Form of Work
Książki
(20)
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(23)
Author
Rogula-Kozłowska Wioletta
(9)
Rakowska Joanna
(4)
Bralewski Adrian
(2)
Dmochowska Anna
(2)
Kozłowski Rafał
(2)
Piec Robert
(2)
Szwed Mirosław
(2)
Badyda Artur
(1)
Boruch Marcin
(1)
Brychcy Wojciech
(1)
Chiliński Błażej
(1)
Chodziutko Jan
(1)
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Czauderna Iwona
(1)
Dominikowski Mateusz
(1)
Dąbrowiecki Piotr
(1)
Dąbrowski Przemysław
(1)
Giziewicz Marta
(1)
Janiszewski Piotr
(1)
Jureczko Kamil
(1)
Karczewska Marta
(1)
Kleczkowski Piotr
(1)
Konewka Rafał
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kotowska Izabela
(1)
Krasnodębska Aleksandra
(1)
Mazurek Henryk (medycyna)
(1)
Mbengue Saliou
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Prochacka Małgorzata
(1)
Prokeš Roman
(1)
Radlak Aleksandra
(1)
Rudnicki Jakub
(1)
Ruta Kamil
(1)
Siciński Kacper
(1)
Sikora Mariusz
(1)
Skuneczny Konrad
(1)
Sobótka Anna
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Suchánková Lenka
(1)
Suder Jacek
(1)
Szydlik Sebastian
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Tekieli Mateusz
(1)
Wielgosiński Grzegorz
(1)
Wolny Piotr
(1)
Wójcik Paweł
(1)
Zarzycki Roman (1940- )
(1)
Zawistowski Maciej
(1)
Zboina Jacek
(1)
Zbrożczyk Kinga
(1)
Żukowski Witold
(1)
Year
2020 - 2022
(24)
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Audience Group
Analitycy ochrony środowiska
(1)
Lekarze
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zanieczyszczenie powietrza
(33)
Smog
(11)
Pył zawieszony
(6)
Pyły
(4)
Zagrożenia zdrowia
(4)
Emisja gazów i pyłów
(2)
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(2)
Komendy straży pożarnych
(2)
infrastruktura komunalna
(2)
Absorpcja
(1)
Adsorpcja
(1)
Analiza danych
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Budynki
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Detektory gazu
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Hodowla zwierząt
(1)
JRG
(1)
Jakość powietrza
(1)
Klimat
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Metody badawcze
(1)
Miasta
(1)
Nawozy mineralne
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
(1)
Projektowanie
(1)
Skażenie mikrobiologiczne
(1)
Spaliny
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Zwalczanie
(1)
aglomeracja
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
mapy skażeń
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
surowce
(1)
Żłobki i przedszkola
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(8)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(5)
Województwo podkarpackie
(3)
Województwo świętokrzyskie
(3)
Polska
(2)
Województwo lubelskie
(2)
Województwo śląskie
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(19)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(11)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Medycyna i zdrowie
(5)
Inżynieria i technika
(2)
Chemia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Transport i logistyka
(1)
33 results Filter
No cover
Article
In basket
Antysmogowy lek dla gmin / Marta Giziewicz // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/2 strony 19-21.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano plany i działania podejmowane na podstawie zaleceń europejskich w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawy jakości powietrza. Przedstawiono przykłady pomiarów stopnia zanieczyszczeń w różnych rejonach Polski. Omówiono istniejące programy walki ze smogiem, zadania wynikające z wprowadzania norm europejskich w tym zakresie oraz zagadnienia związane z zachowaniami ekologicznymi na poziomie gospodarstw domowych.
No cover
Article
In basket
Smog nasz codzienny / Paweł Wójcik // Środowisko. - 2019/2 strony 10-11.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Analiza tworzenia się smogu i przyczyny zanieczyszczenia powietrza.
No cover
Article
In basket
Świat kontra smog / Aleksandra Radlak // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/2 strony 16-18.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono działania podejmowane przez instytucje międzynarodowe oraz różne kraje w celu ochrony klimatu i zmniejszenia emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery. Podano przykłady działań podejmowanych w USA, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz zagadnienia ich skuteczności. Podkreślono konieczność zmiany globalnego podejścia do tych problemów oraz ograniczenia źródeł emisji, które obejmują wiele obszarów działalności ludzkiej i dotyczą zarówno wytwarzania energii, transportu, produkcji przemysłowej, jak i sposobu wydobycia surowców i wykorzystywania dostępnych zasobów.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: W wyniku pozyskiwania i przetwarzania surowców kopalnych dochodzi do niekontrolowanej emisji pyłów do atmosfery, a pył osadzający się na pokrywie śnieżnej jest cennym źródłem informacji o źródle zanieczyszczenia powietrza. Badania prowadzono na obszarze podlegającym silnej presji antropogenicznej w południowo-wschodniej części Padołu Kielecko-Łagowskiego. Pobrano 13 próbek śniegu z obszaru o powierzchni 600 ha położonego w rejonie górniczym (wydobycie skał węglanowych) i zbadano je pod kątem pH, przewodnictwa elektrolitycznego oraz zawartości jonów Cl–, Ca2+, NO3– i SO42–. W ciągu 2 tygodni występowania pokrywy śnieżnej kilkakrotnie wzrosła zawartość badanych jonów oraz pH i przewodnictwo elektrolityczne.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono przykłądy obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najwazniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie.Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowanych przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
No cover
Article
In basket
Zagrożenie wisi w powietrzu / Piotr Dąbrowiecki, rozmawiała Anna Sobótka // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/2 strony 14-15.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Rozmowa z dr. n. med. Piotrem Dąbrowieckim, alergologiem z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Dr wyjaśnia czym jest smog, jakie szkodliwe dla zdrowia związki i substancje chemiczne go tworzą oraz jak oddychanie smogiem wpływa na zdrowie człowieka. Omówiono zagadnienia zanieczyszczenia powietrza w dużych aglomeracjach i mniejszych miastach, elementy wpływające na jego emisję oraz zalecenia i sposoby ochrony przed smogiem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki analiz jakości powietrza opartych na automatycznych, krótkookresowych pomiarach pyłu w trzech punktach pomiarowych na terenie południowej Polski. Dokonano również analizy materiałów węglowych oraz składu chemicznego zdeponowanych na powierzchni filtrów cząstek stałych. Wykazano zróżnicowaną zawartość pyłu PM2.5, PM10 oraz różne postacie węgla w zależności od lokalizacji poboru próbek.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-65.
Streszczenie: Praca skupia się na zanieczyszczeniach powietrza w pomieszczeniach jednostki ratowniczo-gaśniczej. Celem pracy była ocena jakości powietrza w wybranych pomieszczeniach JRG PSP wyposażonej w urządzenie pralnicze. Przybliżono również problemy jakości powietrza w remizach strażackich. Omówiono czynniki, które wpływają na jakość powietrza wewnętrznego jednostek ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiono wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie strażaków. Naświetlono limity oznaczanych zanieczyszczeń znajdujące się w aktualnie obowiązujących przepisach. Zaprezentowano przeprowadzone wcześniej nieliczne badania w remizach strażackich w Polsce i na świecie. Praca przedstawia rozwiązania wpływające na poprawę jakości powietrza w remizach. Praca zawiera dokładną charakterystykę obiektu badań, którym było pomieszczenie szatni i hali garażowej. Opisano wybrane metody pomiarowe. Badania skupiły się na głównych zanieczyszczeniach powietrza występującego w środowisku wewnętrznym. Wykonano oznaczenie stężenia pyłu zawieszonego metodą optyczną dla frakcji PM1, PM2,5, PM4, PM10 i TSP oraz metodą grawimetryczną dla frakcji PM2,5 i TSP. Równolegle prowadzono oznaczenie stężeń LZO z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, mieszanina ksylenów) oraz stężeń 15 związków WWA w frakcji pyłu zawieszonego PM2,5 i TSP oraz frakcji gazowej. Na podstawie wyników oraz analizy źródłowej dokonano oceny wpływu urządzeń pralniczych na poprawę jakości powietrza wewnętrznego. Wyniki potwierdziły skuteczność urządzeń pralniczych w obniżeniu poziomu zanieczyszczeń w porównaniu do innych remiz na terenie Polski. Równocześnie potwierdzono, że zanieczyszczenia nie zniknęły z powietrza, tylko obniżył się ich poziom. Wykazano a przykładzie szatni, że wentylacja ma kluczowe znaczenie dla jakości powietrza. Potwierdzono stosowność prowadzenia dalszych badań jakości powietrza w równych warunkach oraz konieczność wykorzystywania nowoczesnych automatycznych urządzeń do czyszczenia sprzętu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18378/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Omówiono badania zanieczyszczenia powietrza przeprowadzone w jednej z dzielnic Warszawy (na Woli) przy pomocy pyłomierza DustTrak II. Opisano rodzaje pyłu zawieszonego i zagrożenia jakie może stwarzać, scharakteryzowano punkty pomiarowe oraz sposób poboru próbek. W wyniku analizy wyników badań stwierdzono, że wpływ liniowych źródeł emisji pyłu zależy m.in. od stanu technicznego pojazdów oraz organizacji i natężenia ruchu. Istotny wpływ na rozkład stężeń pyłu zawieszonego mają warunki meteorologiczne, a także gęstość zabudowy i obecność zieleni miejskiej.
No cover
Article
In basket
Wpływ smogu na zdrowie człowieka / Melania Pofit-Szczepańska // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2019/4 (41) strony 45-59.
Sygn. CP-98
Streszczenie: Rewolucja przemysłowa, zmiana typu i sposobu produkcji, transportu, systemów grzewczych, mieszkalnictwa oraz powstanie nowych technologii spowodowały wiele niekorzystnych dla człowieka zjawisk. Jednym z nich jest smog, czyli zanieczyszczenie środowiska, szczególnie powietrza, w dużych aglomeracjach miejskich. Autorka opisuje zjawiska fizykochemiczne zachodzące w atmosferze warunkujące powstanie smogu oraz mechanizm przemian biologicznych w organizmie w czasie inhalacji zanieczyszczeń atmosferycznych tworzących smog. Mimo wielu znaczących osiągnięć w tym zakresie zagadnienie szkodliwego oddziaływania smogu na organizm człowieka jest jeszcze w fazie rozpoznawania tematu i precyzowania głównych kierunków badań.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16705/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-62.
Streszczenie: Praca obejmuje informacje z zakresu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza wewnętrznego oraz zagrożeń jakie niesie za sobą ich obecność w powietrzu. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród społeczeństwa, mające na celu weryfikację ich świadomości dotyczącej niebezpieczeństwa dla ich zdrowia i życia, którego źródłem mogą być cząsteczki mikrobiologicze zawieszone w otaczającym ich powietrzu wewnętrznym. Zaobserwowano niski poziom wiedzy na temat zanieczyszczeń tego typu i rodzajów zagrożeń z nimi związanych oraz instalacji takich jak system wentylacji i klimatyzacji. Badania wykazują także nieświadomość społeczną, w kwestii braków uregulowań prawnych z dziedziny bioaerozoli oraz konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, ale również chęć działań w kierunku poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, z których korzystają. W podsumowaniu pracy wyrażono opinię na temat możliwych działań mających na celu poprawę świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczeń mikrobiologicznych występujących w pomieszczeniach, w których przebywają oraz możliwość poprawy jakości powietrza ze względu na tego typu zanieczyszczenia. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17707/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16698/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 66-68.
Streszczenie: Rtęć jest naturalnym pierwiastkiem wchodzącym w skład atmosfery, litosfery, hydrosfery oraz biosfery. Należy do toksycznych metali śladowych ze względu na zdolność do biokumulacji oraz biomagnifikacji. Z racji, że jest uznana za główne zagrożenie w środowisku, konieczne stało się identyfikowanie jej źródeł oraz poznanie dróg rozprzestrzeniania się, transformacji, depozycji oraz skutków narażenia. Od wielu lat metal ten jest w polu zainteresowań naukowców, a także instytucji odpowiedzialnych m.in. za jakość powietrza. Stale odkrywane nieznane do tej pory właściwości związków rtęci, a także konsekwencje zdrowotne jakie za sobą ona niesie, nakłania do konieczności monitorowania zmian stężenia rtęci w Polsce oraz Europie przez organizacje międzynarodowe. Celem przedmiotowej pracy magisterskiej jest ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią gazową w Polsce. Część teoretyczna przedstawia podstawowe zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powietrza oraz warunkami meteorologicznymi, które mają wpływ na ich stężenie w powietrzu. Zwrócono również uwagę na zagrożenia wynikające z obecności rtęci gazowej w środowisku. Z części analizy wyników uzyskanych z pięciu stacji tła regionalnego w Polsce na przestrzeni lat 2010-2018 przybliżono jak zmienia się zawartość rtęci w powietrzu w przestrzeni czasu. Analiza tych wyników pozwala ocenić zanieczyszczenie powietrza rtęcią gazową w Polsce. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17693/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Dym dymi tu i tam / Ariadna Koniuch // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/2 strony 24-25.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano problemy z zadymieniem i zanieczyszczeniem powietrza w Londynie od czasów najdawniejszych wynikające w m.in. ze sposobu ogrzewania domów tanim i złej jakości węglem. Opisano tragiczny w skutkach grudzień 1952 r., w którym przez kilka dni utrzymywała się nad Londynem gęsta mgła i nastąpiło ochłodzenie, w wyniku czego wzrosła ilość spalin związanych z ogrzewaniem domów, funkcjonowaniem fabryk, elektrowni i transportu. Zatrzymywane przez mgłę produkty spalania węgla nie miały ujścia do górnych warstw atmosfery i doszło do szeregu reakcji chemicznych w wyniku których powstawały w powietrzu silnie trujące związki chemiczne, co doprowadziło do śmierci ok. 12 tys. osób oraz hospitalizacji 150 tys. z ciężką niewydolnością oddechową. W artykule omówiono mechanizm powstania tych zmian i ich wpływu na organizm ludzki oraz wywołanie tak wysokiej śmiertelności. Jednym ze skutków wielkiego smogu londyńskiego była zmiana podejścia do zagadnień zanieczyszczenia powietrza i spowodowanych nim zagrożeń, zarówno w świadomości społecznej, jak i w sferze badań i regulacji prawnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15824/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Piotr Kleczkowski. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2020. - [2], 380, [1] strona : fotografie, ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Medycyna
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 359-375. Indeks.
Zawiera: Krótka historia smogu // Powietrze i jego przepływy // Jak powstaje smog // Polska specjalność kocioł węglowy // Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza // Wpływ smogu na zdrowie // Czym oddycha Polak // Jak pokonać smog? // Literatura.
Dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora ochrony środowiska, studentów i działaczy organizacji ekologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21996, I-21995 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21994/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 54-57.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu emisji komunalnej na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz dwutlenkiem siarki w mieście Warszawa na podstawie zebranych danych pomiarowych z dwóch stacji monitorujących jakość powietrza w tym mieście. Zakres pracy objął w pierwszej fazie analizę literaturową zagadnienia. W drugim rozdziale przybliżono strukturę aglomeracji warszawskiej oraz systemy monitoringu jakości powietrza prowadzone przez stacje znajdujące się w tym mieście. W trzecim rozdziale przeprowadzono analizę statystyczną i opisową otrzymanych wyników. Dane zebrano z wybranych dwóch stacji tła miejskiego, znajdujących się na Ursynowie i Targówku. W ostatniej części wysunięto wnioski na podstawie otrzymanych wyników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16877/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Medycyna
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm przy pracach. Indeks.
Zawiera: Źródła zanieczyszczeń powietrza. Najważniejsze szkodliwe substancje spotykane w atmosferze // Normy jakości powietrza // Wpływ zewnętrznych zanieczyszczeń powietrza na jego skład wewnątrz pomieszczeń // Depozycje zanieczyszczeń, mechanizmy działania toksycznego i rola mechanizmów obronnych człowieka // Konsekwencje ekspozycji dla układu oddechowego u dzieci // Konsekwencje ekspozycji dla układu oddechowego u dorosłych // Konsekwencje ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza dla układu krążenia // Konsekwencje ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza dla ośrodkowego układu nerwowego // Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój raka płuca // Wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie nowotworów złośliwych innych niż rak płuca // Inne następstwa narażenia na smog // Konsekwencje społeczne i ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza // Możliwości ograniczenia emisji // Możliwości ograniczenia narażenia indywidualnego i jego następstw // Zdrowotne efekty redukcji zanieczyszczeń.
Książka jest skierowana do wszystkich lekarzy, a szczególnie pulmonologów, kardiologów, neurologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych.
Streszczenie: Pierwsza polska publikacja, która kompleksowo przedstawia wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia. Zespół wybitnych specjalistów udowadnia powiązanie pomiędzy jakością powietrza, a występowaniem chorób układu oddechowego, OUN, krążenia, odpornościowego. W szczegółowy sposób zostały wytłumaczone mity związane ze smogiem, zasady i metody monitorowania zanieczyszczeń oraz możliwości ograniczenia ekspozycji indywidualnej. Uwzględnione zostały również opisy substancji szkodliwych źródła zanieczyszczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21385, I-21384, I-21383 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21382/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliogragia, netografia na stronach 59-61.
Streszczenie: W pracy inżynierskiej opisano projekt i budowę mobilnego modułu detekcji gazów niebezpiecznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych darmowych rozwiązań. Zgodnie z założeniami skorzystano z technologii open hardware. Dokonano przeglądu dostępnych na rynku urządzeń typu Arduino. Przedstawiono i scharakteryzowano najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Omówiono zasadę działania chemicznych czujników gazów z rodziny MQ. Sformułowano założenia projektowe, określono pożądane funkcjonalności. Po zgromadzeniu niezbędnej wiedzy zaprojektowano układ elektryczny detektora w programie EasyEDA. Następnie zbudowano go na płytce prototypowej i sprawdzono poprawność działania. Napisano oprogramowanie mikrokontrolera zawierające obsługę wysyłania danych do internetowej bazy danych poprzez sieć komórkową; śledzenia pozycji GPS oraz zapisywania odczytów na karcie pamięci. Opracowano wzory konwersji otrzymanych odczytów na zrozumiałe wartości ppm oraz napisano algorytm korygujący rezultaty w zależności od temperatury i wilgotności temperatury. Wszystkie fizyczne elementy układu zwymiarowano, a następnie zaprojektowano obudowę w programie CAD Autodesk Fusion 360. Wprowadzono pojęcie druku 3D oraz dokonano przeglądu popularnych technik wydruku. Opracowaną geometrię wydrukowano korzystając z domowej, amatorskiej drukarki 3D Alfawise U30 oraz dołączono rzuty płaskie rysunku. Zawarto opis struktury danych otrzymywanych przez urządzenie oraz zaproponowano sposób ich wyświetlenia w przeglądarce internetowej. Zaprezentowano rzeczywiste wyniki działania urządzenia. W podsumowaniu zawarto wnioski, napotkane problemy projektowe oraz zaproponowano kierunki dalszego rozwoju oraz usprawnienia urządzenia. Przedstawiono także alternatywne sposoby i rozwiązania mogące posłużyć przy budowaniu podobnego układu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17044/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again