Form of Work
Książki
(16)
Artykuły
(11)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(16)
Author
Aleksandrowicz Tomasz R
(3)
Liedel Krzysztof
(3)
Piasecka Paulina
(3)
Kobylas Marcin
(2)
Ziegler Andrzej
(2)
Brdulak Jakub
(1)
Buller Leszek
(1)
Chodak Paweł
(1)
Cziner Krisztina
(1)
Goclon Mariusz Grzegorz
(1)
Gołębiowska Anna (prawnik)
(1)
Guzik Andrzej
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Järvinen Risto
(1)
Kowalewski Jakub
(1)
Kowalewski Marian
(1)
Kozioł Jerzy
(1)
Krynojewski Franciszek R
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lucenius Jan
(1)
Maciak Tadeusz
(1)
Maciejewski Paweł
(1)
Mazur Sławomir
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Mutafungwa Edward
(1)
Mzyk Michał
(1)
Młynarczyk Mariusz
(1)
Nita Michał
(1)
Pawłowska Maria
(1)
Pietruch-Reizes Daina
(1)
Pietrzak-Krekora Jolanta
(1)
Radziszewski Tomasz
(1)
Skulich Janusz
(1)
Sobczak Przemysław
(1)
Starkowski Mieczysław T
(1)
Szerszeń Marcin
(1)
Szmidtka Tadeusz
(1)
Szymański Grzegorz
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Wachowicz Marta
(1)
Waluch Kazimierz
(1)
Wiśnicki Jarosław
(1)
Wiśniewski Remigiusz
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zientarski Piotr Benedykt (1952- )
(1)
Święcka Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(30)
Finland
(1)
Language
Polish
(29)
English
(2)
Subject
Zarządzanie kryzysowe
(13)
informacja
(12)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(11)
Bezpieczeństwo informacyjne
(9)
Ochrona informacji
(5)
Zarządzanie
(5)
Zarządzanie informacją
(4)
informacja przestrzenna
(4)
Administracja publiczna
(3)
Terroryzm
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
systemy komputerowe
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(2)
Informacja
(2)
Komunikacja
(2)
Obrona cywilna
(2)
Prawo
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Transmisja danych
(2)
Zagrożenia cybernetyczne
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
informacja masowa
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Alarmowanie
(1)
BHP
(1)
Badania naukowe
(1)
Bazy danych
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
CBRN
(1)
Centra Powiadamiania Ratunkowego
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Geoinformacja
(1)
IMS
(1)
Informacja naukowa
(1)
Informacja publiczna
(1)
Informacje niejawne
(1)
Internet
(1)
Metodologia
(1)
Migracja
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona danych
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacja
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Policja
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Sektor publiczny
(1)
Skażenia
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Wojna
(1)
Zarządzanie danymi
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
bezpieczeństwo państwa
(1)
biblioteki
(1)
cybernetyka
(1)
informacje niejawne
(1)
informatyka
(1)
komunikacja masowa
(1)
kryzys
(1)
mapy
(1)
mapy operacyjne
(1)
systemy informacyjne
(1)
służby
(1)
zabezpieczenie informacyjne
(1)
Łączność
(1)
Łączność satelitarna
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Praca dyplomowa
(3)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Nauka i badania
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
31 results Filter
No cover
Article
In basket
Zarządzanie informacją w organizacjach publicznych / Marcin Kobylas // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016/2 s.15-23.
Przedstawia definicje zarządzania i omawia je w kontekście problematyki zarządzania informacją, następnie omawia różne rodzaje źródeł informacji.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono podstawowe informacje o specjalistycznych narzędziach stosowanych do zarządzania informacją, z ukierunkowaniem na stosowaną w Policji analizę kryminalną. Przedstawiono definicję informacji, rolę i wartości informacji oraz sposoby jej wizualizacji i atrakcyjnego obrazowania danych i wyników analiz.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliogr. tab.
Streszczenie: Metodologiczne aspekty analizy informacji, zarządzanie zespołem decyzyjnym, procesy decyzyjne w organizacji i praktyczna selekcja informacji. Źródła informacji, upowrzechnianie informacji, znzliza ryzyka, analiza decyzyjna, przetwarzanie informacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1217, IBC-1216 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1215/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: CBRN Analysis i SI Promień - porównanie funkcjonalności oprogramowania do oceny skażeń.
Celem artykułu jest ocena funkcjonalności obu systemów w świetle zapewnienia interoperacyjności elementów Krajowego Systemu Wykrywaniaq Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Zamiarem autorów było potwierdzenie funkcjonalności SI Promień w porównaniu z innym wiodącym rozwiązaniem IT w zakresie prognozowania i oceny sytuacji skażeń, tj. CBRN Analysis. Wyniki badań ukazują zastosowanie w obu systemach informatycznych unikalnego podejścia do zarządzania informacją CBRN. Zidentyfikowana została również nieznaczna przewaga CBRN Analysis, która wynika z długoletniej obecności produktu na rynku komercyjnym i doświadczeń z tym związanych, ale również zaangażowaniem nieporównywalnych środków finansowych, aby taką dominację utrzymać (w porównaniu z SI Promień). Podsumowując ocenę obu programów, autorzy doszli do wniosku, że SI Promień stanowi optymalne rozwiązanie i zapewnia pełną interoperacyjność KSWSiA i jednolitość funkcjonowania jego podsystemów. Kluczowym zagadnieniem, warunkującym możliwość rozwoju oprogramowania, jest jego kompatybilność z istniejącymi systemami dowodzenia i kierowania oraz certyfikacja SI Promień zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi, celem potwierdzenia jego wartości dla rozwoju zdolności obronnych Polski i krajów partnerskich. Analiza programów potwierdziła, że system informatyczny Promień jest w czołówce podobnych rozwiązań o charakterze systemowym oraz ma potencjał w zakresie dalszego rozwoju oraz zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb KSWSiA.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5402 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Naukoznawstwo
Tab.
Streszczenie: Omówiono problematykę funkcjonowania informacji w nauce, a szególnie gromadzenia i opracowania informacji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji , użytkowników informacji naukowej i ich potrzeb, a także bibliometrii, informetrii, naukometrii i webometrii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18518/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. tab.
Streszczenie: Metodologiczne aspekty analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, procesy decyzyjne w organizacji i praktyczna selekcja informacji. Źródła informacji, upowrzechnianie informacji, znzliza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, analiza kryminalna w zarysie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1226, IBC-1225, IBC-1224 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstwawia zagadnienia dotyczące audytu i certyfikacji SZBI na podstawie obowiązujących norm.
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podstawy wiedzy o zarządzaniu kryzysowym, o obronie cywilnej kraju, wybrane zagadnienie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-230, IBC-229, IBC-228 (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawia określenia i funkcje informacji, rodzaje i przyczyny zakłóceń w przepływie informacji, rolę informacji w zarządzaniu kryzysowym, zagadnienia oceny jakości informacji.
No cover
Article
In basket
Zarządzanie biznesem w aspekcie bezpieczeństwa / Leszek Buller // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku: inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki. / pod red. Bogdan Kosowski, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2007. - s. 81-87 .
Sygnatura: B-271/Czyt., B-272, B-273, B-274, B-275
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Streszczenie: Konieczność naświetlenia wielu problemów związanych ze złożonością procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji stała się powodem, dla którego została przygotowana niniejsza publikacja. Omówiono w niej nie tylko wiele fundamen­talnych zagadnień związanych z ochroną informacji, lecz przedstawiono w niej także istotne aspekty prawne, metodyczne i praktyczne poparte interesującymi przykładami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1586/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7377/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia zadania powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, problematykę pozyskiwania informacji dla podmiotów i służb ratowniczych wchodzących w skład powiatowego systemu bezpieczeństwa. Przedstawia zagadnienia zarządzania informacją na poszczególnych etapach działań związanych z rozpoznawaniem i reagowaniem na zagrożenia - korzystanie z odpowiednich źrodeł, przetwarzanie i przekazywanie informacji.
Book
In basket
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi / Maria M. Pawłowska, Marta E. Wachowicz. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 204 strony : ilustracje ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Naukoznawstwo
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Zarządzanie danymi naukowymi - dlaczego i dla kogo? // Dane - informacje - wiedza // Ochrona i poufność danych // Fair data i open science // Zarządzanie danymi naukowymi w jednostce badawczej // Data Management Plan (DMP) - plan zarządzania danymi // Case studies - strategie zarządzania danymi na świecie.
Publikacja finansowana ze środków Visnea sp. z o. o.
Streszczenie: Monografia podejmuje pierwszą w Polsce próbę kompleksowego ujęcia zagadnienia zarządzania danymi naukowymi oraz opisuje problematykę gromadzenia, przechowywania, archiwizacji i udostępniania danych. Przedstawione zostały aspekty związane ze znaczeniem metadanych, jakością repozytoriów naukowych czy też koniecznością dbania o szerokie udostępnienie danych środowisku naukowemu. Publikacja opisuje również zadania stewarda danych, podaje szereg rekomendacji dotyczących kontroli zarządczej, a także wskazuje na rolę danych w realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w jednostkach naukowych. Monografia obfituje w liczne praktyczne przykłady, dzięki czemu w przystępny sposób przekazuje wiedzę dotyczącą roli poprawnego zarządzania danymi w realizacji celów naukowych indywidualnych badaczy oraz całych instytucji naukowych. Przedstawiona jest również problematyka konieczności ochrony interesów prawnych i finansowych wynikających z posiadania i archiwizowania danych. Uzupełnieniem publikacji są praktyczne wskazówki dotyczące zasad przygotowywania planu zarządzania danymi (ang. Data Management Plan). [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22207, I-22206 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22205/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka obejmuje zagadnienia dotyczące społeczeństwa, informacji oraz sieci i cyberprzestrzeni. Porusza problematykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zarówno dla całego państwa, jak i dla pojedynczych jednostek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1280, IBC-1279 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1278/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10337/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Monografia zatytułowana "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji" stanowi zbiór artykułów zawierających założenia i rozstrzygnięcia teoretyczne, a także wyniki badań, analizy, porównania oraz przemyślenia Autorów zajmujących się zagadnieniami związanymi z problematyką informacji publicznej, a szczególnie ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego w administracji. Przedstawiona monografia stanowi nie tylko prezentację wybranych aspektów z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji, ale również może służyć jako materiał pomocniczy w studiowaniu tej problematyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21242, I-21241 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21240/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentowana monografia ma na celu analizę problemów dotyczących szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem danych w Internecie. W owym procesie fundamentalne znaczenie ma informacja traktowana jako dobro niematerialne będące podstawowym elementem społeczno-ekonomicznej działalności o wartości często wyższej niż inne dobra. Strukturę merytoryczno-logiczną tworzą artykuły zawierające się w trzech obszarach (...): 1. Zarządzanie danymi elektronicznymi; 2. Prawno-administracyjne aspekty przetwarzania informacji; 3. Bezpieczeństwo w Internecie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2189 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2188/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przedstawiono wywiad z Januszem Skulichem, dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat obecnego stanu bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Omówiono najważniejsze problemy dotyczące bezpieczeńtwa publicznego oraz obecnie działające systemy ostrzegania.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again