Źródło opisu
Katalog zbiorów
(38)
Forma i typ
Rękopisy
(29)
Artykuły
(4)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(32)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(32)
Autor
Denczew Sławczo
(3)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(3)
Cetnarowicz Radosław
(2)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(2)
Frankowska Ewa
(2)
Armaciński Patrick
(1)
Babuśka-Roczniak Magdalena
(1)
Baran Maciej
(1)
Barański Artur
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Butryn Paweł
(1)
Chrzęstek Jacek
(1)
Czarny Sylwester
(1)
Dec Lesław
(1)
Dec Roman
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dydek Stanisław
(1)
Dziedzicki Grzegorz
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Forowicz Krystyna
(1)
Golec Justyna
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Gromek Paweł
(1)
Guguła Kamil
(1)
Haptaś Mateusz
(1)
Jaworek Kamil
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kicia Tomasz
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kopyto Paweł
(1)
Kosiorek Mirosław
(1)
Krzywowiąza Wojciech
(1)
Leśko Bartłomiej
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Litarowicz Piotr
(1)
Marek Hubert
(1)
Nowak Zbigniew
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Petrykowski Roman
(1)
Pisarski Adrian
(1)
Pitera Mateusz
(1)
Plebanek Krzysztof
(1)
Poterek Eryk
(1)
Prokopski Dariusz
(1)
Radlak Aleksandra
(1)
Roczniak Wojciech
(1)
Ruta Kamil
(1)
Siciński Kacper
(1)
Skalik Marta
(1)
Skotnicki David
(1)
Suder Jacek
(1)
Szałda Adrian
(1)
Tryboń Monika
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Walczak Agata
(1)
Warzycki Kamil
(1)
Wisniewski Bernard
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wojtanowska-Kaczka Magdalena
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Wójcik Zdzisław
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Ziemiański Rafał
(1)
Ziobro Jan
(1)
Zubek Łukasz
(1)
Łagowski Paweł
(1)
Łącki Krzysztof
(1)
Świderski Filip
(1)
Świątoniowski Tadeusz
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(32)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(38)
Język
polski
(38)
Temat
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(5)
Państwowa Straż Pożarna
(5)
Historia pożarnictwa
(3)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pył zawieszony
(3)
Zanieczyszczenie powietrza
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Bazanowski, Andrzej (1912-1983)
(2)
Komendy straży pożarnych
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Powódź
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Zagrożenia
(2)
Łączność
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza danych
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Dela, Feliks (1943-2017)
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Gaz ziemny
(1)
Historia OSP
(1)
II wojna światowa (1939-1945) - strażacy
(1)
Kadry
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)
(1)
Metody badawcze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Organizacja
(1)
Parki narodowe/rezerwaty
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Policja
(1)
Poligony
(1)
Powódź (2010)
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Skomra, Witold (1963- )
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Smog
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Terroryzm - zapobieganie
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
albumy
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
bilans sił i środków
(1)
osuwiska
(1)
plan ewakuacji
(1)
skutki powodzi
(1)
sprzęt pożarniczy
(1)
sprzęt ratownictwa technicznego
(1)
straż pożarna
(1)
szpitale
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zbiorniki retencyjne
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
łączność radiowa
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Województwo podkarpackie
(38)
Województwo małopolskie
(3)
Województwo świętokrzyskie
(3)
Polska
(2)
Województwo dolnośląskie
(2)
Województwo mazowieckie
(2)
Województwo śląskie
(2)
Bieszczadzki Park Narodowy (obszar)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(30)
Biografia
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(25)
Architektura i budownictwo
(4)
Medycyna i zdrowie
(3)
Zarządzanie i marketing
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
38 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Osuwiska wciąż groźne / Krystyna Forowicz // Środowisko. - 2020/1 strony 28-29.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Alarm osuwiskowy na południu Polski w czerwcu 2019r. przypomniał, że i nasz kraj nie jest wolny od tego typu żywiołu. Kilkadziesiat osuwisk uaktywniło się po majowych intensywnych opadach w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Zagrożona była zapora i zbiornik w śląskich Wilkowicach. W artykule przedstawiono problematykę osuwisk.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Powódź na Podkarpaciu / Aleksandra Radlak // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/9 strony 16-18.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis przebiegu powodzi w gminie i mieście Kańczuga oraz okolicznych wsiach na Podkarpaciu w czerwcu 2020 r.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 81-84.
Streszczenie: Niniejsza praca dyplomowa porusza problem kompetencji kadry dowódczej i ich wpływu na kształtowanie postaw i zachowań w działaniach operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Celem podjętej problematyki było ukazanie roli i istoty stanowisk dowódczych w szeregach PSP. Ze względu na charakter i specyfikę podejmowanych działań kadra dowódcza pełni szczególnie istotną rolę. To na niej spoczywa odpowiedzialność za właściwą koordynacje działań i zarządzanie na miejscu prowadzonych interwencji. Ale co najważniejsze to fakt, iż właśnie dowódcy swoimi decyzjami, prezentowaną przez siebie postawą oraz sposobem zachowania wpływają również na pracę podległego zespołu pracowników. W celu dogłębnej analizy podjętej problematyki badawczej przeprowadzono autorski sondaż diagnostyczny wśród strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Uzyskane wyniki ujawniły, że stanowisko dowódcy to niejako atrybut skutecznych działań operacyjnych, a tym samym efektywności funkcjonowana Państwowej Straży Pożarnej. Ankietowani strażacy docenili swoich dowódców za wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, a przede wszystkim postawę otwartości i pełnego zaufania wobec podwładnych. Zwrócili uwagę, iż to właśnie kadra dowodząca scala zespół i koordynuje jego pracę, a tym samym kształtuje ogólną atmosferę i pozytywne relacje na linii przełożony-podwładny. Wszystko to determinuje całokształt działań podejmowanych przez zastępy strażaków warunkując wysoką skuteczność, czego potwierdzeniem są wysokie oceny pracy kadry dowódczej ze strony ankietowanych strażaków. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18079/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: Praca "Analiza i ocena zasobów wodnych na terenie gminy Sanok w świetle przepisów prawnych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę" zajmuje się problematyką przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę gminy Sanok. Skupia się ona na istniejących zasobach wodnych: głównych i zapasowych na badanym terenie. Pierwsza część pracy to wstęp teoretyczny, w którym skupiono się przede wszystkim na definicjach związanych z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę i przedstawiono główne pojęcia z tego zakresu. Zaprezentowano również szereg dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm stanowiących podstawy prawne w tematyce przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Natomiast druga część to charakterystyka badanej gminy ze wskazaniem głównych zagrożeń oraz przedstawienie stanu faktycznego, jaki panuje na jej terenie w odniesieniu do zasobów wodnych: rodzaje sieci wodociągowych, ilość i jakość hydrantów przeciwpożarowych oraz naturalne i sztuczne zbiorniki na badanym obszarze. Analiza zasobów wodnych dotyczyła obowiązujących na ternie Polski przepisów i aktów prawnych. Praca została napisana na podstawie: materiałów źródłowych z literatury naukowej, materiałów otrzymanych od zarządcy i eksploatatora sieci wodociągowej na terenie gminy miasta Sanoka oraz w oparciu o obserwacje i własne doświadczenie podczas korzystania z sieci hydrantowej. Główne wnioski, jakie przyjęto, są takie, że zasoby wodne na ternie badanej gminy spełniają wymogi postawione w przepisach prawnych, jednak dla poprawienia i ułatwienia korzystania choćby z sieci hydrantowej należałoby wprowadzić nieduże poprawy jak np. zadbanie przez zarządcę o teren otaczający hydranty czy wymiana hydrantów podziemnych na nadziemne. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18207/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 76-78.
Streszczenie: Celem pracy było opracowanie propozycji ograniczenia powstawania zagrożeń na terenie powiatu w oparciu o opracowanie propozycji usprawnienia realizacji zadań przez służby ratownicze i porządkowe oraz współpracy samorządów. Praca obejmuje pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera definicję ochrony ludności, jej szerokie pojęcie. Zostały przytoczone ustawy i rozporządzenia. Przedstawiono system ochrony ludności na poziomie krajowym i powiatowym. Scharakteryzowano bezpieczeństwo wewnętrzne kraju oraz funkcjonowanie zarządzania kryzysowego. Rozdział drugi prezentuje charakterystykę powiatu leżajskiego, jego strukturę, dobra naturalne oraz jego funkcjonowanie pod kątem infrastruktury. Rozdział trzeci zawiera analizę zdarzeń oraz skupia się na funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów i systemów. Rozdział czwarty obejmuje badanie gotowości operacyjnej podmiotów ratowniczych w powiecie leżajskim. Rozdział piąty zawiera koncepcję poprawy funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i zadań realizowanych w zakresie prewencji, jak również możliwości sprzętowych podmiotów ratowniczych. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16767/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygn. CP-86
Streszczenie: Charakter współczesnych zagrożeń sprawia, że strażacy muszą coraz częściej podejmować działania medyczne podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, co wymaga od nich specjalistycznej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Celem pracy była ocena skuteczności kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie wiedzy strażaków wybranej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w województwie podkarpackim. Badaniem objęto 34 strażaków jednej z Komend Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Metodą badawczą niniejszej pracy był sondaż diagnostyczny.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Dwie fale tragedii / Zdzisław Wójcik // Strażak - . - 2010/7 s.6-8.
Przykłady akcji ratowniczych po zalaniu przez powódź gospodarstw i miast z Podkarpacia.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronie 45.
Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie oraz analiza zagrożeń związanych z wydobyciem gazu. W Polsce występuje coraz więcej wiertni głównie w części południowo-wschodniej. Biorąc pod uwagę ilość odwiertów, zagrożenie jest duże i jeśli wystąpi, to należy podjąć odpowiednie działania celem szybkiej likwidacji zagrożenia oraz szybkiej ewakuacji ludzi. Do tego należy zorganizować współpracę służb, aby skutecznie i szybko zlikwidować zagrożenie. Przy użyciu programu ALOHA przedstawione zostały scenariusze uwolnienia gazu w różnych sytuacjach. Każdy scenariusz został zainicjowany innym sposobem emisji gazu. Powyższe scenariusze zostały opracowane poprzez obliczenia programu na podstawie wprowadzonych przez użytkownika parametrów. Ma to na celu prognozowanie zaistniałego zagrożenia na odwiertach gazu ziemnego. Powyższa praca miała na celu przedstawienie zagrożeń związanych w emisją gazu oraz współpracę służb podczas niebezpiecznego zdarzenia związanego z emisją gazu. Dla każdego scenariusza awarii przedstawione zostały zagrożenia oraz skutki awarii, z którymi mogą się spotkać pracownicy wiertni, mieszkańcy pobliskich terenów zabudowanych oraz służby ratownicze. Przedstawione zostały również zasięgi poszczególnych stref podczas emisji metanu. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17218/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 63-65.
Streszczenie: W pracy za cel postawiono sobie wykazanie zakresu potrzeb dla poprawy stanu zabezpieczenia operacyjnego miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Możliwe było to dzięki dokonaniu szczegółowej analizy wybranych, najważniejszych kryteriów wpływających na stan zabezpieczenia obszaru chronionego przez KM PSP w Tarnobrzegu. Najważniejsze pytania na które należało sobie opowiedzieć, tworząc w ten sposób problem badawczy, to w jakim stopniu rozmieszczenie, wyposażenie oraz wyszkolenie ratowników podmiotów KSRG na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego wpływa na stan zabezpieczenia operacyjnego oraz czy aktualny stan stoi na akceptowalnym poziomie. Praca podzielona została niejako na dwie części. Pierwsza z nich to teoria wprowadzająca w problematykę rozważań. Zawarto w niej metodologię badań, charakterystykę badanego obszaru terytorialnego i głównych zagrożeń. Wprowadzono także w tematykę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, czyli jego rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa, organizację na szczeblu krajowym, zadania i wymagania jakie stawia system jednostkom należącym lub starającym się o włączenie w struktury KSRG. Ponadto przedstawiono jak zorganizowany jest system na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego z podziałem na PSP, OSP i podmioty współpracujące. Druga część pracy inżynierskiej to część badawcza. Głównie metodą analizy, ale też i innych metod, dokonano oceny poszczególnych kryteriów, które w efekcie zaowocowały wysnuciem wniosków. Najważniejszy wniosek to bezpośrednia odpowiedz na wiodącą tezę pracy, czyli stwierdzenie, że obecny stan zabezpieczenia operacyjnego miasta i powiatu tarnobrzeskiego stoi na akceptowalnym, wysokim poziomie. Złożyło się na to zarówno bardzo dobre rozlokowanie podmiotów KSRG na badanym obszarze, jak również całościowo dobre wyposażenie i wyszkolenie ratowników systemu. Przywołane wyposażenie i wyszkolenie zawsze może być lepsze, bo w ratownictwie nie ma ideałów, jednak stale z roku na rok straż pożarna rozwija się i jest gotowa stawić czoła nowym zagrożeniom jakie nas spotykają. Ochotnicze Straże Pożarne powinny w pierwszej kolejności wzbogacać się o brakujący do spełnienia minimalnych wymagań sprzęt, a następnie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Duża w tym rola PSP, która za wszelką cenę powinna walczyć o jak najlepsze wyszkolenie strażaków-ochotników, prowadzić szkolenia i ćwiczenia dla OSP, aby później w walce o zdrowie czy życie podczas działań ratowniczych, ramię w ramię, na wysokim poziomie robić to, do czego zostali powołani. Bo przecież dla osoby poszkodowanej nie będzie miało znaczenia kto ją ratuje, najważniejsze aby zrobić to szybko i profesjonalnie. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18880/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 38-43.
Streszczenie: W pracy dyplomowej przedstawiono dwie firmy które zajmują się gospodarką odpadami na terenie powiatu sanockiego. Zamieszczono tabele w których zamieszczone są poszczególne odpady oraz ich kody. W pracy opisano również wymogi formalno-prawne dla firm które zajmują się gospodarką odpadami. Wszystkie zagadnienia ujęte w pracy pokazane zostały pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. W niniejszej pracy podjęto próbę osiągnięcia celu za pomocą analizy zebranej dokumentacji, postanowień w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17212/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-54.
Streszczenie: Celem pracy była ocena systemu łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kolbuszowskiego. Znając wady systemu i problemy jego użytkowników zaproponowano zmiany, których wprowadzenie poprawiło by jego funkcjonalność. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W części pierwszej zawarto opis wybranych systemów łączności. W rozdziale drugim scharakteryzowano powiat kolbuszowski, opisano główne zagrożenia oraz dokonano charakterystyki jednostek ochrony przeciwpożarowej. W dalszej części pracy przedstawiono zasady organizacji łączności i prowadzenia korespondencji w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, scharakteryzowano wykorzystywane sieci radiowe, omówiono zasady tworzenia kryptonimów. Rozdział 4 przedstawia wyposażenie w sprzęt łączności Stanowiska Kierowania, pojazdów JRG oraz jednostek OSP będących w KSRG. W rozdziale tym dokonano oceny organizacji łączności podczas zdarzenia wymagającego dysponowania znacznych ilości sił. Kolejna część pracy zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników. Rozdział szósty to ocena systemu łączności oraz propozycje zmian wpływających na jego funkcjonalność. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie pracy, zawiera wnioski. Przeprowadzone badania wskazały niedoskonałości systemu łączności w powiecie. Często występują problemy z zasięgiem. Inwestowanie w organizację systemu, wprowadzenie nowszych rozwiązań, a także szkolenia jego użytkowników będzie bardzo korzystne dla organizacji ochrony przeciwpożarowej w powiecie kolbuszowskim. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17406/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-50.
Streszczenie: Podstawowym celem pracy było przeanalizowanie ochrony przeciwpowodziowej oraz omówienie zagrożeń występujących w czasie powodzi na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Wnioski ukazują nam mocne i słabe strony ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Przedstawiają podstawowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe, a także przybliżają nas do poznania obowiązków i zadań organów administracji samorządowej. Główne materiały wykorzystane w tej pracy to dokumenty udostępnione z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Samodzielnego stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Na samym początku pracy przedstawiono ogólną charakterystykę powiatu, liczbę ludności, specyfikacje terenu pod względem położenia i infrastruktury oraz po krótce wymieniono tereny narażone na powódź. W kolejnym rozdziale powódź została przedstawiona jako klęska żywiołowa, opisano metody podejmowania walki oraz możliwe sposoby ochrony przeciwpowodziowej. Przedostatnim elementem było opisanie procedur reagowania kryzysowego w przypadku powstania powodzi. Natomiast w ostatniej części pracy scharakteryzowano powódź, która nawiedziła powiat tarnobrzeski w 2010 roku. Zilustrowano wyrządzone szkody, krótko przedstawiono przebieg powodzi oraz wymieniono służby biorące udział w działaniach. Podsumowanie ukazuje jakie zagrożenie niesie ze sobą powódź. Utwierdza w przekonaniu, iż należy inwestować w modernizacje wałów, wspierać różnego rodzaju projekty, które wspomagają nas w walce z powodzią. W celu poprawy logistyki i organizacji należy prowadzić ćwiczenia zgrywające na szczeblu powiatowym. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18798/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-43.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 na stanowiskach kierowania Komendantów Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz rozpoznanie ewentualnych okoliczności wystąpienia wzrostów stężeń pyłu. Pomiary przeprowadzono w czterech różnych miejscowościach: Końskich, Pułtusku, Leżajsku i Łańcucie, przez 3 dni z odstępami odczytu co 15 minut. W analizie uwzględniono pomiary Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z najbliższej dostępnej stacji pomiarowej. Zauważalna wśród wszystkich pomiarów była tendencja do wzrostów stężeń PM10 i PM2,5 w godzinach zmian służb na Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych. Przy powrocie z działań, w kilku przypadkach dało się zauważyć wzrost stężeń PM20 i PM2,5. Dalsze badania powinny objąć większą ilość jednostek oraz dokonać analizy jakościowej pyłu występującego podczas wspomnianych skoków stężeń w celu określenia okoliczności jego powstania. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16922/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-52.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 w wybranych pomieszczeniach biurowych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz ich przypuszczalnych źródeł pochodzenia. Badania przeprowadzono w pokojach dowódców zmian w jednostkach znajdujących się w: Leżajsku, Pułtusku, Łańcucie i Końskich. Pobieranie wyników trwało od 3 do 5 dni z średnią częstotliwością zapisu co 10 minut. Analiza otrzymanych stężeń opierała się na porównaniu do stężeń pyłów w powietrzu atmosferycznym, pobranych ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W trakcie badań zaobserwowano wpływ przemieszczania się osób oraz wykonywania różnych czynności na otrzymane wyniki. Miernik zarejestrował wzrost stężeń pyłów po powrotach z kilku zdarzeń. Aby dokładniej zbadać pochodzenie pyłów w pomieszczeniach biurowych należałoby przeprowadzić analizę jakościową pyłów oraz częstsze wykonywanie pomiarów wraz z monitorowaniem czynności wykonywanych w pomieszczeniu. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16912/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano wprowadzenia do tematu łączności oraz scharakteryzowano współczesne systemy telekomunikacyjne. Rozdział drugi poświęcony został organizacji łączności w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. W rozdziale trzecim dokonano przeglądu organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lubaczowskiego. Scharakteryzowano powiat i występujące na jego terenie zagrożenia oraz przeanalizowano rozmieszczenie Jednostek Ochrony przeciwpożarowej. Rozdział czwarty przedstawia analizę organizacyjno-techniczną łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na rzecz niniejszej pracy. W rozdziale piątym przeanalizowano praktyczną organizację łączności na podstawie wybranych zdarzeń. Rozdział szósty jest podsumowaniem pracy przedstawiającym wnioski i ocenę systemu łączności działającego na terenie powiatu lubaczowskiego pod kątem przyjętych kryteriów. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17802/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-63.
Streszczenie: Celem pracy jest ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów, wydajności i wielkości zasobów wodnych oraz możliwości ich wykorzystania w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Wadowice. Pierwsza część pracy to wprowadzenie czytelnika w omawiany temat. Przedstawiono obwiązujące przepisy dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Wiadomości teoretyczne zgłębiają i wyjaśniają tematykę poruszanego zagadnienia. Dokładnie omówione zostały wszystkie rodzaje dostępnych źródeł wody wykorzystywanych w akcjach gaśniczych. Scharakteryzowano rozpatrywany teren i przedstawiono największe zagrożenia pożarowe. Zaprezentowane zostały jednostki ochrony przeciwpożarowej funkcjonujące w analizowanej gminie. W części analitycznej opisano wodociągi, jako podstawowy system zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także zweryfikowano dostępne uzupełniające źródła wody. Dokonana ocena opierała się na porównaniu obowiązujących przepisów ze stanem faktycznym analizowanej gminy. Omówiono przykłady wybranych pożarów, przeanalizowano zużycie wody do celów gaśniczych, a także organizację zaopatrzenia wodnego i wydajność wodociągów. Przedstawiono zasadę działania hydroforni i jej role w systemie dystrybucji wody. Na podstawie zebranych informacji, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę na obszarze gminy Wadowice oceniono, jako wystarczające. Jest ono bardzo zróżnicowane w odniesieniu do wszystkich miejscowości. Najlepiej wypada w mieście Wadowice, a najsłabiej w Gorzeniu Dolnym i Górnym, Zawadce oraz Kaczynie. Ostatnia część pracy zawiera propozycję poprawy istniejącego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w wodę. Przeprowadzoną analizę i ocenę zakończono podsumowaniem i sformułowano wnioski. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17254/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 60-62.
Streszczenie: Tematem pracy dyplomowej jest „Analiza organizacyjno techniczna systemu łączności KSRG na obszarze powiatu ropczycko sędziszowskiego”. Cel pracy obejmował identyfikację czynników wpływających na funkcjonowanie systemu łączności oraz jego ocenę według przyjętych kryteriów. Pierwszy rozdział przedstawia ogólną charakterystykę łączności w KSRG. Opisano w nim rodzaje łączności, regulacje prawne oraz prawidłowy sposób organizacji łączności radiowej. Drugi rozdział opisuje budowę i funkcjonowanie systemu łączności radiowej na obszarze powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz wykorzystywany sprzęt. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród strażaków PSP i OSP. W czwartym rozdziale oceniono system łączności KSRG na obszarze powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz zaproponowano koncepcje jego modernizacji. Piąty rozdział stanowi podsumowanie pracy. Zawiera wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonej analizy. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17296/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 44.
Streszczenie: Praca podaje sposobu doskonalenia systemu KSRG na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16995/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Historia
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono początki ochrony przeciwpożarowej, społeczne instytucje ochrony przeciwpożarowej podczas zaborów oraz w okresie I wojny światowej. Opisano okres II wojny światowej oraz okres powojenny na terenie Podkarpacia. Zamieszczono informacje na temat instytucjonalnych organów ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono osoby zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej obszaru Podkarpacia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-17612, I-16148 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16147 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-40.
Streszczenie: Praca ma na celu przedstawienie realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego poligonu na przykładzie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba. Autor na początku pracy charakteryzuje niniejszy ośrodek, potem w następnym rozdziale opisuje ochronę przeciwpożarową ośrodka. Na sam koniec wysuwa wnioski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17190/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej