Form of Work
Książki
(25)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(25)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(26)
Author
Bronisławski Wojciech
(2)
Konecki Marek
(2)
Woliński Marek
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Łącki Krzysztof
(2)
Blachura Paweł
(1)
Bochno Paweł
(1)
Boczarski Jarosław
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Bralewska Karolina
(1)
Brusiło Grzegorz
(1)
Bylicki Sławomir
(1)
Chrzęstek Jacek
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Chrzęstek Jacek. (1964- )
(1)
Czapiewski Tomasz
(1)
Czasnojč M
(1)
Czuba Przemysław
(1)
Doroń Michał Jan
(1)
Formela Sylwia
(1)
Gruchot Klaudia
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kotiuszko Adam
(1)
Kowaliński Daniel
(1)
Krasiński Piotr
(1)
Król Bernard
(1)
Kurkiewicz Z
(1)
Kuzon Andrzej
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Malisz Sławomir
(1)
Matusiak Tomasz
(1)
Michalski Andrzej
(1)
Michta Zbigniew
(1)
Mikulak Stanisław
(1)
Milczarek Jan
(1)
Mosiądz Damian
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Pender Mirosław
(1)
Potera Adam
(1)
Ptak Szymon
(1)
Sikora Mariusz
(1)
Sosnowski Piotr
(1)
Sulik Paweł
(1)
Szałański Krystian
(1)
Tomaka Marek
(1)
Tomasz Szmudziński
(1)
Wesołowski Mateusz
(1)
Wiaderski Jerzy Przemysław
(1)
Woliński Marek. Promotor
(1)
Zoppa Szymon
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Łempicki Maciej
(1)
Świderski Sebastian
(1)
Year
2020 - 2021
(24)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(9)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
Erupcja ropy w Karlinie (1980)
(5)
Akcja ratownicza
(3)
Rafinerie
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Ropa naftowa
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
hotele
(2)
łączność radiowa
(2)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo regionalne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Bezpieczeństwo wodne
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki wysokie
(1)
Dokumenty
(1)
Dotacja
(1)
Działania operacyjne
(1)
Filharmonie (budynki)
(1)
Finanse
(1)
Gaz ziemny
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kąpieliska
(1)
LNG
(1)
Morza
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Paliwa
(1)
Parki narodowe
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary lasów
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Symulacja
(1)
Woda morska
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
dynamika
(1)
jednostki ratowniczo-gaśnicze
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
sanatoria
(1)
składy/hurtownie
(1)
sprzęt łącznościowy
(1)
szyby naftowe
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
Subject: place
Województwo zachodniopomorskie
(21)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(6)
Karlino (woj. zachodniopomorskie)
(5)
Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
(2)
Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)
(2)
Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Połczyn-Zdrój (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wałcz (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Woliński Park Narodowy (obszar)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(24)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(23)
Architektura i budownictwo
(8)
Inżynieria i technika
(1)
33 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 99-100.
Streszczenie: Przedłożona praca dyplomowa pt.: „Ocena możliwości operacyjnych modułu GFFFV Szczecin wchodzącego w skład GFFFV Poland” ma na celu modyfikację standardu wyposażenia modułu GFFFV Szczecin. W treści pracy przedstawiono funkcjonowanie i proces reagowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wymieniono działające w ramach niego typy modułów, przeznaczone do likwidacji zagrożeń, z uwzględnieniem liczby i rodzajów modułów zorganizowanych w Polsce. Scharakteryzowano moduł przeznaczony do gaszenia pożarów lasów przy użyciu pojazdów oraz zobrazowano organizację modułu GFFFV Poland. Szczegółowej identyfikacji poddano moduł GFFFV Szczecin, na podstawie działania którego przeprowadzono proces badawczy. Dokonano oceny możliwości operacyjnych modułu GFFFV Szczecin, poddając analizie pojazdy i wyposażenie znajdujący się w jego strukturze. Zaprojektowano warianty użycia modułu oraz zaproponowano wprowadzenie procedur poprawiających jego funkcjonowanie. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski oraz przedstawiono propozycje zmian w funkcjonowaniu modułu GFFFV Szczecin, poprzez określenie sprzętu i rozwiązań, wpływających na podniesienie jego możliwości operacyjnych. Do zrealizowania procesu badawczego korzystano głównie z materiałów literaturowych w postaci decyzji, wytycznych, materiałów operacyjnych, biuletynów oraz artykułów branżowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17806/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: W przedstawionej pracy dyplomowej pt. „Analiza bezpieczeństwa magazynowania LNG na przykładzie gazoportu w Świnoujściu” przedstawiono rozważania dotyczące tematyki związanej z bezpieczeństwem na terenie gazoportu. Pierwsza część pracy zawiera opis właściwości fizykochemicznych skroplonego gazu ziemnego oraz możliwych zagrożeń spowodowanych jego magazynowaniem. Opisano strukturę gazoportu i zawartych w nim instalacji. Przedstawiono także zdarzenia, do których doszło na przestrzeni lat, z udziałem LNG. W dalszej części pracy przedstawiono reprezentatywne scenariusze awaryjne, a także siły i środki biorące w nich udział. Dokonano analizy zabezpieczeń stosowanych na terenie terminalu. Za pomocą opisanego w pracy programu „ALOHA” przeprowadzono symulację dwóch wybranych prawdopodobnych scenariuszy awaryjnych. Celem przeprowadzonych badań było określenie rzeczywistego poziomu zagrożenia mogącego powstać na terenie gazoportu względem obszaru zamieszkałego miasta oraz obszaru plaży, na której mogą przebywać ludzie. Warunki operacji oraz przechowywania LNG generują zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz kriogeniczne. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że strefa palności chmury par może przy sprzyjających warunkach meteorologicznych nieznacznie wyjść poza strefę zakładu, stwarzając tym samym zagrożenie dla postronnych ludzi. Podczas pisania pracy posłużono się normami, przepisami portowymi, broszurami informacyjnymi wydanymi przez polskie LNG, a także publikacjami i czasopismami tematycznymi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17916/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-51.
Streszczenie: Celem pracy magisterskiej jest ocena przedmiotowego systemu łączności na terenie miasta Szczecin pod kątem przyjętych kryteriów oraz propozycje modernizacji analizowanego systemu łączności. Praca podzielona jest na 4 rozdziały. Pierwszy rozdział obejmuje podstawy teoretyczne z zakresu łączności. Przedstawiono tu ogólne zasady działania radiokomunikacji oraz pojęcie z zakresu systemu łączności. Scharakteryzowano również wybrane systemy łączności. Drugi rozdział poświęcony jest organizacji systemu łączności radiowej w Państwowej Straży Pożarnej. Trzeci rozdział jest analizą systemu łączności funkcjonującego na terenie miasta Szczecin sporządzoną na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród strażaków z terenu komendy miejskiej PSP, rozmów ze strażakami oraz analizy organizacji łączności podczas wybranej akcji ratowniczo-gaśniczej, a także analizy dokumentacji z zakresu organizacji i wyposażenia technicznego przedmiotowego systemu łączności. Czwarty rozdział przedstawia ocenę systemu łączności, a także propozycje poprawy jego funkcjonowania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17548/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 74-77.
Streszczenie: Celem pracy dyplomowej pt. „Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego obiektu kategorii ZL V” była całościowa ocena stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego obiektu kategorii zagrożenia ludzi ZL V, na podstawie analizy zgodności z przepisami prawnymi i ocena zagrożeń występujących w trakcie pożaru przy użyciu programu komputerowego do modelowania pożaru. W pierwszej części pracy zawarto wstęp, cel i zakres pracy inżynierskiej. Omówiono tematykę z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków zamieszkania zbiorowego, w tym aktualne obowiązujące uregulowania prawne, scharakteryzowano obiekty hotelowe pod względem pożarowym i wymieniono główne źródła zagrożeń i przyczyny pożarów w obiektach ZL V. W kolejnej części pracy przedstawiono dane dotyczące wybranego obiektu, w tym lokalizację i warunki budowlano-instalacyjne. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ich stan, sprawność i funkcjonalność. Następnie dokonano oceny stanu ochrony budynku zamieszkania zbiorowego na podstawie zgodności z przepisami, przedstawiono zakres niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przyjęte rozwiązania zamienne. W ostatniej części pracy scharakteryzowano program komputerowy CFAST, który wykorzystano do analizy obiektu pod względem występujących wartości krytycznych parametrów pożaru na bezpieczeństwo ludzi i warunki ewakuacji. W analizie wykorzystano dwa scenariusze pożarowe, różniące się dynamiką rozwoju, których wyniki omówiono i przedstawiono w postaci wykresów i tabel. Do oceny stanu ochrony obiektu uwzględniono parametry zmiany temperatury w funkcji czasu dla warstwy górnej i dolnej, zmiany wolnej warstwy od dymu, zmiany stężenia tlenku węgla oraz zmiany stężenia dwutlenku węgla w czasie trwania pożaru. Na bazie otrzymanych wyników oceniono panujące warunki krytyczne dla życia i zdrowia w trakcie pożaru oraz dokonano analizy warunków ewakuacji ludzi z budynku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17788/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-60.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza zagrożeń oraz ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Przedstawiona jest ogólna charakterystyka oraz przeznaczenie obiektu. Analiza obejmuje przedstawienie potencjalnych źródeł zapłonu, materiałów palnych oraz możliwości wystąpienia zagrożeń pożarowych na terenie obiektu. Ponadto określono podstawowe zasady, które przyczyniają się do minimalizowania ryzyka powstania pożaru w obiekcie. Ocena warunków bezpieczeństwa polega m.in na odniesieniu zastosowanych zabezpieczeń, urządzeń i systemów przeciwpożarowych do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Poprzedzona jest zakwalifikowaniem budynku do odpowiedniej kategorii zagrożenia ludzi i opisaniu podstawowych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie dokumentacji powykonawczej budynku sprawdza się jakie zabezpieczenia zostały zastosowane oraz weryfikuje się prawidłowość i zasadność ich użycia. Weryfikacji podlegają także warunki ewakuacji. Obszerna analiza oraz ocena zagrożeń i warunków bezpieczeństwa w obiekcie ma również na celu wychwycenie ewentualnych uchybień. W wyniku przeprowadzonej oceny zauważono nieprawidłowościdotyczące szerokości stopni schodów w dużej sali koncertowej. Dostrzeżono również zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci zamontowania elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych, których nie przewidziano na etapie projektu. Analiza zagrożeń wykazała także problematyczność stosowania zadymiarek wewnątrz obiektu ze względu na brak sprecyzowanych zasad ich użytkowania w obecności zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci m.in. czujek dymu. Po przeprowadzeniu analizy zagrożeń i ocenie warunków bezpieczeństwa pożarowego budynek został uznany za bezpieczny i spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej na poziomie dobrym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17594/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-59.
Streszczenie: Na wstępie pracy wskazano pojęcie ochrony przeciwpożarowej jako elementu wchodzącego w skład szerokiego pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Określono funkcjonowanie ww. pojęcia w polskim porządku prawnym oraz podkreślono wagę działań zapewniających skuteczną ochronę przeciwpożarową, w szczególności w kontekście budynków wysokich i wysokościowych. W rozdziale 2 wskazano wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczących budynków wysokich i wysokościowych, które wyróżniają się na tle wymagań dotyczących innych budynków. Przytoczono szczegółowe wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Wymagania te częściowo opatrzono komentarzem odnoszącym się do ich stosowania w praktyce. Istotną rolę w realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przypisano PSP. Stąd wskazano działania jakie są przez PSP podejmowane w celu realizacji powyższego. W tym zakresie wskazano również na instytucję rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jako podmiotu, który swoją wiedzą winien zapewniać ochronę przeciwpożarową na etapie procesu projektowania inwestycji. W pracy wskazano szczególny tryb zastosowania rozwiązań innych niż wskazane w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Wyjaśniono przesłanki wskazujące na możliwość skorzystania z ww. trybu oraz precyzyjnie opisano procedurę uzgadniania tzw. rozwiązań zamiennych. W kolejnej części pracy dokonano analizy przeprowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania rozwiązań zamiennych przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (z lat 2008-2020 dotyczących budynków wysokich i wysokościowych. Na tej podstawie oceniono najczęściej występujące uchybienia w ww. budynkach, które nie mogą być usunięte i stanowią przedmiot wniosków o wyrażenie zgody na stosowanie w tym zakresie rozwiązań zamiennych. Odniesiono się do przyczyn, które mogą stać na przeszkodzie w doprowadzeniu istniejących obiektów wysokich i wysokościowych do wymagań obecnie obowiązujących przepisów w kontekście aktów prawnych regulujących ochronę przeciwpożarową obowiązujących po 1945 r. Zawarta ocena porusza też problem nakazu stosowania wszystkich wymagań obecnie obowiązujących przepisów w stosunku do obiektów wzniesionych pod rządami przepisów nieistniejących. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17922/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-58.
Streszczenie: Paliwa płynne stanowią ważną część naszego codziennego życia. To one pozwalają nam przemieszczać się pojazdami o napędzie spalinowym, transportować towary, użytkować różnorodne maszyny wspierając tym samym rozwój naszej cywilizacji. Jednak, ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, paliwa mogą być niebezpieczne. Łatwopalność, zdolność do tworzenia wybuchowych mieszanin z powietrzem, w niska temperatura zapłonu to cechy, które czynią paliwa produktem wymagającym magazynowania w szczególnych warunkach. Praca ta ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie czy, zabezpieczenia stosowane w analizowanej hurtowni paliw płynnych są wystarczające z uwagi na stwierdzony rodzaj i poziom zagrożeń? [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17793/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Pokój bez wyjścia / Mirosław Pender // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/2 strony 10-13.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis akcji ratowniczo-gaśniczej podczas tragicznego pożaru w koszalińskim escape roomie 4 stycznia 2019 r.
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono problemy finansowe z przebudową remiz, kupnem nowego sprzętu, wyposażenia OSP w Szczecinie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 85-87.
Streszczenie: Niniejsza praca została opracowana z potrzeby zwrócienia uwagi na utworzone posterunki jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich możliwości operacyjne. Przedstawiono charakterystykę przedmiotowych komórek organizacyjnych, ich obszary chronione, stany kadrowe, siły i środki, a także zdarzenia z ich udziałem. Analizy dokonano na podstawie dostępnej dokumentacji ogólnej oraz służbowej, a także używając możliwości generowania danych statystycznych za pomocą programów używanych przez strażaków do spraw operacyjnych. Porównano ilości informacji ze zdarzeń oraz wyjazdów samych posterunków i skonfrontowano je na tle jednostek ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiono proponowane rozwiązania zagadnień wynikających z analizy [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17475/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-67.
Streszczenie: Praca przedstawia analizę zagrożenia pożarowego i przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do gaszenia pożarów lasów na przykładzie powiatu polickiego. Omawia terminy „las”, „pożar”, „zagrożenie pożarowe lasów”. Przedstawia zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej lasów, zabezpieczenie operacyjne i techniczne. Praca rozważa omawiane zagadnienie na podstawie ustaw i norm oraz wytycznych Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, ukazuje analizę pożarów lasów w powiecie polickim, prezentuje metody gaszenia pożarów terenów leśnych i wskazuje na możliwości wykorzystania sprzętu oraz jednostek spoza jednostek ochrony przeciwpożarowej. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono fundament merytoryczno-pojęciowy. Rozdział drugi przedstawia zagrożenia pożarowe lasu. W rozdziale trzecim omówiono pożary lasów uwzględniając przyczyny ich powstawania i metody gaszenia. Rozdział czwarty przedstawia zagadnienia ochrony przeciwpożarowej lasów w powiecie polickim. W rozdziale piątym zaprezentowano analizę zabezpieczenia technicznego pod kątem gaszenia pożarów lasów w powiecie polickim. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, przywołano podstawowe akty prawne. Dodatkowo wykorzystano źródła internetowe oraz prasę branżową. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17786/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm aktów prawnych na stronach 64-67.
Streszczenie: Celem pracy było rozpoznanie właściwości wody morskiej w wybranych kąpieliskach nadbałtyckich w różnych porach roku oraz identyfikacja czynników wpływających na te właściwości wraz z oceną zagrożeń z tym związanych. W tym celu przeprowadzono badania analizy jakościowej wody pobranej w wybranych kąpieliskach nadbałtyckich w różnych porach roku. Praca składa się z części literaturowej oraz badawczej. W części literaturowej opisano ogólne właściwości wód morskich, scharakteryzowano środowisko Morza Bałtyckiego, opisano źródła zanieczyszczeń wód morskich i ich skutki na zdrowie człowieka, przybliżono kilka sytuacji awaryjnych powstałych na wodach Bałtyku oraz odniesiono się do aktów prawnych regulujących jakość wód. W części badawczej scharakteryzowano miejsca poboru próbek: kąpielisko w Kołobrzegu, Mielnie oraz Darłowie. Ponadto opisano metody badawcze, dzięki którym uzyskano wyniki 23 badanych parametrów. W dalszej części opisano i przeanalizowano otrzymane wyniki. Pracę zakończono podsumowaniem oraz wnioskami. Analiza literatury oraz przeprowadzone badania wskazują na obecność zanieczyszczeń oraz substancji niebezpiecznych w kąpieliskach nadbałtyckich. Ponadto, wyniki wykazują dużą różnorodność względem poszczególnych kąpielisk oraz pór roku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17556/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 41-42.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych w Cargotec Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to zakład montażowy, który mieści się w Stargardzie. Produkuje sprzęt do przeładunku towarów taki jak: wózki widłowe, suwnice, dźwigi portowe oraz żurawie, które wykorzystywane są w budownictwie, leśnictwie czy w recyklingu. W pracy opisano przebieg procesu technologicznego oraz strefy zagrożenia wybuchem występujące w zakładzie, charakterystykę procesu technologicznego występującego w samej malarni, źródła i poziom zagrożeń związanych z eksploatacją analizowanej linii malarni. Dodatkowo przedstawiono wymagane prawem zabezpieczenia, środki techniczne, które powinny być zastosowane w malarni oraz poddano je analizie i porównano ze stanem faktycznym w badanym zakładzie. Przedstawiono zagrożenia związane z funkcjonowaniem linii technologicznej malarni. Ponadto określono czy zabezpieczenia zastosowane na linii malarni są wystarczające z uwagi na stwierdzony rodzaj i poziom zagrożeń. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17914/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 54-55.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest „Komparacja struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności radiowej na terenie funkcjonowania KP Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przed i po zamontowaniu radioprzemiennika”. Praca podzielona jest na trzy części. W części pierwszej przybliżono zagadnienia struktury i organizacji łączności radiowej obowiązującej w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Druga obejmuje charakterystykę łączności na terenie powiatu wałeckiego z uwzględnieniem: sposobu funkcjonowania łączności radiowej przed i po zamontowaniu radioprzemiennika oraz organizacje łączności na potrzeby kierującego działaniami ratowniczymi. Część trzecia to analiza organizacyjno-techniczna użytkowanego sprzętu łączności: wymagań użytkowanego sprzętu oraz obecnego stanu wyposażenia w sprzęt, w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu. Problemem pracy było sprawdzenie czy aktualnie funkcjonujący system łączności radiowej zapewnia pokrycie zasięgiem łączności cały rejon działania KP PSP Wałcz, tj. rejon powiatu wałeckiego oraz czy spełnia wymagania organizacyjne i techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami użytkowników. W celu rozwiązania problemu przeprowadzono ankietę oraz zebrano dane dotyczące użytkowanego sprzętu łączności w śród strażaków Państwowej Straży Pożarnej i strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałeckiego. Otrzymane wyniki nasunęły wnioski, najważniejsze z nich to: wymiana przestarzałego sprzętu łączności analogowego na analogowo-cyfrowy oraz przeprowadzenie przeszkolenia dla użytkowników systemu łączności z zakresu zasad i organizacji łączności radiowej. Opisując założone cele w pracy wykorzystano m.in. Instrukcje w sprawie organizacji łączności radiowej z dnia 03.04.2019 roku, która jest głównym i najważniejszy dokumentem określającym: zasady budowy sieci radiowych, programowania radiotelefonów, tworzenia kryptonimów oraz wymagania techniczno-funkcjonalne dla sprzętu łączności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17344 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 4.
Streszczenie: Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpożarowy określający warunki techniczne oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla wytwarzania i zbierania odpadów produkcyjnych w zakładzie Henkel Polska Operations Sp. z. o.o. ul. Domaniewska 41, 02 – 672 WARSZAWA Zakład Produkcyjny Wrząca 64 – 905 STOBNO [za Autorem]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-18040/CD
No cover
Article
In basket
W Daszewie - finał akcji / Wojciech Bronisławski // Przegląd Pożarniczy. - 1981/3 s.1-5.
Finał akcji gaśniczej pożaru odwiertu w Karlinie
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 33-34.
Streszczenie: Niniejsza praca podyplomowa ajmuje się analizą przygotowania budynku sztabowego nr 3/7894 w Świnoujściu do działań ratowniczych. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym zawarto regulacje prawne, które dotyczą prowadzenia akcji ratowniczych w obiektach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. W kolejnym znajduje się ocena przygotowania terenu do prowadzenia działań ratowniczych na przykładzie konkretnego budynku. W ostatnim rozdziale została umieszczona analiza przygotowania podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17176 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony 151-154.
Zawiera: System bezpieczeństwa wodnego // Wymiary bezpieczeństwa regionalnego.
Dla praktyków bezpieczeństwa wewnetrznego oraz studentów.
Współfinansowanie: Województwo Zachodniopomorskie. Samorząd.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2596 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2595 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 64-66.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie czy siły i środki będące w dyspozycji na terenie powiatu gryfińskiego są wystarczające w przypadku niekontrolowanego uwolnienia substancji niebezpiecznej. Niniejsza praca zawiera w swej treści krótką charakterystykę powiatu gryfińskiego z opisem terenu działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wraz z listą sił i środków będących na jej wyposażeniu. W pracy przeanalizowano skutki jakie mogło by nieść za sobą niekontrolowane uwolnienie substancji niebezpiecznej. Przy pomocy programu komputerowego ALOHA sprawdzono jakie zagrożenie niesie za sobą uwolnienie się chloru oraz amoniaku do atmosfery. W pracy przedstawiono zasady i procedury wewnątrz zakładowe wybranych zakładów stwarzających potencjalne zagrożenie poważnej awarii przemysłowej. Ponadto praca zawiera opis zdarzeń chemiczno-ekologicznych jakie miały miejsce w przeszłości. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17765/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 115-126.
Streszczenie: Praca dyplomowa polegała na analizie wpływu dotacji pozyskanych przez OSP na poziom zabezpieczenia operacyjnego rejonu powiatu sławieńskiego w latach 2017 - 2020. Celem pracy było wskazanie roli i znaczenia przyznanych jednostkom OSP dotacji w zakresie zwiększenia potencjału bojowego w aspekcie efektywności poziomu zabezpieczenia operacyjnego rejonu powiatu sławieńskiego. Omówiona została terminologia kluczowych pojęć w zakresie opracowywanej tematyki. Praca objęła swoim zakresem zestawienie przyznanych dotacji dla jednostek OSP w badanym okresie. Wskazano sposób rozliczenia dotacji oraz udział instytucji zewnętrznych w zabezpieczeniu finansowym. Dokonano także analizy zabezpieczenia operacyjnego rejonu powiatu sławieńskiego. Opracowanie wzbogacono o wyniki ankiety badawczej przeprowadzonej wśród członków OSP na terenie powiatu sławieńskiego. Podano również propozycje wdrożenia działań mających na celu dofinansowanie jednostek OSP w aspekcie poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej powiatu. Po zestawieniu wyników przeprowadzonej analizy wykonano spis wniosków. Główne z nich to: - głównym źródłem finansowania badanych jednostek OSP były budżety gmin oraz środki z budżetu państwa: dotacje KSRG a także dotacje MSWiA. Pozostałe środki, którymi dysponowały OSP pochodziły m.in. z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zakładów ubezpieczeń, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości; - wymienione wyżej źródła finansowania dowodzą aktywności i zaangażowania badanych jednostek OSP w zakresie pozyskiwania środków na rozwój ich działalności; - aplikowanie o środki, realizacja zadania zgodnie z zwartą umową, wydatkowanie otrzymanej dotacji na ściśle określony cel, a także złożenie sprawozdania z realizacji zadania wymaga przestrzegania przez jednostkę OSP odpowiednich procedur i terminów; - analiza dokumentów związanych z udzieleniem dotacji KSRG czy dotacji MSWiA stanowi podstawę do uznania, że właściwie rozpoznano potrzeby sprzętowe, szkoleniowe i logistyczne jednostek OSP, którym udzielono dofinansowania na działalność statutową [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17683/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again