Form of Work
Artykuły
(14)
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(10)
Status
only on-site
(18)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(18)
Author
Morzyński Leszek
(4)
Bednarek Michał
(2)
Engel Zbigniew
(2)
Garlińska Urszula
(2)
Jakubowska Izabela
(2)
Radomiak Henryk
(2)
Radosz Jan
(2)
Szczepański Grzegorz
(2)
Wilczkowski Stefan
(2)
Angier Jakub
(1)
Baran Jakub
(1)
Chmielewski Marcin
(1)
Chudy Piotr
(1)
Ciszewski Jerzy. mgr inż
(1)
Czajka Józef Henryk
(1)
Detriche Ph
(1)
Dobrucki Andrzej
(1)
Dyszlewska Krystyna
(1)
Gałwiaczek Marcin
(1)
Jaśkowiec Agata
(1)
Juntao Fu
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Klemm Piotr
(1)
Kozakiewicz Paweł
(1)
Kujawa Łukasz
(1)
Lanore J.C
(1)
Lewicka Sylwia
(1)
Leśniak Bolesław
(1)
Mazur Marlena
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Meng Lingya
(1)
Mikulski Witold. dr inż
(1)
Musiał Dorota
(1)
Młyński Rafał
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Niemas Marek
(1)
Nurek Piotr
(1)
Nurzyński Jacek
(1)
Pavaluca Paula
(1)
Pawlak Halina
(1)
Pikuła Katarzyna
(1)
Pleban Dariusz
(1)
Siemienski Maksymilian
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Sulik Paweł
(1)
Swidziński Adam
(1)
Szulczyk Jacek
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wuchang Wang
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Yuxing Li
(1)
Zajemska Monika
(1)
Zawieska Wiktor M
(1)
Łukaszek Mateusz
(1)
Štramberský Radek
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(2)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
akustyka
(34)
BHP
(10)
hałas i drgania mechaniczne
(7)
Budownictwo
(4)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(3)
Hałas
(3)
dynamika
(3)
fala
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Metody badawcze
(2)
Pomiary
(2)
Szkoły (budynki)
(2)
dźwięki
(2)
spalanie
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budowle
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Centralny Instytut Ochrony Pracy
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Drewno
(1)
Elektronika
(1)
Elektryczność
(1)
Ergonomia
(1)
Hale (budynki)
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Miasta
(1)
Projektowanie
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Socjologia
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Symulacja
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transport
(1)
Urządzenia
(1)
Wentylacja
(1)
Wełna
(1)
Wyciek gazu
(1)
Zagrożenia
(1)
aglomeracja
(1)
algorytmy
(1)
analiza
(1)
aparatura nurkowa
(1)
detekcja
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
izolacja
(1)
komory
(1)
korozja
(1)
laboratorium
(1)
mapy
(1)
mechanika
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
pomieszczenia
(1)
pomieszczenia mieszkalne
(1)
płomień dyfuzyjny
(1)
sprzęt silnikowy
(1)
telekomunikacja
(1)
ultradźwięki
(1)
wibracje
(1)
wilgotność
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-4041 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wentylacja bez hałasu / Krystyna Dyszlewska, Piotr Nurek //W: Rynek Instalacyjny. - 2022/4 strona 92-98.
Sygnatura CP-37
Streszczenie: Przetłaczanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych wywołuje skutki uboczne, z których najdokuczliwszym, a jednocześnie najtrudniejszym do eliminacji jest hałas. Działania zmierzające do tłumienia hałasu w instalacji powinny być podejmowane już na etapie projektowania i doboru urządzeń. Warunkiem skutecznego ograniczenia emisji hałasu jest przede wszystkim ograniczenie źródła jego powstawania poprzez stosowanie cichobieżnych wentylatorów i elementów wytłumiających oraz odpowiedne prowadzenie instalacji i jej prawidłowy montaż. Obecnie, w dobie mechanicznych systemów wentylacji, poruszając kwestię komfortu w jakimkolwiek aspekcie (komfortowe warunki w pracy, komfortowe warunki w mieszkaniu, komfortowa komunikacja), nie sposób pominąć zagadnienia hałasu. W literaturze najczęściej jest on definiowany jako wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.
Book
In basket
Fizyka drewna w teorii i zadaniach / Paweł Kozakiewicz. - Wyd. IV zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012. - 152 s. : il. ; 29 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: W sktypcie teoretycznie powiązano różne aspekty strukturalne drewna z gęstością i tymi jego właściwociami, które zależą od obecności wody w omawianym materiale. Rozwazania teoretyczne uzupełniono bogatym wyborem zadń rachunkowych, a takze tabelarycznymi zestawieniami danych liczbowych i wykresami niezbednymi do prowadzenia obliczeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20618, I-20617 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20633/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Identyfikacja źródeł hałasu jest jednym z istotnych elementów procesu ograniczania tego zagrożenia w środowisku pracy. Umożliwia wskazanie dominującego źródła hałasu oraz ułatwia dobór rozwiązań i środków technicznych mających na celu jego ograniczanie. Identyfikacja źródeł hałasu z zastosowaniem tradycyjnych technik pomiarowych i przyrządów pomiarowych z pojedynczym mikrofonem czy sonda natężeniowa jest czasochłonne, a w wielu przypadkach bardzo trudne. Odwzorowanie parametrów pola akustycznego w postaci graficznej znakomicie ułatwia proces lokalizacji źródeł energii akustycznej oraz dróg jej propagacji. Obrazowanie akustyczne, inaczej wizualizacja dźwięku, jest graficzną formą prezentacji zjawisk akustycznych, w której parametry emitowanego hałasu przedstawiane są w postaci barwnej mapy nałożonej na obraz jego źródła. W artykule omówiono jedną z podstawowych technik obrazowania akustycznego, jaką jest beamforming, oraz urządzenia do obrazowania akustycznego z zastosowaniem tej techniki, czyli kamery akustyczne. Na przykładach wyników badań laboratoryjnych i w warunkach rzeczywistych przedstawiono zalety i możliwości wykorzystania tej techniki oraz jej ograniczenia.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-53
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest interpretacja obowiązujących norm w zakresie minimalnej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Artykuł rozpoczyna się od przywołania najnowszych norm dotyczących ochrony akustycznej budynków w Polsce i ich omówienia na tle norm, które obowiązywały przed ich wprowadzeniem. Później następuje opis zasad określania minimalnej izolacyjności ścian zewnętrznych wg normy PN-B-0251-3:1999 oraz normy PN-B-02151-3:2015-10. Na zakończenie zostają scharakteryzowane wady i zalety w określaniu wypadkowej izolacyjności ściany zewnętrznej oraz sformułowane różnice w jej określaniu z zastosowaniem obu norm.
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Podano ogólne wiadomości o falach i układach akustycznych oraz o drganiach mechanicznych. Przedstawiono teorię modelowania układów akustycznych i mechanicznych. Opisano zasady działania przetworników elektromechanicznych i elektroakustycznych. Omówiono głośniki, obudowy i zestawy głośnikowe. Przedstawiono metodykę pomiarów przetworników akustycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18245 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18244 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.15 poz.
W artykule przedstawiono możliwość wygaszania płomienia dyfuzyjnego za pomocą fal akustycznych. Wyznaczono krytyczną wartość częstotliwości oraz graniczną moc akustyczną, przy których zachodzi zjawisko wygaszenia płomienia. Przeprowadzone badania dowiodły, że dla danej wartości mocy cieplnej płomienia możliwe jest jego wygaszenie za pomocą szerokiego spektrum częstotliwości krytycznej (35 ÷ 155 Hz) oraz poziomu mocy granicznej poniżej 30 W. Zdolność gaśniczą oszacowano, wyznaczając współczynnik skuteczności gaszenia płomienia – dla wartości 35 ÷ 45 Hz mieściła się ona w przedziale od 35 do 155 Hz. Ponadto wyznaczono graniczną wartość ciśnienia akustycznego (zakres 45 ÷ 55 Pa), poniżej której zjawisko wygaszania płomienia było praktycznie niezauważalne. Wnioski: Przedstawiona metoda gaszenia płomienia umożliwia, poprzez zadziałanie falą akustyczną o odpowiedniej częstotliwości, całkowite wygaszenie płomienia. Fakt ten potwierdzają uzyskane w ramach eksperymentów wyniki, jak również przeprowadzona wizualizacja za pomocą aparatu smugowego.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: Przedmiotem publikacji jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Zostały w niej szczegółowo ujęte następujące tematy: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego oraz inne podobne zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19562 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19561/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Hałas w środowisku pracy umysłowej jest jednym w czynników negatywnie wpływających na koncentrację uwagi, zdolność przetwarzania informacji, liczbę popełnianych błędów oraz wydajność i komfort pracy. Celem badań omawianych w artykule była ocena wpływu warunków akustycznych na odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych. Przedstawione wyniki odnoszą się do subiektywnej oceny (dokonanej przez grupę 39 osób w wieku od 20 do 34 lat) pracy wykonywanej w różnych warunkach akustycznych (wariant W1 – bez prezentacji bodźców akustycznych, wariant W2 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego, wariant W3 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z cichą rozmową w języku polskim w tle, wariant W4 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z głośną rozmową w języku polskim w pobliżu, wariant W5 – filtrowany szum różowy). Wyniki badań wskazują na istotne statystycznie większe rozkojarzenie (w wariancie W3) i zmęczenie (w wariantach W3, W4 i W5) oceniane według skali Grandjeana. Wyniki kwestionariusza NASA-TLX świadczą zaś o związanych z pracą: znacznym obciążeniu psychicznym, silnej presji czasu oraz wysiłku. Te wyniki nie były jednak istotne statystycznie.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr., wykazy norm.
Streszczenie: Omawia zmiany fizyczne w materiałach budowlanych, zagadnienia mikroklimatu wnętrz, ogrzewania, wentylacji, światła w pomieszczeniach, akustyki, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed korozją, wilgocią i wodą gruntową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18732, I-18731 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18751/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wygaszanie procesu spalania przy pomocy fal akustycznych / Henryk Radomiak, Tomasz Węsierski, Stefan Wilczkowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2013/2 s.59-64.
Przedstawiono badania dotyczące gaśniczych właściwości fal akustycznych z sugestią wykorzystania tego zjawiska jako elementu stałych urządzeń gaśniczych np. w halach przemysłowych i magazynach.
No cover
Article
In basket
Obiektywne parametry oceny jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych / Jan Radosz //W: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2022/6 strony 12-15.
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Jakość akustyczna jest określeniem ogólnym, służącym do opisu właściwości akustycznych obiektu, które przyczyniają się do subiektywnego, pozytywnego wrażenia, odnoszonego przez człowieka. Jest ona szczególnie ważna w przypadku sal lekcyjnych, gdzie powinno się zapewnić – zarówno nauczycielom, jak i uczniom (z uwzględnieniem ich wieku) – odpowiednie warunki do przekazywania treści słownych. Jakość akustyczna jest ściśle związana z hałasem. Hałas w obiektach edukacyjnych jest jednym z najbardziej powszechnych i uciążliwych czynników fizycznych, mogącym negatywnie wpływać na zdrowie uczniów i nauczycieli. Poziomy hałasu występujące w obiektach edukacyjnych z reguły nie stanowią zagrożenia dla słuchu, niemniej jednak oddziaływanie hałasu nie ogranicza się tylko do narządu słuchu. Długotrwałe przebywanie w hałasie może powodować rozdrażnienie, utrudniać koncentrację oraz prowadzić do zmęczenia fizycznego. W artykule przedstawiono obiektywne parametry akustyczne w kontekście wymagań i zaleceń dotyczących zapewnienia dobrej jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: Skrypt zawiera materiał dotyczący pomiaru drgań i hałasu w środkach transportu i innych urządzeniach. Można tu znaleźć wskazówki dotyczące doboru aparatury do pomiaru i analizy drgań i hałasu, a także informacje, dotyczące sposobu obliczania błędów układów pomiarowych i błędów systemów do analizy badanych sygnałów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19592 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19591/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14792/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10183/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11166/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Środowisko akustyczne ukształtowane jest przez określone zjawiska fi zyczne, które zachodzą w otoczeniu człowieka, wywołując u niego odpowiednie wrażenia słuchowe. Na całokształt środowiska akustycznego składają się zarówno dźwięki pożyteczne, jak i dźwięki niekorzystnie wpływające na uciążliwość, a czasami wręcz szkodliwość warunków pracy. Pomimo coraz szerzej stosowanej automatyzacji procesów produkcji oraz wprowadzania nowych urządzeń, technologii i nowych metod organizacji pracy, nadal wzrasta odsetek osób narażonych na oddziaływanie dźwięków niekorzystnych, generujących hałas.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14043/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again