Form of Work
Książki
(9)
Artykuły
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Cetnarowicz Radosław
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Dydek Stanisław
(1)
Forowicz Krystyna
(1)
Litarowicz Piotr
(1)
Nowak Zbigniew
(1)
Petrykowski Roman
(1)
Prokopski Dariusz
(1)
Radlak Aleksandra
(1)
Szałda Adrian
(1)
Tryboń Monika
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wisniewski Bernard
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Wójcik Zdzisław
(1)
Ziobro Jan
(1)
Łącki Krzysztof
(1)
Świderski Filip
(1)
Year
2020 - 2021
(8)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Państwowa Straż Pożarna
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Bazanowski, Andrzej
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Powódź
(2)
Dela, Feliks
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
II wojna światowa (1939-1945) - strażacy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Policja
(1)
Powódź (2010)
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Terroryzm - zapobieganie
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
albumy
(1)
osuwiska
(1)
skutki powodzi
(1)
zbiorniki retencyjne
(1)
łączność radiowa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo podkarpackie (1999- )
(12)
Województwo małopolskie (1999- )
(2)
Polska
(1)
Powiat kolbuszowski (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo dolnośląskie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Architektura i budownictwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
13 results Filter
Authority data
Województwo podkarpackie (1999- ) (hasło przedmiotowe)
No cover
Article
In basket
Osuwiska wciąż groźne / Krystyna Forowicz // Środowisko. - 2020/1 strony 28-29.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Alarm osuwiskowy na południu Polski w czerwcu 2019r. przypomniał, że i nasz kraj nie jest wolny od tego typu żywiołu. Kilkadziesiat osuwisk uaktywniło się po majowych intensywnych opadach w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Zagrożona była zapora i zbiornik w śląskich Wilkowicach. W artykule przedstawiono problematykę osuwisk.
No cover
Article
In basket
Powódź na Podkarpaciu / Aleksandra Radlak // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/9 strony 16-18.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis przebiegu powodzi w gminie i mieście Kańczuga oraz okolicznych wsiach na Podkarpaciu w czerwcu 2020 r.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-54.
Streszczenie: Celem pracy była ocena systemu łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kolbuszowskiego. Znając wady systemu i problemy jego użytkowników zaproponowano zmiany, których wprowadzenie poprawiło by jego funkcjonalność. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W części pierwszej zawarto opis wybranych systemów łączności. W rozdziale drugim scharakteryzowano powiat kolbuszowski, opisano główne zagrożenia oraz dokonano charakterystyki jednostek ochrony przeciwpożarowej. W dalszej części pracy przedstawiono zasady organizacji łączności i prowadzenia korespondencji w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, scharakteryzowano wykorzystywane sieci radiowe, omówiono zasady tworzenia kryptonimów. Rozdział 4 przedstawia wyposażenie w sprzęt łączności Stanowiska Kierowania, pojazdów JRG oraz jednostek OSP będących w KSRG. W rozdziale tym dokonano oceny organizacji łączności podczas zdarzenia wymagającego dysponowania znacznych ilości sił. Kolejna część pracy zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników. Rozdział szósty to ocena systemu łączności oraz propozycje zmian wpływających na jego funkcjonalność. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie pracy, zawiera wnioski. Przeprowadzone badania wskazały niedoskonałości systemu łączności w powiecie. Często występują problemy z zasięgiem. Inwestowanie w organizację systemu, wprowadzenie nowszych rozwiązań, a także szkolenia jego użytkowników będzie bardzo korzystne dla organizacji ochrony przeciwpożarowej w powiecie kolbuszowskim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17406/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono początki ochrony przeciwpożarowej, społeczne instytucje ochrony przeciwpożarowej podczas zaborów oraz w okresie I wojny światowej. Opisano okres II wojny światowej oraz okres powojenny na terenie Podkarpacia. Zamieszczono informacje na temat instytucjonalnych organów ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono osoby zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej obszaru Podkarpacia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17612, I-16148 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16147 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dwie fale tragedii / Zdzisław Wójcik // Strażak - . - 2010/7 s.6-8.
Przykłady akcji ratowniczych po zalaniu przez powódź gospodarstw i miast z Podkarpacia.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 66-69.
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki związanej z rolą i zadaniami funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w kontekście prewencji społecznej w dziedzinie zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Omówienie jej obecności bądź braku w pełnionych obowiązkach służbowych strażaków i krzewieniu jej w społeczeństwie. Przedłożenie czytelnikowi norm prawnych wskazujących kierunek jak i przedstawienie nowo powstałych tworów w instytucjach państwowych, uczelniach, które zajmują się tworzeniem prewencji terrorystycznych. W pracy została przeprowadzona analiza danych zebranych podczasprzeprowadzonych badań za pomocą ankiety wśród czynnie biorących udział funkcjonariuszy PSP, w której poproszono o samoocenę posiadanej wiedzy w dziedzinach ratownictwa technicznego, niesienia pomocy medycznej oraz głównie wiedzy na temat zagrożeń terrorystycznych wraz z prewencją. Badaniu poddano trzy województwa: podkarpackie, dolnośląskie oraz warmińsko-mazurskie rozsiane w trzech krańcach polski, a w nich sześć jednostek powiatowej straży pożarnej. Dziedzina prewencji terrorystycznej jest nowością w Europie jak i w Polsce co potwierdzają przeprowadzone analizy sondaży. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16964 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 64-70.
Streszczenie: Tematem pracy była współpraca między Policją a Państwową Strażą Pożarną w sytuacji zagrożenia kryzysowego. Pracę podzielono na cztery rozdziały, w rozdziale pierwszym został przedstawiony zakres przedmiotowy rozważań, w którym zostały przybliżone pojęcia takie jak współpraca czy sytuacja kryzysowa, których znajomość jest niezbędna do podjęcia rozważań tematyki w pracy. W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka Policji, znalazły się w nim informacje dotyczące między innymi przeznaczenia tejże formacji, reguły działań czy uprawnienia funkcjonariuszy. Rozdział trzeci był swoistego rodzaju bliźniaczym odpowiednikiem rozdziału poprzedniego, ponieważ poszukiwane były w nim odpowiedzi te same zagadnie dotyczące jednak charakterystyki Państwowej Straży Pożarnej. Oba te rozdziały stanowiły kolejny znaczący etap, dzięki któremu można było dowiedzieć się o tych cechach łączących omawiane organizacje, które ułatwiają im współpracę oraz dają możliwości odpowiedniej komunikacji i wymiany informacji, a także różnic w strukturach czy zasadach funkcjonowania, które mogą stanowić wyzwanie przy wspólnym działaniu w chwilach tak wymagających jak sytuacja kryzysowa. Rozdział ostatni jest zwieńczeniem niniejszej pracy, ponieważ zostały w nim określone główne zakresy realizacji wspólnych przedsięwzięć Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym. Stanowiło to cel pracy. Zostało to zrealizowane na podstawie powodzi w maju 2019 r. na terenie Polski w województwie podkarpackim i małopolskim. Przedstawione zostały tam przykłady działań w rejonach najdotkliwiej dotkniętych przez niszczycielski żywioł, w których współpracowały ze sobą jednostki Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17036 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 48-50.
Streszczenie: Celem pracy była identyfikacja i ocena czynników wpływających na skuteczność działań ratowniczych podmiotów KSRG na terenie powiatu jarosławskiego w latach 2016-2018 oraz określenie krytycznych elementów współpracy. Na skuteczność działań ratowniczych wpływa szereg czynników, jednak najważniejszymi spośród nich są: czas reakcji podmiotów systemu (im szybciej zostaną one powiadomione i znajdą się na miejscu zdarzenia tym mniejsza liczba ofiar i poszkodowanych), wyszkolenie członków systemu (konieczne jest, aby w każdej ekipie znajdowały się osoby wyszkolone w ramach ratownictwa medycznego, technicznego czy też chemicznego), wyposażenie jednostek w specjalistyczny sprzęt (chodzi tu głownie o wyposażenie jednostek OSP, ponieważ to one mogą znaleźć się najszybciej na miejscu wielu zdarzeń). Czynnikami, które zdaniem strażaków, mają również wpływ są odpowiednie kierowanie i nadzór nad działaniami ratowniczymi oraz współpraca między podmiotami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-17443/CD
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 44.
Streszczenie: Praca ma na celu analizę zabezpieczeń przeciwpożarowych, które są zastosowane w galerii VIVO! Krosno. Na początku autor charakteryzuje wcześniej wspomnianą galerię. Potem podaje jakie są wymagania w bezpieczeństwie pożarowym budynków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17196 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 57-58.
Streszczenie: Celem pracy była analiza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu zabytkowego przeznaczonego do celów turystyczno-gastronomiczno-hotelowych oraz wskazanie obszarów bezpieczeństwa pożarowego wymagających stosowania rozwiązań wykraczających poza wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Praca obejmuje swoim zakresem ogólną charakterystykę omawianego obiektu, charakterystykę pożarową, niezgodności budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, możliwości dostosowania obiektu do obowiązujących obecnie w kraju przepisów. W pracy dyplomowej analizowany obiekt to zabytkowy zamek położony w miejscowości Krasiczyn w powiecie przemyskim w woj. podkarpackim. Średniowieczny budynek jest częścią Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie. Pałac złożony jest z 4 narożnych baszt i 1 wieży zegarowej w ścianie zachodniej oraz dziedzińca. Najwięcej osób może przebywać w skrzydle północnym, w którym znajdują się sale konferencyjne. W zamku występuje wiele niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi, co jest spowodowane okresem, w którym zbudowano budynek. Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów jest bardzo trudne ze względu na wartość kulturową oraz ochronę konserwatora zabytków, dlatego zostały zaproponowane rozwiązania zastępcze. Dużym atutem rekompensującym niezgodności jest występowanie urządzeń przeciwpożarowych tj. gaśnice, klapa dymowa, hydranty wewnętrzne, ręczne ostrzegacze pożaru a także czujki pożarowe. Istotnym elementem jest również fakt, że na całej długości skrzydła północnego, gdzie przebywa najwięcej osób zapewniona jest droga pożarowa. Czynnikami znacząco wpływającymi na bezpieczeństwo jest bardzo dobre oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych. Najwięcej rozwiązań zastępczych wymagane jest w obszarze warunków ewakuacji, a także w mniejszym stopniu w przypadku zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych. Rozwiązania te wykraczają poza wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe, jednak ich zastosowanie rekompensuje brak możliwości ingerowania w konstrukcję zabytkowego zamku. Zamek w Krasiczynie będący częścią Zespołu Zamkowo – Parkowego jest bezpieczny dla odwiedzających go turystów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17373 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 197-207.
Zawiera: 1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych // 2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - organizacja i funkcjonowania // 3. Istota uwarunkowań geograficzno-przestrzennych w procesie organizacji KSRG na przykładzie województwa podkarpackiego.
Streszczenie: 520 W książce przedstawiono w ujęciu przekrojowym problematykę funkcjonowania OSP i KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy), w szczególności zaś zagadnień dotyczących gotowości operacyjnej tych jednostek, stanowiącej kluczową determinantę w osiągnięciu oczekiwanej sprawności całego systemu. Skoncentrowano się na analizie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz wpływie warunków geograficznych na funkcjonowanie OSP i KSRG. Poruszono problematykę jakości i sprawności funkcjonowania tych podmiotów oraz przedstawiono propozycje wieloaspektowych rozwiązań doskonalących. Podkreślić należy, że przedstawione w monografii rozważania odnoszą się do mało rozpoznanego i niedocenianego problemu zapewniania gotowości do działań ratowniczych jednostek OSP, wskazują także słabe ogniwa w organizacji ratownictwa w ramach KSRG. [Za wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2737, IBC-2736, I-21974, I-21973, I-21972 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2735/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia ta przybliża historię pożarnictwa, podsumowuje najważniejsze wydarzenia ostatnich dwudziestu lat funkcjonowania PSP, ponadto zwraca uwagę na reformy i metamorfozy które przeszła.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20335/Czyt., I-20334 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again