Form of Work
Książki
(7)
Artykuły
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Andurand R
(1)
Barański Jacek (budowa i eksploatacja maszyn)
(1)
Bogdanowicz Aleksandra
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Chang Yi-Ming
(1)
Cheng Yen-Chun
(1)
Chien Ching-Yun
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Hopkin S.P
(1)
Kot Bogusław (nauki wojskowe)
(1)
Kościelniak Stanisław
(1)
Kujawa Joanna
(1)
Lemański Jan F
(1)
Lin Chun-Ping
(1)
Lin Hsing-Tu
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Małaczyński Marek
(1)
Migula Paweł
(1)
Peakall D.B
(1)
Potempski Sławomir
(1)
Radlak Aleksandra
(1)
Sibly R.M
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Tseng Jo-Ming
(1)
Walker C.H
(1)
Wawrzyńczak Anna
(1)
Wijas Magdalena
(1)
Wąsowski Jacek
(1)
Zabawa Sergiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Italy
(1)
Language
Polish
(13)
English
(1)
Audience Group
Inżynierowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zanieczyszczenie
(10)
skażenie środowiska
(5)
Zagrożenia środowiska
(4)
Zanieczyszczenia chemiczne środowiska
(4)
skażenie chemiczne
(4)
Dekontaminacja
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
Hydrologia
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Substancje i produkty ropopochodne
(2)
Wpływ na środowisko
(2)
Zagrożenia biologiczne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
monitoring
(2)
Analiza termiczna
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Chemia analityczna
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Ciecze palne
(1)
Logistyka
(1)
Miasta
(1)
Mikroplastik
(1)
Morza
(1)
Oczyszczalnie ścieków
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Pożary
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Ryzyko przemysłowe
(1)
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Symulacja
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zbiorniki
(1)
badania
(1)
ekologia
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
podręcznik
(1)
rozlewy olejowe
(1)
rzeki
(1)
skażenie toksyczne
(1)
wybrzeża
(1)
zagrożenie chemiczne
(1)
zagrożenie środowiska
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Chemia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
14 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. CD-338 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawiono zanieczyszczenia wybrzeży Morza Śródziemnego oraz krajowe organizacje, których zadaniem jest działanie przeciwko zanieczyszczeniom. Omówiono zadania wolontariuszy, techniki czyszczenia wybrzeża oraz środki stosowane do dekontaminacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-326 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleby oraz na przykładzie sałaty, stanowiącej reprezentatywną roślinę uprawianą na terenach ogródków działkowych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 1 poz.
Przedstawiono poglądy i propozycje rozwiązań praktycznych nt. oczyszczania plaż morskich. Źródłem informacji jest publikacja zamieszczona w bibliografii załącznikowej.
Book
In basket
Mikroplastiki w środowisku wodnym / Jacek Wąsowski, Aleksandra Bogdanowicz. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2020. - [2], 143, [1] stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 141-143.
Zawiera: Definicje podstawowych pojęć i zarys historyczny problemu // Tworzywa sztuczne - podstawowe informacje // Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych // Przemysł tworzyw sztucznych - produkcja, zapotrzebowanie i odzysk // Podział mikroplastików // Obieg i przemiany mikroplastików w środowisku wodnym // Wpływ mikroplastików na organizmy żywe // Metodyka poboru próbek, rozdziału i identyfikacji mikroplastików pochodzących ze środowiska morskiego // Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesu oczyszcania ścieków // Efektywność eliminacji mikroplastików podczas procesów uzdatniania wody.
Polecana inżynierom, materiałoznawcom, specjalistom zajmującym się tworzywami sztucznymi i ochroną środowiska, władzy publicznej, studentom kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska oraz słuchaczom studiów podyplomowych.
Streszczenie: Ta unikatowa na polskim rynku publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych - mikroplastików ze środowiska. Jak istotne to jest obecnie zagadnienie, potwierdza choćby fakt, że konsumpcja mikroplastików z różnych źródeł rocznie to ok. 100 tys. cząstek, co daje ok. 20 g na miesiąc. Celem książki jest zwymiarowanie obecności mikroplastików w środowisku wodnym oraz analiza możliwości ich usuwania podczas oczyszczania ścieków i wody. Publikacja ta kierowana jest przede wszystkim do inżynierów, materiałoznawców i specjalistów zajmujących się produkcją, zastosowaniami oraz usuwaniem tworzyw sztucznych ze środowiska, ekologów i specjalistów ds. ochrony środowiska, samorządów, wszystkich zainteresowanych ochroną własnego zdrowia oraz środowiska, w którym przyszło nam żyć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22192 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22191/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Tematyka sympozjum: system zarządzania środowiskiem, analiza ryzyka środowiskowego, skala zagrożeń środowiska, substancje ropopochodne i ich wpływ na środowisko; środki ochrony roślin, wpływ autostrad na środowisko oczyszczanie wód podziemnych i gruntów, likwidacja skażeń naftowych, odpady niebezpieczne i in.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-52 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr.
Streszczenie: Kompendium wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym; przedstawiono różnorodne aspekty problemów środowiska: ekologiczne, biologiczne, biochemiczne, toksykologiczne, modelowania matematycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16619 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16618/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
La tragédie de Minamata / R. Andurand // Préventique Sécurité. - 2006/87 s.38-43.
Tł.tyt.: Tragedia w Minamacie
W związku z licznymi skażeniami środowiska związkami rtęci (np. w Gujanie), autor poddaje analizie skażenie wód Morza Chin Wschodnich, między Morzem Japońskim a Pacyfikiem, które miało miejsce w 1954 r., nazywane tragedią Minamata. W latach 1932-1968 japońska fabryka chemiczna w Chisso wrzucała odpady toksyczne do zatoki Minamata. Omówiono skutki skażeń środowiska morskiego, wpływ na rybołóstwo, choroby mieszkańców oraz szaleństwa kotów. Eksperyment przeprowadzono na 400 kotach, które ze wzgledów humanitarnych uśpiono. Według raportu rządu japońskiego z 2001 r. z pośród 2 265 poszkodowanych zmarło 1435 osób. Przedstawiono wypadki skażeń, które miały miejsce w innych krajach.
Book
In basket
Wytyczne przygotowane w ramach projektu CIVILARCH, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej
Streszczenie: Przedstawia problematykę monitoringu stopnia zanieczyszczenia wód, organizacji struktur reagowania oraz zasad ich działania w sytuacji awaryjnej. Opisuje techniki działań ograniczających i naprawczych w przypadku zanieczyszczenia środowiska wodnego - izolowanie, stabilizację, usuwanie zanieczyszczeń oraz logistykę działań naprawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-985/6, W-985/5, W-985/4 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-985/2 [magazyn], W-985/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Houston, mamy problem / Aleksandra Radlak // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/11 strony 17-19.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przebieg pożaru zbiorników zawierających substancje petrochemiczne w Deer Park w pobliżu Houston w Teksasie (USA) w marcu 2019 r. Opis akcji ratowniczo-gaśniczej, zastosowanych sił i środków oraz niebezpiecznych wycieków i zatrucia rzek, do których doszło w końcowej fazie pożaru.
No cover
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 539-554.
Zawiera: Szacowanie ryzyka awarii instalacji przemysłowych // Metodologia oceny ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście dyrektywy SEVESO II/III // Modele źródeł emisji // Modele transportu i dyspersji w atmosferze // Modele dyspersji skażeń w środowisku wodnym // Metody obliczeń lądowych rozlewisk NAPL // Palność // Wybuchy // Modele skutków // Ilościowe metody szacowania ryzyka // Ryzyko środowiskowe // Przykład analiza ryzyka instalacji bazy paliw // Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych z wykorzystaniem prototypu systemu RAT-IF.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3175/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Wykorzystanie analizy termicznej, umożliwiającej szacowanie zanieczyszczeń środowiska do prognozowania zagrożeń w magazynowaniu i bezpiecznym transporcie trzeciorzędowego nadtlenku benzoesanu butylu (TBPB)
Nadtlenki organiczne klasyfikowane są jako grupy najbardziej niebezpiecznych wybuchowo i pożarowo związków chemicznych. W artykule opisano wyniki badań TBPB własności termokinetycznych metodą izotermicznych algorytmów kinetycznych i nieizotermicznych równań kinetycznych, przy wykorzystaniu kalorymetrii skaningowej (DSC). W tym celu opracowano modele termicznego wybuchu ciekłego TBPB. Badano ciepło rozpadu, energię aktywacji, graniczną temperaturę w której następuje samoprzyspieszający się rozkład i kontrolę temperatury w czasie rozkładu. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano optymalne warunki magazynowania i transportu TBPB oraz określono parametry termokinetyczne, które mogą być wykorzystane w przemyśle w celu zapobieżenia wybuchom.
Book
In basket
Materiały z I i II Konferencji Naukowej Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
Bibliografie, netografie, wykaz aktów prawnych przy niektórych referatach.
Si promień - nowa jakość w zakresie wymiany informacji w ramach KSWSiA perspektywy rozwoju // Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie zarządzania kryzysowego // Systemy rozpoznawania skażeń oparte na zaawansowanych systemach detekcyjnych i bezzałogowych platformach // Wykorzystanie nowych technologii do identyfikacji , monitorowania i reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne i radiacyjne - wnioski z europejskiego projektu Eden // Możliwości wykorzystania kryminaliastycznych czynności techniczno - taktycznych w miejscu zdarzenia po użyciu czynników broni masowego rażenia // Stan realizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej // Wybrane "mapy innych zagrożeń" jako przykład wizualizacji zagrożeń technologicznych spowodowanych warunkami meteorologicznymi (projekt ISOK) // Wyzwania i zagrożenia w doktrynie obronnej i strategiach bezpieczeństwa narodowego RP (1990 - 2015) // Gronkowce - współczesne zagrożenie dla zdrowia? // Międzynarodowa współpraca RP w zakresie zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym // Zastosowanie techniki różnicowej ruchliwości jonów w wykrywaniu substancji toksycznych // Zastosowanie chromatografii gazowej z tandemowym detektorem mas identyfikacji oznaczania ilościowego związków chemicznych w ramach realizacji przedsięwzięć reagowania kryzysowego // Metodyka prognozowania prędkości i kierunku wiatru jako elementu systemu danych KSWSIA // Usprawnienie procesu obiegu informacji w systemie zarządzania kryzysowego // Metodyka wyznaczania parametrów fizykochemicznych wód powierzchniowych uwzględniająca potrzeby obronności i bezpieczeństwa narodowego // Modele działań ratowniczych w przypadku wyłowienia lub wyrzucenia amunicji chemicznej wypracowane w czasie realizacji projektu Chemsea // Koncepcja informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich sktutków i alarmowania // Wybrane zagrożenia mikrobiologiczne XXI wieku a bioterroryzm // Wsparcie cenralnego ośrodka analizy skażeń przez Instytut Przemysłu Organicznego w zakresie doskonalenia systemu wykrywania skażeń i alarmowania // Ochrpna przed skażeniami w kontekście zagrożeń hybrydowych // Synergiczność podsystemu wspomagania w zarządzaniu kryzysowym // Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim, analiza i zagrożenia // Testy poligonowe nowych technologii w zastosowaniu do pozoracji, wykrywania i likwidacji skażeń spowodowanych bojowymi środkami trującymi (BST) // Wyznaczanie parametrów termodynamicznych ciekłokrystalicznych faz stacjonarnych // Oznaczanie chlorofenoli metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją w nadfiolecie // Charakterystyka powierzchniowych właściwości energetyka powierzchniowych właściwości energetycznych zredukowanego i utlenionego grafenu // Adsorpcja pestycydów chloroorganicznych na węglu aktywnym // Chromatograficzne badania właściwości 4-transetylocykloheksylo-4' - benzoeso-benzeno-4, 4'-N-Propylocykloheksylanu // Grafen - przyszłość dla medycyny // Analiza kryminalistyczna // Modyfikowanie diaminą i metalizowane cyną adsorbenty krzemionkowe .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22364 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again