Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Biernacik Bartosz
(1)
Chrupek Rafał
(1)
Falkowski Mariusz
(1)
Frącik Krystian
(1)
Frączek Mariusz (wojskowość)
(1)
Gromek Paweł
(1)
Horyń Wojciech
(1)
Klein Grzegorz
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Leśniewski Zbigniew (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Michalak Artur
(1)
Parafianowicz Ryszard (1967- )
(1)
Posobiec Jan
(1)
Redziak Zbigniew
(1)
Rybka Adam (oficer)
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Strzoda Marek (nauki o obronności)
(1)
Słowik Jerzy (nauki wojskowe)
(1)
Tym Juliusz S
(1)
Łydka Waldemar
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Dowódcy
(1)
Teoretycy wojskowości
(1)
Subject
Wojsko Polskie (1944- )
(9)
System obronny państwa
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Szkolenie wojskowe
(2)
Wojska obrony terytorialnej
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Dowodzenie
(1)
NATO
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Taktyka
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wizerunek medialny
(1)
Wojska Obrony Terytorialnej
(1)
Wojska lądowe
(1)
Wojsko
(1)
Wojsko Polskie (1918-1939)
(1)
Wojskowa straż pożarna
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(2)
Subject: place
Polska
(8)
Genre/Form
Monografia
(3)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Instrukcja
(1)
Rozprawa naukowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia na stronach 629-660.
Zawiera: Identyfikacja systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP // Organizacja szkolenia Sił Zbrojnych RP // Formy i metody szkolenia Sił Zbrojnych RP // Zabezpieczenie procesu szkolenia Sił Zbrojnych RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2873/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 307-316.
Zawiera: Niemilitarne zagrożenia kryzysowe występujące na terenie Polski // Zagrożenia naturalne i awarie techniczne // Zagrożenia terrorystyczne, działania hybrydowe i zakłócenie porządku publicznego // Niebezpieczne przedmioty wybuchowe // Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego // Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego // Identyfikacja zarządzania kryzysowego // Postrzeganie bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania kryzysowego // Pojęcie kryzysu, sytuacji kryzysowej oraz zarządzania kryzysowego // System zarządzania kryzysowego // Cele i fazy zarządzania kryzysowego // Krajowy plan zarządzania kryzysowego // Siatka bezpieczeństwa a wykonawcy zadań w ramach zarządzania kryzysowego // Uwarunkowania prawne i organizacyjne użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zarządzania kryzysowego // Podstawy prawne użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych // Zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych // System Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Obrony Narodowej // Procedury kierowania SZ RP do realizacji zadań // Dowodzenie SZ RP i ich współdziałanie podczas wykonywania zadań w ramach zarządzania kryzysowego // System dowodzenia // Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym // Zabezpieczenie działań wojsk // Zabezpieczenie bojowe // Zabezpieczenie logistyczne // Użycie wojsk inżynieryjnych w ramach zarządzania kryzysowego // Zasadnicze zadania wojsk inżynieryjnych wykonywane w ramach zarządzania kryzysowego // Zwalczanie powodzi i zjawisk lodowych // Przygotowanie sił inżynieryjnych do realizacji zadań podczas powodzi // Zasady użycia jednostek wojsk inżynieryjnych oraz sposoby realizacji przez nie zadań podczas zwalczania powodzi i zjawisk lodowych // Udział pododdziałów inżynieryjnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usuwania skutków pożarów przestrzennych // Przygotowanie sił inżynieryjnych do realizacji zadań podczas pożaru // Realizacja prac inżynieryjnych podczas pożaru // Oczyszczanie terenu z niebezpiecznych przedmiotów wybuchowych // Uwarunkowania i procedury postępowania z niebezpiecznymi przedmiotami wybuchowymi // Przygotowanie sił inżynieryjnych do usuwania niebezpiecznych przedmiotów wybuchowych // Założenia i zasady funkcjonowania systemu informatycznego PATROL // Rozpoznanie inżynieryjne w sytuacjach kryzysowych // Rozpoznanie inżynieryjne podczas zwalczania powodzi i zjawisk lodowych // Rozpoznanie inżynieryjne w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usuwania skutków pożarów przestrzennych // Rozpoznanie inżynieryjne podczas awarii technicznych z toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) oraz wypadków radiacyjnych // Rozpoznanie inżynieryjne w ramach oczyszczania terenu z niebezpiecznych przedmiotów wybuchowych // Wykorzystanie pododdziałów inżynieryjnych do realizacji innych zadań inżynieryjnych // Zapobieganie awariom technicznym z toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) oraz wypadkom radiacyjnym lub usuwanie ich skutków // Oczyszczanie dróg z naniesionych przedmiotów // Odbudowa dróg i mostów // Wykorzystanie ładunków materiału wybuchowego podczas likwidacji skutków awarii technicznych // Odśnieżanie dróg // Organizacja i funkcjonowanie wojskowych jednostek odbudowy (WJO).
Finansowanie: Akademia Sztuki Wojennej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3033, IBC-3032 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3031/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia na stronach 417-423
Zawiera: Dowodzenie i system dowodzenia // Praca komórki operacyjnej w czasie ustalania położenia // Praca komórki operacyjnej w czasie planowania działań // Praca komórki operacyjnej w czasie stawiania zadań // Praca komórki operacyjnej w czasie kontroli // Przywództwo w dowodzeniu wojskami // Zarządzanie ryzykiem w dowodzeniu wojskami // Niepewność w dowodzeniu wojskami // Ocena efektywności pracy komórki operacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2871/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja dla Bezpieczeństwa)
Bibliografia, netografia na stronach 178-182.
Zawiera: Wojska Obrony Terytorialnej do pierwszej dekady XXI wieku // WOT w systemie obronnym państwa // System szkolenia realizowany na potrzeby WOT.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2755 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2754/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 164-172.
Zawiera: Tradycje i doświadczenia struktur obronnych na terenie Polski // Wnioski z przebiegu wojny hybrydowej na Ukrainie w latach 2014-2016 dla powołania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce // Znaczenie kontekstów i mechanizmów społecznych, edukacyjnych i komunikacyjnych w budowie V rodzaju Sił Zbrojnych // Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w społeczeństwie demokratycznym // Analiza dokumentu "Zasada użycia Wojsk Obrony Terytorialnej w kontekście zadań realizowanych dla społeczeństw lokalnych // Zasadnicze uwarunkowania operacyjnego wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej- wnioski i doświadczenia // Problematyka wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej w walce // Straż Graniczna pozamilitarnym elementem systemu obrony terytorialnej RP // Obszary współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z organizacjami proobronnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2939/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Praca oparta na dysertacji doktorskiej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 221-235.
Zawiera: Metodologia badań // Znaczenie dla bezpieczeństwa wizerunku Wojska Polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo // Prawne i organizacyjne podstawy kształtowania wizerunku Wojska Polskiego // Potencjał wizerunkowy WP jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo // Wizerunek WP w latach 2009-2017.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21835, I-21834 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21833/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Postanowienia ogólne // Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego // Obowiązki osób funkcyjnych w zakresie ochrony ppoż. // Szkolenia ppoż. żołnierzy i pracowników wojska // Dokumentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej // Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia // Wojskowe straże pożarne // Współdziałanie wojska z jednostkami PSP i dysponowanie siłami i środkami w garnizonie // Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego w warunkach polowych i poligonowych // Parki sprzętu technicznego // Bezpieczeństwo pożarowe lotnisk i lądowych // Bezpieczeństwo pożarowe na okrętach (jednostkach pływających) // Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem // Wyposażenie jednostek wojskowych i techniki wojskowej w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2077/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 151-156.
Zawiera: Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa państwa // System bezpieczeństwa państwa // Charakterystyka Sił Zbrojnych RP // Siły zbrojne RP w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1147/15, W-1147/14, W-1147/13, W-1147/12, W-1147/11, W-1147/10, W-1147/9, W-1147/8, W-1147/7, W-1147/6, W-1147/5, W-1147/4, W-1147/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1147/2 Czyt., W-1147/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, netografia na stronach 493-511.
Zawiera: Nauki o obronności a nauki o zarzadzaniu - przedmiot badań // Sztuka wojenna i polemologia - korelacje, związki i zależności // Strategiczno - doktrynalne podstawy polityki bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo wewnętrzne - paradygmat bezpiczeństwa narodowego czy obronności? // Bezpieczeństwo informacji jako kluczowy obszar obronności państwa // Wojny XXI w. - jak je klasyfikować? // Asymetria współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych // Ewolucja sił zbrojnych państw bałtyckich w aspekcie wydarzeń we wschodniej Ukrainie // Percepcja zagrożeń z pukntu widzenia państw wschodniej flanki NATO // Arktyka - potencjalny teatr działań wojennych // Organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczństwem narodowym, w tym obroną państwa, w czasie pokoju i stanu wojennego // Udział Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu zagrożeń kryzysowych // Obrona terytorialna w poglądach klasyków strategii // Wojska obrony terytorialnej ważnym elementem zarządzania kryzysowego // Wojska obrony terytorialnej - uwarunkowania, szanse, wyzwania // Wojska obrony terytorialnej w opinii studentów kierunku "obronność" Akademii Sztuki Wojennej // Organizacje proobronne w systemie obronnym kraju // Straty osobowe podczas prowadzenia operacjii wojskowych // Wspierające działania powietrzne - doświadczenia oraz wnioski dla lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej // Perspektywy rozwoju transportowych statków powietrznych w Polsce // Ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie prawa międzynarodowego //Zarządzanie zasobami kadr lotnictwa cywilnego oraz sił zbrojnych w różnych stanach funkcjonowania państwa // Pływające elektrownie jądrowe - nowym elementem polityki bezpieczeństwa energetycznego Rosji // Taktyka jako przedmiot fakultatywny na cywilnych kierunkach studiów // Możliwości RP w zakresie pozyskania i rozwoju systemu wskazywania celów i rozpoznania dalekiego zasięgu // Problematyka wspomagania procesu decyzyjnego dowódcy w terenie górzystym // Synchronizacja działań bojowych i zwiększanie świadomości sytuacyjnej przez zastosowanie sieciocenttrycznego systemu łączności dowodzenia i rozpoznawania z wykorzystaniem BSL i radiostacji FFH // Teoria systemów internetowych wspomagających proces wykrywczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2962/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again