Form of Work
Publikacje naukowe
(13)
Książki
(6)
Artykuły
(5)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(15)
Author
Lipiński Stanisław
(4)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(2)
Kwiatkowski Marek
(2)
Wolanin Jerzy
(2)
Bertrandt Jerzy
(1)
Chrobak Ryszard
(1)
Drozd Tadeusz
(1)
Ficoń Krzysztof
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Hamanowicz Edward
(1)
Koch Karol
(1)
Korbus Elżbieta
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kryś Piotr
(1)
Kłos Krzysztof
(1)
Malindžak Dušan
(1)
Mrozik Anna
(1)
Natunewicz Robert
(1)
Nowak Eugeniusz
(1)
Nowak Wojciech
(1)
Nowicka Bożena
(1)
Olejarz Tadeusz
(1)
Oleksiak Dariusz
(1)
Równicka Karolina
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Starnowska Magdalena
(1)
Stefaniec Zbigniew
(1)
Stępak Józef
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tryboń Monika
(1)
Warzecha Dariusz
(1)
Wróbel Rafał
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(6)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Zarządzanie kryzysowe
(19)
zabezpieczenie logistyczne
(16)
Logistyka
(5)
Sytuacje kryzysowe
(5)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Obrona cywilna
(3)
Administracja samorządowa
(2)
Akcja ratownicza
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zarządzanie logistyczne
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
służby logistyczne
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
Administracja rządowa
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Centrum logistyczne
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Kierowanie
(1)
Ochrona ludności
(1)
Prawo
(1)
Ratownictwo
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
infrastruktura komunalna
(1)
ocena zagrożenia
(1)
rejon operacyjny
(1)
sympozja
(1)
szpitale
(1)
służby ratownicze
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(10)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym = Logistics in crisis management / Dušan Malindžak, Tadeusz Olejarz // Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review. - 2017/4 s.137-147.
Streszczenie: Skuteczne usuwanie wszelkich zagrożeń oraz ich niekorzystnych skutków zależy od posiadanego i odpowiednio zorganizowanego systemu zarządzania kryzysowego, którego jednym z ważniejszych składowych jest system zabezpieczenia logistycznego. Artykuł podejmuje od strony teoretycznej synchronizację pojęć logistyki cywilnej i logistyki zarządzania kryzysowego.
No cover
Article
In basket
Współczesny wymiar zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych / Ryszard Chrobak //W: Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (ASzWoj). - 2017/4 (24) strony 5-21.
Sygnatura: CP-109
Artykuł wskazuje, jak skomplikowanym jest systemem zarządzania, w ramach którego realizowane są funkcje zabezpieczenia i wsparcia logistycznego przez różnorodne elementy struktur państwa. Dodatkowo należy tu uwzględnić olbrzymi zbiór informacji (często wykluczających się) i znajdujących się w jego otoczeniu. Na tym tle pojawia się chaos informacyjny, który może skutkować małą trafnością analiz prognostycznych prowadzonych na poziomie decydenckim. Opisana powyżej sytuacja wymusza tworzenie spekulatywnych, syntetycznych modeli myślowych pozwalających skutecznie analizować i interpretować istotne dane i łączyć je ze sobą. Bez wątpienia są one pomocne w przewidywaniu przyszłości, jednak zazwyczaj są niejednoznaczne i mogą być błędne, ponieważ właściwe im uproszczenia zbytnio je ograniczają. Dlatego też same często stają się najważniejszą barierą w podejmowaniu decyzji w procesie zarządzania logistycznego.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6859 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7486/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6853 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8592/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14243/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W podręczniku omówiono zagadnienia działań logistycznych podejmowanych na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach o charakterze niemilitarnym. Przedstawiono m.in. procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego (dostaw zaopatrzenia, usług transportowych itp.), organizacji usług medycznych, zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych (organizacja grup logistycznych, opracowywanie dokumentów).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-986/5, W-986/4, W-986/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-986/2 [magazyn], W-986/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7884/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych po rozdziałach.
Zawiera: Zarządzanie logistyczne jako narzędzie optymalizacji i racjonalizacji działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej // Zarządzanie logistyką w MSWiA // System logistyczny MSWiA // Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju. Host Nations Support (HNS) // Zarządzanie gospodarką żywnościową // System zarządzania bezpieczeństwem żywności - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP).
Streszczenie: Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. [ze wstępu]​
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1123/15, W-1123/14, W-1123/13, W-1123/12, W-1123/11, W-1123/10, W-1123/9, W-1123/8, W-1123/7, W-1123/6, W-1123/5, W-1123/4, W-1123/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1123/2 Czyt., W-1123/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Organizacja Światowych Dni Młodzieży / Rafał Wróbel // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016/4 s.14-20.
Omawia przygotowania i działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, organizację, odpowiedzialność organów administracyjnych, zadania poszczególnych służb, na podstawie specjalnej ustawy.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10753/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera artykuły na temat zasilania logistycznego w obszarze bezpieczeństwa cywilnego, m.in. wpływu zabezpieczenia logistycznego na bezpieczeństwo państwa na przykładzie awarii energetycznej w Szczecinie oraz zabezpieczenie logistyczne aglomeracji na wypadek powodzi.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-995/20, W-995/19, W-995/18, W-995/17, W-995/16, W-995/15, W-995/14, W-995/13, W-995/12, W-995/11, W-995/10, W-995/9, W-995/8, W-995/7, W-995/6, W-995/5, W-995/4, W-995/3 (18 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-995/2 [magazyn], W-995/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12545/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 135-142.
Centra logistyczne // Ocenianie działalności centrów logistycznych // Badanie centrów logistycznych //Elementy metody oceny funkcjonowania centrów logistycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22347, I-22346, I-22345 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Opisuję problematykę skutecznego i efektywnego zarządzania krytycznymi zasobami logistycznymi dla potrzeb niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Szczególnym obszarem kryzysowych działań logistycznych jest etap operacyjnego reagowania i dynamicznej odbudowy. Praktyczne procedury skutecznego zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych zostały oparte na doświadczeniach i standardach ekstremalnej logistyki wojskowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1001, IBC-1000 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-999/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again