Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Jórasz Dawid
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Akcja ratownicza
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
gotowość operacyjna
(1)
Subject: place
Województwo śląskie
(1)
Zabrze (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
1 result Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 57-60.
Streszczenie: Tytuł pracy inżynierskiej brzmi: ”Ocena stanu bezpieczeństwa miasta Zabrze w zakresie gotowości operacyjnej do działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Jej celem jest ocena podmiotów KSRG oraz innych służb do działań zabezpieczających miasto. Dodatkowo sprawdzono jak wygląda współpraca pomiędzy instytucjami w trakcie prowadzonych działań oraz jak opiniują ją funkcjonariusze. Pierwszy punkt dotyczył metodologii badań. Uzasadniono wybór pracy oraz cel i jej zakres. Następnie założono problem oraz opisano metody jego rozwiązania. Kolejny punkt opisuje charakterystykę miasta Zabrze. Skupiono się głównie na podziale administracyjnym oraz położeniu powiatu w aglomeracji śląskiej. Opisano również jego specyfikację pod względem demograficznym. Następnie zaprezentowano gospodarkę występującą w mieście i występujące w jego obrębie zagrożenia. W trzecim rozdziale zaprezentowano wybrane służby oraz podmioty, z którymi najczęściej PSP współpracuje. Opisano ich zadania oraz występujące zależności. Nakreślono także problemy jakie występują we wzajemnej kooperacji. Czwarty rozdział poświęcono na opisanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Znajduje się w nim również wiedza na temat umów zawartych pomiędzy PSP, a firmami prywatnymi. Opisano także współprace PCZK z JOP podczas zdarzeń w chwili zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt. W punkcie tym dodatkowo znalazły się opisy wybranych zdarzeń. W rozdziale piątym porównano dostępne siły i środki będące w gotowości JOP z obowiązującymi przepisami. Sprawdzono czy aktualny stan wyposażenia jest zgodny ze stawianymi wymaganiami. Ostatni punkt poświęcono na analizę wyników ankiety przeprowadzonej wśród strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym. Scharakteryzowano badaną grupę oraz ukazano otrzymane wyniki. Koniec pracy inżynierskiej zawiera wnioski. Wykazano w nich braki sprzętowe oraz problemy jakie mają miejsce podczas wzajemnego współdziałania podmiotów podczas zdarzeń. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17832/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again