Źródło opisu
Katalog zbiorów
(7)
Forma i typ
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Czasopisma
(2)
E-booki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Autor
Ciupiński Andrzej
(1)
Kociubiński Krzysztof (1971- )
(1)
Olszewski Paweł (politolog)
(1)
Panek Bogdan
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Szyszlak Elżbieta
(1)
Wardin Katarzyna
(1)
Śledź Piotr
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(7)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(7)
Unia Europejska (UE)
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
NATO
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Brexit
(2)
Integracja europejska
(2)
Polityka bezpieczeństwa
(2)
Terroryzm
(2)
Antyterroryzm
(1)
Arabska Wiosna Ludów
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
EUBAM Libya (operacja pokojowa)
(1)
EUFOR Libya (operacja pokojowa)
(1)
Europejska Wspólnota Obronna (EWO)
(1)
Frontex
(1)
Gospodarka
(1)
Kaddafí, Muammar (1942-2011)
(1)
Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Operacja Sophia
(1)
Operacja Themis
(1)
Operacja Triton (2014-2018)
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka obronna
(1)
Prognozy polityczne
(1)
Przemysł zbrojeniowy
(1)
Rewolucja libijska (2011)
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
System obronny państwa
(1)
Walka informacyjna
(1)
Wojna hybrydowa
(1)
Współpraca transatlantycka
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
rozpoznanie operacyjne
(1)
Temat: czas
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1939-1945
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Kraje Unii Europejskiej
(4)
Rosja
(3)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Bliski Wschód
(1)
Egipt
(1)
Europa
(1)
Irak (Azja)
(1)
Libia
(1)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Czasopismo akademickie
(2)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Nauka i badania
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliografia, netografia na stronach 231-254. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej rozprawy jest analiza zmian procesu integracji europejskiej w kontekście historycznych jak i obecnych przemian w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także ich potencjalnych wizji i kształtu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2640/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach [339]-371. Indeks
Streszczenie: Książka, badając obszar polityki zbrojeniowej, ukazuje kluczowe czynniki oraz okoliczności sprzyjające lub hamujące rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, a przez to również integrację europejską w wymiarze politycznym. Analiza ma charakter międzypoziomowy – prowadzona jest zarówno w odniesieniu do wymiaru wspólnotowego, jak i z perspektywy wybranych państw członkowskich. Jest to książka o charakterze solidnej diagnozy naukowej. Przedstawia w bogato udokumentowanej formie ewolucję polityki zbrojeniowej, w tym współpracę zbrojeniową, z praktycznym odniesieniem jej do warunków europejskich. Zawiera szerokie omówienia wszystkich najważniejszych kwestii bezpośrednio i pośrednio związanych z tematem polityki zbrojeniowej. Praca może być bardzo dobrym przewodnikiem w pogłębionych studiach tej problematyki, a także pomocnym źródłem dla praktyki bezpieczeństwa europejskiego. Może więc być wykorzystana nie tylko w nauce i dydaktyce, lecz także w procesie praktycznego kierowania bezpieczeństwem narodowym. z recenzji gen. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja Monografia dr. Piotra Śledzia została przygotowana na solidnej podstawie źródłowej, wykorzystuje wielojęzyczną literaturę i ją prawidłowo analizuje. (...) Pożądane jest (...), aby z jej treścią zapoznały się osoby zajmujące kierownicze stanowiska w organach państwa odpowiedzialnych za obronność i współpracę międzynarodową w tej dziedzinie oraz w polskim przemyśle zbrojeniowym. z recenzji dr. hab. Pawła Soroki, prof. ucz. [Za wydawcą]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3289, IBC-3288 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Bibliografia, netgorafia, wykaz aktów prawnych strony 177-195.
Zawiera: Od Europejskiej Wspólnoty obronnej do Traktatu lizbońskiego // Wymiar instytucjonalny polityki bezpieczeństwa i obrony w porządku Traktatu lizbońskiego // Praktyczny i operacyjny wymiar EPBiO/WPBiO UE // Wizje europejskiej autonomii strategicznej // Reforma Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE 2017–2020 // Iluzje i realia współczesnej europejskiej polityki bezpieczeństwa // Polska wobec rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.
