Source
Katalog zbiorów
(1164)
Form of Work
Publikacje naukowe
(560)
Artykuły
(325)
Książki
(188)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(90)
Publikacje fachowe
(22)
Rękopisy
(9)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
only on-site
(805)
available
(40)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(43)
Czytelnia
(806)
Author
Woliński Marek
(165)
Tomczuk Jan
(47)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(44)
Wiąckowski Jacek
(27)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(23)
Szmitkowski Józef
(22)
Łangowski Krzysztof
(22)
Jaskółowski Waldemar
(20)
Salamonowicz Zdzisław
(19)
Półka Marzena (1969- )
(18)
Kukfisz Bożena
(17)
Ogrodnik Grzegorz
(17)
Ratajczak Dariusz
(16)
Porowski Rafał
(15)
Pukacka Krystyna
(14)
Kraszewska Wacława
(12)
Ościłowska Barbara
(12)
Zdanowski Mirosław
(11)
Dąbrowski Marian
(9)
Tuśnio Norbert
(9)
Wojtkowski Ludwik
(9)
Jarosz Wojciech
(8)
Kustra Piotr
(8)
Prochacki Dariusz
(8)
Terlikowski Tadeusz
(8)
Świerżewski Michał
(8)
Żuczek Robert
(8)
Chybowski Ryszard
(7)
Dmochowska Anna
(6)
Dzień Grzegorz
(6)
Gałązka Elżbieta
(6)
Mazurek Mariusz
(6)
Półka Marzena
(6)
Grosset Ryszard (1954 - )
(5)
Jarząb Urszula
(5)
Kulak Łukasz
(5)
Lesiak Piotr
(5)
Smolarkiewicz Mariusz
(5)
Brajta Michał
(4)
Chwaleba Augustyn
(4)
Karlikowski Tytus
(4)
Król Bernard
(4)
Kępka Paweł (1975- )
(4)
Mizerski Andrzej
(4)
Pecio Mariusz
(4)
Pietrzak Maciej
(4)
Ptak Szymon
(4)
Sawicki Tomasz
(4)
Skulich Maciej
(4)
Wnęk Waldemar
(4)
Wolanin Jerzy. (1950-
(4)
Zaleski Bogdan
(4)
Bartkiewicz Bronisław
(3)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(3)
Buryk Marian
(3)
Błażejewski Tomasz
(3)
Dmochowski Dariusz
(3)
Eckhoff Rolf K
(3)
Gromek Paweł
(3)
Habich Bohdan
(3)
Janik Paweł
(3)
Jarosz Ryszard
(3)
Krauze Andrzej
(3)
Kwiatkowski Wojciech
(3)
Lewandowski Lech
(3)
Markowski Zygmunt
(3)
Naworol Ireneusz
(3)
Podgórski Marek
(3)
Sitkiewicz Jerzy
(3)
Sobolewski Mirosław
(3)
Wierzbowski Zygmunt
(3)
Wisławski Mieczysław
(3)
Wrotek Jerzy. prof. dr hab
(3)
Węsierski Tomasz
(3)
Abramowicz Marian
(2)
Bielawski Jakub
(2)
Bieś Bronisław
(2)
Borowski Jacek
(2)
Chmielewski Krzysztof
(2)
Chotomska Agnieszka
(2)
Chwiłkowski Jacek
(2)
Czechowicz Janusz
(2)
Dec Lesław
(2)
Derejczyk Dariusz
(2)
Drobek Damian
(2)
Drążkiewicz Łukasz
(2)
Dudek Adam
(2)
Dudek Jerzy
(2)
Duijm N.J
(2)
Frątczak Łukasz
(2)
Gliński Stanisław
(2)
Godlewski Łukasz
(2)
Golba Kamil
(2)
Grabowski Artur
(2)
Grunt-Mejer Iwona
(2)
Gąsiorek Adam
(2)
Ilnicki Michał
(2)
Jankowski Grzegorz
(2)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(2)
Jarus Jacek
(2)
Year
2020 - 2023
(74)
2010 - 2019
(361)
2000 - 2009
(428)
1990 - 1999
(101)
1980 - 1989
(80)
1970 - 1979
(73)
1960 - 1969
(30)
1950 - 1959
(7)
1940 - 1949
(2)
1930 - 1939
(1)
1910 - 1919
(1)
1580 - 1589
(1)
1220 - 1229
(1)
1100 - 1109
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(1155)
United States
(5)
Germany
(2)
United Kingdom
(2)
Language
Polish
(1126)
English
(28)
German
(7)
Russian
(2)
unknown (xxx)
(1)
Subject
Zagrożenie wybuchowe
(1132)
Zagrożenia pożarowe
(421)
Wybuchy
(164)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(131)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(97)
Procesy produkcyjne
(94)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(89)
obiekty przemysłowe
(86)
Pyły
(84)
Analiza ryzyka
(71)
Stacje benzynowe
(63)
Analiza zagrożeń
(61)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(55)
Urządzenia elektryczne
(54)
LPG
(52)
Ochrona przeciwpożarowa
(50)
magazyny
(47)
ocena zagrożenia
(46)
Materiały i substancje wybuchowe
(44)
przemysł chemiczny
(39)
Zapobieganie wybuchom
(38)
kopalnie
(38)
Gazy palne
(36)
Gaz ziemny
(35)
Substancje chemiczne
(35)
BHP
(34)
Pyły przemysłowe
(34)
przepisy
(33)
Gazy
(31)
Przemysł rolno-spożywczy
(31)
Paliwa
(27)
badania
(27)
rozlewnie gazu płynnego
(26)
Zbiorniki
(25)
Instalacje elektryczne
(23)
Wentylacja
(23)
butle gazowe
(23)
Awarie przemysłowe
(22)
Bezpieczeństwo pożarowe
(22)
Materiały palne
(22)
Strefa zagrożenia wybuchem
(22)
górnictwo
(22)
Transport materiałów niebezpiecznych
(21)
Zagrożenie pożarowe
(20)
parametry zapalności i wybuchowości
(20)
BLEVE
(19)
Ciecze palne
(19)
Elektrownie
(19)
Rafinerie
(18)
Symulacja
(18)
urządzenia przeciwwybuchowe
(18)
Badania pożarnicze
(17)
Transport
(17)
Zapłon
(17)
Oczyszczalnie ścieków
(16)
Przemysł drzewny
(16)
Ropa naftowa
(16)
Tworzywa sztuczne
(16)
Zagrożenia środowiska
(16)
przemysł farmaceutyczny
(16)
przyczyny wybuchu
(16)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(15)
Terroryzm
(15)
Acetylen
(14)
Metody badawcze
(14)
Przemysł
(14)
bezpieczeństwo wybuchowe
(14)
Normalizacja
(13)
elektryczność statyczna
(13)
malarnie/lakiernie
(13)
Elektrociepłownie
(12)
Transport drogowy
(12)
rejon operacyjny
(12)
Odporność ogniowa
(11)
Pożary
(11)
Wyciek gazu
(11)
Zagrożenia chemiczne
(11)
Zagrożenia zdrowia
(11)
Zagrożenia życia
(11)
analiza bezpieczeństwa
(11)
ciecze
(11)
Akcja ratownicza
(10)
Budynki
(10)
LNG
(10)
Projektowanie
(10)
Przyczyny pożaru
(10)
Taktyka walki z pożarami
(10)
mieszanina wybuchowa
(10)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(9)
Konstrukcje budowlane
(9)
Palność - badanie
(9)
Prognozowanie zagrożeń
(9)
Zabezpieczenie operacyjne
(9)
Zakłady przemysłowe
(9)
Zapobieganie zagrożeniom
(9)
Badanie wybuchowości
(8)
Farby i lakiery
(8)
Pożary - zapobieganie
(8)
Przemysł motoryzacyjny
(8)
Substancje toksyczne
(8)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(4)
Białystok (woj. podlaskie)
(3)
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Województwo dolnośląskie
(3)
Województwo kujawsko-pomorskie
(3)
Województwo lubelskie
(3)
Województwo warmińsko-mazurskie
(3)
Flixborough (Wielka Brytania)
(2)
Polska
(2)
Województwo łódzkie
(2)
Województwo śląskie
(2)
Afganistan (Azja)
(1)
Bhopal (Indie)
(1)
Indie
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Lima (Peru)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki)
(1)
Oświęcim (woj. małopolskie)
(1)
Rosja
(1)
Szczyrk (woj. śląskie)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Ukraina
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Województwo zachodniopomorskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(608)
Normy
(90)
Poradnik
(3)
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Raport z badań
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(69)
Architektura i budownictwo
(6)
Inżynieria i technika
(6)
Chemia
(2)
Biologia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
1164 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Słowo ATEX pochodzi z języka francuskiego i jest akronimem określenia Atmosphères Explosibles, czyli atmosfera wybuchowa. Przybliżono systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz różnice między ATEX 2014/34/WE a ATEX 1999/92/WE.
No cover
Article
In basket
Przepisy nakładają na inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym wykonanie oceny zagrożenia wybuchem. Oceny tej dokonuje się w obiekcie i na terenie przyległym, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie materiały takie są magazynowane. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić sposób przeprowadzania oceny zagrożenia wybuchem – w świetle obowiązujących aktów prawnych. W artykule przedstawiono również konsekwencje, jakie powoduje sklasyfikowanie pomieszczenia jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja pomieszczeń dla mieszanin wybuchowych m.in. acetylenu.
No cover
Article
In basket
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfi kacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z oceną zagrożenia wybuchem. Prawidłowe zdefiniowanie pojęć pozwoli na uniknięcie nieporozumień pomiędzy osobą wykonującą ocenę zagrożenia wybuchem a architektem, technologiem, inwestorem oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.
No cover
Article
In basket
Analiza zagrożeń i wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem / Marek Woliński // W: Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie : w kontekście projektowania i eksploatacji budynków : konferencja szkoleniowa : Falenty k. Warszawy, 5 maja 2004. - Warszawa : G&W Media, 2004. - k. [24-30].
Sygnatura P-1558/1
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w nowej odsłonie / Robert Żuczek // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/1 s. 30-33.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: W związku z pojawieniem się w 2016 r. nowej edycji normy dot. atmosfer wybuchowych, przedstawiono istotne zmiany w klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz określania ich zasięgów. Scharakteryzowano też koncepcję zmian w podejściu do wprowadzania jednolitych zasad klasyfikowania przestrzeni zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Pierwsza część oceny zagrożenia wybuchem została opublikowana w numerze 9/2015 „Promotora BHP”. W niniejszym artykule zapraszamy Państwa do kontynuacji omawianego tematu. Dokonanie oceny zagrożenia wybuchem jest podstawą do określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, w tym wymagań techniczno-budowlanych, odnoszących się do pomieszczenia, jak również całego budynku (strefy pożarowej). „To, czy pomieszczenie zostanie zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem, ma dla wymogów bezpieczeństwa niebagatelne znaczenie” .
No cover
Article
In basket
Co to jest inertyzacja atmosfer wybuchowych / Rafał Porowski // Przegląd Pożarniczy. - 2011/5 s.38-39.
Opisuje rodzaje i sposoby stosowania ineryzacji, czyli dodawania substancji obojętnych w celu zapobieżenia tworzeniu się atmosfer wybuchowych.
No cover
Article
In basket
Zagrożenie wybuchem / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/3 strony 27-32.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono definicję wybuchu i zagrożenia wybuchem. Omówiono procesy związane ze spalaniem wybuchowym, zagadnienia zapobiegania wybuchom domowym, wybuchom w produkcji, transporcie i przechowywaniu. Opisano rodzaje stref zagrożenia wybuchem oraz kilka najczęściej spotykanych urządzeń i substancji o dużym zagrożeniu wybuchowym.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 60079-20-1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W artykule zostanie przybliżona procedura przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem w odniesieniu do pyłów palnych, na przykładzie pyłu drzewnego.
No cover
Article
In basket
Wentylatory Venture Industries dla stref zagrożonych wybuchem / Piotr Kusyk // W: Forum Wentylacja 2007: V Ogólnopolskie spotkanie branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej; Salon Klimatyzacja 2007: II Ogólnopolska wystawa techniki klimatyzacyjnej i chłodniczej: materiały seminaryjne. - Warszawa : Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2007. - s. 193-195.
Sygnatura P-1434/1
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 2 poz.
Przedstawiono wymagania i zakres zastosowania dyrektywy 94/9/WE (ATEX) dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dokonano analizy porównawczej z innymi dyrektywami.
No cover
Article
In basket
Wymagania stawiane wentylacji i urządzeniom wentylacyjnym w strefach zagrożenia wybuchem / Piotr Madej // W: Forum Wentylacja 2005: III Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej: materiały seminaryjne. - Warszawa : Stowarzyszenie Polska Wentylacja, 2005. - s. 203-212.
Sygnatura P-1436/1
No cover
Article
In basket
Bomby - nowe zagrożenie / Waldemar Maliński, Witold Maziarz // Ratownictwo polskie. - 1995/2 s.53-54.
Akcje ratownicze związane z zagrożeniem wybuchu bomb z udziałem PSP w 1994 r i w I kwartale 1995 r.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia wybuchowe w wytwórniach produkujących acetylen. Przykład wybuchu i jego przyczyna.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PNB-6 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Omówiono pojęcie terroryzmu i zdarzenia, w których użyto bomb. Przedstawiono planowanie akcji ratowniczych, poszukiwanie, ewakuację.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-160 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia kwestie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego. Na podstawie kontroli NIK stwierdzono brak właściwego nadzoru administracyjnego - materiały wybuchowe nie są właściwie chronione, ich transport stanowi zagrożenie z powodu braku odpowiednich przepisów, a większość firm produkujących nie jest kontrolowana.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again