Form of Work
Książki
(17)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Druki ulotne
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(17)
Author
Gryz Krzysztof
(3)
Karpowicz Jolanta
(3)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(3)
Prędecka Anna
(2)
Antonow Krzysztof
(1)
Barszcz Barbara (chemik)
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Cieślak-Golonka Maria (1944- )
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Konieczny Jacek
(1)
Kołodziejczyk Aleksander (1942- )
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kuskowska Karolina
(1)
Mazur-Różycka Joanna
(1)
Miranowicz-Dzierżawska Katarzyna
(1)
Pielaszkiewicz Karolina
(1)
Pleban Dariusz
(1)
Potempski Sławomir
(1)
Rąbel Mateusz
(1)
Sadawa Marcin
(1)
Sadłowska-Wrzesińska Joanna
(1)
Skierczyński Jakub
(1)
Skowroń Jolanta
(1)
Smagowska Bożena
(1)
Stachowiak Agnieszka
(1)
Walker Matthew
(1)
Wawrzyńczak Anna
(1)
Winiek Tomasz
(1)
Zapór Lidia
(1)
Zradziński Patryk
(1)
Łach Patrycja
(1)
Łukawski Aleksander
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Inspektorzy bhp
(2)
Pracodawcy
(2)
Subject
Wpływ na zdrowie
(19)
BHP
(4)
Pole elektromagnetyczne
(3)
Pył zawieszony
(3)
Zmianowość pracy
(3)
Fizjologia człowieka
(2)
Ryzyko środowiskowe
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Fizykoterapia
(1)
Garaże
(1)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(1)
Hałas
(1)
IEEE 802.11 (standardy informatyczne)
(1)
JRG
(1)
Kosmetyki
(1)
Leki
(1)
Logistyka
(1)
Lotne związki organiczne
(1)
Marzenia senne
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pierwiastki chemiczne
(1)
Pirotechnika
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł kosmetyczny
(1)
RFID
(1)
Rolnictwo
(1)
Rolnicy
(1)
Ryzyko przemysłowe
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Sen
(1)
Strażacy
(1)
Stres
(1)
Stres zawodowy
(1)
Wpływ na środowisko
(1)
Zaburzenia snu
(1)
Zanieczyszczenia chemiczne środowiska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zastosowanie i wykorzystanie
(1)
Zwinne wytwarzanie
(1)
Związki nieorganiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Opracowanie
(5)
Broszura
(4)
Poradnik
(3)
Artykuł z czasopisma
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(6)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Inżynieria i technika
(5)
Psychologia
(3)
Praca, kariera, pieniądze
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Biologia
(1)
Chemia
(1)
Fizyka i astronomia
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
19 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 44.
Streszczenie: Głównym celem pracy było przedstawienie analiz dotyczących wpływu pracy zmianowej na chronometraż pracownika biurowego, jak również ocena wpływu pracy zmianowej na zdrowie fizyczne ankietowanych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich skupiono się na pojęciu pracy zmianowej i unormowaniach prawnych w jej zakresie. Zwrócono też uwagę na skutki zdrowotne pracy zmianowej i sposoby zapobiegania. Druga część pracy poświęcona jest charakterystyce stanowiska pracy. Zawarto w niej chronometraż pracy wraz z opisem czynności na stanowisku pracy pracownika biurowego. Określono obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego za pomocą metody OWAS. Określono również wydatek energetyczny metodą wg Lehmanna co pozwoliło zakwalifikować wykonywaną pracę jako średnio cieczką w ocenie stopnia ciężkości pracy. W rozdziale trzecim skupiono się na opracowaniu wyników badań ankietowych, charakterystyce badanej grupy i wnioskach z przeprowadzonych badań. Ostatni rozdział poświęcony jest ocenie wpływu pracy zmianowej na zdrowie fizyczne pracowników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18022/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: W pierwszym rozdziale teoretycznym pracy opisano pracę zmianową i nocną. Uwzględniono w nim regulacje prawne dotyczące pracy zmianowej nocnej oraz scharakteryzowano wpływ pory doby na zdolność do pracy fizycznej i umysłowej i skutki fizjologiczne pracy nocnej. W kolejnej części pracy przybliżono metodologię pracy i przeprowadzonego na potrzeby pracy badania, a w ostatniej, dużej części pracy zawarto wyniki z wykonanych badań i konkluzje dotyczące praktycznej strony pracy nocnej i zmianowej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17431/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-43.
Zawiera: Hałas i jego oddziaływanie na ludzi i środowisko // Ochrona pracowników przed hałasem - uregulowania prawne // Identyfikacja źródeł hałasu w zakładach opakowań // Zagrożenie pracowników hałasem na stanowiskach pracy w zakładach opakowań // Metody ograniczające zagrożenie hałasem na stanowiskach pracy w zakładach produkcji opakowań.
Finansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22051 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22050 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz norm na stronach 38-41.
Zawiera: Cel i zakres // Wprowadzenie // Ramowe wymagania dotyczące bhp w polu elektromagnetycznym // System zapewnienia środków ochronnych ze względu na zagrożenia elektromagnetyczne // Zagrożenia elektromagnetyczne związane ze skutkami bezpośrednimi oddziaływania pola elektromagnetycznego // Zagrożenia elektromagnetyczne związane ze skutkami pośrednimi oddziaływania pola elektromagnetycznego // Skutki odległe ekspozycji na pole elektromagnetyczne // Rozpoznanie źródeł pola elektromagnetycznego // Ocena zagrożeń elektromagnetycznych // Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami elektromagnetycznymi // Środki ochronne dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych // Szkolenia dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych // Badania lekarskie.
Wydano w ramach IV etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" (2017-2019) finansowanego w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: W poradniku scharakteryzowano znowelizowane wymagania prawa pracy dotyczące ochrony zdrowia przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy oraz dostosowanie środków ochronnych wdrożonych w przedsiębiorstwach ze względu na konieczność zapewnienia pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy do nowych wymagań, w tym: elektromagnetyczne zagrożenia bezpośrednie i pośrednie, limity narażenia pracujących na pola elektromagnetyczne, zasady rozpoznawania źródeł pola elektromagnetycznego i oceny narażenia pracujących, obowiązki użytkownika wynikające z rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy, środki ochrony pracujących przed zagrożeniami. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22171/Czyt. (1 egz.)
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, netografia strony 18-19.
Zawiera: Praca zmianowa i jej skutki // Zalecenia umożliwiające ryzyka wypadków w pracy zmianowej.
Streszczenie: W wydawnictwie omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy w systemie zmianowym ze zmianami nocnymi. Główną fizjologiczną konsekwencją takich zmian jest zaburzenie rytmu dobowego, które może mieć szkodliwy wpływ na jakość snu, powodować bezsenność, co z kolei przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia i zapadania na choroby przewlekłe pracowników zmianowych. Przedstawiono również zalecenia umożliwiające ograniczenie ryzyka wypadków podczas pracy zmianowej, a także zalecenia dla pracodawców, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy do wykonywania czynności zawodowych przez pracownika. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22096 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22095/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 539-554.
Zawiera: Szacowanie ryzyka awarii instalacji przemysłowych // Metodologia oceny ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście dyrektywy SEVESO II/III // Modele źródeł emisji // Modele transportu i dyspersji w atmosferze // Modele dyspersji skażeń w środowisku wodnym // Metody obliczeń lądowych rozlewisk NAPL // Palność // Wybuchy // Modele skutków // Ilościowe metody szacowania ryzyka // Ryzyko środowiskowe // Przykład analiza ryzyka instalacji bazy paliw // Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych z wykorzystaniem prototypu systemu RAT-IF.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3175/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21930/WP (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-59.
Streszczenie: Pył zawieszony jest zbiorem cząstek znajdujących się w fazie rozpraszającej, charakteryzuje je wielkość aerodynamiczna. Omawiane w niniejszej pracy frakcje to: PM10 i PM2,5. Istnieje podział pyłów zależny od źródła, mianowicie są to pyły wtórny i pierwotny. W skład pyłu zawieszonego wchodzą cząstki mające potwierdzony negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. PM10 i PM2,5 wywierają negatywny wpływ na układ oddechowy oraz układ krwionośny. Zawarte w pyle związki po dostaniu się do wnętrza organizmu człowieka zwiększają ryzyko wystąpienia zapierania oddechu, kaszel, ataki astmy, chroniczne choroby płuc i układu krążenia. Ponadto w pyle znajdują się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie charakteryzujące się działaniem kancerogennym. Bazując na danych pomiarowych Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu z 2018 roku dokonano analizy stężeń dobowych PM10 i PM2,5, a także zawartych w nich substancji mających działanie kancerogenne: kadmu, niklu, arsenu, benzo(a)piranu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluorantenu oraz dibenzo(a,h)antracenu. Na podstawie uzyskanych wyników stężeń dobowych przy zastosowaniu się do standardów Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska dokonano oceny inhalacyjnego ryzyka nowotworowego mieszkańców Zabrza. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17770/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 37-[40].
Zawiera: Urządzenia fizykoterapeutyczne jako źródła pola elektromagnetycznego // Zagrożenia związane z oddziaływaniem na pracowników pola elektromagnetycznego urządzeń fizykoterapeutycznych // Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy związane z zagrożeniami elektromagnetycznymi przy urządzeniach fizykoterapeutycznych // Ocena zagrożeń elektromagnetycznych pracowników w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych // Metody ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych pracowników przy urządzeniach fizykoterapeutycznych.
Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas użytkowania urządzeń fizykoterapeutycznych w placówkach fizjoterapeutycznych oraz metod ograniczania tych zagrożeń. Scharakteryzowano w niej: - urządzenia fizykoterapeutyczne jako źródła pola elektromagnetycznego (pola-EM) - pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne - zasady oceny narażenia na pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne i związane z nim zagrożenia - metody ograniczania narażenia fizjoterapeutów na pole-EM i zagrożeń elektromagnetycznych. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22177 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 47-48.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie oceny wpływu wyrobów pirotechnicznych na środowisko naturalne w oparciu o dostępną literaturę w tym zakresie. Na początku pracy wykonano przedstawienie klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych. Następnie przedstawiono analizę produktów rozkładu i spalania wyrobów pirotechnicznych wraz z oceną ich wpływu na środowisko. W części literaturowej opisano aerozole zawierające w składzie pierwiastki tj. Sr, K, V, Ti, Ba, Cu, Pb, Mg, Al, S, Mn, Zn oraz sadzę. Ponadto przedstawiono statystyki dotyczące widowisk i aspektów prawnych organizacji lub ograniczenia organizacji widowisk pirotechnicznych w okresie ostatnich 10 lat. Przedstawiona analiza dowodzi negatywnego wpływu wyrobów pirotechnicznych na środowisko naturalne oraz na zdrowie człowieka. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16837/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Agnieszka Stachowiak. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 109, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia strony 99-109.
Zawiera: Ewolucja paradygmatów zarządzania // Ryzyko psychospołeczne związane z pracą // Badania nad psychospołecznymi konsekwencjami zwinności w obszarze logistyki // Model psychospołecznych konsekwencji zwinnego zarządzania w obszarze logistyki.
Streszczenie: W dobie globalizacji i konsekwencji z niej wynikających przedsiębiorstwa szukają rozwiązań, które pozwolą im przetrwać na współczesnym rynku. Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie zwinne zarządzanie, zwinność bowiem to cecha pożądana w zmiennym, nieprzewidywalnym otoczeniu. Nabycie zwinności to wyzwanie nie tylko dla menedżerów, którzy podejmując decyzję muszą uwzględniać dynamikę otoczenia, ale też dla pracowników liniowych, którzy wykonują swoją pracę w warunkach dużej zmienności. Sprostanie temu wyzwaniu może być istotnym obciążeniem psychospołecznym. Prezentowana monografia dotyka problemu bezpieczeństwa personalnego w kontekście przyjętej strategii zarządzania organizacją, wskazując na implikacje dla takich przedmiotowych aspektów bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo zdrowotne, ekonomiczne, socjalne. Istotną wartość opracowania stanowi autorska propozycja metodyki ograniczania negatywnych konsekwencji obciążeń psychospołecznych będących konsekwencją zwinnego zarządzania. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3098, IBC-3097 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3096 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 39-42.
Zawiera: Wymagania dotyczące środków ochronnych ograniczających zagrożenia-EM w przestrzeni pracy // Charakterystyka ekspozycji na pole-EM i zagrożeń-EM związanych z użytkowaniem wybranych urządzeń.
Streszczenie: W wydawnictwie przedstawiono zasady ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi powodowanymi przez urządzenia systemów RFID i WiFi, w których jest wykorzystywane bezprzewodowe przesyłanie informacji za pośrednictwem pola-EM. Jako źródła pola-EM scharakteryzowano: komputerowe modemy łączności, routery lokalnych sieci bezprzewodowych WiFi, a także stacjonarne i przenośne czytniki RFID oraz bramkowe wykrywacze metalu. Scharakteryzowano pole-EM wytwarzane przez te urządzenia i związane z nim zagrożenia, wymagania prawne dotyczące ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania na pracujących, dobre praktyki i środki ochronne służące ograniczaniu skutków oddziaływania pola-EM emitowanego przez te urządzenia. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22081 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22080/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 47-54.
Streszczenie: Pył zawieszony stanowi zbiór cząstek charakteryzujących się różnymi wielkościami. Frakcjami omawianymi w niniejszej pracy są PM10 i PM2,5. Ze względu na pochodzenie pył dzieli się na pierwotny i wtórny. W skład pyłu zawieszonego wchodzą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale charakteryzujące się działaniem kancerogennym. Do najbardziej niebezpiecznych WWA zalicza się benzo(a)piren. W niniejszej pracy omówiono także metale ciężkie takie jak arsen, kadm, nikiel i ołów, które ulegają absorpcji na powierzchni cząstek pyłu zawieszonego. Składniki PM10 i PM2,5 mają negatywny wpływ na układ oddechowy i krwionośny. Drażniące oddziaływanie na błony śluzowe układu oddechowego przyczynia się do rozwoju nowotworu płuc, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Na podstawie danych Głównego Instytutu Ochrony Środowiska na rok 2019 dla ośmiu stacji pomiarowych Aglomeracji Warszawskiej dokonano analizy stężeń dobowych PM10, PM2,5 oraz zawarte w nich benzo(a)piren , arsen, kadm, nikiel, ołów. Wyniki pomiarów przedstawiono graficznie z zastosowaniem wykresów punktowych i słupkowych. Na podstawie uzyskanych wyników stężeń dobowych oraz z zastosowaniem standardów Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska dokonano oceny inhalacyjnego ryzyka nowotworowego populacji Warszawy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17769/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Wodór i litowce // Berylowce // Skandowce, lantynowce i aktynowce // Tytanowce // Wanadowce // Chromowce // Manganowce // Żelazowce // Kobaltowce // Niklowce // Miedziowce // Cynkowce // Borowce // Węglowce // Azotowce // Tlenowce // Fluorowce // Helowce.
Finansowanie: Politechnika Gdańska
Streszczenie: Ludzie od początku swojego istnienia byli narażeni na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Pierwotnie były to groźne dla życia opary wulkaniczne, toksyczne minerały – takie, jak arszenik, rudy ołowiu czy rtęci, szkodliwe metabolity wtórne (toksyny) wytwarzane przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, a także produkty spalania substancji organicznych, w tym dymy z palących się lasów czy stepów, zawierające czad, dioksyny, policykliczne węglowodory aromatyczne czy urusziole (alkilokatechole, alergeny trującego dębu). Pula tych niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji była w zasadzie niezmienna na przestrzeni wielu tysiącleci. Z czasem jednak ludzie nauczyli się izolować i zatężać substancje naturalne, a także je przetwarzać, w związku z czym pojawiało się coraz więcej, coraz groźniejszych toksyn. Celem tej książki jest nie tylko omówienie niebezpiecznych związków i zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie stanowią dla organizmów żywych, przede wszystkim dla ludzi. Autorowi zależało również na pokazaniu, jak z ich powodu dochodziło do nieszczęśliwych wypadków i zwróceniu uwagi na długotrwałe, podejmowane na przestrzeni wieków wysiłki, zmierzające do wyeliminowania przyczyn wielu nieszczęść.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21866/Czyt. (1 egz.)
Brochure
Book
In basket
Bibliografia strony 20-21.
Zawiera: Kompleksowość nowej metody oceny obciążenia psychofizycznego rolników // Ocena obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego rolników // Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR)
Streszczenie: Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników została opracowana w formie kwestionariusza pod nazwą Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR). Jak powstała metoda Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR)? Metoda została opracowana po szczegółowej analizie obecnie dostępnych metod wraz z uwględnieniem pracy w sektorze rolnictwa w aspekcie bezpieczeństwa pracy. Zagadnienia i szczegółowe pytania tworzonego kwestionariusza były konsultowane z psychologami, socjologami, przedstawicielami naukowego środowiska rolniczego oraz przedstawicielami rolników. Po konsultacjach opracowano wstępną wersję metody w formie kwestionariusza, która została zweryfikowana po przeprowadzeniu badań pilotażowych w grupie 35 rolników. Weryfikacja kwestionariusza polegała na odpowiedzi przez respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz odpowiedzi na kilka pytań dotyczących jego zrozumiałości. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji, do wstępnej wersji metody zostały dodane 3 pytania, tj. 2 pytania dotyczące ochron indywidualnych oraz jedno pytanie w grupie pytań dotyczących wypadków przy pracy. W 2012 roku zostały przeprowadzone badania w grupie 503 rolników. Po otrzymaniu wyników i dalszej analizie metoda uległa kolejnej modyfikacji. W 2013 roku opracowano końcową wersję metody, która składa się z 3 części, tj. z pytań ogólnych, pytań dotyczących warunków pracy oraz ostatnia część dotycząca wypadków przy pracy. [ze Wstępu Autorki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22069 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22068 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 25-28.
