Form of Work
Książki
(28)
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(6)
Druki ulotne
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(33)
Author
Denczew Sławczo
(3)
Jarosz Zbigniew
(3)
Kuziora Łukasz
(3)
Ścibiorek Ireneusz
(3)
Budziński Zdzisław
(2)
Fałdowski Marek
(2)
Gromek Paweł
(2)
Melnyk Rafał
(2)
Michalska Jolanta
(2)
Nepelski Mariusz
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Łapicz Marcin
(2)
Baczewski Jacek
(1)
Biedugnis Stanisław
(1)
Bylica Przemysław
(1)
Chełchowski Michał
(1)
Chodkowski Marcin
(1)
Chrzęstek Jacek
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Dryja Tadeusz
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dzwonkowski Konrad
(1)
Gach Paweł
(1)
Gruszczyński Mateusz Piotr
(1)
Grzmykowski Łukasz
(1)
Hejno Paweł
(1)
Kajetanek Jan
(1)
Kaliszuk Andrzej
(1)
Kilanowski Radosław
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Konecki Marek
(1)
Kordek Marcin
(1)
Koronko Adrian
(1)
Kołecki Piotr
(1)
Krupa Maciej
(1)
Król Bernard
(1)
Kuliś Grzegorz
(1)
Litarowicz Piotr
(1)
Machujski Filip
(1)
Majka Adam
(1)
Majkowska Aneta
(1)
Markowski Marek Cezary
(1)
Matczyński Grzegorz Jan
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Ochlak Mirosław
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Pardo Krzysztof
(1)
Pisarski Stanisław
(1)
Poniatowski Jakub
(1)
Przybysz Jan
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Rolka Roland
(1)
Sulima Konrad
(1)
Szafranek Robert
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wasiak Robert
(1)
Wilczewski Józef
(1)
Woliński Marek
(1)
Wołejko Piotr
(1)
Woźniak Maciej
(1)
Wróbel Michał
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Śląski Andrzej
(1)
Świeczkowski Władysław Maria
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Żerański Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(27)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(44)
English
(2)
Subject
Ratownictwo wodne
(7)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(5)
Akcja ratownicza
(4)
Państwowa Straż Pożarna
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Współdziałanie służb
(3)
hotele
(3)
jeziora
(3)
Akweny
(2)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Biały Szkwał (2007)
(2)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Oczyszczalnie ścieków
(2)
Policja
(2)
Pożary
(2)
Pożary wewnętrzne
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Ryzyko zawodowe
(2)
czas ewakuacji
(2)
nurkowanie
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo wodne
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Gazy palne
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Jakość wody
(1)
Lasy
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Obsługa i eksploatacja
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna (Olsztynek)
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Projekt bezpieczeństwa
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Stres
(1)
Szkolenie
(1)
Szkolnictwo policyjne
(1)
Terroryzm - zapobieganie
(1)
Wentylacja
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
bilans sił i środków
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
emisja
(1)
gazy pożarowe
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
informacja
(1)
odpady komunalne
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
organizacje
(1)
pojazdy kolejowe
(1)
pojazdy wodne
(1)
prace podwodne
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
rozlewy olejowe
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
sprzęt nurkowy
(1)
sprzęt łącznościowy i alarmowania
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy dostarczania wody
(1)
szkolenie przeciwpożarowe
(1)
taktyka ratownicza
(1)
technologia
(1)
tereny uprawne
(1)
trenażery
(1)
wichury
(1)
wypadki wodne
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zabezpieczenie logistyczne
(1)
zabezpieczenie medyczne
(1)
zagrożenia techniczne
(1)
zjawiska atmosferyczne
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
Łączność
(1)
łączność radiowa
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Źródło poboru wody
(1)
Żłobki i przedszkola
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Województwo warmińsko-mazurskie
(41)
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie)
(3)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(2)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(31)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(23)
Architektura i budownictwo
(7)
Historia
(2)
Inżynieria i technika
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
46 results Filter
No cover
Article
In basket
Ochrona mazurskich lasów / Tadeusz Dryja // Strażak - . - 1980/6 s.14-15.
Zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego mazurskich lasów.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Bezpieczeństwo poprzez innowacje w oparciu o projekty badawczo-rozwojowe Akademii Policyjnej w Szczytnie.
Nowe technologie w zakresie bezpieczeństwa sprawiają, że cały sektor krajowy w zakresie badań i innowacji musi opracować dobrze przemyślaną i skoordynowaną strategię z celami działów administracji państwowej, które dotyczą bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. W Polsce Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w określaniu priorytetów i finansowaniu badań, w szczególności programu badawczego "Horyzont 2020". Jednak duże znaczenie mają również programy krajowe. Celem tego artykułu jest wprowadzenie innowacji w zakresie bezpieczeństwa, które są wynikiem projektów badawczo-rozwojowych. Nowe technologie, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo, zostaną przedstawione na podstawie Akademii Policyjnej w Szczytnie, która wnioskuje o pomoc finansową na edukację w konkursach krajowych i międzynarodowych. W ramach zasobów krajowych instytucja bierze udział w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Realizowane projekty to głównie projekty wykorzystywane w przemyśle i dla przemysłu lub programy rozwojowe dla konkretnych konsumentów w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Akademia Policyjna w Szczytnie prowadzi intensywne prace o charakterze innowacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa po otrzymaniu środków na projekty, co zostało szczegółowo przedstawione przez autorów. Cel określony we wprowadzeniu do tekstu osiąga się poprzez pokazanie pełnego znaczenia nowych technologii dla bezpieczeństwa. Przedstawiono to poprzez opisy poszczególnych projektów. instytucja bierze udział w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Realizowane projekty to głównie projekty wykorzystywane w przemyśle i dla przemysłu lub programy rozwojowe dla konkretnych konsumentów w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Akademia Policyjna w Szczytnie prowadzi intensywne prace o charakterze innowacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa po otrzymaniu środków na projekty, co zostało szczegółowo przedstawione przez autorów. Cel określony we wprowadzeniu do tekstu osiąga się poprzez pokazanie pełnego znaczenia nowych technologii dla bezpieczeństwa. Przedstawiono to poprzez opisy poszczególnych projektów.
No cover
Article
In basket
GFFFV na Mazurach / Ireneusz Ścibiorek // Przegląd Pożarniczy. - 2016/2 s.20-22.
Omówienie przebiegu krajowych ćwiczeń ratowniczych, przygotowanych dla strażaków wchodzących w skład modułów międzynarodowych GFFFV, zrealizowanych na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliogfrafia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-54.
Streszczenie: W pracy przedstawiono problem wpływu stratyfikacji termicznej na różne parametry jakościowe wody w Jeziorze Oleckie Wielkie położonym na obszarze Pojezierza Mazurskiego. Pracę oparto na wynikach badań laboratoryjnych wody pobranej z przedmiotowego zbiornika naturalnego w okresie letnim i jesiennym. Wysoka temperatury powietrza latem spowodowała uwarstwienie wody w zbiorniku o zbliżonej temperaturze. Takie pionowe rozmieszczenie warstw w jeziorze nazywane jest stratyfikacją termiczną wody. Zjawisko to występuje w powierzchniowych wodach stojących położonych w strefie klimatu umiarkowanego z wyraźnie zaznaczonymi porami roku. Badania wykonano pobierając wodę z trzech głębokości i z dwóch ustalonych na podstawie obserwacji stanowisk badawczych. Pierwsze stanowisko wyznaczono w pobliżu terenów aktywności rolniczej, a drugie w okolicy terenu miejskiego z zabudowa jednorodzinną. W obu przypadkach próbki poddano analizie laboratoryjnej pod kątem określenia przewodności elektrolitycznej, pH, zawartości azotanów, fosforanów, cynku, chlorków i wartości ChZT. Uzyskane wyniki badań w oparciu o budowę i usytuowanie Jeziora Oleckie Wielkie, potwierdziły wpływ stratyfikacji termicznej na rozprzestrzenianie poszczególnych związków w wodzie. W opracowaniu zawarto informacje na temat prawdopodobnego pochodzenia skażeń wód powierzchniowych. Następnie porównano wartości zanieczyszczeń oznaczonych w wodzie z dopuszczalnymi stężeniami tych parametrów klasyfikujących jakość wody, co w efekcie pozwoliło zakwalifikować wodę pochodzącą z Jeziora Oleckie Wielkie do drugiej klasy jakości wody z zadowalającym stanem ekologicznym. Przeprowadzone badania umożliwiły stwierdzenie kierunku migracji zanieczyszczeń zależnych od występowania okresowej stratyfikacji termicznej wody Jeziora Oleckie Wielkie. Badania pozwoliły również na określenie potencjalnych źródeł dostarczających zanieczyszczenia do zlewni jeziora, wskazując jednocześnie zadania społeczeństwa w dążeniu do polepszenia stanu ekologicznego zbiorników naturalnych w Polsce. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16740/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Koszmar strażaka / Ireneusz Ścibiorek // Strażak - . - 2014/9 s.8-9.
Opisano akcje gaszenia pożarów upraw rolnych w woj. warmińsko-mazurskim.
No cover
Article
In basket
Świątynia w ogniu / Ireneusz Ścibiorek // Strażak - . - 2014/10 s.6-7.
Opis akcji gaśniczej płonącego drewnianego poddasza kościoła w Zagajach (powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie).
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: W każdej oczyszczalni ścieków, podczas typowej dla takich zakładów eksploatacji tworzą się gazy wybuchowe, w tym przypadku siarkowodór oraz metan. Szereg budynków, pomieszczeń oraz urządzeń muszą spełniać ściśle określone normy, ponieważ narażone są na wystąpienie mieszaniny gazów wybuchowych z powietrzem. W danej pracy szczegółowo opisano zastosowane rozwiązania techniczne, które musza być spełnionepodczas budowy oraz organizacji oczyszczalni ścieków. Scharakteryzowano również cały proces oraz rozwiązania technologicznewykorzystywanew zakładzie. Zwrócono uwagę na przerabiane substancje w oczyszczalni jako źródło zagrożeń. Dosyć obszernie przedstawiono wpływ oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko, w tym napisano o wpływie odprowadzanych ścieków na wody, o sposobie zagospodarowania osadów i odpadów orazwspomniano o termicznej utylizacji wszystkich odpadów ściekowych. Do pozostałych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji należą rozwiązania organizacyjne. Mowa jest tu oszkoleniu wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne jest również zapoznanie ich z instrukcjami obsługi każdego urządzenia oraz wytycznych przeciwpożarowych obowiązujących w każdym pomieszczeniu, jak i na terenie zakładu. Wspomniano również o prowadzonych dodatkowych szkoleniach, które mają za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa w oczyszczalni ścieków. Obiekt wyposażony został w konieczne środku ochrony przeciwpożarowej. W rozdziale, gdzie jest mowa o tym opisano gaśnice, koce gaśnicze oraz hydranty i zbiorniki przeciwpożarowe. Z całej przedstawionej treści wyciągnięto wnioski, które zostały opisane w osobnym rozdziale. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16983/CD [magazyn] (1 egz.)
Article
In basket
Igranie z ogniem po polsku / Szymon Kokot-Góra //W: Brandheiss : najlepszy magazyn strażacki. - 2018 strony 20-25.
Streszczenie: Polska od wielu lat toruje sobie drogę na szczyt jakości w szkoleniach z dziedziny szkolenia pożarów wewnętrznych. Ekspedycji tej przewodzi Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie, który stał się w ostatnich latach areną arcyważnych wydarzeń związanych z tym zagadnieniem. W artykule przedstawiono zespołowy wysiłek osób z różnych stron Polski, którzy mają udział w szkoleniu.
No cover
Article
In basket
Śmiertelny wypadek w fermie drobiu / Jacek Żerański // Promotor BHP. - 2021/11-12 strony 46-50.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W gospodarstwie – fermie drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – doszło do śmiertelnego wypadku. W jego wyniku zginęła osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło. Do wypadku doszło w wyniku przejechania poszkodowanego przez cofający w nieoświetlonym kurniku wózek widłowy. Wózek, jak ustalił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie, nie posiadał sygnalizacji cofania. Z kolei ofiara nie nosiła kamizelki odblaskowej. Do wypadku przyczyniła się także zła organizacja prac wykonywanych przez pracowników z dwóch rożnych podmiotów.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 68-69.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była analiza stanu zabezpieczenia logistycznego jednostek ochotniczej straży pożarnej na przykładzie powiatu działdowskiego.Praca rozpoczęta została wstępem, w którym nawiązanodo poruszanej problematyki, określono problemy badawcze oraz postawiono cel. Rozwinięciem pracy było sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział pracy poświęcono opisowi metod badawczych, wykorzystywanych podczas badań narzędzi oraz obszaru, w zakresie którego poruszał się autor.W niniejszej pracy zastosowano metody teoretyczne oraz empiryczne. Spośród teoretycznych zastosowano przegląd, analizę, i syntezę danych literaturowych oraz aktów prawnych. Metodami empirycznymi były zaś badania w postaci ankietyzacji oraz wywiadu eksperckiego. W drugim rozdziale pracy przedstawiono zestaw pojęć związanych z działaniami ratowniczymi oraz ich logistyką, dokonano analizy aktów prawnych odnoszących się do poruszanej problematyki. Rozdział zakończono przedstawieniem aspektu logistyki w zakresie działań ratowniczych. W trzecim rozdziale pracy scharakteryzowano badany obszar, jakim był powiat działowski oraz zagrożenia, które występują na jego terenie i mogą generować długotrwałe działania ratownicze. W części tej zawarta jest również statystyka zdarzeńz terenu powiatu, którą autor opracował pod kątem zdarzeń długotrwałych. Rozdział czwarty dotyczy diagnozy kompetencji oraz możliwości jakie w zakresie zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP mają samorządy gminne. W rozdziale piątym dokonano oceny obecnego stanu zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP na podstawie wywiadu eksperckiego. Rozdział szósty był analizą badań przeprowadzonych wśród członków OSP. Pracę zakończono podsumowaniem oraz wyciągnięciem merytorycznych wniosków, z których wynika, iżsystem zabezpieczenialogistycznegojednostek OSP wymaga udoskonalenia pod względem proceduralnym oraz materiałowo-sprzętowym [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17482/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tragiczny wypadek / Rafał Melnyk // W: Strażak. - 2018/8 strony 6-7.
Sygnatura CP-15.
Zderzeniu uległo pięć pojazdów, a dwa z nich stanęły w płomieniach. Wpływające rozbieżne informacje zarówno o miejscu, jak i o skali zdarzenia, spowodowały, że dysponowano siły i środki z trzech powiatów - olsztyńskiego, nidzickiego i szczycieńskiego. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. W artykule przedstawiono działania operacyjne oraz problematykę z przekazem informacji co do ww. zdarzeń.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-58.
Streszczenie: Praca podzielona jest na 5 rozdziałów. Pierwszy opisuje ogólnie rozumiany system łączności. Opisana jest propagacja fal radiowych oraz zjawiska, które jej towarzyszą. Przedstawiono również charakterystykę stosowania zintegrowanego systemu łączności. W drugim rozdziale przedstawiona jest organizacja łączności radiowej w powiecie szczycieńskim. Poddano charakterystyce system konwencjonalny w technologii analogowej oraz przeanalizowano dokumentację zgromadzoną w KP PSP w Szczytnie. Trzeci rozdział zawiera wyniki przeprowadzonej komputerowej symulacji mapy zasięgów dla obecnego systemu oraz po przeprowadzeniu zaproponowanej modernizacji. W czwartym rozdziale zawarty jest przebieg badania ankietowego wśród funkcjonariuszy komendy. Ostatni rozdział zawiera wyciągnięte wnioski i zakres modyfikacji zasięgu łączności oraz refleksję na temat skutecznego prowadzenia i budowania sieci łączności na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze powiatu szczycieńskiego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17574/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Mokra robota dobrze zorganizowana / Zbigniew Jarosz // Przegląd Pożarniczy. - 2011/5 s.20-23.
