Forma i typ
Artykuły
(26)
Publikacje naukowe
(5)
Książki
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Autor
Półka Marzena (1969- )
(5)
Jopek Tadeusz
(4)
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Sitkiewicz Jerzy
(3)
Łangowski Krzysztof
(3)
Mistur Leon
(2)
Skulich Maciej
(2)
Szupp Bolesław
(2)
Beckmann-Kluge Martin
(1)
Biskup Krzysztof
(1)
Borowski Paweł
(1)
Bronisławski Wojciech
(1)
Chudy Sławomir
(1)
Duzowski Rafał
(1)
Ferrero Fabio
(1)
Grasse Denis
(1)
Hegyi Piotr
(1)
Hensel C
(1)
Holtappels K
(1)
Holtappels Kai
(1)
Högger Benno Maj
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Kaleta Dariusz
(1)
Kluge Martin
(1)
Kołacki Andrzej
(1)
Kreißig M
(1)
Krentel Daniel
(1)
Kubaszewska Marja
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Liebetruth Jörg
(1)
Markowski Zygmunt
(1)
Miłosz Mateusz
(1)
Namieciński Zdzisław
(1)
Pelzl Tim
(1)
Porowski Rafał
(1)
Półka Marzena
(1)
Schmidtchen Ulf
(1)
Schüssler Lutz
(1)
Tchirschwitz Rico
(1)
Wierzbowski Zygmunt
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zdanowski Mirosław
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
Kraj wydania
Polska
(34)
Niemcy
(1)
Język
polski
(34)
niemiecki
(1)
Temat
acetylen
(35)
butle gazowe
(20)
Zagrożenie wybuchowe
(14)
Substancje chemiczne
(5)
Wybuchy
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Zagrożenia pożarowe
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Pożary
(3)
Wyciek gazu
(3)
BHP
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Ratownictwo
(2)
Spawanie
(2)
Szkolenie
(2)
Zakłady przemysłowe
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
gazy techniczne
(2)
spawanie
(2)
warsztaty
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Gazy
(1)
Gazy palne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Porty morskie
(1)
Pożarnictwo
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Prądownice
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Statki wodne
(1)
Symulacja
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
analiza
(1)
badania
(1)
kurtyny wodne
(1)
magazynowanie
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
przepisy
(1)
sprzęt specjalistyczny
(1)
wypadki strażaków
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(5)
35 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Dwanaście przykazań acetylenowych / Krzysztof Biskup // Przegląd Pożarniczy. - 1997/1 s.34-35.
Sposób postępowania w zdarzeniach z butlami acetylenowymi według zaleceń brytyjskich.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zagrożenia wybuchowe w wytwórniach produkujących acetylen. Przykład wybuchu i jego przyczyna.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-1872 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-1873 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Acetylenownie - W I czy W II? / Paweł Borowski // Przegląd Pożarniczy. - 1983/11 s.21-23.
Zasady bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej warsztatów z pracami spawalniczymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie właściwości pożarowo-wybuchowych acetylenu, wymagań w zakresie magazynowania i transportowania tego gazu oraz procedur ratowniczych stosowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwych do zastosowania podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem acetylenu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Analiza pożaru w wytwórni acetylenu / Mirosław Zdanowski // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1978/3 s.11-19.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Zapobieganie wybuchom pojemników z acetylenem w środowisku pożarowym
W artykule omówiono wykorzystanie numerycznego modelowania do zapobiegania wybuchom zbiorników z acetylenem, objętych oddziaływaniem płomienia i strumienia ciepła promieniowania, generowanego przez pożar. Model opisuje transfer ciepła w zbiorniku w czasie pożaru, w funkcji odległości od płomienia oraz zmiany transferu ciepła w chwili chłodzenia gorących pojemników. W badaniach wykorzystano 13-cie testó w któych użyto zbiorników o pojemności 8, 9, 10, 50 dm3. Mierzono ciśnienie i temperaturę w zbiornikach. Otrzymane wyniki weryfikowały założenia teoretyczne modelu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Obsługa pojemników ze sprężonym gazem podczas akcji gaśniczej
Streszczenie: W artykule przedstawiono etapy obsługi pojemnika ze sprężonym gazem propan - butan i pojemnika z acetylenem podczas akcji
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Warszataty samochodowe / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2020/11 strony 52-53.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono przykłady pożarów w warszatach samochodowych, występujące w nich szczególne zagrożenia związane m.in. z obecnością różnych niebezpiecznych substancji chemicznych i butli z acetylenem. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych w tego typu zakładach oraz porady praktyczne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczne stosowanie gazów technicznych / Zdzisław Namieciński // Przegląd Pożarniczy. - 1967/6 s.10-12.
Zasady BHP podczas prac spawalniczych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono właściwości i budowę fizykochemiczną acetylenu, zagadnienia bezpieczeństwa jego magazynowania w butlach gazowych, występujące zagrożenia podczas użytkowania oraz zasady postępowania w zdarzeniach z udziałem butli acetylenowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Klasyfikacja pomieszczeń dla mieszanin wybuchowych m.in. acetylenu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pożary w Polgazie / Wojciech Bronisławski // Przegląd Pożarniczy. - 1980/9 s.18-19.
24 czerwca 1980 r w napełnialni acetylenu w Łódzkich Zakładach Gazów Technicznych Polgaz wybuchł pożar. Przedsatwiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Na marginesie ustaw acetylenowych / Marja Kubaszewska // Przegląd Pożarniczy. - 1935/1 s.22-28.
Profilaktyka pożarowa podczas pracy z acetylenem jaką stosowano w latach 30-tych XX w.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12887/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Acetylen - zagrożenia i postępowanie ratownicze. Cz. 1 / Tadeusz Jopek // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2014/4 s.36-38.
Przedstawia zjawiska niebezpieczne i zagrożenia, na które są narażeni ratownicy biorący udział w zdarzeniach z udziałem butli z acetylenem. Omawia sytuacje w jakich może wystąpić zagrożenie wybuchem - wyciek bez zapłonu, wyciek z zapłonem, cofnięcie płomienia, pożar zewnętrzny, uderzenie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Acetylen - zagrożenia i postępowanie ratownicze. Cz. 2 / Tadeusz Jopek // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2015/1 s.38-43.
Przedstawia zasady postępowania ratowniczego w zdarzeniach z butlami gazów technicznych, szczególnie butlami z acetylenem. Omawia działania jakie muszą być podjęte natychmiast po stwierdzeniu zagrożenia, działania ratownicze podczas różnych rodzajów zagrożeń, zastosowanie odpowiedniego sprzętu i dalsze etapy postępowania.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13671/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Der "Geist" in der Flasche / Jörg Liebetruth // Brandwacht: Fachschrift für Brand-und Katastrophenschutz. Mitteilungsblatt des Bayerschen Landesmates für Brand-und Katastrophenschutz. - 2001/1 s.10-11.
Tł.tyt.: "Duch" w butelce
Acetylen może powodować wybuch w każdej sytuacji. W artykule omówiono właściwości acetylenu i konieczność posiadania specjalnego sprzętu przez straże pożarne
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej