Form of Work
Książki
(11)
Artykuły
(2)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Author
Wróblewski Dariusz
(3)
Kępka Paweł (1975- )
(2)
Abgarowicz Grzegorz
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Banulska Anna
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Kellow Aynsley
(1)
Knedler Konrad
(1)
Kopaczewski Marian
(1)
Kurkiewicz Anna
(1)
Kędzierska Maria
(1)
Mazurek Agnieszka
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Mikołajczak Stanisław
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Okrasa Tadeusz
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Radziszewski Tomasz
(1)
Schweitzer L
(1)
Skomra Witold
(1)
Sobór Ewa
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Stępień Paweł
(1)
Tomczak Ryszard
(1)
Trzcińska Małgorzata (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Wójtowicz-Dawid Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
English
(1)
Audience Group
Prawnicy
(1)
Urzędnicy
(1)
Subject
Zarządzanie ryzykiem
(12)
Prawo
(7)
Ryzyko
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
przepisy
(3)
Analiza ryzyka
(2)
Awarie przemysłowe
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
prawo międzynarodowe
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Audyt
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dobra kultury
(1)
Finanse publiczne
(1)
Internet
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Leksykon
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Powódź
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przemysł
(1)
Ratownictwo
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Symulacja
(1)
Terroryzm
(1)
Transmisja danych
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
badania
(1)
biotechnologia
(1)
kontrola
(1)
prawo autorskie
(1)
religie
(1)
słownik
(1)
zabezpieczenie informacyjne
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Australia
(1)
Europa
(1)
Irlandia
(1)
Niemcy
(1)
Szwecja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).
Streszczenie: Publikacja swoim zakresem obejmuje identyfikację i przegląd wybranych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej związanych z zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem ryzykiem. Przy doborze treści do niniejszej publikacji kierowano się kryterium oceny użyteczności dla realizowanego projektu oraz użyteczności dla czytelnika. Publikacja została wydana w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, Nr O ROB 0016 03 002.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1770/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).
Streszczenie: Publikacja jest trzecim wydawnictwem prezentującym problematykę poruszaną w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zespół autorski w ramach badań dokonał identyfikacji i analizy dokumentów takich jak: normy oraz standardy, przepisy prawa międzynarodowego i krajowego z uwzględnieniem prawa miejscowego. Ponadto na potrzeby opracowania leksykonu dokonano analizy wybranych pozycji literatury przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1769/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrola przeciwpożarowa : działania prewencyjne. - Warszawa : Infor Ekspert, 2010. - 66 s. : fot. ; 24 cm.
Nr 10/2010 miesięcznika pt "Serwis BHP"
Streszczenie: Publikacja porusza aktualne problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W prezentowanym numerze opisano m.in. następujące zagadnienia: kontrole przeciwpożarowe, wypadki przy pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy, szkolenia bhp i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1626/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliogr.
Streszczenie: W książce opisano zagadnienie kontroli zarządczej. Omówiono podwaliny zjawiska kontroli oraz modele kontroli, praktyczne zasady wdrażania przepisów związanych z kontrolą zarządcza. Osobny rozdział książki dotyczy zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19385 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19384/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 462-464.
Zawiera: Przegląd wybranych przepisów krajowych, zagranicznych oraz norm i standardów dotyczących zarządzania ryzykiem -- Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem -- Zarządzanie ryzykiem na szczeblu Unii Europejskiej -- Zarządzanie ryzykiem w wybranych państwach -- Zarządzanie ryzykiem w Polsce -- Słownik wybranych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem.
Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektu pt. " Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne" finansowanego przez NCBR.
Streszczenie: Zespół autorski dokonał identyfikacji i analizy zasad obowiązujących w zarzą - dzaniu ryzykiem, standardów i norm charakterystycznych dla tego typu zarządza - nia, metod zarządzania ryzykiem w procesie planowania cywilnego, metodyk oceny ryzyka i zagrożeń w przepisach prawa międzynarodowego i krajowego - z uwzględ - nieniem prawa miejscowego oraz metodyk ujętych w normach i projektach norm z zakresu zarządzania ryzykiem. Dokonano również przeglądu wybranych pozycji literatury przedmiotu. Głównym celem analizy tych zagadnień było dostarczenie specjalistom i organizacjom wdrażającym procesy zarządzania ryzykiem uniwer - salnych modeli oraz wskazanie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie planowania cywilnego w obszarze zarządzania ryzykiem. Autorzy wyodrębnili najważniejsze dokumenty prawne i normatywne oraz terminologię z zakresu zarządzania ryzykiem - przy zastosowaniu kryterium uży - teczności dla projektu. Sprawne porozumiewanie się, czy to w sferze naukowej, czy praktycznej, zależy od stosowania jednolitej i zrozumiałej dla wszystkich termino - logii. Jest to o tyle trudne, że odmienne doświadczenia różnych państw, organizacji, sektorów działalności i branż, a także niedoskonałości w przekładzie z języków obcych i wymienne stosowanie terminów do nazywania tego samego zjawiska wpływają na różnicowanie znaczeń poszczególnych pojęć i definicji w ramach danego języka i między różnymi językami. Aby możliwie skutecznie zapobiec nie - jednoznacznemu odbiorowi treści, autorzy jasno określili aparat terminologiczny, którym posługiwali się w publikacji i który - w formie słownika oraz indeksu pojęć - został umieszczony w monografii. Większość pojęć zaczerpnięto z uznanej normy ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary i zgodnie z nią ujednolicono terminologię. Jeżeli norma nie wyczerpywała danej definicji, korzystano z innych uznanych źródeł, np. słowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1115/11, W-1115/10, W-1115/8, W-1115/7, W-1115/6, W-1115/5, W-1115/4, W-1115/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1115/2 Czyt., W-1115/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Accident frequencies in environmental justice assessment and land use studies / L. Schweitzer // Journal of Hazardous Materials. - 2008/1-3 Vol. 156 s.44-50.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Wykorzystanie wyników badań dotyczących częstotliwości wypadku w środowisku sądowym
Paleta adwokacka w USA i międzynarodowe korporacje adwokackie są zgodne że przemysłowe materiały niebezpieczne stanowią główne źródło ryzyka w środowisku. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące częstotliwości wypadków z materiałami niebezpiecznymi i jak te wypadki wpływają na środowisko zarówno w regionach jak i wielkich miastach. Wyniki badań, pokazują że częstotliwość wypadków jest różna i zależna od firmy i ona jest bardzo ważnym czynnikiem w zrozumieniu sektora przemysłowego. Przedstawiono plan zarządzania ryzykiem wypadku jaki jest stosowany w południowej Kalifornii oraz działania jakie powinny podejmować władze lokalne w USA.
Book
In basket
Projektowanie systemów bezpieczeństwa / Paweł Kępka. - Warszawa : Bel Studio, 2015. - 232 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Bibliogr., wykaz aktów prawnych, netogr. s. 220-228.
Streszczenie: Publikacja `Projektowanie systemów bezpieczeństwa` jest omówieniem podstawowych zasad, wytycznych i technik, jakie należy uwzględnić podczas nowopowstających systemów bezpieczeństwa. Wskazuje narzędzia, formy oraz procedury weryfikacji już istniejących systemów, głównie ratowniczych. Przedstawione są także kolejne etapy projektowania uwzględniające aspekty prawne zarządzania kryzysowego. W publikacji można odnaleźć charakterystykę źródeł baz danych o zdarzeniach niekorzystnych, podstawowe metody analizy ryzyka, aspekty teoretyczne i prawne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Dodatkowo, zostały zaprezentowane systemy informacji przestrzennej, a także wybrane aplikacje do modelowania zagrożeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2356, IBC-2355 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2354/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy omówili w książce takie zagadnienia, jak: zadania i sposób funkcjonowania kancelarii tajnych, obieg informacji niejawnych (m.in. czynności związane z ich nadawaniem, przyjmowaniem, przewożeniem i wydawaniem) oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego (strefy ochronne, wymagane zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej). Opisane zostały działania w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych, w tym szacowanie i ocena ryzyka, oraz zarządzania ciągłością działania jednostki organizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19956 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19955 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W publikacji podjęta została przez kilku autorów tematyka administracji publicznej. Każdy z nich dokonuje pewnej analizy spraw aktualnych i ich wpływu na rozwój badań administracji oraz rozszerzenia spojrzeń na sprawy publiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-943, IBC-942 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Ind.
Tł.tyt.: Międzynarodowe zarządzanie ryzykiem związanym z materiałami toksycznymi: ideały, zainteresowanie, wykonanie
Streszczenie: Oryginalna i czasami kontrowersyjna książka zawierająca przepisy międzynarodowe i omawiająca działania w sferze ochrony środowiska. Omówiono głównie zagrożenie toksycznymi materiałami chemicznymi. Przedstawiono organizacje działające na rzecz ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-34/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nasze miejsce w systemie / Ryszard Tomczak // Przegląd Pożarniczy. - 2008/4 s.36-39.
Analiza wzajemnych relacji pracodawców i organów PSP w zakresie uruchamiania zakładu zgodnie z międzynarodową dyrektywą Sevesco II.
Book
In basket
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce / Anna Wójtowicz-Dawid. - Stan prawny na 1 października 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - 207, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
Dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli zawodów prawniczych.
Streszczenie: Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono mechanizmy zapewnienia zgodności działalności jednostek sektora finansów publicznych z przepisami prawa. Wskazano procedury wewnętrzne, sposoby zapewnienia ich skuteczności i efektywności działania. Przedstawiono również zagadnienia ochrony zasobów jednostki, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji. Wskazano jak wyznaczać cele w ramach kontroli zarządczej, dokonywać oceny stanu kontroli zarządczej i zarządzać ryzykiem. Omówiono także odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej i obowiązki w ramach kontroli zarządczej. Poradnik zawiera wzory dokumentów – wraz ze wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia – a także procedur, checklist zadań do wykonania, tabel i schematów oraz wyróżnienie najważniejszych kwestii. Książka jest przeznaczona dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Zainteresuje również współpracujących z nimi przedstawicieli zawodów prawniczych. [Za wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22456 (1 egz.)
Book
In basket
(Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem ; T. 1-3)
Streszczenie: Przedmiot badań nauk o obronności obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronn ego państwa, teorii sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki. Przedmiotem badań tej dyscypliny są przygotowania obronne państwa i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja i prowadzenie działań obronn ych, operacji wojskowych, dowodzenie oraz szkolenie wojsk. Badania w tej dyscyplinie powinny służyć tworzeniu podstaw teoretycznych i rozwojowi systemu obronnego państwa oraz teorii sztuki wojennej i kierowania wojskami. Niniejsza monografia jest próbą analizy aktualnie istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz działań wskazujących na miejsce i rolę służb w ich likwidacji. Po ruszo ne w niej zostały również kwestie roli i zadań państwa w tworzeniu bezpieczeństwa w oparciu o treści zawarte w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest próbą analizy aktualnie istniejących zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz działań wskazujących na miejsce i rolę służb w ich likwidacji. Poruszone w niej zostały również kwestie roli i zadań państwa w tworzeniu bezpieczeństwa w oparciu o treści zawarte w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2249, IBC-2204 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again