Przedstawia zadania PSP związane z ratownictwem wodnym oraz organizację, rozmieszczenie i wyszkolenie specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w woj. warmińsko-mazurskim.
No cover
Article
In basket
EU Funds for Security / Marek Fałdowski, Mariusz Nepelski // Internal Security. - 2018/1 Vol. 10 strony 147-159.
Tł.tyt.: Fundusze europejskie w ramach bezpieczeństwa.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jako uczelnia wyższa aplikuje o środki finansowe na naukę w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych. W znacznej mierze Uczelnia w ramach środków krajowych bierze udział w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale też w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Realizowane badania mają przedewszystkim charakter badań stosowanych i przemysłowych wykonanych na rzecz przemysłu lub prac rozwojowych dla konkretnych odbiorców produktów z obszaru ogólnie pojetego bezpieczeństwa. Pozyskiwane środki europejskie to przedewszystkim projekty realizowane w ramach 7 Programu Raowego, a obecnie głównie w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w obszarze bezpoeczeństwa.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 43-45.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej o temacie "Analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie firmy IRYD Sp. z o.o. w Gołdapi" jest analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę spółki w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W pierwszej fazie zostały przestawione podstawy prawne i teoretyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w szczególności przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Następnie rozdziały zawierały charakterystykę badanej firmy oraz opisanie zadań poszczególnych wydziałów. Kolejne strony zostały poświęcone źródłom przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zakładu. Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zawiera opis zewnętrznych i wewnętrznych hydrantów oraz budowany zbiornik przeciwpożarowy. Ocena zawiera wymogi narzucone przez ustawodawcę w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i odniesienie ich do stanu faktycznego. W koncepcji poprawy ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zaproponowano usprawnienie sieci wodociągowej z układu otwartego na układ zamknięty. Na koniec pracy przedstawiono podsumowanie i wnioski. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17933/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5131 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-55.
Streszczenie: Celem tej pracy jest dokonanie analizy i ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń w okresie 2015 – 2019 w powiecie gołdapskim. Do osiągnięcie założonego celu w pracy przytoczono podstawy prawne i przepisy dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Następnie scharakteryzowano środki gaśnicze używane najczęściej w powiecie gołdapskim. Dokonano charakterystyki powiatu gołdapskiego z uwzględnieniem zagrożeń. Zilustrowano rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przeanalizowano ilość zdarzeń występującą w badanym okresie z podziałem na rodzaj i wielkość zdarzenia. Przedstawiono oraz podsumowano zużycie środków gaśniczych. Przeprowadzono obliczenia jednostkowego zużycia środków gaśniczych oraz dokonano interpretacji wyników. Udowodniono, że pogoda wpływa na ilość zdarzeń prowadzonych przez strażaków oraz jak często w latach 2015 2019 zachodziła konieczność używania przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę podczas działań ratowniczo gaśniczych. Wykonano obliczenia pozwalające określić który środek jest najczęściej używany w powiecie gołdapskim. Na zakończenie dokonano podsumowania oraz przedstawiono wniosków końcowe [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17841/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Znów zapłonęły odpady / Rafał Melnyk // W: Strażak. - 2018/7 strony 6-7.
Sygnatura CP-15.
Blisko dwustu strażaków przez ponad 30 godzin walczyło z dużym pożarem odpadów w Olsztynie. Z powodu emisji gazów pożarowych ostrzegano mieszkańców o zagrożeniu. Dzieci nie opuszczały przedszkoli, szkół i żłobków, przez co mniej były narażone na oddziaływanie trucizn. W artykule przedstawiono przebieg akcji gaśniczej, która miała miejsce 24 maja 2018 roku.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-67.
Streszczenie: Praca pt. Ocena parametrów techniczno- hydraulicznych wozów strażackich ze zbiornikami wodnymi w aspekcie akcji ratowniczo- gaśniczych w powiecie działdowskim ma na celu ocenę parametrów oraz stanu ilościowego i jakościowego wozów bojowych ze zbiornikami wodnymi w powiecie, w kontekście akcji ratowniczo- gaśniczych. Praca rozpoczyna się rozdziałem mówiącym o podstawach prawnych dotyczących zaopatrzenia wodnego oraz ochrony przeciwpożarowej w tym pojazdów pożarniczych, z podziałem na prawo unijne i krajowe. Uwzględnione są również podstawowe normy. Następnie mowa jest o podstawach teoretycznych. Omówiony zostaje temat zadań stawianych przed ochroną przeciwpożarową i ściśle z nią związanym zaopatrzeniem przeciwpożarowym oraz wykorzystaniem wody. Przedmiotem kolejnych rozdziałów była charakterystyka powiatu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących na jego terenie. Przeanalizowane zostały również zasoby wodne w powiecie. W kolejnym rozdziale szczegółowo omówiona została organizacja KSRG na terenie powiatu z uwzględnieniem rozmieszczenia jednostek. Następnie poddano analizie pojazdy pożarnicze ze zbiornikami wodnymi w aspekcie funkcjonalności i parametrów hydrauliczno- technicznych. Przeanalizowano także okres w latach 2015-2019 pod kątem liczby pożarów i miejscowych zagrożeń oraz wykorzystania wody z poszczególnych źródeł i udziału w zdarzeniach pojazdów pożarniczych ze zbiornikami wodnymi w rozbiciu na ich typ i rodzaj zdarzenia. Poprzez podejmowane w pracy zagadnienia oceniono parametry techniczno- hydrauliczne wozów strażackich ze zbiornikami wodnymi biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych w powiecie działdowskim. Następnie przedstawione zostały propozycje poprawy sytuacji związanych ze stanem ilościowym, ich rozmieszczeniem oraz parametrami techniczno- hydraulicznymi wozów pożarniczych w odniesieniu do prowadzonych akcji ratowniczo- gaśniczych. Pracę kończy podsumowanie i podanie wniosków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17370/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-59.
Streszczenie: Pociągi pasażerskie są najczęściej występującymi pojazdami szynowymi w Polsce. Można je podzielić na: nadzwyczajne, kwalifikowane, międzyregionalne i regionalne. Obecnie w transporcie kolejowym, występuje około 20 typów wagonów. Najczęściej wykorzystuje się wagony kontenerowe zamknięte i otwarte, cysterny, wagony platformowe. Wagony kontenerowe przeznaczone są do transportu towarów sypkich, surowców, półproduktów. W województwie warmińsko-mazurskim sieć trakcyjna tramwajów elektrycznych występuje w Olsztynie i Elblągu. Po wymienionych miastach poruszają się tramwaje niskopodłogowe, typu swim, serii 120N, 116N Konstal, 09 AC Moderus Beta. Przyczyn wypadków z udziałem tramwajów może być wiele. Torowiska tramwajów w Olsztynie i Elblągu są poprowadzone, zarówno wzdłuż tras wyznaczonych między ulicami, jak i wzdłuż ulic. Torowiska wbudowane w jezdnię są bardziej rozpowszechnione w centrum miast. Taka organizacja ruchu, w której torowisko, wykorzystywane jest także przez pojazdy drogowe, stwarza duże utrudnienia dla ruchu drogowego i często doprowadza do kolizji i wypadków. Analizując działania techniczne z udziałem tramwajów elektrycznych, problemów jest znacznie mniej niż w składach osobowych i towarowych. Jednakże ryzyko powstania zagrożeń jest duże, z powodu zwartej infrastruktury. Aby ułatwić działania ratownicze, można by stosować niskie bariery betonowe, które ograniczają ryzyko wykolejenia (dla Elbląga). Czas oczekiwania na przyjazd służby technicznej MPK jest długi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17405/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again