Source
Katalog zbiorów
(68)
Form of Work
Artykuły
(26)
Publikacje naukowe
(23)
Rękopisy
(9)
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(36)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(36)
Author
Woliński Marek
(4)
Węsierski Tomasz
(4)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(3)
Majder-Łopatka Małgorzata
(3)
Sanchez de Muniain Jose Maria
(3)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Persson Henry
(2)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(2)
Półka Marzena (1969- )
(2)
Ratajczak Dariusz
(2)
Wilson Mike
(2)
Abramczuk Jerzy
(1)
Affek Paweł
(1)
Amon Francine
(1)
Antczak Bogdan
(1)
Arabloo Milad
(1)
Bahadori Alireza
(1)
Bartoszyńska Bogda
(1)
Bielicki Piotr (1946- )
(1)
Boniecka-Rodak Anna. mgr
(1)
Bądkowski Andrzej
(1)
Chiang Chung-Cheng
(1)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(1)
Colonna G
(1)
Czepovskij V.O
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dudziński Sławomir
(1)
Dycha Piotr
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Długogorski B.Z
(1)
Fiłon Sławomir
(1)
Ghiasi Mohammad M
(1)
Hayes Greg
(1)
Hsu Kung-Hung
(1)
Hubert Mitch
(1)
Jagiełło Paweł
(1)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(1)
Jarząb Urszula
(1)
Jho Chang
(1)
Johnson Troy C
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kaliński Michał
(1)
Katolik Janusz
(1)
Kennedy E.M
(1)
Kieszczyński Wojciech
(1)
Klimuk Andrzej
(1)
Knorr A
(1)
Kondracki Jacek
(1)
Koppe Andreas
(1)
Kostowski Wojciech
(1)
Kotulek Grzegorz
(1)
Król Bernard
(1)
Kubalewski Bartosz
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kulwas Edward
(1)
Kurek Adam
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lerch Niklaus
(1)
Luo C
(1)
Luzak Cezary
(1)
Machlowski Marceli
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Mazurkiewicz Maciej
(1)
Mellibruda Jerzy
(1)
Miller Richard
(1)
Mizerski Andrzej
(1)
Mračkova Eva
(1)
Myszkowski Marcin
(1)
Nadolski Michał
(1)
Nikitin V.A
(1)
Noga Krzysztof
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pacewicz Alicja
(1)
Paszkowski Michał
(1)
Pietrzyk Michał
(1)
Pszczoła Łukasz
(1)
Półka Marzena
(1)
Radkiewicz Piotr
(1)
Rejman Jacek
(1)
Rosner Tadeusz
(1)
Rudner Glenn
(1)
Saganowski Maciej
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Schreck A
(1)
Siwy Joanna
(1)
Siöström Johan
(1)
Skrzos Krzysztof
(1)
Smoleński Dawid
(1)
Sobolewski Mirosław
(1)
Sowała Wojciech
(1)
Szary Krzysztof
(1)
Tokarczyk Tadeusz
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wandrey P.A
(1)
Wciórka Jacek
(1)
Wehrstedt K.D
(1)
Weremowicz Elżbieta
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(67)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(66)
English
(1)
German
(1)
Subject
alkohole
(68)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(13)
Zagrożenia pożarowe
(11)
Analiza zagrożeń
(8)
Procesy produkcyjne
(8)
Zagrożenie wybuchowe
(8)
Ochrona przeciwpożarowa
(7)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(7)
Badania pożarnicze
(5)
Przemysł rolno-spożywczy
(5)
Paliwa
(4)
Zbiorniki
(4)
magazyny
(4)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Ciecze palne
(3)
Stacje benzynowe
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Wybuchy
(3)
kurtyny wodne
(3)
technika gaszenia pożarów
(3)
Awarie przemysłowe
(2)
Drewno
(2)
Parowanie
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Symulacja
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Zarządzanie
(2)
edukacja społeczeństwa
(2)
fizykochemia spalania
(2)
przemysł chemiczny
(2)
spalanie
(2)
systemy gaśnicze
(2)
testy pożarnicze
(2)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza termiczna
(1)
Audyt
(1)
Bezpieczeństwo działań operacyjnych
(1)
Dymotwórczość
(1)
Działania operacyjne
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały palne
(1)
Metanol
(1)
Metody badawcze
(1)
Mgła wodna
(1)
Narkotyki
(1)
Palność - badanie
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo pracy
(1)
Przemysł
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Płomień
(1)
Rafinerie
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ropa naftowa
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urazy
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Związki powierzchniowo czynne
(1)
analiza
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
autostrady
(1)
badania
(1)
ciecze
(1)
działania interwencyjne
(1)
dzieci
(1)
leki
(1)
magazynowanie
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
obliczenia
(1)
ocena zagrożenia
(1)
planowanie operacyjne
(1)
przepisy
(1)
silniki
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
szpitale
(1)
uzależnienie
(1)
wyroby tytoniowe
(1)
włókna
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zagrożenie środowiska
(1)
środki czyszczące
(1)
Subject: place
Województwo dolnośląskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(33)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
68 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-1003 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono zalety etanolu jako alternatywy dla paliwa silnikowego.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [Omówiono zagrożenie, jakie powoduję nadużywanie alkoholu, problem choroby alkoholowej, wpływ alkoholu na organizm i psychikę człowika, jego szkodliwość, wpływ problemu alkoholowego i choroby alkoholowej na rodzinę i społeczeństwo.]
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Rozwój przemysłu pociąga za sobą konieczność stosowania coraz to większych ilości substancji niebezpiecznych. Jedną z nich jest metanol, który powszechnie wykorzystywany jest jako półprodukt w syntezie organicznej, rozpuszczalnik, komponent wielu preparatów i paliwo silnikowe. Służy m.in do produkcji formaldehydu, kwasu octowego, glikolu etylenowego, tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, barwników, leków, środków ochrony roślin i innych wyrobów użytkowych. W najbliższej przyszłości będzie wykorzystywany w ogniwach paliwowych (DMFC, direct methanol fuel cell). Rosnący popyt na metanol wiąże się z koniecznością wytwarzania, importowania i magazynowania coraz większej ilości tej substancji. Alkohol metylowy wytwarzany jest przede wszystkim z gazu syntezowego, węgla oraz biomasy. Celem pracy jest określenie skutki zdarzeń mogących wystąpić w procesie magazynowania alkoholu metylowego. W pracy przeanalizowano zagrożenia generowane przez pożary powierzchniowe cieczy w zbiorniku i w tacy.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [Przedstawiono sposoby i metody zapobiegające piciu alkoholu przez dzieci.]
No cover
Article
In basket
Ethanol burn completed ! / Henry Persson // Industrial Fire Journal. - 2012/89 s.14-15.
Tł.tyt.: Spalanie etanolu
Opis badań wykonanych w dużej skali, w któych substancją palną była mieszanina etanolu C2H5OH (85%) i benzyny C6H14 (15%). Celem badań było oszacowanie minimalnej odległości usytuowania zbiorników paliwa, przy której nie nastąpi zapalenie najbliżej położonego zbiornika. Badano szybkość spalania, strumień ciepła promieniowania z odległości 30 m i 40 m, gęstość tworzącego się dymu i emisyjność płomienia. W artykule podano aranżację miejsc pomiarowych podczas testowania spalającej się mieszaniny na otwartej przestrzeni.
No cover
Article
In basket
Author
Form of Work
Sygnatura CP-60
Streszczenie: 16 stycznia 2023 r. zakończono prace nad nowelą1 m.in. wprowadzającą do Kodeksu pracy możliwość prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do niego. W chwili przygotowywania niniejszego materiału do druku ustawa jest już podpisana przez Prezydenta RP (27 stycznia 2023 r.) i oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Jej wejście w życie w zakresie obejmującym interesującą nas tematykę ma nastąpić 14 dni od daty promulgacji.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-14730 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 30 poz., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie modelowania do przewidywania strat ciekłego metanolu w czasie inhibicji hydratu naturalnego gazu
Metanol jest często wykorzystywany w przemyśle jako inhibitor różnych procesów. W wielu reakcjach nie jest odzyskiwany w procesie naturalnej inhibicji ze względu na ww. własności katalityczne. Proces odzyskiwania metanolu jest bardzo drogi. W artykule szczegółowo opisano kilka modeli, w których analizuje się sposoby zmniejszania strat metanolu w reakcjach (procesach przemysłowych), oparte na analitycznych zależnościach, któe umożliwiają obliczanie korelacji między stężeniem metanolu w fazie ciekłej a temperaturą metanolu na wzrost strat CH3OH.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Przedstawiono ogólny opis przebiegu pokazów z wykorzystaniem palącego sie alkoholu oraz mogące w związku z tym powstać zagrożenia pożarowo-wybuchowe. Omówiono zasady bezpiecznego prowadzenia pokazów oraz skutki i efekty pojawiających się nieprawidłowości.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16606/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Czy jesteś przygotowany na pożar bazy paliw etanolu?
Wyniki badań dotyczące pożaru etanolu w małej skali i w dużej oraz ocena różnych metod gaszenia pożaru etanolu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-127
Streszczenie: Priorytetem w optymalizacji procesów technologicznych jest bezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe, które najczęściej zapewnia się poprzez zwiększanie jakości oraz dobór technologii. Jest to niezbędne m.in. podczas użytkowania surowców, przechowywania czy etapów produkcji. Bezpieczeństwo technologiczne zapewnia się poprzez tworzenie odpowiednich przepisów związanych z powstawaniem atmosfer wybuchowych. Przedstawiono zależność wpływu podwyższonej temperatury (20-120⁰C) na wartość maksymalnego ciśnienia wybuchu par alkoholi metylowego, etylowego i izoamylowego, stosowanych w przemyśle chemicznym.
No cover
Article
In basket
Managing the future`s fuel / de Muniain Jose Maria Sanchez // Fire and Rescue. - 2011/83 s.28-33.
Tł. tyt.: Zarządzanie paliwem przyszłości
Pożary w dużej skali z udziałem etanolu nie zostały jeszcze skutecznie opanowane. Przedstawiony w artykule raport w formie projektu ma na celu opanowanie ww. pożarów.
No cover
Article
In basket
Ethanol Hazards / Mike Wilson // Fire and Rescue. - 2011/83 s.34-37.
Tł.tyt.; Zagrożenia ze strony etanolu
Etanol przynosi coraz więcej zagrożeń dla wielu jednostek straży pożarnej. W artykule omówiono etapy produkcji etanolu i działań operacyjnych straży pożarnej.
No cover
Article
In basket
Fire Testing Ethanol Fuels / G. Colonna // NFPA Journal. - 2008/2 Vol. 102 s.60-63.
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Bibliogr. 1 poz.
Tł. tyt.: Testy pożarowe paliw alkoholowych
Na przykładzie własności fizykochemicznych i palnych etanolu zinterpretowano przydatność pian gaśniczych do gaszenia pożarów alkoholi (cieczy polarnych). Opis wyników badań (48 testów) skuteczności gaśniczej pian fluorobiałkowych (AFFF i AFFR) i fluorowęglowych odpornych na niszczące działanie par alkoholu.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16057/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
That demon alcohol / Greg Hayes // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2008/9 Vol. 52 s.46-50.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Ten demon alkohol
W artykule omówiono wymagane przygotowania do walki z ukrytym zagrożeniem, którym jest alkohol etylowy. Przedstawiono lokalizacje biorafineryjne etanolu w USA.
No cover
Article
In basket
Brandschutzkonzept mit ortfesten Löschanlagen für ein Grosstanklager / Andreas Koppe // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2010/1 s.18-22.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł .tyt.: Koncepcja ochrony przeciwpożarowej dotycząca stacjonarnych systemów gaśniczych dla wielkich zbiorników paliwa
Przedstawiono taktykę walki z pożarami zbiorników etanolu na przykładzie straży pożarnej Flörsheim (land Hesja).
No cover
Article
In basket
24 000 Liter Methanol drohen auszulaufen / Niklaus Lerch // W: 118 Swissfire.ch. - 2018/10 strony 4-7.
Sygnatura CZ-30
Tłumaczenie tytułu:
14 marca 2018r. na autostradzie A2 w pobliżu Muttenz była mozliwość ryzyka wybuchu. Ciężarówka z 24 000 litrami metanolu rozbiła się zaraz po tunelu Schweizerhalle (kierunek jazdy Basel). Załadowana naczepa ciężarówki dryfowała kilka metrów nad drogą. Ładunek jest wysoce łatwopalny. Niewielka ilość wyciekła. Dla człowieka i środowiska nie było jednak w żadnym momencie zagrożenia. W artykule przedstawiono przebieg akcji
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again