Forma i typ
Publikacje naukowe
(29)
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(36)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(36)
Autor
Denczew Sławczo
(9)
Gałaj Jerzy
(5)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(5)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(4)
Suchecki Włodzimierz
(4)
Jaworski Henryk
(2)
Pawlak Elżbieta
(2)
Bazylewicz Leopold
(1)
Bebłot Janusz
(1)
Bliźnicki Andrzej
(1)
Buryk Marian
(1)
Dela Wojciech
(1)
Dobrzycki Marek
(1)
Grzywna Jarosław
(1)
Główczewski Dawid
(1)
Homel Adrian
(1)
Jarosz Mirosław
(1)
Kolanek Szymon
(1)
Kolasa Andrzej
(1)
Kowalski Marek
(1)
Lecewicz Zdzisław
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Marcinów Bartłomiej
(1)
Mazur Paweł
(1)
Morta Andrzej
(1)
Ostrowski Robert
(1)
Pająk Roman
(1)
Pawłowski Antoni
(1)
Pietruszkiewicz Piotr
(1)
Pokora Zygmunt
(1)
Przybyłowski Łukasz
(1)
Pszeniczny Grzegorz
(1)
Płatek Piotr
(1)
Rutecki Mirosław
(1)
Sabat Mariusz
(1)
Smaga Ryszard
(1)
Smyk Stanisław
(1)
Stafiej Andrzej
(1)
Stasiełuk Jerzy
(1)
Stefaniec Zbigniew
(1)
Topolski Ryszard
(1)
Walczak Leszek
(1)
Waleń Robert
(1)
Wisławski Mieczysław
(1)
Wróbel Marek
(1)
Węckowski Maciej
(1)
Zimnoch Łukasz
(1)
Łozowski Maciej
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(8)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(36)
Język
polski
(36)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Zaopatrzenie w wodę
(35)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(34)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(10)
analiza bezpieczeństwa
(6)
Analiza zagrożeń
(3)
JRG
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(2)
przedsiębiorstwa usługowe
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Lasy
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Transport kolejowy
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zaopatrzenie przedsiębiorstwa
(1)
analiza operacyjna
(1)
hydranty
(1)
izolacja
(1)
lotnictwo cywilne
(1)
magazyny
(1)
meble
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
pożary zewnętrzne
(1)
przemysł gumowy
(1)
rejon operacyjny
(1)
strefa pożarowa
(1)
systemy dostarczania wody
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(34)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Transport i logistyka
(1)
36 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PNB-108 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4091 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4110 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3741 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3701 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-6718/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5068 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3758 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3687 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-8064/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2686 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-8075/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, norma na stronach 145-147.
Zawiera: Logistyka stosowana jako podstawa projektowania logistycznego // Ogólne właściwości logistyki stosowanej // Ogólna charakterystyka systemów logistycznych // Właściwości procesów logistycznych // Wymiar ilościowy logistyki // Aspekty ilościowe logistyki w treściach kształcenia na kierunku logistyka // Zadania projektowe z zakresu przepływów materiałowych // Ogólne uwarunkowania projektowania logistycznego // Właściwości przepływów materiałowych // Koncepcja zaopatrywania przedsiębiorstwa produkcyjnego jako efekt projektowania logistycznego // Projekt podukładu przeładunkowego w magazynie materiałów przedsiębiorstwa produkcyjnego // Zadania projektowe z zakresu przepływów wyrobów finalnych // Ogólne uwarunkowania projektowania elementów kanałów dystrybucji // Wyznaczanie miejsca lokalizacji obiektu logistycznego // Koszty magazynowania jako determinanta wyboru magazynu // Projekt wykorzystania magazynu wyrobów finalnych // Wstępny projekt centrum dystrybucji.
Dla studentów kierunku logistyka na studiach nietechnicznych.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest opracowaniem zawierającym opisy elementarnych projektów logistycznych bazujących na wiedzy i umiejętnościach możliwych do osiągnięcia w procesie kształcenia na kierunku logistyka na studiach nietechnicznych. Książka przedstawia podstawy teoretyczne wybranych projektów logistycznych, związaną z nimi warstwę dydaktyczną oraz konkretne rozwiązania projektowe do wykonania w trakcie zajęć, oczywiście wykorzystywane także w działalności gospodarczej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21942 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21941 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 46-50.
Streszczenie: Celem pracy jest ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wybranego zakładu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i niezawodności zastosowanej armatury wodociągowej przeciwpożarowej. Zakład zajmuje się produkcją wyrobów czekoladowych oraz leków, ponadto posiada dwa duże magazyny wysokiego składowania, które są zabezpieczone wewnątrz dwiema sekcjami tryskaczowymi mokrymi oraz z zewnątrz przy dokach dwiema sekcjami tryskaczowymi suchymi. W pracy po opisie zakładu, jego rodzaju produkcji, procesie technologicznym, przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę przeanalizowano prawidłowość zaprojektowania i wykonania sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Oceniono zakład w aspekcie niezawodności uzbrojenia i armatury wodociągowej przeciwpożarowej i stwierdzono, że zakład nie jest wyposażony w hydranty DN 100 do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz badania tych hydrantów nie są robione jednocześnie, więc nie można dokładnie i jednoznacznie określić ich wspólnej wydajności. Zaproponowano koncepcję jego poprawy pod względem zaopatrzenia. Zaoferowano, aby wykonać drogę pojazdową wraz z punktem czerpania wody przy rzece Skawie na wypadek dużego pożaru w tamtej okolicy oraz przedstawiono możliwość zaprojektowania i wykonania instalacji tryskaczowej wykorzystującej strumień mgłowy wody, który jest skuteczniejszy od tradycyjnego. Na końcu krótko podsumowano i wysunięto wnioski, iż zakład jest dobrze zabezpieczony pod kątem zaopatrzenia w wodę, a przytoczone błędy wykonawcze i projektowe nie warunkują na bezpieczeństwo. Główne materiały, które były wykorzystywane to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17255/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2408 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2860 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3230 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-1899 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11250/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3073 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej