Source
Katalog zbiorów
(37)
Form of Work
Artykuły
(26)
Publikacje naukowe
(5)
Książki
(4)
Rękopisy
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Półka Marzena (1969- )
(5)
Jopek Tadeusz
(4)
Salamonowicz Zdzisław
(4)
Sitkiewicz Jerzy
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Mistur Leon
(2)
Skulich Maciej
(2)
Szupp Bolesław
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Beckmann-Kluge Martin
(1)
Biskup Krzysztof
(1)
Borowski Paweł
(1)
Bronisławski Wojciech
(1)
Chmielewski Mateusz
(1)
Chudy Sławomir
(1)
Duzowski Rafał
(1)
Ferrero Fabio
(1)
Grasse Denis
(1)
Hegyi Piotr
(1)
Hensel C
(1)
Holtappels K
(1)
Holtappels Kai
(1)
Högger Benno Maj
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Kaleta Dariusz
(1)
Kluge Martin
(1)
Kołacki Andrzej
(1)
Kreißig M
(1)
Krentel Daniel
(1)
Kubaszewska Marja
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Liebetruth Jörg
(1)
Markowski Zygmunt
(1)
Michta Norbert
(1)
Miłosz Mateusz
(1)
Namieciński Zdzisław
(1)
Pelzl Tim
(1)
Porowski Rafał
(1)
Półka Marzena
(1)
Schmidtchen Ulf
(1)
Schüssler Lutz
(1)
Tchirschwitz Rico
(1)
Wierzbowski Zygmunt
(1)
Zdanowski Mirosław
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(36)
Germany
(1)
Language
Polish
(36)
German
(1)
Subject
Acetylen
(37)
butle gazowe
(20)
Zagrożenie wybuchowe
(14)
Substancje chemiczne
(5)
Wybuchy
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Zagrożenia pożarowe
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Pożary
(3)
Wyciek gazu
(3)
BHP
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Ratownictwo
(2)
Spawanie
(2)
Szkolenie
(2)
Zakłady przemysłowe
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
gazy techniczne
(2)
spawanie
(2)
warsztaty
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Gazy
(1)
Gazy palne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Porty morskie
(1)
Pożarnictwo
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Prądownice
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Statki wodne
(1)
Symulacja
(1)
Temperatura
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
analiza
(1)
badania
(1)
kurtyny wodne
(1)
magazynowanie
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
przepisy
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
wypadki strażaków
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Szkocja
(1)
Szwecja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Chemia
(1)
37 results Filter
No cover
Article
In basket
Dwanaście przykazań acetylenowych / Krzysztof Biskup // Przegląd Pożarniczy. - 1997/1 s.34-35.
Form of Work
Sposób postępowania w zdarzeniach z butlami acetylenowymi według zaleceń brytyjskich.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia wybuchowe w wytwórniach produkujących acetylen. Przykład wybuchu i jego przyczyna.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-1872 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-1873 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Acetylenownie - W I czy W II? / Paweł Borowski // Przegląd Pożarniczy. - 1983/11 s.21-23.
Zasady bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej warsztatów z pracami spawalniczymi.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie właściwości pożarowo-wybuchowych acetylenu, wymagań w zakresie magazynowania i transportowania tego gazu oraz procedur ratowniczych stosowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwych do zastosowania podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem acetylenu.
No cover
Article
In basket
Analiza pożaru w wytwórni acetylenu / Mirosław Zdanowski // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1978/3 s.11-19.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Zapobieganie wybuchom pojemników z acetylenem w środowisku pożarowym
W artykule omówiono wykorzystanie numerycznego modelowania do zapobiegania wybuchom zbiorników z acetylenem, objętych oddziaływaniem płomienia i strumienia ciepła promieniowania, generowanego przez pożar. Model opisuje transfer ciepła w zbiorniku w czasie pożaru, w funkcji odległości od płomienia oraz zmiany transferu ciepła w chwili chłodzenia gorących pojemników. W badaniach wykorzystano 13-cie testó w któych użyto zbiorników o pojemności 8, 9, 10, 50 dm3. Mierzono ciśnienie i temperaturę w zbiornikach. Otrzymane wyniki weryfikowały założenia teoretyczne modelu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Obsługa pojemników ze sprężonym gazem podczas akcji gaśniczej
Streszczenie: W artykule przedstawiono etapy obsługi pojemnika ze sprężonym gazem propan - butan i pojemnika z acetylenem podczas akcji
No cover
Article
In basket
Warszataty samochodowe / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2020/11 strony 52-53.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono przykłady pożarów w warszatach samochodowych, występujące w nich szczególne zagrożenia związane m.in. z obecnością różnych niebezpiecznych substancji chemicznych i butli z acetylenem. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych w tego typu zakładach oraz porady praktyczne.
No cover
Article
In basket
Bezpieczne stosowanie gazów technicznych / Zdzisław Namieciński // Przegląd Pożarniczy. - 1967/6 s.10-12.
Zasady BHP podczas prac spawalniczych.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono właściwości i budowę fizykochemiczną acetylenu, zagadnienia bezpieczeństwa jego magazynowania w butlach gazowych, występujące zagrożenia podczas użytkowania oraz zasady postępowania w zdarzeniach z udziałem butli acetylenowych.
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja pomieszczeń dla mieszanin wybuchowych m.in. acetylenu.
No cover
Article
In basket
Pożary w Polgazie / Wojciech Bronisławski // Przegląd Pożarniczy. - 1980/9 s.18-19.
24 czerwca 1980 r w napełnialni acetylenu w Łódzkich Zakładach Gazów Technicznych Polgaz wybuchł pożar. Przedsatwiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
No cover
Article
In basket
Na marginesie ustaw acetylenowych / Marja Kubaszewska // Przegląd Pożarniczy. - 1935/1 s.22-28.
Profilaktyka pożarowa podczas pracy z acetylenem jaką stosowano w latach 30-tych XX w.
No cover
Manuscript
CD
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 59-60.
Streszczenie pracy w języku angielskim.
Streszczenie: Rozwój gospodarczy świata, związany ze wzrostem zużycia energii wymusza poszukiwanie surowców wysokoenergetycznych. Jednym z nich, który znalazł szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu jest acetylen. Szczególnie niebezpieczny ze względu na szerokie granice wybuchowości. Najprostszym sposobem otrzymywania etynu jest reakcja węgliku wapnia z wodą. Coraz większe zapotrzebowanie sprawia, że duża ilość transportu realizowana jest drogami publicznymi oraz szlakami kolejowymi. Badanie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Celem badania było zbadanie wpływu rozdrobnienia i temperatury na szybkość tworzenia się acetylenu w reakcji węglika wapnia z wodą. W trakcie doświadczenia używano 200 dm3 wody oraz 10 g węgliku wapnia o różnej wielkości frakcji. Dodatkowo zobrazowano w jaki sposób rozprzestrzenia się chmura acetylenu. Z analizy zebranego materiału wynika, iż wraz ze wzrostem wielkości frakcji zwiększa się całkowita ilość wydzielonego acetylenu. Wynika to z faktu, że mniejsze frakcje posiadają większą ilość zanieczyszczeń, które nie reagują z wodą. W rezultacie większe ziarna węgliku wapnia w kontakcie z wodą tworzą znacznie obszerniejsze strefy wybuchowe. Ponadto z przeprowadzonej analizy wynika, że najniższy przyrost temperatury odnotowała bryłka. Taka sytuacja charakterystyczna jest dla procesów chemicznych, których reakcja przechodzi jedynie na połączeniu dwóch faz. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18727/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12887/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Acetylen - zagrożenia i postępowanie ratownicze. Cz. 1 / Tadeusz Jopek // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/4 s.36-38.
Przedstawia zjawiska niebezpieczne i zagrożenia, na które są narażeni ratownicy biorący udział w zdarzeniach z udziałem butli z acetylenem. Omawia sytuacje w jakich może wystąpić zagrożenie wybuchem - wyciek bez zapłonu, wyciek z zapłonem, cofnięcie płomienia, pożar zewnętrzny, uderzenie.
No cover
Article
In basket
Acetylen - zagrożenia i postępowanie ratownicze. Cz. 2 / Tadeusz Jopek // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2015/1 s.38-43.
Przedstawia zasady postępowania ratowniczego w zdarzeniach z butlami gazów technicznych, szczególnie butlami z acetylenem. Omawia działania jakie muszą być podjęte natychmiast po stwierdzeniu zagrożenia, działania ratownicze podczas różnych rodzajów zagrożeń, zastosowanie odpowiedniego sprzętu i dalsze etapy postępowania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13671/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again