Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Boguszewski Józef M
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gałusza Marek
(1)
Gil Stanisław
(1)
Hoła Bożena
(1)
Jaroszyński Adam
(1)
Kaczmarek Piotr
(1)
Kierzkowski Dariusz
(1)
Kociołek-Pęksa Anna
(1)
Królak Patrycja
(1)
Mazur-Różycka Joanna
(1)
Pelon Grzegorz
(1)
Piec Robert
(1)
Pióro Jan M
(1)
Romanowska-Słomka Iwona
(1)
Siemiątkowski Przemysław Ł
(1)
Skrzos Krzysztof
(1)
Solawa Bogdan
(1)
Traiforos David
(1)
Warchał Mateusz
(1)
Wojtaszek Henryk
(1)
Wroński Jerzy (bezpieczeństwo i higiena pracy)
(1)
Wąż Piotr
(1)
Zeigler Danny
(1)
Łach Patrycja
(1)
Żerański Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(11)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(16)
United States
(1)
Language
Polish
(16)
English
(1)
Audience Group
Pracodawcy
(2)
Subject
Wypadki przy pracy
(17)
BHP
(8)
Choroby zawodowe
(4)
Ergonomia
(3)
Budownictwo
(2)
Odszkodowanie
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Prawo
(2)
Prawo pracy
(2)
Ryzyko zawodowe
(2)
poszkodowani
(2)
Gimnastyka lecznicza
(1)
Praca zdalna
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Statystyka
(1)
Symulacja
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
analiza
(1)
dachy
(1)
kopalnie
(1)
pomoc psychologiczna
(1)
przyczyny wypadku
(1)
wypadki strażaków
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(4)
Praca dyplomowa
(2)
Broszura
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Medycyna i zdrowie
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Wypadek przez przypadek? / Piotr Kaczmarek // Promotor BHP. - 2014/11 s.38-39.
Omówiony wypadek powstał w wyniku szeregu zdarzeń "przypadkowych". Najczęściej do wypadków przy pracy dochodzi w wyniku niedociągnięć leżących zarówno po stronie pracodawców, kadry kierowniczej, samych poszkodowanych, jak i właśnie dzięki przypadkowi.
No cover
Article
In basket
Wypadek przy pracy zdalnej / Piotr Wąż //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/7-8 strony 11-16.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Na czas pandemii koronawirusa ustawodawca umożliwił pracodawcom zorganizowanie pracownikom pracy w formie zdalnej. Z uwagi na fakt, iż wykonywana w ten sposób praca pozostaje po za bezpośrednim nadzorem pracodawcy, powstające podczas jej wykonywania wypadki mogą nastręczać wiele problemów natury proceduralnej i dowodowej, które muszą zostać rozstrzygniete w toku postępowania powypadkowego.. W artykule omówiono regulację dotycząca pracy zdalnej oraz wypadki w miejscu,i w czasie pracy i poza miejscem pracy.
No cover
Article
In basket
Ciężki wypadek w kopalni kruszywa / Jacek Żerański // Promotor BHP. - 2019/7-8 strony 8-11.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W jednej z kopalń odkrywkowych doszło do wypadku, w którym 19-letni pracownik stracił rękę. Z ustaleń inspektora PIP wynika, że poszkodowany nie przeszedł odpowiedniego szkolenia wstępnego, a stan techniczny znajdujących się tam urządzeń był zagrażający życiu. W artykule przedstawiono ustalenia inspektora PIP i przyczyny wypadku.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Trwają prace nad zmianami wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wynika to z tego, że należy dostosować go do aktualnych przepisów prawnych. Dotychczasowe druki protokołu będzie można wykorzystywać do 31 grudnia 2019 roku. W artykule przedstawiono zadania zespołu powypadkowego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że duża grupa osób zaangażowanych w ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, które w tym zakresie miały do czynienia z potknięciem czy poślizgnięciem ofiary wypadku, w pewnym momencie musiała zastanowić się jak określić przyczynę takiego zdarzenia. Można w tym miejscu zadać – wydaje się oczywiste w tej sytuacji – pytanie „nad czym tu się zastanawiać?”. Poszkodowana osoba przewróciła się, więc upadek jest przyczyną wypadku. Jednak jeżeli przyjrzymy się uważniej treści obowiązujących w tym zakresie przepisów, to sprawa nie jest już taka oczywista. Chodzi tu przede wszystkim o akty prawne zawierające regulacje dotyczące prowadzenia postępowania powypadkowego przez zespół powypadkowy (w przypadku wypadku przy pracy pracownika), kiedy to efektem działań tego zespołu jest protokół powypadkowy, bądź (w razie gdy ofiarą wypadku przy pracy jest np. zleceniobiorca) sporządzenie karty wypadku przy pracy, które ma zapewnić (jak to definiują wskazane poniżej przepisy regulujące zasady wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego) „płatnik”, czyli podmiot odprowadzający składki na ubezpieczenie społeczne w związku z tego rodzaju zatrudnieniem.
No cover
Article
In basket
Formy pomocy psychologicznej uzależnione są od stanu poszkodowanego oraz rodzaju wypadku, jakiemu uległ pracownik. Często interwencji psychologicznej wymagają także świadkowie wypadku, dla których ma on również potencjalnie traumatyczny charakter. Jak powinna wyglądać pomoc psychologiczna po wypadku przy pracy?
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16689/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Publikacja przedstawia wprowadzenie do metody przewidywania liczby wypadków przy pracy w zakładach przemysłowych. Do analizy zostały wykorzystane dane statystyczne dotyczące wypadkowości przy pracy wraz z charakterystycznymi danym produkcyjnymi przydatnymi do wyznaczania wskaźników wypadkowości dla przykładowego zakładu przemysłowego w latach 2007–2018. W artykule zaprezentowano analizę bezwzględną i wskaźnikową. Opracowano również prognozę liczby wypadków w losowo wybranym roku wykorzystując gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Poissona.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Cele udzielania pierwszej pomocy to ochrona życia, przyniesienie ulgi w cierpieniu, zapobieganie dalszym zachorowaniom lub urazom oraz wsparcie w powrocie do zdrowia. Zespół Zadaniowy ds. Pierwszej Pomocy ILCOR w Definicji pierwszej pomocy 2015 określił potrzebę umiejętności rozpoznawania urazu i choroby, rozwijania odpowiednich umiejętności przez osoby udzielające pierwszej pomocy oraz natychmiastowego udzielenia niezbędnej pomocy, oraz wezwania zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb.
No cover
Article
In basket
Can You Survive Falling Through the Roof? / Danny Zeigler, David Traiforos // W: Fire Engineering. - 2021/1 Vol. 174 strony 23-29.
Sygnatura: CZ-57
Tłumaczenie tytułu: Czy przetrwasz upadanie z dachu?
Streszczenie: Czy uda ci się przetrwać spadanie przez dach? Według Project Mayday Dona Abbotta upadek przez dach to trzecia główna przyczyna ogłaszania Mayday. Pracujesz nad ogniem i stoisz na materiałach budowlanych, które są osłabione lub rozkładają się pod wpływem ciepła i ognia oraz wpływu na środowisko — lekkich materiałów budowlanych, które nie były konserwowane ani kontrolowane — i znajdujesz to osłabione miejsce i spadasz przez dach. Czy podczas pracy na dachu nosisz odpowiednie środki ochrony osobistej? Jakie są standardowe procedury operacyjne Twojego działu dotyczące pracy na dachu w celu wykonania wentylacji na dachu? Jak często twój dział pozwala ci wspinać się na dach, aby ćwiczyć używanie przenośnych drabin naziemnych, pił i siekier, aby bezpiecznie otwierać i wycinać dziurę w dachu? Jeśli spadłeś przez dach, czy możesz uciec i wyjść żywy? W artykule przedstawiono historię pracy autora artykułu, na dachu trzypiętrowego kompleksu seniorów, kiedy spadł przez dach na przestrzeń na poddaszu, która była całkowicie objęta pożarem. Miał niewiele opcji i jego proces decyzyjny musiał przebiegać szybko, gdy był pod największą presją, z jaką kiedykolwiek miał do czynienia.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 69-75.
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej są uprawnienia pracowników z tytułu wypadków przy pracy i obowiązki pracodawcy w tymże zakresie. Omówiono koszty realizacji odpowiedzialności odszkodowawczej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawowym aspektem, na którym skoncentrowano się w pracy dyplomowej jest omówienie aspektów związanych z zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy. Skupiono się na identyfikacji kosztów wypadkowości z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz budżetu państwa. Za główny cel pracy przyjęto przedstawienie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy związanych z wypadkami przy pracy oraz poniesionymi kosztami wynikającymi z zaistnienia tych wydarzeń. Praca dyplomowa została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział 1 zawiera informację dotyczące metodologii badań wykorzystanej w pracy. Ukazuje szczegółowe omówienie przebiegu badań, charakterystykę problemów badawczych oraz hipotez i tez badawczych. Przedstawiono w nim metody oraz techniki badawcze oraz charakterystykę grupy badawczej. Rozdział 2 oraz rozdział 3 opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych. Podejmuje tematykę szczegółowo związaną z pojęciem wypadku przy pracy. W rozdziale 2 przedstawiono problematykę wypadku przy pracy w ujęciu dogmatycznoprawnym. Omówiono również procedurę przeprowadzaną w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. W rozdziale 3 poruszono tematykę związaną ze świadczeniami przysługującymi pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy. Istniejące w krajowym systemie prawnym świadczenia skategoryzowano w trzy grupy: świadczenia od pracodawcy, świadczenia z ZUS, świadczenia z KRUS. Rozdział 4 dotyczy badań własnych. Na tym etapie przedstawiono dane statystyczne dotyczące kosztów wypadków przy pracy. W pierwszej kolejności omówiono jak kształtowały się koszty wypadków przy pracy dla pracodawcy. Ukazano metody obliczania kosztów wypadków przy pracy. W drugiej części zostały ukazane koszty wypadkowości ponoszone przez budżet państwa oraz rola Funduszu Wypadkoweg Trzecia część dotyczy kosztów ponoszonych przez przedsiebiorstwa w trakcie i po wystąpieniu wypadku przy pracy. W pracy zostały przeanalizowane koszty wypadków przy pracy w jednym małym, jednym średnim oraz w dużych przedsiebiorstwach. Badane podmioty pochodzą z branż tj. spożywcza, budowlana i wydbywcza. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18066/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Wypadki i choroby zawodowe : analiza i koszty / Iwona Romanowska-Słomka. - Wydanie II - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2014. - 70 stron : ilustracje ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, netografia, wykaz norm na stronach 66-67.
Zawiera: Analiza wypadków // Badanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych // Przykłady badania wypadków // Działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie // Analiza chorób zawodowych // Badanie chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy // Przykłady // Koszty chorób zawodowych.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie w przystępny i czytelny sposób omawia analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz szczegółowo opisuje związane z tym koszty. Ponadto podaje sposób wyliczania kosztów wraz z przykładowymi wzorami formularzy [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21686 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21685/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia na stronie 20.
Zawiera: Propriocepcja i równowaga ciała - informacje podstawowe // Mechanizmy utrzymywania propriocepcji i równowagi ciała // Wpływ zmęczenia na propriocepcję i równowagę ciała // Poprawa propriocepcji i równowagi ciała podczas aktywności fizycznej // Przykłady ćwiczeń wpływających na poprawę priopriocepcji i równowagi ciała.
Streszczenie: Prawidłowe, dostosowane do danej sytuacji, działanie narządu ruchu jest uwarunkowane funkcjonowaniem wszystkich elementów układu kontroli ruchu. Niezakłócona propriocepcja to jeden z podstawowych warunków prawidłowej czynności stawów, która warunkuje bezpieczeństwo ruchów. W wydawnictwie przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące propriocepcji i równowagi ciała oraz przykłady ćwiczeń: siłowych, równowagi (również na miękkiej powierzchni), plyometrycznych oraz ćwiczeń z wyłączoną kontrolą wzroku. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22111 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22110/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Streszczenie: W części pierwszej przedstawiono bogate studiu teoretyczne w formie krótkich treściwych odpowiedzi. Z pewnością przydadzą się Państwu wydające się trafne wartości merytoryczne. W części drugiej przedstawiono praktyczne podejście do zadań służb bhp. Specjalista ds. bhp w swojej pracy z pewnością zetknie się z protokołem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz statystyczną kartą wypadku. Zapoznanie się z dokumentacją postępowania w przypadku choroby zawodowej oraz kartą oceny ryzyka zawodowego w znacznym stopniu ułatwi służbie bhp działanie na płaszczyźnie przedsiębiorstwa. Umieszczony w publikacji uproszczony algorytm postępowania w analizie wypadku przy pracy może w znacznym stopni skrócić czas wypełniania dokumentacji oraz uporządkowania zebranych faktów i wniosków. W działaniu specjalistów ds. bhp istotne jest prowadzenie dokumentacji. Jednakże należy odchodzić od zbędnej biurokracji. Ważne jest to aby każdy dokument stanowił wartość dodaną działań służb bhp, a nie powstawał tylko i wyłącznie z wymogów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21492/Czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Vademecum BHP)
Dysk optyczny w kieszonce.
Wykaz aktów prawnych na stronach 173-174.
Zawiera: Wypadki przy pracy // Wypadki w drodze do pracy lub z pracy // Statystyczna karta wypadku // Komentarz do rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy // Choroba zawodowa // Świadczenia wypadkowe i chorobowe //Świadczenia uzupełniające // Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych.
Zawiera: Zawartośc płyty CD: Analiza wypadków // Prezentacje szkoleniowe // Wzory dokumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21976 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21975/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm strony 247-255.
Zawiera: Proces produkcyjny w budownictwie // Unormowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie // Bezpieczeństwo pracy w cyklu życia inwestycji budowlanej // Charakterystyka środowiska pracy w budownictwie // Niebezpieczne czynniki fizyczne w środowisku pracy w budownictwie // Szkodliwe czynniki w środowisku pracy w budownictwie // Czynniki uciążliwe w środowisku pracy w budownictwie // Identyfikacja potencjalnych zagrożeń w czasie realizacji robót budowlanych // Wypadki przy pracy // Choroby zawodowe w polskim budownictwie // Zarządzanie ryzykiem zawodowym // Organa kontroli w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21693, I-21692 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21691/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Poradnik służby BHP / redakcja Marek Gałusza [i 10 innych autorów]. - Wydanie IV. Stan prawny : 2022 - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2022. - 648 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, netografia, wykaz norm na stronach 633-634, wykaz aktów prawnych na stronach 643-647 i bibliografie przy rozdziałach.
System ochrony pracy i jego instytucje // Prawo pracy - wybrane regulacje prawne // Środowisko obiekty budowlane i pomieszczenia pracy // Maszyny i inne urządzenia techniczne // Zagrożenia środowiska pracy // Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia // Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne // Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy // Profilaktyka.
Streszczenie: Poradnik składa się z dziewięciu części: System ochrony pracy i jego instytucje; Prawo pracy - wybrane regulacje prawne; Środowisko obiekty budowlane i pomieszczenia pracy; Maszyny i inne urządzenia techniczne; Zagrożenia środowiska pracy; Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia; Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne; Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy; Profilaktyka w ramach powyższych części w 38 rozdziałach omawiane są najważniejsze problemy związane z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich elementów procesów pracy. Materiały zebrane w Poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych. [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22578/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again