Form of Work
Artykuły
(4)
Książki
(4)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Sidoruk-Ciołek Wioletta
(2)
Szczepanek Tomasz
(2)
Dmochowska Anna
(1)
Giziewicz Marta
(1)
Rudnik Daniel
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wojtaszek Mariusz
(1)
Zaręba Andżelika
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Wojskowa straż pożarna
(8)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Szkolnictwo pożarnicze
(2)
trenażery
(2)
Grupy specjalistyczne
(1)
Lotniska wojskowe
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Straż pożarna
(1)
Wojsko Polskie (1944- )
(1)
Współdziałanie służb
(1)
ratownictwo lotnicze
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Ameryka Łacińska
(1)
Brazylia
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Instrukcja
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono możliwości szkoleniowe Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, na bazie której szkolą sie strażacy wykonujący swoją pracę w Wojskowych Strażach Pożarnych, na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Opisano historię powstania, cele i kierunki szkolenia oraz strukturę szkoły.
No cover
Article
In basket
Brazylia: broń i mundury / Norbert Tuśnio // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/5 strony 16-18.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono organizację, zadania i działania straży pożarnej w Brazylii, podzielonej na trzy formacje: Brygadę ogniową, Wojskową Straż Pożarną oraz Ochotniczą straż pożarną. Opisano przeznaczenie, skład osobowy oraz podział zadań w Brygadzie ogniowej (Brigada de Incêndio). Omówiono działalność Wojskowej straży pożarnej (Corpo de Bombeiros Militar), która jest w Brazylii odpowiednikiem polskiej PSP. Do jej głównych zadań należy zapobieganie i gaszenie pożarów, prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych i z zakresu obrony cywilnej, ratownictwo medyczne w środowisku przedszpitalnym, ratownictwo wodne i wysokościowe.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-60.
Streszczenie: Służba strażaków w Wojkowej Straży Pożarnej jest niezwykle wymagająca i wymaga dużego zaangażowania. W pracy przyjrzeliśmy się sylwetce strażaka w wojsku, a dokładnie w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Teren lotniska wojskowego, gdzie zabezpieczają szkolenie lotnicze pilotów oraz podchorążych, a także stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym całej Jednostki Wojskowej to główne zadania ich służby. Stanowiska obsadzone są przede wszystkim przez mężczyzn. Coraz częściej na służbę w wojsku decydują się kobiety. Celem pracy było przedstawienie analizy ocen sprawności fizycznej strażaków Wojskowej Straży Pożarnej. Zwrócono uwagę na tryb przeprowadzania egzaminu oraz wyniki ze względu na wiek oraz płeć żołnierzy. Zwrócono uwagę na konkurencje, które sprawiają trudność oraz wskazano sposoby poprawy wyników poprzez udział w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. Kolejnym punktem jest także zwrócenie uwagi na ilość zwolnień lekarskich, które są przekładane przez żołnierzy w okresie odbywania się sprawdzianu. Przedstawiono wykaz norm i porównanie ich z wymaganiami, które są nakładane w wybranych państwach Europy. Jeden z rozdziałów pracy przedstawia zmianę rozporządzenia na podstawie, której będzie przeprowadzany egzamin od 2021 roku. Po przeanalizowaniu wyników pracy można zauważyć, że sprawność sportowa wojskowych strażaków jest na wysokim poziomie. Ewidentnym problemem jest ilość zwolnień lekarskich oraz podejście do najbardziej wymagającej konkurencji tj. marszobieg na 3000 m. dającej obraz wytrzymałości oraz charakteru żołnierza. Wymagania stawiane podczas sprawdzianu sprawności fizycznej w Wojsku Polskim są bardzo wysokie. Rok 2021 wprowadza zmiany i nadal podwyższa poprzeczkę oczekiwaniom dowódcy wymaganych od żołnierzy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17747/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wojskowa siostra PSP / Marta Giziewicz // W: Przegląd Pożarniczy. - 2022/5 strony 19-21.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: W jej strukturach pełnią służbę żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz zatrudnieni są pracownicy wojska. Realizują zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej albo przez niego nadzorowanych. Tematem niniejszego artykułu jest Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 35-36.
Streszczenie: Praca został podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy przepisów normujących działalność Wojskowej Straży Pożarnej. Kolejny rozdział jest o Wojskowej Straży, następny opisuje zadania jakie ma.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17211/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono Ośrodek Szkolenia Przeciwpożarowego, który powstał w ramach rozbudowy bazy dydaktycznej Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, utworzonej dla strażaków Wojskowych Straży Pożarnych. Ośrodek jest przeznaczony głównie do szkolenia Grup Ratownictwa Lotniskowego, wojskowych straży pożarnych funkcjonujących na lotniskach oraz dla słuchaczy szkoły. Zaprezentowano bazę szkoleniową Ośrodka: budynek szkoleniowo-techniczny, wykorzystywane do szkolenia makiety statków powietrznych, trenażery różnych typów, sprzęt pożarniczy oraz place do ćwiczeń praktycznych.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 19-20.
Streszczenie: Praca ma na celu przedstawienie zakresu działania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej jak i analiza jej udziału w procesie tworzenia i modernizacji infrastruktury Sił Zbrojnych RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17202/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Postanowienia ogólne // Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego // Obowiązki osób funkcyjnych w zakresie ochrony ppoż. // Szkolenia ppoż. żołnierzy i pracowników wojska // Dokumentacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej // Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia // Wojskowe straże pożarne // Współdziałanie wojska z jednostkami PSP i dysponowanie siłami i środkami w garnizonie // Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego w warunkach polowych i poligonowych // Parki sprzętu technicznego // Bezpieczeństwo pożarowe lotnisk i lądowych // Bezpieczeństwo pożarowe na okrętach (jednostkach pływających) // Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem // Wyposażenie jednostek wojskowych i techniki wojskowej w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2077/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again