Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Czytelnia
(2)
Autor
Kloch Monika
(1)
Nawrocki Szymon
(1)
Szczuka Patryk
(1)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Zaprawa (budownictwo)
(2)
Izotopy promieniotwórcze
(1)
Klej
(1)
Promieniotwórczość
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(2)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
2 wyniki Filtruj
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-47.
Streszczenie: Badania wykonano w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku przy użyciu analizatora promieniowania gamma Mazar 01. Koncentracje naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu 40K, radu 226Ra i toru 232Th mieszczą się w granicach: 122,9 Bq/kg – 284 Bq/kg, 6,79 Bq/kg – 19,7 Bq/kg oraz 5,48 Bq/kg – 10,11 Bq/kg. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów, obliczono wskaźniki aktywności f1 i f2. Wartości wskaźników aktywności f1 w badanych zaprawach mieszczą się w przedziale 0,091 – 0,175 a wartości wskaźnika aktywności f2 były w zakresie 6,79 Bq/kg – 19,7 Bq/kg. Następnie obliczono moc dawki promieniowania gamma dla badanych zapraw murarskich (11,70 nGy/h - 22,81 nGy/h), oraz wyznacznono roczną dawkę skuteczną, która zawarła się w przedziale 0,06 mSv/rok do 0,11 mSv/rok. Uzyskane wyniki odniesiono do wyników badań przeprowadzonych w Polsce i w innych krajach, a także do norm obowiązujących w naszym kraju. Stwierdzono, iż każda z badanych zapraw murarskich jest bezpieczna pod względem radiologicznym do zastosowania w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17915/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawione zostały koncentracje naturalnych pierwiastków promieniotwórczych potasu40K, radu226Ra i toru228Th w wybranych zaprawach klejowych, tynkarskich i cementowych. W celu zrealizowania tematu niniejszej pracy, wybrano najpopularniejsze materiały wykończeniowe. Badania został wykonane zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej. Pomiary wykonano stosując trójkanałowy analizator promieniowania typu MAZAR-95, który pozwolił na wyznaczenie stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych, na podstawie których obliczono wskaźniki aktywności f1 i f2. Otrzymane wyniki pomiarów zostały porównane z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Analizując otrzymane wyniki badań, stwierdzono, że wszystkie badane materiały budowlane są bezpieczne pod kątem promieniotwórczości naturalnej i mogą być stosowane w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz inwentarza żywego. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16777/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej