Source
Katalog zbiorów
(62)
Form of Work
Artykuły
(47)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(14)
Author
Wnęk Waldemar
(7)
Kośnik Jerzy
(3)
Jargieło Marcin
(2)
Kubica Przemysław
(2)
Skiepko Edward
(2)
Ahmad Damian
(1)
Ayton Mark
(1)
Ball S
(1)
Bateson J
(1)
Bell Ian
(1)
Beyler C.L
(1)
Boczarski Jarosław
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Chamberlaine M
(1)
Cheon Minkyu
(1)
Chmiel Michał
(1)
Ciemiński Witold
(1)
Conforti F
(1)
Cox I
(1)
Derain Jean-Pierre
(1)
Duggan Martin
(1)
Durso Jr. Fred
(1)
Foulkes S
(1)
Fowler J
(1)
Fox P
(1)
Goacher J
(1)
Gottuk D.T
(1)
Hagen Bjarne CHR
(1)
Han Dongil
(1)
Heping Zhang
(1)
Hongyong Y
(1)
Huiliang G
(1)
Hyun Chang-Ho
(1)
Jones Walter W
(1)
Karpiński Kamil
(1)
Kim Jong-Myon
(1)
Kimball Warren Y
(1)
Król Łukasz
(1)
Kumar Rajiv
(1)
Kwiatkowski Aleksander. por. poż. mgr inż
(1)
Kłębek Rafał
(1)
Lee Byoungmoo
(1)
Lee Wonju
(1)
Lefebvre Arnaud
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Lifeng Qiao
(1)
Machaj Andrzej
(1)
Milke James A
(1)
Mroczko Grzegorz
(1)
Nawrocki Maciej
(1)
Newman C
(1)
Okólski Jakub
(1)
Oppelt U
(1)
Park Mignon
(1)
Peatross M.J
(1)
Phillips M
(1)
Pietrzak Michał
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prosser Tony
(1)
Pągowski Stanisław
(1)
Qiyuan X
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Qualey III J.R
(1)
Roby Richard J
(1)
Rothbauer Wayne
(1)
Sarna Jarosław
(1)
Simeu-Abazi Zineb
(1)
Singh M.P
(1)
Szymczyk Patryk
(1)
Słomiński Daniel
(1)
Thilthorpe R
(1)
Thuillard M
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Tung Truong Xuan
(1)
Wisławski Mieczysław
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Zboina Jacek
(1)
Year
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(61)
United States
(1)
Language
Polish
(61)
English
(1)
Subject
alarmy fałszywe
(61)
Alarmowanie
(13)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(11)
Czujki dymu
(8)
Systemy alarmowe
(8)
czujki
(8)
Badania pożarnicze
(6)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(5)
systemy wykrywania pożaru
(5)
Czujki pożarowe
(4)
Dym
(4)
detektory
(4)
Automatyka
(3)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
algorytmy
(3)
monitoring
(3)
przepisy
(3)
Aerozole
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(2)
Ewakuacja
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Metody badawcze
(2)
Oddymianie
(2)
Pyły
(2)
Statystyka pożarnicza
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
badania
(2)
detekcja
(2)
systemy wykrywania dymu
(2)
technologia
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Czujki pożarowe optyczne
(1)
Działania operacyjne
(1)
Fałszywe alarmy
(1)
Metodologia
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Platformy wiertnicze
(1)
Pożary
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Ratownictwo
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Terroryzm
(1)
Transmisja danych
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
bomby
(1)
czujki płomieniowe
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
drzewo błędów
(1)
dyrektywy
(1)
działania interwencyjne
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
gospodarstwo domowe
(1)
gotowość operacyjna
(1)
spalanie
(1)
stacje kolejowe
(1)
systemy kaset straży pożarnej
(1)
systemy sygnalizacji
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
szpitale
(1)
szyby naftowe
(1)
służby ratownicze
(1)
telekomunikacja
(1)
tunele
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
Łączność
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
62 results Filter
No cover
Article
In basket
Natural control / M. Chamberlaine // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2003/August s.36-39.
Form of Work
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł.tyt.: Kontrola pożaru
Na przykładzie Muzeum Historii Naturalnej w Londynie zaprezentowano system wykrywania fałszywych alarmów pożarowych, zminimalizowania alarmów fałszywych.
No cover
Article
In basket
Alarmy fałszywe - czy nie da się tego uniknąć? // Strażak Mazowiecki. - 2005/6-7 s.20-21.
Form of Work
Artykuł dotyczy alarmów fałszywych złośliwych. Omówiono rodzaje i skutki fałszywych alarmów.
No cover
Article
In basket
Significantly reducing false alarms / Ian Bell // Fire. - 2009/1320 Vol. 102 s.50-51.
Author
Form of Work
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł .tyt.: Znacząca redukcja alarmów fałszywych
Tyne and Wear FRS wprowadziła w życie przewodnik, który znacząco redukuje liczbę fałszywych alarmów w obiektach niemieszkalnych. Na przykładzie pilotażowego sukcesu przedstawiono w artykule działania mające na celu zredukowanie liczby fałszywych alarmów.
No cover
Article
In basket
Alarming issues / C. Newman // Fire Prevention. - 2002/June Combined Issue [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] s.22-23.
Author
Form of Work
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Wyniki alarmowania
Objaśniono problem fałszywych alarmów w szpitalach. Przedstawiono sposoby pozwalające zapobieganiu fałszywym alarmom w szpitalach.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) w sposób istotny wpływają na bezpieczeństwo pożarowe obiek-tów. Ich celem systemów jest możliwie najszybsze wykrycie pożaru, alarmowanie o nim oraz automa-tyczne uruchomienie określonych sterowań innymi urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami użytkowymi w budynku. Elementami detekcyjnymi SSP są czujki pożarowe, które jak pokazują doświad-czenia praktyczne, podatne są na oddziaływanie czynników zwodniczych, takich jak pył, kurz, drgania konstrukcji. W celu ograniczenia tego wpływu na pracę liniowych czujek dymu, wprowadzono nową technologię detekcji, wykorzystującą dwa pasma promieniowania UV i IR. W artykule porównano sku-teczność liniowych czujek dymu jednopasmowych (IR) oraz dwupasmowych, w zakresie reakcji na pożar oraz podatności na fałszywe alarmy pochodzące od pyłu papierowego. Porównanie prowadzono na pod-stawie badań wykonywanych w skali rzeczywistej. Zarówno czujki jednopasmowe, jak i dwupasmowe, pod względem szybkości detekcji pożaru były satysfakcjonująco skuteczne. Natomiast podatność na fał-szywe pobudzenia pochodzące od pyłu papierowego istotnie różnicowała obie technologie detekcji poża-ru. Czujki dwupasmowe nie ulegały pobudzeniu w ogóle, podczas gdy czujki jednopasmowe, przy określonym poziomie zapylenia zgłaszały alarm.
No cover
Article
In basket
Fałszywe alarmy w systemach ochrony zewnętrznej // Ochrona Mienia i Informacji. - 2018/2 strony 42-43.
Form of Work
Sygnatura CP-84
Przedstawiono definicję fałszywych alarmów oraz rozwój pierwszych czujek alarmowych do chwili obecnej.
No cover
Article
In basket
Fałszywe alarmy / Witold Ciemiński // Przegląd Pożarniczy. - 1967/10 s.16-19.
Statystyka pożarnicza dotycząca fałszywych alarmów w latach 1961-1966 w Warszawie. Usprawnienia mające na celu zapobieżeniu fałszywym alarmom.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; Hrabstwo Buckimnghamshire znajduje sposób na niepożądane sygnały pożarowe
Buckinghamshire Fire and Rescue Service znalazła sposób na zminimalizowanie liczby fałszywych alarmów prawie o 50% w ciągu 5 lat. W artykule omówiono w jaki sposób osiagnięto taki wynik.
No cover
Article
In basket
Detect not deceive / S. Foulkes // Fire Safety Engineering. - 2006/8 Vol. 13 s.41-43.
Author
Form of Work
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł. tyt.: Czujka nie oszuka
Zbadano rozwój technologii multisensorów, które mogą dostarczyć "świętego Graala" we wczesnym wykrywaniu pożaru z jednoczesną redukcją alarmów fałszywych.
No cover
Article
In basket
Battle against false alarms / J. Goacher // Fire. - 2001/1151 Vol. 93 s.31.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Walka z fałszywymi alarmami
Jednym z głównych problemów w walce z fałszywymi alarmami jest brak współpracy między wszystkimi zaangażowanymi służbami.
No cover
Article
In basket
Fałszywy alarm / Stanisław Pągowski // Przegląd Pożarniczy. - 1936/4 s.99-102.
Problematyka alarmów fałszywych w latach 30-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Unwanted fire signals - the end is nigh? / Tony Prosser // Fire. - 2004/1188 Vol. 97 s.20-21.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Koniec z fałszywymi alarmami?
Omówiono problem fałszywych alarmów, z którymi straż pożarna walczy od ponad 50 lat. Opisano rozszerzoną edukację społeczeństwa w tym zakresie.
No cover
Article
In basket
Signal Intention / R. Thilthorpe // Fire Risk Management. - 2008/November s.47-49.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł. tyt.: Fałszywe alarmy o pożarach
Opis problematyki fałszywych alarmów pożarowych w Wielkiej Brytanii i działań prawnych zmierzających do ich ograniczenia. Szczegółowe informacje mozna znaleźć na linku www.cfoa.org.uk i www.fia.uk.com.
No cover
Article
In basket
vfdb - Richtlinienentwurf: Risikoangepasste Reaktion der Feuerwehren auf automatische Meldungen aus Brandmelde - und Sprinkleranlagen // FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift [do nr 9/2001 tytuł czasopisma:112-Magazin der Feuerwehr]. - 2002/8 s.458-463.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Rys., tab.
Tł.tyt.: Projekt dyrektywy vfdb: analiza ryzyka reakcji strażaków na automatyczny meldunek o wykryciu pożaru i zadziałaniu tryskaczy
Prezentacja dyrektywy vfdb dotycząca automatycznego meldowania o zagrożeniu. Definicje i zalecenia dotyczące minimalizowania liczby fałszywych alarmów.
No cover
Article
In basket
False alarms: the battle isn't over / F. Conforti // NFPA Journal. - 1999/4 Vol. 93 s.86-89.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł.tyt. Fałszywe alarmy: nieskończona walka.
Wyniki badań dotyczące wszystkich systemów alarmowych różnych typów i różnych firm. Znaczenie technologii w zapobieganiu alarmom fałszywym.
No cover
Article
In basket
Should we stay or should we go? / Wayne Rothbauer // Fire Engineering. - 2001/6 Vol. 154 s.26-28.
Tł. tyt.: Zostać czy nie ?
Co powinni zrobić strażacy, gdy na miejscu zgłoszenia pożaru nic się nie pali ? Czy powinni przeszukać budynek, czy wyłączyć alarm i spokojnie odjechać ? Problem omówiono na podstawie faktu zgłoszenia pożaru w Hoffman Estates we wrześniu 2000 r.
No cover
Article
In basket
CFOA targets false alarms from AFD systems // Fire Safety Engineering. - 2004/6 Vol. 11 s.6-7.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Wykr.
Tł.tyt.: Działanie CFOA zmierzające do zmniejszenia fałszywych alarmów zgłaszanych przez automatyczne systemy wykrywania pożarów
Działania Chief Fire Officers Association (CFOA) jest zmniejszenie liczby fałszywych alarmów, które są zgłaszane przez automatyczne systemy wykrywania pożaru. Zaprezentowano nową politykę CFOA pozwalającą rozwiązać powyższy problem.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Jednym z podstawowych problemów związanych zagrożeniem są alarmy fałszywe. Omówiono zapobieganie fałszywym alarmom i przyczyny ich powstawania.
No cover
Article
In basket
Prevention better than cure / I. Cox // Fire Safety Engineering. - 2008/4 Vol. 15 s.27-28.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł. tyt.: Zapobieganie lepsze niż leczenie
Głównym celem polityki ubezpieczeniowej jest redukcja fałszywych alarmów, które zakłócają pracę i wygrywają z systemami alarmu pożarowego. W artykule przedstawiono główne zmiany w przepisach pozwalające na zapobieżeniu fałszywym alarmom.
No cover
Article
In basket
False no-hazard unwanted / Jr. Fred Durso // NFPA Journal. - 2011/4 Vol. 105 s.53-57.
Tł.tyt.; Nieprawdziwe, niepotrzebne fałszywe alarmy
Fałszywe alarmy o zagrożeniach pożarowych stały się w ostatnich latach plagą w USA. W artykule po za opisem fałszywych alarmów, różni autorzy rozważają mozliwość wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych, któe zminimalizowałyby stratę czasu, mienia i pieniędzy. Aktualnie rozważa się wykorzystanie wielu kryteriów, które automatycznie zweryfikuja, czy wystąpił chociaż jeden element charakterystyczny dla środowiska pożaru (początki pożaru) np. czad, czad w połączeniu z dymnem przed zadziałaniem alarmu, stosowanie adresowalnego systemu alarmu pożarowego, który wizualnie rozpoznałby obraz zagrożeń i w konsekwencji określił czy istnieje konieczność działąń ratowniczo-gaśniczych. Autor sugeruje zmianę normy NFPA 72 przez wprowadzenie nowych definicji związanych z fałszywymi alarmami.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again