Streszczenie: Kilka miesięcy przed wybuchem pandemii COVID-19 w europejskich środowiskach politycznych i eksperckich usiłowano odpowiedzieć na pytanie: Czy możliwe jest przekształcenie Unii Europejskiej w „unię bezpieczeństwa i obrony”? Autorzy niniejszej monografii podjęli próbę przedstawienia przebiegu i rezultatów debaty na ten temat, który w zasadzie towarzyszy procesom integracyjnym już od końca lat 40. ubiegłego stulecia. Punktem wyjścia są zatem doświadczenia historyczne, obfitujące w liczne próby wyposażenia Europy Zachodniej w atrybuty oddziaływania politycznego, a w perspektywie także militarnego. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3147, IBC-3146 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3145/Czyt. (1 egz.)
Czasopismo
E-book
W koszyku
(Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Bibliografia przy niektórych artykułach.
Artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
Streszczenie: Artykuły w czasopismie poruszają następująca tematykę: Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych; Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa; Aksjonormatywne podstawy systemu globalnego bezpieczeństwa ONZ, Znaczenie regionu śródziemnomorskiego w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa; Zakres ingerencji egzekutywy w prawa i wolności obywateli USA w dobie walki z terroryzmem; Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej; Model zapewnienia bezpieczeństwa instytucji edukacyjnych; Kreatywne podejście do budowania całościowego systemu bezpieczeństwa organizacji; Organizacja i zarys działalności na kierunku wschodnim Referatu „I” (Inspiracyjnego) Wydziału IIb Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) WP; O działaniach zbrojnych Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w końcowym okresie kampanii wrześniowej 1939 roku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-457 [magazyn] (1 egz.)
Czasopismo
E-book
W koszyku
(Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Zawiera: O pojęciu bezpieczeństwa -- Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Zmiana szyldu czy nowa odsłona? -- Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN -- Rosyjska „geopolityka rurociągów” dwadzieścia lat po rozpadzie ZSRR -- Contemporary conflict management and peace in the lands of ziggurats and pyramids -- Współczesne miasta a terroryzm: stalowy pierścień wokół centrum Londynu -- Aby molestowanie seksualne w szkole nie stało się normą.
Artykuły w językach polskim i angielskim. Streszczenia w języku polskim, ukraińskim i angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-458 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Bogdan Panek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 242 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliografia na stronach [238]-242.
Przyszłe środowisko bezpieczeństwa Europy // Wiarygodność zobowiązań USA w zakresie bezpieczeństwa // Kulisy agresywnych działań Federacji Rosyjskiej // Konflikt na Donbasie - sprzeczne interesy i trudny proces pokojowy // Rola NATO w bezpieczeństwie Europy // Przyszłość Europy i wspólna polityka bezpieczeństwa UE.
Streszczenie: Celem publikacji jest zidentyfikowanie i diagnoza kluczowych czynników środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, a w tym głównie mających wpływ na przyszłość Europy i Polski. Starano się w niej odpowiedzieć na pytanie: Przed jakimi wyzwaniami, ryzykami i zagrożeniami stoi Europa w II dekadzie XXI wieku? Jaka jest diagnoza jej środowiska bezpieczeństwa oraz jaka jest przyszłość Europy i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w perspektywie najbliższych 10–15 lat? [opis za wydawcą].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3157, IBC-3156 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3155/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 198-210.
Zawiera: Libia za rządów płk. Muammara Kaddafiego do 2011 r. // Arabska Wiosna w 2011 r. oraz jej wpływ na destabilizację państwa // Decyzje polityczne i działania militarne wspólnoty międzynarodowej w Libii // Decyzje polityczne i działania militarne w Libii a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej.
Streszczenie: Prezentowana książka jest efektem badań autorki prowadzonych od 2010 roku, a związanych z bezpieczeństwem Unii Europejskiej w kontekście zagrożeń spowodowanych wydarzeniami Arabskiej Wiosny w Libii w 2010 roku. Rozpad struktur państwa libijskiego spowodował destabilizację wewnętrzną samej Libii, a w konsekwencji przełożył się na szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ukazując wewnętrzny dysonans w strukturach samej organizacji. Autorka w książce pokazała, jak podjęte przez niektóre państwa społeczności międzynarodowej decyzje i działania doprowadziły do destabilizacji i chaosu Libii, która prawie po dziesięciu latach od obalenia dyktatora Muammara Kaddafiego jest ogromnym obciążeniem i wyzwaniem dla bezpieczeństwa samego regionu, a nawet całego kontynentu europejskiego. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3112 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3111/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej