Source
Katalog zbiorów
(35)
Form of Work
Artykuły
(24)
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Kozłowska Katarzyna
(2)
Kustra Witold
(2)
Mitek Tadeusz
(2)
Olearczyk Sławomir
(2)
Walancik Marek
(2)
Zwęgliński Tomasz
(2)
Chojnacki Marek
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Cieślarczyk Marian
(1)
Dorosz Krzysztof
(1)
Dytry Mateusz
(1)
Gajda Grzegorz
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Grzelak Małgorzata
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Hermann Henryk
(1)
Juźwik Czesław
(1)
Kaczmarczyk Barbara
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kała Dariusz P
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Lach Zbigniew
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Marciniec Krzysztof
(1)
Markiewicz Telesfor Marek
(1)
Meszyński Krzysztof
(1)
Naumczyk Florian
(1)
Niedżwiecki Ryszard
(1)
Nowak Eugeniusz
(1)
Pacek Bogusław (1954- )
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Piorun Norbert
(1)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(1)
Polko Paulina
(1)
Płaczek Janusz
(1)
Radomyski Adam
(1)
Radwan Krzysztof
(1)
Skrabacz Aleksandra
(1)
Sorokosz Ryszard
(1)
Starkowski Mieczysław T
(1)
Strzyżewski Marcin
(1)
Stępień-Trela Agnieszka
(1)
Syrek Bogusław
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wystalski Andrzej
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Łukaszczyk Zygmunt
(1)
Łój Roman
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(33)
English
(2)
Subject
Współpraca cywilno-wojskowa
(35)
Wojsko
(16)
Bezpieczeństwo narodowe
(10)
Zarządzanie kryzysowe
(10)
Reagowanie kryzysowe
(8)
Administracja publiczna
(6)
Akcja ratownicza
(5)
Sytuacje kryzysowe
(5)
Współdziałanie służb
(5)
System obronny państwa
(4)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(3)
Strategia bezpieczeństwa
(3)
Służby mundurowe
(3)
Bezpieczeństwo morskie
(2)
Obrona cywilna
(2)
SAR
(2)
Współpraca krajowa
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
lotnictwo cywilne
(2)
przepisy
(2)
Administracja
(1)
Akademia Obrony Narodowej
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Geoinformacja
(1)
Kierowanie
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Lotnictwo
(1)
NATO
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Policja
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo wojskowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Statki
(1)
System Zarządzania Zdarzeniem Nadzwyczajnym
(1)
Systemy Informacji Przestrzennej
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport lotniczy
(1)
Współpraca
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia niemilitarne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
gotowość bojowa
(1)
służby
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
ćwiczenia wielonarodowe
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(3)
Województwo śląskie
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
35 results Filter
No cover
Article
In basket
Celem CIMIC jest wprowadzenie i utrzymanie pełnej współpracy między ludnością cywilną, struukturami organizacji cywilnych a dowódcami obszarów operacyjnych w celu tworzenia warunków cywilno-wojskowych rozwiązania konfliktu. Przedstawiono dalszy ciąg zadań CIMIC.
No cover
Article
In basket
Udział cywilnych specjalistów z różnych dziedzin we wspieraniu działań sił zbrojnych w operacjach międzynarodowych w celu utrzymania, przywrócenia lub wymuszenia pokoju, realizowanych pod auspicjami ONZ, NATO, UE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy doraźnych koalicji, zwłaszcza na odległych teatrach działań, ma charakter stale rozwijającego się trendu. Przeanalizowano doświadczenia i rozwiązania stosowane w USA, Wielkiej Brytanii i Francji - krajach o dużych doswiadczeniach związanych z zagranicznymi operacjami z użyciem sił zbrojnych.
No cover
Article
In basket
Współpraca cywilno-wojskowa stała się koniecznością w zmieniających się warunkach użycia sił militarnych w nowej sytuacji politycznej Europy. Omówiono nowe aspekty konieczne do uwzględnienia podczas realizacji zadań sił militarnych.
No cover
Article
In basket
Zarządzanie cywilno-wojskowe / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2007/10 s.4-6.
Struktura zarządzania kryzysowego i rola współpracy cywilno-wojskowej w tym zakresie
No cover
Article
In basket
Cywile z wojskowymi / Marcin Strzyżewski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2007/11 s.9-11.
Relacja z seminarium naukowego na temat współpracy cywilno-wojskowej w zarządzaniu kryzysowym
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-56
Tłumaczenie tytułu: Poszukiwanie optymalnej formy współpracy cywilno-wojskowej w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania.
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd regulacji prawnych Unii Europejskiej i przepisów krajowego prawa lotniczego dotyczących współpracy cywilnej i wojskowej oraz koordynacji w zarządzaniu ruchem lotniczym, a także umów operacyjnych między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej. Autor przeprowadza analizę norm obowiązujących w tym zakresie, wskazuje praktyczne konsekwencje obowiązujących instrumentów prawnych i sugeruje rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy istniejących mechanizmów prawnych i organizacyjnych współpracy w dziedzinie przedmiotowych badań .
No cover
Article
In basket
Sch.
Scharakteryzowano zarządzanie kryzysowe - jego cele podmioty jakich dotyczy, zadania. Ćwiczenie obejmuje koordynację działań pomiędzy podmiotami miejscowymi i zagranicznymi partnerami.
No cover
Article
In basket
The functioning of the aeronautical search and rescue services in Poland / Adam Konarzewski //W: Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej. - 2018/1 (110) strony 50-60.
Sygnatura CP-56
Tłumaczenie tytułu: Funkcjonowanie usług aeronautycznych wyszukiwania i ratowania w Polsce.
Streszczenie: Artykuł analizuje prawne i instytucjonalne funkcjonowanie służb poszukiwawczo-ratowniczych (usługi ASAR) w Polsce, także w kontekście ich współpracy z władzami cywilnymi i wojskowymi. Niniejsze opracowanie dotyczy również międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych dotyczących usług ASAR. Praca zawiera prezentację najważniejszych aktów prawnych, na których opiera się organizacja i funkcjonowanie usług ASAR w Polsce, a także zadania cywilnego / wojskowego centrum koordynacji ratownictwa lotniczego oraz władz cywilnych i wojskowych odpowiedzialnych za założenie i funkcjonowanie ASAR usługi. Przedstawiono charakterystykę odpowiednich podmiotów wchodzących w skład usług ASAR, a także inne odpowiednie instrumenty prawne i dokumenty operacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania służb poszukiwawczo-ratowniczych w Polsce.
No cover
Article
In basket
Siły Zbrojne w realizacji zadań obrony cywilnej / Romuald Kalinowski // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2000/4 s.37-44.
Wykorzystanie wojska w systemie obrony cywilnej
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie procesu planowania przemieszczenia batalionu zmechanizowanego (bz) wyposażonego w BWP-1, który realizowany będzie transportem kolejowym w ramach umów z przewoźnikiem cywilnym.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
25 stycznia 2018 r. w strukturach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie został uruchomiony operacyjnie Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC (AIR Rescue Coordination Centre). Ośrodek dedykowany jest wszystkim użytkownikom polskiej przestrzeni powietrznej i znacznie zwiększa możliwość koordynowania przez Agencję działań poszukiwawczo- -ratowniczych służb SAR (Search and Rescue) w polskiej przestrzeni odpowiedzialności. W artykule przedstawiono m.in. przygotowania do utworzenia ośrodka, podstawy prawne jego funkcjonowania, szczegółowe zadania, zasady współpracy z innymi służbami, a także doskonalenie kwalifikacji przez personel.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Obronność , obowiązek nie tylko wojska / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/9 dod s.20-21.
Wypracowanie regulacji prawnych współpracy wojska ze społeczeństwem na wielu płaszczyznach dla obronnści kraju.
No cover
Article
In basket
Ogólne kierunki organizacji systemu bezpieczeństwa w województwie, przygotowania obronne województwa - obszary współdziałania oraz współpraca cywilno-wojskowa realizowana przez wojewodę śląskiego na przykładzie zadań obronnych wykonywanych przez Śląski Urząd Wojewódzki.
No cover
Article
In basket
Ewolucja strategii bezpieczeństwa narodowego / Ryszard Niedżwiecki // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2011/ 2 s.194-203.
Szybkość zmian zmuszają państwo do poszukiwania nowych koncepcji, strategii bezpieczeństwa państwa
No cover
Article
In basket
Armia ma służyć społeczeństwu / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/9 s.19-21.
Wojsko stanowi integralną cześć społeczeństwa, dlatego służy logistyką i sprzętem w sytuacjach kryzysowych
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12216/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Materiały z seminarium przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2003 r. na Wydziale StrategicznoObronnym
Streszczenie: Treści zawarte w skrypcie będą pomocne w rozwiązywaniu probelmó współpracy cywilno-wojskowej w trakcie zajęć dydaktycznych oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach kształcenia w AON.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-271, IBC-270 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again