Źródło opisu
Katalog zbiorów
(58)
Forma i typ
Artykuły
(45)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(12)
Autor
Wnęk Waldemar
(7)
Kośnik Jerzy
(3)
Jargieło Marcin
(2)
Kubica Przemysław
(2)
Skiepko Edward
(2)
Ahmad Damian
(1)
Ayton Mark
(1)
Ball S
(1)
Bateson J
(1)
Bell Ian
(1)
Beyler C.L
(1)
Boczarski Jarosław
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Chamberlaine M
(1)
Cheon Minkyu
(1)
Ciemiński Witold
(1)
Conforti F
(1)
Cox I
(1)
Derain Jean-Pierre
(1)
Duggan Martin
(1)
Durso Jr. Fred
(1)
Foulkes S
(1)
Fowler J
(1)
Fox P
(1)
Goacher J
(1)
Gottuk D.T
(1)
Hagen Bjarne CHR
(1)
Han Dongil
(1)
Heping Zhang
(1)
Hongyong Y
(1)
Huiliang G
(1)
Hyun Chang-Ho
(1)
Jones Walter W
(1)
Karpiński Kamil
(1)
Kim Jong-Myon
(1)
Kimball Warren Y
(1)
Król Łukasz
(1)
Kumar Rajiv
(1)
Kwiatkowski Aleksander. por. poż. mgr inż
(1)
Kłębek Rafał
(1)
Lee Byoungmoo
(1)
Lee Wonju
(1)
Lefebvre Arnaud
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Lifeng Qiao
(1)
Machaj Andrzej
(1)
Milke James A
(1)
Mroczko Grzegorz
(1)
Nawrocki Maciej
(1)
Newman C
(1)
Oppelt U
(1)
Park Mignon
(1)
Peatross M.J
(1)
Phillips M
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prosser Tony
(1)
Pągowski Stanisław
(1)
Qiyuan X
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Qualey III J.R
(1)
Roby Richard J
(1)
Rothbauer Wayne
(1)
Sarna Jarosław
(1)
Simeu-Abazi Zineb
(1)
Singh M.P
(1)
Słomiński Daniel
(1)
Thilthorpe R
(1)
Thuillard M
(1)
Tung Truong Xuan
(1)
Wisławski Mieczysław
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Zboina Jacek
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1930 - 1939
(1)
Kraj wydania
Polska
(57)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(57)
angielski
(1)
Temat
alarmy fałszywe
(58)
Alarmowanie
(13)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(10)
Czujki dymu
(8)
czujki
(8)
Badania pożarnicze
(6)
Systemy alarmowe
(6)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(5)
systemy wykrywania pożaru
(5)
Czujki pożarowe
(4)
Dym
(4)
detektory
(4)
Automatyka
(3)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
algorytmy
(3)
przepisy
(3)
Aerozole
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(2)
Ewakuacja
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Metody badawcze
(2)
Oddymianie
(2)
Pyły
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
badania
(2)
detekcja
(2)
monitoring
(2)
systemy wykrywania dymu
(2)
technologia
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Czujki pożarowe optyczne
(1)
Działania operacyjne
(1)
Metodologia
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Platformy wiertnicze
(1)
Pożary
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Ratownictwo
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Terroryzm
(1)
Transmisja danych
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
bomby
(1)
czujki płomieniowe
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
drzewo błędów
(1)
dyrektywy
(1)
działania interwencyjne
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
gospodarstwo domowe
(1)
gotowość operacyjna
(1)
spalanie
(1)
stacje kolejowe
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy kaset straży pożarnej
(1)
systemy sygnalizacji
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
szpitale
(1)
szyby naftowe
(1)
służby ratownicze
(1)
telekomunikacja
(1)
tunele
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
Łączność
(1)
Temat: miejsce
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(8)
58 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Natural control / M. Chamberlaine // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2003/August s.36-39.
Forma i typ
Tł.tyt.: Kontrola pożaru
Na przykładzie Muzeum Historii Naturalnej w Londynie zaprezentowano system wykrywania fałszywych alarmów pożarowych, zminimalizowania alarmów fałszywych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Alarmy fałszywe - czy nie da się tego uniknąć? // Strażak Mazowiecki. - 2005/6-7 s.20-21.
Forma i typ
Artykuł dotyczy alarmów fałszywych złośliwych. Omówiono rodzaje i skutki fałszywych alarmów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Significantly reducing false alarms / Ian Bell // Fire. - 2009/1320 Vol. 102 s.50-51.
Tł .tyt.: Znacząca redukcja alarmów fałszywych
Tyne and Wear FRS wprowadziła w życie przewodnik, który znacząco redukuje liczbę fałszywych alarmów w obiektach niemieszkalnych. Na przykładzie pilotażowego sukcesu przedstawiono w artykule działania mające na celu zredukowanie liczby fałszywych alarmów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Alarming issues / C. Newman // Fire Prevention. - 2002/June Combined Issue [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] s.22-23.
Autor
Forma i typ
Tł.tyt.: Wyniki alarmowania
Objaśniono problem fałszywych alarmów w szpitalach. Przedstawiono sposoby pozwalające zapobieganiu fałszywym alarmom w szpitalach.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) w sposób istotny wpływają na bezpieczeństwo pożarowe obiek-tów. Ich celem systemów jest możliwie najszybsze wykrycie pożaru, alarmowanie o nim oraz automa-tyczne uruchomienie określonych sterowań innymi urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami użytkowymi w budynku. Elementami detekcyjnymi SSP są czujki pożarowe, które jak pokazują doświad-czenia praktyczne, podatne są na oddziaływanie czynników zwodniczych, takich jak pył, kurz, drgania konstrukcji. W celu ograniczenia tego wpływu na pracę liniowych czujek dymu, wprowadzono nową technologię detekcji, wykorzystującą dwa pasma promieniowania UV i IR. W artykule porównano sku-teczność liniowych czujek dymu jednopasmowych (IR) oraz dwupasmowych, w zakresie reakcji na pożar oraz podatności na fałszywe alarmy pochodzące od pyłu papierowego. Porównanie prowadzono na pod-stawie badań wykonywanych w skali rzeczywistej. Zarówno czujki jednopasmowe, jak i dwupasmowe, pod względem szybkości detekcji pożaru były satysfakcjonująco skuteczne. Natomiast podatność na fał-szywe pobudzenia pochodzące od pyłu papierowego istotnie różnicowała obie technologie detekcji poża-ru. Czujki dwupasmowe nie ulegały pobudzeniu w ogóle, podczas gdy czujki jednopasmowe, przy określonym poziomie zapylenia zgłaszały alarm.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fałszywe alarmy w systemach ochrony zewnętrznej // Ochrona Mienia i Informacji. - 2018/2 strony 42-43.
Forma i typ
Sygnatura CP-84
Przedstawiono definicję fałszywych alarmów oraz rozwój pierwszych czujek alarmowych do chwili obecnej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fałszywe alarmy / Witold Ciemiński // Przegląd Pożarniczy. - 1967/10 s.16-19.
Statystyka pożarnicza dotycząca fałszywych alarmów w latach 1961-1966 w Warszawie. Usprawnienia mające na celu zapobieżeniu fałszywym alarmom.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.; Hrabstwo Buckimnghamshire znajduje sposób na niepożądane sygnały pożarowe
Buckinghamshire Fire and Rescue Service znalazła sposób na zminimalizowanie liczby fałszywych alarmów prawie o 50% w ciągu 5 lat. W artykule omówiono w jaki sposób osiagnięto taki wynik.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Detect not deceive / S. Foulkes // Fire Safety Engineering. - 2006/8 Vol. 13 s.41-43.
Tł. tyt.: Czujka nie oszuka
Zbadano rozwój technologii multisensorów, które mogą dostarczyć "świętego Graala" we wczesnym wykrywaniu pożaru z jednoczesną redukcją alarmów fałszywych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Battle against false alarms / J. Goacher // Fire. - 2001/1151 Vol. 93 s.31.
Tł. tyt.: Walka z fałszywymi alarmami
Jednym z głównych problemów w walce z fałszywymi alarmami jest brak współpracy między wszystkimi zaangażowanymi służbami.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Fałszywy alarm / Stanisław Pągowski // Przegląd Pożarniczy. - 1936/4 s.99-102.
Problematyka alarmów fałszywych w latach 30-tych XX w.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Unwanted fire signals - the end is nigh? / Tony Prosser // Fire. - 2004/1188 Vol. 97 s.20-21.
Tł. tyt.: Koniec z fałszywymi alarmami?
Omówiono problem fałszywych alarmów, z którymi straż pożarna walczy od ponad 50 lat. Opisano rozszerzoną edukację społeczeństwa w tym zakresie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Signal Intention / R. Thilthorpe // Fire Risk Management. - 2008/November s.47-49.
Tł. tyt.: Fałszywe alarmy o pożarach
Opis problematyki fałszywych alarmów pożarowych w Wielkiej Brytanii i działań prawnych zmierzających do ich ograniczenia. Szczegółowe informacje mozna znaleźć na linku www.cfoa.org.uk i www.fia.uk.com.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
vfdb - Richtlinienentwurf: Risikoangepasste Reaktion der Feuerwehren auf automatische Meldungen aus Brandmelde - und Sprinkleranlagen // FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift [do nr 9/2001 tytuł czasopisma:112-Magazin der Feuerwehr]. - 2002/8 s.458-463.
Rys., tab.
Tł.tyt.: Projekt dyrektywy vfdb: analiza ryzyka reakcji strażaków na automatyczny meldunek o wykryciu pożaru i zadziałaniu tryskaczy
Prezentacja dyrektywy vfdb dotycząca automatycznego meldowania o zagrożeniu. Definicje i zalecenia dotyczące minimalizowania liczby fałszywych alarmów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
False alarms: the battle isn't over / F. Conforti // NFPA Journal. - 1999/4 Vol. 93 s.86-89.
Tł.tyt. Fałszywe alarmy: nieskończona walka.
Wyniki badań dotyczące wszystkich systemów alarmowych różnych typów i różnych firm. Znaczenie technologii w zapobieganiu alarmom fałszywym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Should we stay or should we go? / Wayne Rothbauer // Fire Engineering. - 2001/6 Vol. 154 s.26-28.
Tł. tyt.: Zostać czy nie ?
Co powinni zrobić strażacy, gdy na miejscu zgłoszenia pożaru nic się nie pali ? Czy powinni przeszukać budynek, czy wyłączyć alarm i spokojnie odjechać ? Problem omówiono na podstawie faktu zgłoszenia pożaru w Hoffman Estates we wrześniu 2000 r.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
CFOA targets false alarms from AFD systems // Fire Safety Engineering. - 2004/6 Vol. 11 s.6-7.
Wykr.
Tł.tyt.: Działanie CFOA zmierzające do zmniejszenia fałszywych alarmów zgłaszanych przez automatyczne systemy wykrywania pożarów
Działania Chief Fire Officers Association (CFOA) jest zmniejszenie liczby fałszywych alarmów, które są zgłaszane przez automatyczne systemy wykrywania pożaru. Zaprezentowano nową politykę CFOA pozwalającą rozwiązać powyższy problem.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jednym z podstawowych problemów związanych zagrożeniem są alarmy fałszywe. Omówiono zapobieganie fałszywym alarmom i przyczyny ich powstawania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prevention better than cure / I. Cox // Fire Safety Engineering. - 2008/4 Vol. 15 s.27-28.
Tł. tyt.: Zapobieganie lepsze niż leczenie
Głównym celem polityki ubezpieczeniowej jest redukcja fałszywych alarmów, które zakłócają pracę i wygrywają z systemami alarmu pożarowego. W artykule przedstawiono główne zmiany w przepisach pozwalające na zapobieżeniu fałszywym alarmom.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
False no-hazard unwanted / Jr. Fred Durso // NFPA Journal. - 2011/4 Vol. 105 s.53-57.
Tł.tyt.; Nieprawdziwe, niepotrzebne fałszywe alarmy
Fałszywe alarmy o zagrożeniach pożarowych stały się w ostatnich latach plagą w USA. W artykule po za opisem fałszywych alarmów, różni autorzy rozważają mozliwość wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych, któe zminimalizowałyby stratę czasu, mienia i pieniędzy. Aktualnie rozważa się wykorzystanie wielu kryteriów, które automatycznie zweryfikuja, czy wystąpił chociaż jeden element charakterystyczny dla środowiska pożaru (początki pożaru) np. czad, czad w połączeniu z dymnem przed zadziałaniem alarmu, stosowanie adresowalnego systemu alarmu pożarowego, który wizualnie rozpoznałby obraz zagrożeń i w konsekwencji określił czy istnieje konieczność działąń ratowniczo-gaśniczych. Autor sugeruje zmianę normy NFPA 72 przez wprowadzenie nowych definicji związanych z fałszywymi alarmami.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej