Patrick
(1)
Baran Maciej
(1)
Barański Artur
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Butryn Paweł
(1)
Cetnarowicz Radosław
(1)
Chrzęstek Jacek
(1)
Czarny Sylwester
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dydek Stanisław
(1)
Dziedzicki Grzegorz
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Forowicz Krystyna
(1)
Gromek Paweł
(1)
Guguła Kamil
(1)
Haptaś Mateusz
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kicia Tomasz
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kosiorek Mirosław
(1)
Krzywowiąza Wojciech
(1)
Leśko Bartłomiej
(1)
Litarowicz Piotr
(1)
Nowak Zbigniew
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Petrykowski Roman
(1)
Pisarski Adrian
(1)
Plebanek Krzysztof
(1)
Poterek Eryk
(1)
Prokopski Dariusz
(1)
Radlak Aleksandra
(1)
Ruta Kamil
(1)
Siciński Kacper
(1)
Skotnicki David
(1)
Suder Jacek
(1)
Szałda Adrian
(1)
Tryboń Monika
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Walczak Agata
(1)
Wisniewski Bernard
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Wójcik Zdzisław
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Ziemiański Rafał
(1)
Ziobro Jan
(1)
Zubek Łukasz
(1)
Łagowski Paweł
(1)
Łącki Krzysztof
(1)
Świderski Filip
(1)
Year
2020 - 2022
(28)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(5)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(5)
Państwowa Straż Pożarna
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pył zawieszony
(3)
Zanieczyszczenie powietrza
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Bazanowski, Andrzej
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Komendy straży pożarnych
(2)
Powódź
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Zagrożenia
(2)
Łączność
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza danych
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Dela, Feliks
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Gaz ziemny
(1)
II wojna światowa (1939-1945) - strażacy
(1)
Kadry
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Motywacja pracy
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Parki narodowe/rezerwaty
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Policja
(1)
Poligony
(1)
Powódź (2010)
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Smog
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Terroryzm - zapobieganie
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
albumy
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
bilans sił i środków
(1)
osuwiska
(1)
plan ewakuacji
(1)
skutki powodzi
(1)
sprzęt pożarniczy
(1)
sprzęt ratownictwa technicznego
(1)
straż pożarna
(1)
szpitale
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zbiorniki retencyjne
(1)
łączność radiowa
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Województwo podkarpackie
(33)
Województwo małopolskie
(3)
Województwo świętokrzyskie
(3)
Województwo dolnośląskie
(2)
Województwo mazowieckie
(2)
Województwo śląskie
(2)
Bieszczadzki Park Narodowy (obszar)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(27)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(22)
Architektura i budownictwo
(4)
Medycyna i zdrowie
(3)
Zarządzanie i marketing
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
33 results Filter
No cover
Article
In basket
Osuwiska wciąż groźne / Krystyna Forowicz // Środowisko. - 2020/1 strony 28-29.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Alarm osuwiskowy na południu Polski w czerwcu 2019r. przypomniał, że i nasz kraj nie jest wolny od tego typu żywiołu. Kilkadziesiat osuwisk uaktywniło się po majowych intensywnych opadach w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Zagrożona była zapora i zbiornik w śląskich Wilkowicach. W artykule przedstawiono problematykę osuwisk.
No cover
Article
In basket
Powódź na Podkarpaciu / Aleksandra Radlak // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/9 strony 16-18.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis przebiegu powodzi w gminie i mieście Kańczuga oraz okolicznych wsiach na Podkarpaciu w czerwcu 2020 r.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 81-84.
Streszczenie: Niniejsza praca dyplomowa porusza problem kompetencji kadry dowódczej i ich wpływu na kształtowanie postaw i zachowań w działaniach operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Celem podjętej problematyki było ukazanie roli i istoty stanowisk dowódczych w szeregach PSP. Ze względu na charakter i specyfikę podejmowanych działań kadra dowódcza pełni szczególnie istotną rolę. To na niej spoczywa odpowiedzialność za właściwą koordynacje działań i zarządzanie na miejscu prowadzonych interwencji. Ale co najważniejsze to fakt, iż właśnie dowódcy swoimi decyzjami, prezentowaną przez siebie postawą oraz sposobem zachowania wpływają również na pracę podległego zespołu pracowników. W celu dogłębnej analizy podjętej problematyki badawczej przeprowadzono autorski sondaż diagnostyczny wśród strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Uzyskane wyniki ujawniły, że stanowisko dowódcy to niejako atrybut skutecznych działań operacyjnych, a tym samym efektywności funkcjonowana Państwowej Straży Pożarnej. Ankietowani strażacy docenili swoich dowódców za wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, a przede wszystkim postawę otwartości i pełnego zaufania wobec podwładnych. Zwrócili uwagę, iż to właśnie kadra dowodząca scala zespół i koordynuje jego pracę, a tym samym kształtuje ogólną atmosferę i pozytywne relacje na linii przełożony-podwładny. Wszystko to determinuje całokształt działań podejmowanych przez zastępy strażaków warunkując wysoką skuteczność, czego potwierdzeniem są wysokie oceny pracy kadry dowódczej ze strony ankietowanych strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18079/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono początki ochrony przeciwpożarowej, społeczne instytucje ochrony przeciwpożarowej podczas zaborów oraz w okresie I wojny światowej. Opisano okres II wojny światowej oraz okres powojenny na terenie Podkarpacia. Zamieszczono informacje na temat instytucjonalnych organów ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono osoby zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej obszaru Podkarpacia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17612, I-16148 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16147 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: Praca "Analiza i ocena zasobów wodnych na terenie gminy Sanok w świetle przepisów prawnych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę" zajmuje się problematyką przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę gminy Sanok. Skupia się ona na istniejących zasobach wodnych: głównych i zapasowych na badanym terenie. Pierwsza część pracy to wstęp teoretyczny, w którym skupiono się przede wszystkim na definicjach związanych z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę i przedstawiono główne pojęcia z tego zakresu. Zaprezentowano również szereg dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm stanowiących podstawy prawne w tematyce przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Natomiast druga część to charakterystyka badanej gminy ze wskazaniem głównych zagrożeń oraz przedstawienie stanu faktycznego, jaki panuje na jej terenie w odniesieniu do zasobów wodnych: rodzaje sieci wodociągowych, ilość i jakość hydrantów przeciwpożarowych oraz naturalne i sztuczne zbiorniki na badanym obszarze. Analiza zasobów wodnych dotyczyła obowiązujących na ternie Polski przepisów i aktów prawnych. Praca została napisana na podstawie: materiałów źródłowych z literatury naukowej, materiałów otrzymanych od zarządcy i eksploatatora sieci wodociągowej na terenie gminy miasta Sanoka oraz w oparciu o obserwacje i własne doświadczenie podczas korzystania z sieci hydrantowej. Główne wnioski, jakie przyjęto, są takie, że zasoby wodne na ternie badanej gminy spełniają wymogi postawione w przepisach prawnych, jednak dla poprawienia i ułatwienia korzystania choćby z sieci hydrantowej należałoby wprowadzić nieduże poprawy jak np. zadbanie przez zarządcę o teren otaczający hydranty czy wymiana hydrantów podziemnych na nadziemne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18207/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 76-78.
Streszczenie: Celem pracy było opracowanie propozycji ograniczenia powstawania zagrożeń na terenie powiatu w oparciu o opracowanie propozycji usprawnienia realizacji zadań przez służby ratownicze i porządkowe oraz współpracy samorządów. Praca obejmuje pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera definicję ochrony ludności, jej szerokie pojęcie. Zostały przytoczone ustawy i rozporządzenia. Przedstawiono system ochrony ludności na poziomie krajowym i powiatowym. Scharakteryzowano bezpieczeństwo wewnętrzne kraju oraz funkcjonowanie zarządzania kryzysowego. Rozdział drugi prezentuje charakterystykę powiatu leżajskiego, jego strukturę, dobra naturalne oraz jego funkcjonowanie pod kątem infrastruktury. Rozdział trzeci zawiera analizę zdarzeń oraz skupia się na funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów i systemów. Rozdział czwarty obejmuje badanie gotowości operacyjnej podmiotów ratowniczych w powiecie leżajskim. Rozdział piąty zawiera koncepcję poprawy funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i zadań realizowanych w zakresie prewencji, jak również możliwości sprzętowych podmiotów ratowniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16767/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dwie fale tragedii / Zdzisław Wójcik // Strażak - . - 2010/7 s.6-8.
Przykłady akcji ratowniczych po zalaniu przez powódź gospodarstw i miast z Podkarpacia.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronie 45.
Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie oraz analiza zagrożeń związanych z wydobyciem gazu. W Polsce występuje coraz więcej wiertni głównie w części południowo-wschodniej. Biorąc pod uwagę ilość odwiertów, zagrożenie jest duże i jeśli wystąpi, to należy podjąć odpowiednie działania celem szybkiej likwidacji zagrożenia oraz szybkiej ewakuacji ludzi. Do tego należy zorganizować współpracę służb, aby skutecznie i szybko zlikwidować zagrożenie. Przy użyciu programu ALOHA przedstawione zostały scenariusze uwolnienia gazu w różnych sytuacjach. Każdy scenariusz został zainicjowany innym sposobem emisji gazu. Powyższe scenariusze zostały opracowane poprzez obliczenia programu na podstawie wprowadzonych przez użytkownika parametrów. Ma to na celu prognozowanie zaistniałego zagrożenia na odwiertach gazu ziemnego. Powyższa praca miała na celu przedstawienie zagrożeń związanych w emisją gazu oraz współpracę służb podczas niebezpiecznego zdarzenia związanego z emisją gazu. Dla każdego scenariusza awarii przedstawione zostały zagrożenia oraz skutki awarii, z którymi mogą się spotkać pracownicy wiertni, mieszkańcy pobliskich terenów zabudowanych oraz służby ratownicze. Przedstawione zostały również zasięgi poszczególnych stref podczas emisji metanu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17218/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 38-43.
Streszczenie: W pracy dyplomowej przedstawiono dwie firmy które zajmują się gospodarką odpadami na terenie powiatu sanockiego. Zamieszczono tabele w których zamieszczone są poszczególne odpady oraz ich kody. W pracy opisano również wymogi formalno-prawne dla firm które zajmują się gospodarką odpadami. Wszystkie zagadnienia ujęte w pracy pokazane zostały pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. W niniejszej pracy podjęto próbę osiągnięcia celu za pomocą analizy zebranej dokumentacji, postanowień w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17212/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-54.
Streszczenie: Celem pracy była ocena systemu łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kolbuszowskiego. Znając wady systemu i problemy jego użytkowników zaproponowano zmiany, których wprowadzenie poprawiło by jego funkcjonalność. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W części pierwszej zawarto opis wybranych systemów łączności. W rozdziale drugim scharakteryzowano powiat kolbuszowski, opisano główne zagrożenia oraz dokonano charakterystyki jednostek ochrony przeciwpożarowej. W dalszej części pracy przedstawiono zasady organizacji łączności i prowadzenia korespondencji w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, scharakteryzowano wykorzystywane sieci radiowe, omówiono zasady tworzenia kryptonimów. Rozdział 4 przedstawia wyposażenie w sprzęt łączności Stanowiska Kierowania, pojazdów JRG oraz jednostek OSP będących w KSRG. W rozdziale tym dokonano oceny organizacji łączności podczas zdarzenia wymagającego dysponowania znacznych ilości sił. Kolejna część pracy zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników. Rozdział szósty to ocena systemu łączności oraz propozycje zmian wpływających na jego funkcjonalność. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie pracy, zawiera wnioski. Przeprowadzone badania wskazały niedoskonałości systemu łączności w powiecie. Często występują problemy z zasięgiem. Inwestowanie w organizację systemu, wprowadzenie nowszych rozwiązań, a także szkolenia jego użytkowników będzie bardzo korzystne dla organizacji ochrony przeciwpożarowej w powiecie kolbuszowskim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17406/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-43.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 na stanowiskach kierowania Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz rozpoznanie ewentualnych okoliczności wystąpienia wzrostów stężeń pyłu. Pomiary przeprowadzono w czterech różnych miejscowościach: Końskich, Pułtusku, Leżajsku i Łańcucie, przez 3 dni z odstępami odczytu co 15 minut. W analizie uwzględniono pomiary Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z najbliższej dostępnej stacji pomiarowej. Zauważalna wśród wszystkich pomiarów była tendencja do wzrostów stężeń PM10 i PM2,5 w godzinach zmian służb na Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych. Przy powrocie z działań, w kilku przypadkach dało się zauważyć wzrost stężeń PM20 i PM2,5. Dalsze badania powinny objąć większą ilość jednostek oraz dokonać analizy jakościowej pyłu występującego podczas wspomnianych skoków stężeń w celu określenia okoliczności jego powstania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16922/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-52.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 w wybranych pomieszczeniach biurowych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz ich przypuszczalnych źródeł pochodzenia. Badania przeprowadzono w pokojach dowódców zmian w jednostkach znajdujących się w: Leżajsku, Pułtusku, Łańcucie i Końskich. Pobieranie wyników trwało od 3 do 5 dni z średnią częstotliwością zapisu co 10 minut. Analiza otrzymanych stężeń opierała się na porównaniu do stężeń pyłów w powietrzu atmosferycznym, pobranych ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W trakcie badań zaobserwowano wpływ przemieszczania się osób oraz wykonywania różnych czynności na otrzymane wyniki. Miernik zarejestrował wzrost stężeń pyłów po powrotach z kilku zdarzeń. Aby dokładniej zbadać pochodzenie pyłów w pomieszczeniach biurowych należałoby przeprowadzić analizę jakościową pyłów oraz częstsze wykonywanie pomiarów wraz z monitorowaniem czynności wykonywanych w pomieszczeniu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16912/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano wprowadzenia do tematu łączności oraz scharakteryzowano współczesne systemy telekomunikacyjne. Rozdział drugi poświęcony został organizacji łączności w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. W rozdziale trzecim dokonano przeglądu organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubaczowskiego. Scharakteryzowano powiat i występujące na jego terenie zagrożenia oraz przeanalizowano rozmieszczenie Jednostek Ochrony przeciwpożarowej. Rozdział czwarty przedstawia analizę organizacyjno-techniczną łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na rzecz niniejszej pracy. W rozdziale piątym przeanalizowano praktyczną organizację łączności na podstawie wybranych zdarzeń. Rozdział szósty jest podsumowaniem pracy przedstawiającym wnioski i ocenę systemu łączności działającego na terenie powiatu lubaczowskiego pod kątem przyjętych kryteriów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17802/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-63.
Streszczenie: Celem pracy jest ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów, wydajności i wielkości zasobów wodnych oraz możliwości ich wykorzystania w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Wadowice. Pierwsza część pracy to wprowadzenie czytelnika w omawiany temat. Przedstawiono obwiązujące przepisy dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Wiadomości teoretyczne zgłębiają i wyjaśniają tematykę poruszanego zagadnienia. Dokładnie omówione zostały wszystkie rodzaje dostępnych źródeł wody wykorzystywanych w akcjach gaśniczych. Scharakteryzowano rozpatrywany teren i przedstawiono największe zagrożenia pożarowe. Zaprezentowane zostały jednostki ochrony przeciwpożarowej funkcjonujące w analizowanej gminie. W części analitycznej opisano wodociągi, jako podstawowy system zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także zweryfikowano dostępne uzupełniające źródła wody. Dokonana ocena opierała się na porównaniu obowiązujących przepisów ze stanem faktycznym analizowanej gminy. Omówiono przykłady wybranych pożarów, przeanalizowano zużycie wody do celów gaśniczych, a także organizację zaopatrzenia wodnego i wydajność wodociągów. Przedstawiono zasadę działania hydroforni i jej role w systemie dystrybucji wody. Na podstawie zebranych informacji, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę na obszarze gminy Wadowice oceniono, jako wystarczające. Jest ono bardzo zróżnicowane w odniesieniu do wszystkich miejscowości. Najlepiej wypada w mieście Wadowice, a najsłabiej w Gorzeniu Dolnym i Górnym, Zawadce oraz Kaczynie. Ostatnia część pracy zawiera propozycję poprawy istniejącego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w wodę. Przeprowadzoną analizę i ocenę zakończono podsumowaniem i sformułowano wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17254/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 60-62.
Streszczenie: Tematem pracy dyplomowej jest „Analiza organizacyjno techniczna systemu łączności KSRG na obszarze powiatu ropczycko sędziszowskiego”. Cel pracy obejmował identyfikację czynników wpływających na funkcjonowanie systemu łączności oraz jego ocenę według przyjętych kryteriów. Pierwszy rozdział przedstawia ogólną charakterystykę łączności w KSRG. Opisano w nim rodzaje łączności, regulacje prawne oraz prawidłowy sposób organizacji łączności radiowej. Drugi rozdział opisuje budowę i funkcjonowanie systemu łączności radiowej na obszarze powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz wykorzystywany sprzęt. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród strażaków PSP i OSP. W czwartym rozdziale oceniono system łączności KSRG na obszarze powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz zaproponowano koncepcje jego modernizacji. Piąty rozdział stanowi podsumowanie pracy. Zawiera wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonej analizy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17296/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 44.
Streszczenie: Praca podaje sposobu doskonalenia systemu KSRG na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16995/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-40.
Streszczenie: Praca ma na celu przedstawienie realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego poligonu na przykładzie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba. Autor na początku pracy charakteryzuje niniejszy ośrodek, potem w następnym rozdziale opisuje ochronę przeciwpożarową ośrodka. Na sam koniec wysuwa wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17190/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 64-70.
Streszczenie: Tematem pracy była współpraca między Policją a Państwową Strażą Pożarną w sytuacji zagrożenia kryzysowego. Pracę podzielono na cztery rozdziały, w rozdziale pierwszym został przedstawiony zakres przedmiotowy rozważań, w którym zostały przybliżone pojęcia takie jak współpraca czy sytuacja kryzysowa, których znajomość jest niezbędna do podjęcia rozważań tematyki w pracy. W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka Policji, znalazły się w nim informacje dotyczące między innymi przeznaczenia tejże formacji, reguły działań czy uprawnienia funkcjonariuszy. Rozdział trzeci był swoistego rodzaju bliźniaczym odpowiednikiem rozdziału poprzedniego, ponieważ poszukiwane były w nim odpowiedzi te same zagadnie dotyczące jednak charakterystyki Państwowej Straży Pożarnej. Oba te rozdziały stanowiły kolejny znaczący etap, dzięki któremu można było dowiedzieć się o tych cechach łączących omawiane organizacje, które ułatwiają im współpracę oraz dają możliwości odpowiedniej komunikacji i wymiany informacji, a także różnic w strukturach czy zasadach funkcjonowania, które mogą stanowić wyzwanie przy wspólnym działaniu w chwilach tak wymagających jak sytuacja kryzysowa. Rozdział ostatni jest zwieńczeniem niniejszej pracy, ponieważ zostały w nim określone główne zakresy realizacji wspólnych przedsięwzięć Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym. Stanowiło to cel pracy. Zostało to zrealizowane na podstawie powodzi w maju 2019 r. na terenie Polski w województwie podkarpackim i małopolskim. Przedstawione zostały tam przykłady działań w rejonach najdotkliwiej dotkniętych przez niszczycielski żywioł, w których współpracowały ze sobą jednostki Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17036/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 69-72.
Streszczenie: Celem pracy jest zestawienie i porównanie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych miastach południowej Polski w latach 2017-2018. W pracy opisano dokumenty prawne z zakresu zarówno międzynarodowego jak i krajowego, regulujące określone normy oraz stężenia dla pyłu zawieszonego, które nie powinny zostać przekroczone. W pracy scharakteryzowano rodzaje pomiaru PM10 stosowane w Polsce a także opisano źródła powstawania pyłu w powietrzu. Omówiono również odziaływanie PM10 na środowisko, klimat i w szczególności na organizm człowieka. Charakterystyki poszczególnych województw opisane w pracy zawierają informacje o położeniu geograficznym opisywanych miast. W rozdziale przedstawiono podstawowe dane administracyjne oraz opisano największe źródła emisji zanieczyszczeń w tych rejonach. Dokonano analiz pomiarów trzydziestego szóstego maksymalnego stężenia oraz zmian stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w stacjach zlokalizowanych w badanym obszarze. Porównanie wyników z różnie umiejscowionych stacji badawczych pozwoliło na szczegółowe opisanie jakości powietrza, pod względem zanieczyszczenia pyłem, w wybranych miastach. Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski wyciągnięte z analiz jakości powietrza oraz podsumowanie wykonanej pracy. Ilość pyłu zawieszonego w większości badanych stref wykracza poza poziomy dopuszczalne. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16914/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 65-71.
Streszczenie: Temat podjęty w omawianej pracy dotyczył analizy i oceny zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów w okresie lat 2017-2020 na terenie powiatu rzeszowskiego. Pierwszym krokiem było przedstawienie podstaw prawnych dotyczących środków gaśniczych i ochrony przeciwpożarowej. Dalsza część pracy zawierała wiadomości teoretyczne na temat środków gaśniczych. Omówiono główne środki gaśnicze stosowane do gaszenia pożarów. Kolejnym etapem było opisanie terenu badawczego, którym był powiat rzeszowski. W tym rozdziale opisano lokalizację powiatu wraz z jego ukształtowaniem geograficznym. Następnie przedstawiono ogólne informacje na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie wraz z rozmieszczeniem jednostek włączonych do systemu ratowniczego. Ze względu na duży obszar i zróżnicowanie gospodarcze przedstawiono zagrożenia występujące na terenie powiatu. Analizę przeprowadzono dzięki danym pobranym z systemu komputerowego SWD-ST. Szczegółowe przebadanie otrzymanych danych pozwoliło na wyciągnięcie wniosków. Środkiem gaśniczym pełniącym pierwszorzędną rolę w procesie gaszenia na omawianym terenie jest woda. Swoją pozycję jako lidera zawdzięcza ogólnej dostępności, cenie oraz łatwości w transporcie. Poprawę właściwości gaśniczych wody uzyskuje się poprzez dodanie środków pianotwórczych w odpowiednich stężeniach. Ma to związek ze skutecznością środków pianotwórczych w niektórych grupach pożaru. Drobne ciała stałe w postaci proszku gaśniczego najczęściej są używane podczas pożarów małych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być używane w większych pożarach. Pożary duże i średnie wymagają zaangażowania znacznych sił i środków niezbędnych do ugaszenia pożaru. Odpowiedni dobór środka gaśniczego do danej grupy pożaru powoduje szybsze osiągnięcie zamierzonego celu. Każda akcja gaśnicza dąży do likwidacji pożaru. Im większa wiedza osób kierujących działaniami gaśniczymi tym trafniejsze są podejmowane decyzje. Omawiana praca daje pogląd jakie środki gaśnicze są używane podczas gaszenia pożarów w powiecie rzeszowskim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18179/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again