Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(10)
Status
only on-site
(18)
available
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(18)
Author
Morzyński Leszek
(4)
Bednarek Michał
(2)
Engel Zbigniew
(2)
Garlińska Urszula
(2)
Jakubowska Izabela
(2)
Radomiak Henryk
(2)
Szczepański Grzegorz
(2)
Wilczkowski Stefan
(2)
Angier Jakub
(1)
Baran Jakub
(1)
Chmielewski Marcin
(1)
Chudy Piotr
(1)
Ciszewski Jerzy. mgr inż
(1)
Czajka Józef Henryk
(1)
Detriche Ph
(1)
Dobrucki Andrzej
(1)
Gałwiaczek Marcin
(1)
Jaśkowiec Agata
(1)
Juntao Fu
(1)
Klemm Piotr
(1)
Kozakiewicz Paweł
(1)
Kujawa Łukasz
(1)
Lanore J.C
(1)
Lewicka Sylwia
(1)
Leśniak Bolesław
(1)
Mazur Marlena
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Meng Lingya
(1)
Mikulski Witold. dr inż
(1)
Musiał Dorota
(1)
Młyński Rafał
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Niemas Marek
(1)
Nurzyński Jacek
(1)
Pavaluca Paula
(1)
Pawlak Halina
(1)
Pikuła Katarzyna
(1)
Pleban Dariusz
(1)
Siemienski Maksymilian
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Sulik Paweł
(1)
Swidziński Adam
(1)
Szulczyk Jacek
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wuchang Wang
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Yuxing Li
(1)
Zajemska Monika
(1)
Zawieska Wiktor M
(1)
Łukaszek Mateusz
(1)
Štramberský Radek
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(2)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
akustyka
(31)
BHP
(8)
hałas i drgania mechaniczne
(7)
Budownictwo
(4)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(3)
dynamika
(3)
fala
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Metody badawcze
(2)
Pomiary
(2)
dźwięki
(2)
spalanie
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budowle
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Centralny Instytut Ochrony Pracy
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Drewno
(1)
Elektryczność
(1)
Ergonomia
(1)
Hale (budynki)
(1)
Hałas
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Miasta
(1)
Projektowanie
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Socjologia
(1)
Symulacja
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Transport
(1)
Urządzenia
(1)
Wełna
(1)
Wyciek gazu
(1)
Zagrożenia
(1)
aglomeracja
(1)
algorytmy
(1)
analiza
(1)
aparatura nurkowa
(1)
detekcja
(1)
elektronika
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
izolacja
(1)
komory
(1)
korozja
(1)
laboratorium
(1)
mapy
(1)
mechanika
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
pomieszczenia mieszkalne
(1)
płomień dyfuzyjny
(1)
sprzęt silnikowy
(1)
telekomunikacja
(1)
ultradźwięki
(1)
wibracje
(1)
wilgotność
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-4041 (1 egz.)
Book
In basket
Fizyka drewna w teorii i zadaniach / Paweł Kozakiewicz. - Wyd. IV zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012. - 152 s. : il. ; 29 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: W sktypcie teoretycznie powiązano różne aspekty strukturalne drewna z gęstością i tymi jego właściwociami, które zależą od obecności wody w omawianym materiale. Rozwazania teoretyczne uzupełniono bogatym wyborem zadń rachunkowych, a takze tabelarycznymi zestawieniami danych liczbowych i wykresami niezbednymi do prowadzenia obliczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20618, I-20617 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20633/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Identyfikacja źródeł hałasu jest jednym z istotnych elementów procesu ograniczania tego zagrożenia w środowisku pracy. Umożliwia wskazanie dominującego źródła hałasu oraz ułatwia dobór rozwiązań i środków technicznych mających na celu jego ograniczanie. Identyfikacja źródeł hałasu z zastosowaniem tradycyjnych technik pomiarowych i przyrządów pomiarowych z pojedynczym mikrofonem czy sonda natężeniowa jest czasochłonne, a w wielu przypadkach bardzo trudne. Odwzorowanie parametrów pola akustycznego w postaci graficznej znakomicie ułatwia proces lokalizacji źródeł energii akustycznej oraz dróg jej propagacji. Obrazowanie akustyczne, inaczej wizualizacja dźwięku, jest graficzną formą prezentacji zjawisk akustycznych, w której parametry emitowanego hałasu przedstawiane są w postaci barwnej mapy nałożonej na obraz jego źródła. W artykule omówiono jedną z podstawowych technik obrazowania akustycznego, jaką jest beamforming, oraz urządzenia do obrazowania akustycznego z zastosowaniem tej techniki, czyli kamery akustyczne. Na przykładach wyników badań laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych przedstawiono zalety i możliwości wykorzystania tej techniki oraz jej ograniczenia.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-53
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest interpretacja obowiązujących norm w zakresie minimalnej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Artykuł rozpoczyna się od przywołania najnowszych norm dotyczących ochrony akustycznej budynków w Polsce i ich omówienia na tle norm, które obowiązywały przed ich wprowadzeniem. Później następuje opis zasad określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg normy PN-B-0251-3:1999 oraz normy PN-B-02151-3:2015-10. Na zakończenie zostają scharakteryzowane wady i zalety w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej oraz sformułowane różnice w jej określaniu z zastosowaniem obu norm.
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Podano ogólne wiadomości o falach i układach akustycznych oraz o drganiach mechanicznych. Przedstawiono teorię modelowania układów akustycznych i mechanicznych. Opisano zasady działania przetworników elektromechanicznych i elektroakustycznych. Omówiono głośniki, obudowy i zestawy głośnikowe. Przedstawiono metodykę pomiarów przetworników akustycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18245 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18244 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.15 poz.
W artykule przedstawiono możliwość wygaszania płomienia dyfuzyjnego za pomocą fal akustycznych. Wyznaczono krytyczną wartość częstotliwości oraz graniczną moc akustyczną, przy których zachodzi zjawisko wygaszenia płomienia. Przeprowadzone badania dowiodły, że dla danej wartości mocy cieplnej płomienia możliwe jest jego wygaszenie za pomocą szerokiego spektrum częstotliwości krytycznej (35 ÷ 155 Hz) oraz poziomu mocy granicznej poniżej 30 W. Zdolność gaśniczą oszacowano, wyznaczając współczynnik skuteczności gaszenia płomienia – dla wartości 35 ÷ 45 Hz mieściła się ona w przedziale od 35 do 155 Hz. Ponadto wyznaczono graniczną wartość ciśnienia akustycznego (zakres 45 ÷ 55 Pa), poniżej której zjawisko wygaszania płomienia było praktycznie niezauważalne. Wnioski: Przedstawiona metoda gaszenia płomienia umożliwia, poprzez zadziałanie falą akustyczną o odpowiedniej częstotliwości, całkowite wygaszenie płomienia. Fakt ten potwierdzają uzyskane w ramach eksperymentów wyniki, jak również przeprowadzona wizualizacja za pomocą aparatu smugowego.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: Przedmiotem publikacji jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Zostały w niej szczegółowo ujęte następujące tematy: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego oraz inne podobne zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19562 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19561/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr., wykazy norm.
Streszczenie: Omawia zmiany fizyczne w materiałach budowlanych, zagadnienia mikroklimatu wnętrz, ogrzewania, wentylacji, światła w pomieszczeniach, akustyki, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed korozją, wilgocią i wodą gruntową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-18732, I-18731 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18751/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wygaszanie procesu spalania przy pomocy fal akustycznych / Henryk Radomiak, Tomasz Węsierski, Stefan Wilczkowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/2 s.59-64.
Przedstawiono badania dotyczące gaśniczych właściwości fal akustycznych z sugestią wykorzystania tego zjawiska jako elementu stałych urządzeń gaśniczych np. w halach przemysłowych i magazynach.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: Skrypt zawiera materiał dotyczący pomiaru drgań i hałasu w środkach transportu i innych urządzeniach. Można tu znaleźć wskazówki dotyczące doboru aparatury do pomiaru i analizy drgań i hałasu, a także informacje, dotyczące sposobu obliczania błędów układów pomiarowych i błędów systemów do analizy badanych sygnałów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19592 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19591/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14792/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10183/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11166/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Środowisko akustyczne ukształtowane jest przez określone zjawiska fi zyczne, które zachodzą w otoczeniu człowieka, wywołując u niego odpowiednie wrażenia słuchowe. Na całokształt środowiska akustycznego składają się zarówno dźwięki pożyteczne, jak i dźwięki niekorzystnie wpływające na uciążliwość, a czasami wręcz szkodliwość warunków pracy. Pomimo coraz szerzej stosowanej automatyzacji procesów produkcji oraz wprowadzania nowych urządzeń, technologii i nowych metod organizacji pracy, nadal wzrasta odsetek osób narażonych na oddziaływanie dźwięków niekorzystnych, generujących hałas.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14043/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15683/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Jedną z funkcji przegród szklanych, powszechnie stosowanych m.in. w budownictwie, jest ograniczanie hałasu. Przegrody takie charakteryzują się jednak małą izolacyjnością akustyczną dla dźwięków o niskich częstotliwościach. W artykule przedstawiono koncepcję wielokanałowego systemu aktywnej redukcji hałasu, umożliwiającego redukcję hałasu niskoczęstotliwościowego przenikającego przez przegrodę szklaną. System bazuje na sieci neuronowej, której uczenie się realizuje zmodyfikowana wersja algorytmu wstecznej propagacji błędu wykorzystująca algorytm rotacyjny. Omówiono budowę i zasadę działania systemu, a także przedstawiono wyniki jego badań symulacyjnych.
Book
In basket
Akustyka w budownictwie / Jacek Nurzyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 337, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliografia na stronach 325-[338].
Streszczenie: Niniejsza publikacja jest poświęcona zagadnieniom akustycznym, jakie występują w budownictwie. Koncentruje się głównie na budownictwie mieszkaniowym, ale omawiane są również wybrane problemy dotyczące budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz inżynierskich stanowiących źródło hałasu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21292/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again