Streszczenie: W artykule przebadano ilość lotnych związków organicznych (LZO) występujących w dwóch wybranych punktach na terenie wybranej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG). Analizowano powietrze z garażu oraz kabiny samochodu gaśniczego za pomocą tubek dyfuzyjnych zawierających sorbent Tenax-TA®. Przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oznaczono związki pochłonięte z powietrza. Oznaczono wysokie stężenia toluenu, m/p-ksylenów i benzenu. Wykorzystując otrzymane dane pomiarowe oraz dane o profilach i stężeniach LZO zaczerpnięte z literatury przeanalizowano potencjalne źródła LZO oznaczonych w powietrzu wybranej JRG. Wykazano, że źródłami LZO w powietrzu były m. in. spaliny silników mechanicznych i pożary. W oparciu o dostępne dane opisano również potencjalny negatywny wpływ lotnych związków organicznych na zdrowie strażaków przebywających w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej. Na podstawie porównania z publikacjami oceniono, że powietrze z terenu JRG oddziałując chronicznie może stanowić zagrożenie dla zdrowia strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16891/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 71-74.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest „Zjawisko stresu, jego przyczyny i wpływ na efektywność działań operacyjnych ratowników górskich podczas akcji ratunkowej w skrajnych warunkach atmosferycznych”. Praca podzielona jest na część dotyczącą literatury przedmiotu oraz część badawczą. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania personelem w organizacji oraz omówiono współczesne zarządzanie operacyjne. Poddane zostały analizie także tematy związane z kształtowaniem odpowiedniej motywacji oraz stosunków interpersonalnych. Nakreślono również tematykę dotyczącą mechanizmu powstawania stresu oraz jego konsekwencji oddziaływania na organizm ludzki. Część literaturowa poświęcona została również na omówienie skutecznych sposobów jego redukcji w służbie ratownika górskiego. Część empiryczna pracy zawiera opis procedury badawczej, a także szczegółową analizę zebranych wyników oraz wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16992/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 39-40.
Zawiera: Definicja kosmetyku // Przepisy dotyczące limitów zanieczyszcenia mikrobiologicznego kosmetyków // Substancje konserwujące dodawane do kosmetyków // Zagrożenia stwarzane przez substancje konserwujące // Czynniki warunkujące szkodliwe działanie związków chemicznych // Rodzaje zatruć // Wpływ wieku osób narażonych na funkcjonowanie organizmu oraz szkodliwość/zachowanie w organizmie substancji konserwujących // Jak bezpiecznie pracować z chemikaliami?
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska)
Streszczenie: W wydawnictwie przedstawiono problem kontaktu pracowników starszych z substancjami konserwującymi, które mogą mieć negatywny wpływ na ludzki organizm. Przedstawiono przepisy dotyczące limitów zanieczyszczenia mikrobiologicznego kosmetyków, wyszczególniono dodawane do kosmetyków substancje konserwujące oraz stwarzane przez nie zagrożenia. Zagadnienie negatywnego wpływu związków chemicznych na zdrowie pracowników zaprezentowano z uwzględnieniem różnych dróg wchłaniania szkodliwych substancji (w drogach oddechowych, w przewodzie pokarmowym, przez skórę) oraz wieku osób narażonych na zatrucie (który warunkuje funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, narządu wzroku, układu pokarmowego, stan skóry i tkanki kostnej oraz zmiany we krwi i w przebiegu eliminacji związków toksycznych z organizmu). Zwrócono także uwagę na wpływ leków przyjmowanych przez seniorów na występowanie zatruć. Zaprezentowano sposoby bezpiecznej pracy z chemikaliami i przepisy obowiązujące w tym zakresie. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22159 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22158 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again