Form of Work
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Rejestracje audio i wideo
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Bialy Richard
(1)
Bogdanowicz Aleksandra
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Bralewska Karolina
(1)
Komar Krzysztof
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Lorenc Michał
(1)
Mastalerz Andrzej
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Paszkiewicz Tomasz
(1)
Pielaszkiewicz Karolina
(1)
Potempski Sławomir
(1)
Walencik Bożena
(1)
Walencik Jan
(1)
Wawrzyńczak Anna
(1)
Wąsowski Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Inżynierowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Wpływ na środowisko
(5)
Wpływ na zdrowie
(2)
Zanieczyszczenia chemiczne środowiska
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Lasy
(1)
Mikroplastik
(1)
Oczyszczalnie ścieków
(1)
Pirotechnika
(1)
Podpalenia
(1)
Pożary lasów
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Ryzyko przemysłowe
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
woda pogaśnicza
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Film dokumentalny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(4)
Inżynieria i technika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
6 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-63.
Streszczenie: Celem pracy było rozpoznanie właściwości fizykochemicznych wód popożarowych oraz ocena ich wpływu na wybrane elementy środowiska. W celu jego realizacji przeprowadzono analizy jakościowe i ilościowe wody zebranej po gaszeniu pożarów testowych. Pracę podzielono na dwie zasadnicze części: literaturową i badawczą. W części literaturowej opisano czym jest zjawisko pożaru i grupy pożarów. W niej przedstawiono także wpływ pożarów na środowisko oraz właściwości wody, która stanowi główny środek gaśniczy wykorzystywany przez Państwową Straż Pożarną. W części badawczej omówiono budowę, zasadę działania wykorzystanych urządzeń pomiarowych, a także metodykę badań. Opisano materiały użyte do zasymulowania trzech pożarów testowych: pożaru materii organicznej, pożaru mieszkania i pożaru śmietnika. Pożary te gaszono wodą pobraną z sieci hydrantowej, którą następnie zebrano i poddano analizie. Zbadanie próbek wody popożarowej pozwoliło uzyskać wyniki stężeń azotanów, wolnego chloru, miedzi, aluminium, cynku, żelaza, amoniaku, fosforanów, detergentów niejonowych i anionowych, kadmu i chromu (VI) oraz wartości ChZT, OWO, przewodności, pH i mętności. Przeprowadzone badania oraz analiza literatury wskazują na znaczne zagrożenia dla środowiska ze strony wód popożarowych. Największym zanieczyszczeniem charakteryzowała się woda zebrana po gaszeniu pożaru testowego 3, tj. śmietnika, która we wszystkich pomiarach wykazała najwyższe stężenia substancji niebezpiecznych. Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane jako materiał dydaktyczny dla strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17538/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 539-554.
Zawiera: Szacowanie ryzyka awarii instalacji przemysłowych // Metodologia oceny ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście dyrektywy SEVESO II/III // Modele źródeł emisji // Modele transportu i dyspersji w atmosferze // Modele dyspersji skażeń w środowisku wodnym // Metody obliczeń lądowych rozlewisk NAPL // Palność // Wybuchy // Modele skutków // Ilościowe metody szacowania ryzyka // Ryzyko środowiskowe // Przykład analiza ryzyka instalacji bazy paliw // Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych z wykorzystaniem prototypu systemu RAT-IF.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3175/Czyt. (1 egz.)
Movie
DVD
In basket
Zabójczy ogień = deadly fire / reżyseria Jan Walencik. - Białowieża : Żubrowa 10 ; Warszawa : Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 2012. - 1 dysk DVD-ROM (52 minuty) : dźwiękowy, kolorowy.
Film zrealizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej "Świadomi zagrożenia".
Ścieżka dźwiękowa w języku polskim i angielskim. Napisy w językach francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.
Streszczenie: Fabularyzowany film dokumentalny o wpływie podpaleń na leśną fauną i florę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-491 (1 egz.)
Book
In basket
Mikroplastiki w środowisku wodnym / Jacek Wąsowski, Aleksandra Bogdanowicz. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2020. - [2], 143, [1] stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 141-143.
Zawiera: Definicje podstawowych pojęć i zarys historyczny problemu // Tworzywa sztuczne - podstawowe informacje // Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych // Przemysł tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie i odzysk // Podział mikroplastików // Obieg i przemiany mikroplastików w środowisku wodnym // Wpływ mikroplastików na organizmy żywe // Metodyka poboru próbek, rozdziału i identyfikacji mikroplastików pochodzących ze środowiska morskiego // Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesu oczyszcania ścieków // Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesów uzdatniania wody.
Polecana inżynierom, materiałoznawcom, specjalistom zajmującym się tworzywami sztucznymi i ochroną środowiska, władzy publicznej, studentom kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska oraz słuchaczom studiów podyplomowych.
Streszczenie: Ta unikatowa na polskim rynku publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych - mikroplastików ze środowiska. Jak istotne to jest obecnie zagadnienie, potwierdza choćby fakt, że konsumpcja mikroplastików z różnych źródeł rocznie to ok. 100 tys. cząstek, co daje ok. 20 g na miesiąc. Celem książki jest zwymiarowanie obecności mikroplastików w środowisku wodnym oraz analiza możliwości ich usuwania podczas oczyszczania ścieków i wody. Publikacja ta kierowana jest przede wszystkim do inżynierów, materiałoznawców i specjalistów zajmujących się produkcją, zastosowaniami oraz usuwaniem tworzyw sztucznych ze środowiska, ekologów i specjalistów ds. ochrony środowiska, samorządów, wszystkich zainteresowanych ochroną własnego zdrowia oraz środowiska, w którym przyszło nam żyć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22192 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22191/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 47-48.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie oceny wpływu wyrobów pirotechnicznych na środowisko naturalne w oparciu o dostępną literaturę w tym zakresie. Na początku pracy wykonano przedstawienie klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych. Następnie przedstawiono analizę produktów rozkładu i spalania wyrobów pirotechnicznych wraz z oceną ich wpływu na środowisko. W części literaturowej opisano aerozole zawierające w składzie pierwiastki tj. Sr, K, V, Ti, Ba, Cu, Pb, Mg, Al, S, Mn, Zn oraz sadzę. Ponadto przedstawiono statystyki dotyczące widowisk i aspektów prawnych organizacji lub ograniczenia organizacji widowisk pirotechnicznych w okresie ostatnich 10 lat. Przedstawiona analiza dowodzi negatywnego wpływu wyrobów pirotechnicznych na środowisko naturalne oraz na zdrowie człowieka. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16837/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Chemiczne środki gaśnicze w walce z pożarami lasów / Andrzej Mizerski ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zakład Środków Gaśniczych // w: Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych na terenach poligonowych : konferencja "Wędrzyn 2005". CD 1 SGSPk20001427. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2005. - 1 plik MS Word ; 14 stron : ilustracje.
Bibliografia strona 14.
Streszczenie: Omówiono rodzaje chemicznych środków gaśniczych, które mogą mieć zastosowanie przy gaszeniu pożarów lasów, mechanizm ich działania, zalety, wady oraz wpływ na środowisko przyrodnicze. Przedstawiono wybrane, charakterystyczne przykłady poszczególnych typów środków. Wskazano na najważniejsze kryteria wyboru środków i możliwości ograniczania szkód środowiskowych związanych z ich stosowaniem. [za Autorem]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again