Form of Work
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Jurgilewicz Marcin
(1)
Kukułka Agnieszka
(1)
Michalski Krzysztof (1970- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Wzrost gospodarczy
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Ochrona ludności
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Indonezja
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
2 results Filter
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 147-152.
Zawiera: Teoretyczne i empiryczne aspekty katastrof naturalnych // Poziom rozwoju gospodarczego a przebieg procesu odbudowy po katastrofie naturalnej - ujęcie teoretyczno-empiryczne // Weryfikacja empiryczna wplywu skutków katastrof naturalnych na wzrost gospodarczy w krajach Azji Południowo-Wschodniej // Weryfikacja empiryczna wpływu skutków katastrof naturalnych na akumulację kapitału i wzrost gospodarczy - przypadek Indonezji.
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach finansowania stypendium doktorskiego na podstawie decyzji numer DEC-2013/08/T/HS4/00342 oraz ze środków grantu badawczego na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/HS4/03659
Streszczenie: Temat katastrof naturalnych i ich skutków jest obecnie bardzo ważny, biorąc pod uwagę coraz większą liczbę odnotowywanych katastrof naturalnych, jak również rosnącą wartość szkód przez nie spowodowanych. Podczas gdy krótkookresowe skutki katastrof są przede wszystkim negatywne, długookresowe działania podjęte w procesie odbudowy po zniszczeniach, mogą być pozytywne. Celem głównym publikacji było zbadanie współzależności średnio i długookresowej między skutkami katastrofy naturalnej a tempem wzrostu gospodarczego w kraju rozwijającym się na przykładzie Indonezji. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21557, I-21556 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21555 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [231]-251.
Konflikty technologiczne i ich znaczenie dla bezpieczeństwa w epoce wielkich wyzwań // Pojęcie konfliktu technologicznego i naukowe zainteresowania tym zjawiskiem // Współczesne areny konfliktów technologicznych // Makrokonflikty technologiczne i ich modelowe przykłady // Mikrokonflikty technologiczne i ich modelowe przykłady // Geneza konfliktów technologicznych // Ambiwalencje technologii, społeczeństwo ryzyka, wygrani i przegrani // Normalne katastrofy. Zagrożenia systemowe, kombinacyjne i skumulowane // Normalna nauka, pułapki, pułapki obliczalności, pokusy komercjalizacji i „fałszywe” obietnice bezpieczeństwa // Przemysł ryzyka, zorganizowana nieodpowiedzialność, niepewność faktów i domniemanie niewinności // Powściągliwość administracji publicznej, pasywne bezpieczeństwo, reagowanie kryzysowe i uczenie się „po szkodzie” // Prywatyzacja ryzyka, syndrom NIMBY, nauka obywatelska i media społecznościowe jako nowe pole walki // Wewnętrzna struktura konfliktów technologicznych i ich odniesienia. Wstęp do analizy konfliktu technologicznego // Konflikty poznawcze // Konflikty aksjonormmatywne (konflikty wartości) // Konflikty dystrybucyjne (konflikty interesów) // Zapobieganie konfliktom technologicznym, które trudno przezwyciężyć // Społeczna ocena technologii – nowa „postnormalna” oferta nauki dla świata polityki i administracji // Wewnętrzne systemy alarmowania (whistleblowing) w przedsiębiorstwach i instytucjach nadzoru – próba odbudowy zaufania przez wymuszenie odpowiedzialności // Partycypacyjne procedury zarządzania technologiami – od informowania (informing), poprzez włączanie (involving), angażowanie (engaging), aż do pełnego upodmiotowienia – upełnomocnienia – współdecydowania (empowering) // Przezwyciężanie konfliktów technologicznych, którym trudno zapobiec // Tradycyjne sposoby rozstrzygania konfliktów – autorytarne decyzje i konfrontacje na sali sądowej // Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów (ADR) // Mediacje zgiełku ulicznych protestów – analiza egzemplaryczna.
Streszczenie: Książka wprowadza czytelnika w świat skomplikowanych konfliktów społecznych, których źródłem są niebezpieczne instalacje i projekty infrastrukturalne (np. elektrownie atomowe, składowiska odpadów, wielkie zapory wodne, maszty telefonii komórkowej, rozbudowy lotnisk itp.) oraz innowacje technologiczne wprowadzane zanim nauka w pełni rozpozna ich konsekwencje. Autorzy książki śledzą genezę konfliktów technologicznych, analizując przyczyny społecznych awersji do technologii, ostrzegają przed zagrożeniami, jakie konflikty technologiczne niosą dla bezpieczeństwa wewnętrznego, a także poszukują skutecznych sposobów przezwyciężania takich konfliktów lub zapobiegania im „u źródła”. W książce zaprezentowana została panorama problemów, z jakimi boryka się administracja publiczna, próbująca pogodzić interesy rozwoju gospodarczego państwa i regionów oraz interesy prywatnego biznesu, z potrzebami bezpieczeństwa i oczekiwaniami ludności obejmującymi potrzebę ochrony przed niepożądanymi skutkami technologicznych transformacji. W tej książce czytelnik znajdzie obszerny katalog nowoczesnych rozwiązań wypróbowanych w krajach europy zachodniej. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Teoretycy, analitycy i komentatorzy współczesnych zjawisk społecznych znajdą w niej nowe spojrzenie na konflikty, które dzięki takim nośnikom, jak nowe ruchy społeczne, nowy aktyw, sieci społecznościowe, nauka obywatelska czy partycypacyjna reorientacja polityki komunalnej, mogą w przyszłości odgrywać ważniejszą rolę strukturalizującą, niż tradycyjne konflikty klasowe lub ideologiczno-światopoglądowe. Praktycy zajmujący się zarządzaniem technologiami i projektami infrastrukturalnymi, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności, relacjami publicznymi i komunikacją społeczną lub działalnością rozjemczą, znajdą w książce informacje przydatne w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, towarzyszących realizacji dużych projektów technologicznych. [Nota wydawcy]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3206, IBC-3205 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3204/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again