Form of Work
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Artykuły
(2)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Falkowski Mariusz
(1)
Gąska Marek (1962- )
(1)
Horyń Wojciech
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kukła Wiesław
(1)
Lasek-Surowiec Iwona
(1)
Martowski Robert M
(1)
Michalak Artur
(1)
Szeremietiew Romuald (1945- )
(1)
Zamorowska Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Wojska obrony terytorialnej
(7)
Obrona terytorium kraju
(3)
Wojsko Polskie (1944- )
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Dowodzenie
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Prawo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Wojska Obrony Terytorialnej
(1)
Wojsko Polskie (1918-1939)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-98
Streszczenie: Próbując określić współczesne pojęcie wojsk obrony terytorialnej, należy odwołać się do ugruntowanych w naukach o bezpieczeństwie definicji w tym zakresie. W Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego przyjęto, że „wojska obrony terytorialnej to część sił zbrojnych przewidziana do realizacji zadań obrony określonych obszarów na terytorium kraju. Stanowią je jednostki ogólnowojskowe i rodzajów wojsk, formowane z miejscowych zasobów i rezerw osobowych, przeznaczone głównie do prowadzenia regularnych i nieregularnych działań bojowych w rejonach ich odpowiedzialności; do wsparcia wojsk operacyjnych, udzielania pomocy obronie cywilnej w akcjach ratunkowych”. Znawcy zagadnienia zwracają uwagę na słabości tej definicji, ponieważ wskazuje ona tylko na funkcjonalną stronę i tylko lokalnych formacji zbrojnych (jednostek terytorialnych). Nie wskazuje natomiast strukturalnego usytuowania jednostek terytorialnych, pomija fakt, że funkcjonują one w strukturze terytorialnego systemu dowodzenia. W przyjętym rozumowaniu przyjęta jest konstatacja, że tylko w systemie obrony terytorialnej występują wojska obrony terytorialnej; inne to wojska terytorialne funkcjonujące w systemie dowodzenia wojsk operacyjnych.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 164-172.
Zawiera: Tradycje i doświadczenia struktur obronnych na terenie Polski // Wnioski z przebiegu wojny hybrydowej na Ukrainie w latach 2014-2016 dla powołania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce // Znaczenie kontekstów i mechanizmów społecznych, edukacyjnych i komunikacyjnych w budowie V rodzaju Sił Zbrojnych // Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w społeczeństwie demokratycznym // Analiza dokumentu "Zasada użycia Wojsk Obrony Terytorialnej w kontekście zadań realizowanych dla społeczeństw lokalnych // Zasadnicze uwarunkowania operacyjnego wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej- wnioski i doświadczenia // Problematyka wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej w walce // Straż Graniczna pozamilitarnym elementem systemu obrony terytorialnej RP // Obszary współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z organizacjami proobronnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2939/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obrona cywilna i obrona terytorialna : niezbędne w zarządzaniu kryzysowym / dr hab. Romuald Szeremietiew // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym : materiały z konferencji, Zamość, 25 czerwca 2010 r. : praca zbiorowa / opracowanie i redakcja Marek Gąska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2011. strony 55-70 .
Sygnatura: B-455/Czyt.
Streszczenie: (…) autor udowadnia, że wojska OT można wykorzystać do wykonywania zadań na rzecz obrony cywilnej w warunkach pokojowych. Autor stawia też tezę o słabości współczesnej obrony cywilnej w Polsce.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Rozmowa z gen. dyw. Wiesławem Kukłą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej na temat organizacji i zadań WOT oraz współpracy z jednostkami PSP i OSP.
Book
In basket
Zawiera: Osadnictwo wieloetniczne a problematyka bezpieczeństwa kulturowego na przykładzie Ordynacji Zamojskiej // Bezpieczeństwo osoby a kulturowe i cywilizacyjne zagrożenia rozwoju człowieka // Wybrane aspekty bezpieczeństwa kulturowego społeczności lokalnych na przykładzie polityki kulturalnej Starostwa Powiatowego w Chełmie // Prawne wymiary bezpieczeństwa społecznego RP – wybrane kwestie // Rola władzy lokalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa // Rola i znaczenie struktur władz lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa // Rola rady gminy w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku lokalnego // Rola administracji terytorialnych w kształtowaniu bezpieczeństwa powietrznego ludności cywilnej // Bezpieczeństwo realizacji zadań publicznych w warunkach zadłużenia // Działania szkoleniowe podejmowane przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie jako forma przygotowania zespołów ratownictwa do postepowania w zdarzeniach z dużą liczbą osób poszkodowanych // Policja i wojska obrony terytorialnej // Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego oraz spostrzeżenia funkcjonariusza dotyczące reform wprowadzanych w Policji // Zmiany w służbie dzielnicowego w latach 2016-2017 w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli // Wojska Obrony Terytorialnej w budowie bezpieczeństwa lokalnych społeczności // Wojska Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego // Diagnoza zagrożeń // Bezpieczeństwo i ochrona praw jednostki w kontekście zagrożenia terrorystycznego – wybrane aspekty prawne // Diagnoza zagrożenia obiektów infrastruktury krytycznej atakami terrorystycznymi // Monitoring wizyjny w ochronie portu lotniczego // Zagadnienie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w działalności administracji publicznej. Wybrane problemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3062/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 201-[206].
Streszczenie: Publikacja składa się z rozdziałów: Powszechna obrona terytorialna; Cyberbezpieczeństwo w ramach powszechnej obrony terytorialnej; System obrony terytorialnej a współczesne zagrożenia działaniami hybrydowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2446, IBC-2445, IBC-2444 (3 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)
Bibliografia, netografia na stronach 178-182.
Zawiera: Wojska Obrony Terytorialnej do pierwszej dekady XXI wieku // WOT w systemie obronnym państwa // System szkolenia realizowany na potrzeby WOT.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2755 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2754/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again