Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(10)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(12)
Author
Denczew Sławczo
(2)
Lewandowski Lech
(2)
Mazur Stanisław
(2)
Walczak Agata
(2)
Adamski Wojciech
(1)
Bondaronok Paweł
(1)
Brzeziński Mateusz
(1)
Coellen B
(1)
Doliński Dariusz (1959- )
(1)
Dymyt Małgorzata
(1)
Erhard Rudolf
(1)
Gruszczyński Mateusz Piotr
(1)
Grzyb Tomasz (psycholog)
(1)
Herbuś Sylwester
(1)
Kosiorek Mirosław
(1)
Krupa Krzysztof
(1)
Kwiecień Dariusz
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Madej Małgorzata
(1)
Majkowska Aneta
(1)
Olearnik Janusz
(1)
Ostrowski Jerzy
(1)
Parchatko Piotr
(1)
Pieczyński Zdzisław
(1)
Pluta-Olearnik Mirosława
(1)
Puchalski Józef
(1)
Pyzio Wiktor
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Seńkow Radosław
(1)
Siciński Kacper
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Tyc Mateusz
(1)
Wilczak J
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Wypych Grzegorz
(1)
Łącki Krzysztof
(1)
Ściborek Ignacy
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(6)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Powódź (1997)
(5)
Budownictwo użyteczności publicznej
(3)
Współdziałanie służb
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
straty materialne
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(1)
Eksperymenty
(1)
Energetyka
(1)
Finanse
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Innowacje
(1)
Klimat
(1)
Klimatyzacja
(1)
Milgram, Stanley
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona ludności
(1)
Oparzenia
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Powódź
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Pył zawieszony
(1)
Ratownictwo transgraniczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Ryzyko operacyjne
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Socjologia
(1)
Stres
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terroryzm
(1)
Wały przeciwpowodziowe
(1)
Wentylacja
(1)
Wyższa Szkoła Handlowa (Wrocław ; 1997- )
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
alarmy fałszywe
(1)
biurowce
(1)
bomby
(1)
nurkowanie
(1)
obliczenia
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
stacje kolejowe
(1)
substancje palne
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
zwierzęta
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(23)
Województwo dolnośląskie
(10)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Opracowanie
(2)
Studium przypadku
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Architektura i budownictwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
23 results Filter
No cover
Article
In basket
Wywiad z gen. Ignacym Ściborkiem Komendantem Głównym PSP o heroicznej walce z powodzią i jej skutkami.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 43-46.
Streszczenie: W pracy przeanalizowano dane statystyczne dotyczące niesprawności podwozi średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych użytkowanych w systemie akcyjnym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Scharakteryzowano rejon operacyjny komendy oraz główne zagrożenia w nim występujące. Zostały opisane jednostki ratowniczo-gaśnicze i ich obszary chronione. Pojazdy wykorzystywane do działań ratowniczo-gaśniczych podlegają między innymi dużym obciążeniom statycznym, co wynika z charakteru ich wykorzystywania w systemie pracy o specyfice akcyjnej. Awarie powodują niezdatność samochodu do działań. Zapewnienie gotowości do działań pojazdu ratowniczo-gaśniczego jest bardzo ważne. Liczba oraz rodzaj występujących niesprawności wpływają na utrzymanie samochodu w stanie, w którym może on prawidłowo wypełniać swoje funkcje. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17173/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
Streszczenie: W projektowaniu i symulacji pracy systemów klimatyzacyjnych ważną rolę odgrywa określenie zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza. Obliczenia zapotrzebowania na energię wykonuje się zazwyczaj w oparciu o statystycznie przygotowane dane klimatyczne w postaci tzw. typowych lat meteorologicznych. Korzystając z dwóch różnych źródeł danych klimatycznych, zwrócono uwagę na stosunkowo dużą niezgodność, jaką mogą się charakteryzować takie dane. Określone na ich podstawie zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza w systemie klimatyzacyjnym skutkuje znaczącymi różnicami w wynikach obliczeń. Zmiany klimatyczne z tendencją wzrostu temperatury zewnętrznej sprawiają, że wszelkie wyniki obliczeń związane z określeniem zapotrzebowania na energię w urządzeniach HVAC będą w dużym stopniu uzależnione od okresu, dla którego zostały opracowane typowe lata meteorologiczne. Wybór tych lat ma istotne znaczenie dla obliczeń bilansowych w wentylacji i klimatyzacji, szczególnie zapotrzebowania na energię do chłodzenia powietrza. Od przyjętych danych klimatycznych w dużym stopniu uzależniona jest zwłaszcza maksymalna moc chłodnicy.
No cover
Article
In basket
Zdeterminowani pionierzy / Lech Lewandowski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/6 strony 50-51.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia historię powstania i organizacji wrocławskiej zawodowej straży pożarnej po II wojnie światowej.
No cover
Book
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: W pracy dyplomowej inżynierskiej przeprowadzono analizę i ocenę zaopatrzenia w wodę na potrzeby gaszenia pożarów i likwidacji innych zdarzeń w powiecie wrocławskim. Przedstawiono wymagania prawne dotyczące zaopatrzenia w wodę omawianego obszaru. Dokonano charakterystyki aglomeracji, w szczególności pod kątem występujących zagrożeń, aktualnego stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zużycia wody w poszczególnych okresach. Wyszczególniono i opisano zasoby wody zgromadzone w sieci wodociągowej, zbiornikach naturalnych, zbiornikach sztucznych, rzekach i innych ciekach wodnych. Opisano także największe akcje ratowniczo gaśnicze, które miały miejsce we Wrocławiu w ostatnich latach, obrazując na ich przykładzie problemy związane z zaopatrzeniem w wodę. Następnie podjęto próbę oceny opisanych zasobów wody pod kątem wystarczalności w czasie działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta. W pracy ponadto przedstawiono propozycję poprawy warunków zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17849/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Trudne dni na Dolnym Śląsku / Wojciech Adamski // Przegląd Pożarniczy. - 1998/2 s.15-19.
Obwałowania Odry na terenie Wrocławskiego liczą sobie ponad 90 lat. Są one wykonane z przepuszczalnych mad rzecznych. Na tertenie samego Wrocławia zaliczono je do I klasy budowli hydrotechnicznych, po za granicami miasta do klas II i III właściwych dla ochrony użytków rolnych. Mimo przeprowadzanych remontów ich stan nie był zadowalający. W artykule przedstawiono zagrożenia ze strony Odry w dniach 9-14 lipca 1997 r oraz o przygotowaniach przeciwdziałaniu zagrożeniom powodziowym.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-65.
Streszczenie: Celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej niesprawności wybranego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w zależności od jego warunków eksploatacji. Parametry techniczno-użytkowe kupywanych pojazdów pożarniczych powinny uwzględniać specyfikę rejonu operacyjnego. Ponadto, warunki eksploatacji prawdopodobnie mają wpływ na rodzaje i liczności niesprawności. Wiedza w zakresie niesprawności pojazdów umożliwia właściwy proces ich eksploatacji. Zakres pracy obejmuje część teoretyczną i empiryczną. Część teoretyczna zawiera przegląd literatury, obowiązujących norm i przepisów. Przedstawiono podstawowe informacje o pojazdach pożarniczych, takie jak nazewnictwo, podział, oznaczenia. Omówiono wymagania formalne, jakie muszą spełniać pojazdy dopuszczane przez CNBOP-PIB. Opisano, na czym polega eksploatacja i niezawodność obiektów technicznych. Przedstawiono wzory matematyczne, za pomocą których można obliczyć wskaźniki niezawodności. Scharakteryzowano również rejony operacyjne analizowanych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. W części empirycznej omówiono grupę badawczą ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz zbiór informacji, które otrzymano z KW PSP Wrocław. Metoda badawcza opierała się na analizie, którą rozpoczęto od omówienia warunków eksploatacji poszczególnych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Uwzględniono przebiegi oraz liczność wyjazdów do działań, a także charakterystykę poszczególnych rejonów operacyjnych. Następnie zliczono niesprawności poszczególnych obiektów, z podziałem na rodzaje uszkodzeń. Szczegółowe dane przedstawiono na wykresach. W drugiej części empirycznej oszacowano wybrane wskaźniki niezawodności. W ostatnim podrozdziale zebrano najistotniejsze dane w formie tabeli. Sprawdzano, w jaki sposób warunki eksploatacji wpływają na niezawodność każdego samochodu. Na podstawie tej analizy sformułowano wnioski. Stwierdzono, że warunki eksploatacji mają istotny wpływ na wartości poszczególnych wskaźników niezawodności. Nie we wszystkich przypadkach ta prawidłowość zachodziła w podobny sposób i miała podobny wpływ, co wykazano w analizie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17498/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Die Flut der Informationen / Rudolf Erhard // Brandwacht: Fachschrift für Brand-und Katastrophenschutz. Mitteilungsblatt des Bayerschen Landesmates für Brand-und Katastrophenschutz. - 1997/9-10 s.164-166.
Tł.tyt.: Informacja dotycząca powodzi
W artykule przedstawiono bilans powodzi na Odrze oraz działania bawarskiej styraży pożarnej związane z powodzią na Odrze. Stan wiedzy po katastrofie.
No cover
Article
In basket
Pożar w ZOO wrocławskim / Zdzisław Pieczyński // Strażak - . - 1986/3 s.16-17.
Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru wrocławskiego ZOO, który wybuchł w nocy 1/2 grudnia 1985 r.
No cover
Article
In basket
Pod wodą / J. Wilczak // Polityka.
[Przedstawiono tegoroczną sytuację powodziową oraz porównano ją z sytuacją w 1997 roku. Obecny stan wałów przeciwpowodziowych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe.]
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza i ochrona oceny przeciwpożarowej w fabryce HSV Polska we Wrocławiu w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Przedmiotem działalności zakładu jest głównie produkcja opakowań styropianowych. Proces produkcyjny polega na spienianiu perełek polistyrenu, który jest podstawowym półproduktem do produkcji styropianu. Polistyren, jako surowiec syntetyczny ma w postaci handlowej formę twardego, szklistego granulatu. Dzięki zawartemu w nich pentanowi, pod wpływem czynnika termicznego wywołanego kontaktem z parą wodną dokonuje się powiększenia jego objętości. Pentan jest jednym z głównych czynników mogących spowodować zagrożenie w fabryce. Obiekt został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III jako część socjalno-biurowa o klasie odporności pożarowej „C” oraz jako część produkcyjno-magazynowa o klasie odporności pożarowej „E”, która posiada samoczynne urządzenia oddymiające. Na terenie badanego zakładu nie ma oświetlenia awaryjnego. W obszarze usytuowania fabryki występuje układ sieci wodociągowej rozgałęzieniowej. Natomiast sieć wodociągowa przeciwpożarowa oraz instalacja wodociągowa przeciwpożarowa znajdująca się wewnątrz zakładu wykonana są w układzie obwodowym. W obiekcie zostały zastosowane hydranty 52. Jednak w części socjalno-biurowej powinny się znajdować hydranty 25. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest zasilana w wodę z istniejącej hydroforni przeciwpożarowej, której zadaniem jest zapewnienie wymaganego ciśnienia oraz wydajności. Przeprowadzone ostatnie kontrole okresowe hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych nie wykazały nieprawidłowości pod kątem wydajności i ciśnienia. Aktualny stan ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest dobry. Należy jednak rozważyć wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń wynikających z prowadzonej działalności, takich jak system sygnalizacji pożaru, system detekcji pentanu czy większa ilość wyciągów mechanicznych w punktach newralgicznych [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17795/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-60.
Streszczenie: W pracy dokonano analizy zagrożeń powstałych od cyklopentanu wykorzystywanego do produkcji izolacji w lodówkach i zamrażarkach na terenie zakładu Whirlpool Wrocław. Pierwszym etapem było zaprezentowanie danej substancji pod kątem jej właściwości fizyko-chemicznych oraz zagrożeń jakie może powodować. Następnie omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zbiornika, w którym znajduje się cyklopentanu oraz aspekty z nim związane, takie jak: procedura rozładowania substancji z autocysterny czy warunki jakie muszą być spełnione podczas magazynowanie substancji palnej w dużych ilościach. W pracy zamieszczono również opis całego procesu transportowania cyklopentanu na terenie zakładu oraz zaprezentowano zagadnienia związane z instalacją (technologiczne, budowlane, wentylacyjne, itp.). Końcowym i kluczowym etapem pracy było stworzenie matrycy ryzyka na podstawie potencjalnych źródeł zapłonu, zastawienia zastosowanych środków ograniczających zagrożenie oraz niezgodności w stosunku do wymagań. Pozwoliło to sprawdzić co stanowi największe zagrożenie, jak duże są uchybienia oraz jaki jest poziom bezpieczeństwa. Matryca w prosty i czytelny sposób zaprezentowała stopień zagrożenia podczas dokonania analizy przedsiębiorstwa, a także po wdrożeniu stosownych zaleceń zmniejszając ryzyko wystąpienia awarii. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17412/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: Obecna sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna, codziennie w wielu miejscach ludzie stawiają czoła zagrożeniom, których ilość stale wzrasta, ze względu na postęp ludzkości w zakresie różnorakich dziedzin. W wyniku tego dochodzi do sytuacji, w których to państwo dotknięte katastrofą, klęską żywiołową nie jest w stanie sobie z nią poradzić za pomocą dostępnych sił i środków. Aby temu zapobiec został utworzony Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, który reguluje kwestie międzynarodowej wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także krajami niezrzeszonymi, ale wyrażającymi chęć udziału w Mechanizmie. Polska w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności posiada zasoby krajowe o podwyższonej gotowości do zadysponowania, a są nimi: grupa poszukiwawczo-ratownicza „USAR Poland”, dwa moduły pomp wysokiej wydajności – HCP oraz trzy moduły gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (GFFFV). Celem pracy dyplomowej jest wprowadzenie do tematyki związanej z międzynarodowymi grupami ratowniczymi na przykładzie modułu GFFFV Wrocław. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały informacje na temat organizacji modułu, tj. jego struktury, zarządzania czy dokumentacji. Wykorzystując zgromadzoną widzę oraz dostępne źródła, poza stworzeniem procedury alarmowania, omówiono kwestie, które warto przeanalizować przez pryzmat możliwości udoskonalenia ich. Zagadnienia wymagające poprawy podzielono na kategorie zmian sprzętowych i organizacyjnych. W części badawczej opracowano procedurę porządkującą tryb postępowania organizacyjnego zasobu modułu GFFFV w sytuacji ogłoszenia alarmu wyjazdowego. Dodatkowo wykorzystując, jako narzędzie badawcze ankietę sformułowano kilka pytań, do grupy docelowej, która stanowili członkowie modułu GFFFV. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych, dostępnych źródeł literaturowych, dokumentacji operacyjnej komend oraz własnego doświadczenia został stworzony plan mający na celu skrócenie czasu wyjazdu modułu po ogłoszeniu alarmu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17946/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: Praca inżynierska zawiera analizę warunków techniczno-budowlanych oraz rozwiązań konstrukcyjno-przestrzennych budynku biurowo-usługowego Sagittarius Business House. Przedstawiona analiza wykazała, że budynek został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie posiada żadnych nieprawidłowości. Bezpieczeństwo pożarowe jest na wysokim poziomie. W pracy inżynierskiej obliczono równoważny czas oddziaływania pożaru na konstrukcje oraz porównano go z klasą odporności ogniowej wyznaczonej ze sposobu użytkowania budynku. Wykazano, że wymagania odnośnie odporności ogniowej są bardzo wysokie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17824/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 73-75.
Streszczenie: W pierwszej części niniejszej pracy dyplomowej omówiono zagadnienie zjawiska powodzi w oparciu o źródła naukowe i akty prawne. Sklasyfikowano je ze względu między innymi na przyczyny powstawania, kryteria ekonomiczne i zasięg terytorialny. Całość opracowania skoncentrowana jest przede wszystkim wokół miasta Wrocławia. Czytelnikowi przybliżono charakter i przebieg największych zdarzeń powodziowych, które dotknęły miasto w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi tysiąclecia z 1997 r. Na podstawie Planu Operacyjnego Ochrony Miasta przed Powodzią zestawiono zadania kolejno realizowane (wraz ze zmianą przepływu charakterystycznego) przez służby mundurowe po wprowadzeniu stanu alarmowego. Zestawienie dotyczy: PSP, Policji, Sił Zbrojnych, Straży Miejskiej i Więziennej. Część druga traktuje o ryzyku operacyjnym i narzędziach jego minimalizowania w kontekście zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia i poprzedzona jest wstępem teoretycznym. Autor opisał Wrocławski Węzeł Wodny, począwszy od genezy, poprzez modyfikacje na przestrzeni wieków, aż do obecnego kształtu. Wrocławski Węzeł Wodny w ujęciu ogólnym został uznany za jedno ogromne infrastrukturalne narzędzie minimalizowania ryzyka operacyjnego. W części trzeciej zinterpretowano przeprowadzoną na mieszkańcach Wrocławia ankietę i porównano ją z opinią eksperta branżowego. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym były analogiczne do tych zadanych podczas wywiadu eksperckiego i dotyczyły między innymi: działań prewencyjnych i zmian infrastruktury zabezpieczającej. Na podstawie zebranych informacji wyciągnięto wnioski i zaproponowano działania dążące do udoskonalenia narzędzi minimalizowania ryzyka operacyjnego dotyczącego zabezpieczeń przeciwpowodziowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16792/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gemeinsam gegen die Flut. Im Blickpunkt: Die Zusammenarbeit bei bereichsüberschreitenden Grossschadensereignissen / B. Coellen // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 1999/3 s.17-19.
Tł. tyt.: Razem podczas powodzi. Współpraca mająca na celu wzmocnienie działań podczas wielkich, niebezpiecznych zdarzeń
Analiza akcji ratowniczych podczas powodzi w 1997 r. Planowanie i działania na następne lata oraz znaczenie współpracy wszystkich służb ratowniczych i służb cywilnych.
No cover
Article
In basket
Siewcy grozy / Lech Lewandowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2013/3 s.22-24.
Opisano akcje prowadzone we Wrocławiu w związku z fałszywymi alarmami bombowymi na dworcu i w sądach
No cover
Article
In basket
Pożar budynku mieszkalnego / Stanisław Mazur // Przegląd Pożarniczy. - 1979/4 s.9-10.
26.10.1978 r w budynku mieszkalnym we Wrocławiu wybuchł pożar. Kilkanaście rodzin straciło dobytek, zaś trzy osoby poniosły śmierć., kilka innych osób w tym małe dzieci doznały poparzeń. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 18.
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest ocena stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Bolesława Prusa 53 /55 we Wrocławiu ze względu na występujące nieprawidłowości i niezgodności z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. [Za Autorem]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18044/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia strony 131-133.
Dla nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej procesami kształcenia, organizatorów projektów edukacyjnych i wszystkich entuzjastów innowacyjnych zmian w edukacji.
Streszczenie: Książka prezentuje doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu Kształcimy dla pracy, mającego na celu m.in. dokonanie multimedialnej modernizacji procesu kształcenia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 i został dofinansowany z funduszy unijnych. W jego wyniku wzbogacono dydaktykę o nowoczesne treści i formy, a także podniesiono kompetencje i zmieniono postawy nauczycieli. Proces kształcenia oceniany jest obecnie jako lepszy i nowocześniejszy. Autorzy adresują pracę m.in. do osób podejmujących podobne przedsięwzięcia, które chciałyby czerpać z dobrych praktyk oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21151 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again