Form of Work
Książki
(8)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(5)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Terlikowski Tadeusz
(2)
Wrzosek Ewelina
(2)
Antonellis jr. Paul J
(1)
Babska Natalia
(1)
Barabasz Klaudia
(1)
Bruszlinskij N
(1)
Brzezińska Sylwia
(1)
Daly Chris
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Grądziel Ewa
(1)
Jechalski Jerzy
(1)
Kaczmarek Magdalena
(1)
Kessel Neil
(1)
Kopczewski Marian
(1)
Kryłowicz Marian
(1)
Kulisiewicz Tadeusz
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Neć Ryszard
(1)
Niedzwiecki Sebastian
(1)
Olak Antoni
(1)
Piorun Natalia
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Pujdak-Brzezinka Monika
(1)
Skarzyński Krzysztof
(1)
Sokolov S
(1)
Staben-Burroughs Carol
(1)
Tomasik Piotr
(1)
Tryboń Monika
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Woroszyła Natalia
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zakrzewski Stanisław Piotr
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(3)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Subject
alkoholizm
(21)
uzależnienie
(6)
Narkotyki
(4)
uzależnienia
(4)
wydarzenia społeczne
(3)
Młodzież
(2)
Patologie społeczne
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Policjanci
(2)
Przestępczość
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Interwencja kryzysowa
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kryminologia
(1)
NFPA
(1)
Powódź
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Ratownictwo
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Stres
(1)
Stres pourazowy
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
dzieci
(1)
obiekty opieki zdrowotnej
(1)
pomoc psychologiczna
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
Subject: place
Sochaczew (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
(Współczesna Biblioteka Naukowa OMEGA ; T.88-89)
Temat: alkoholizm
Tab.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-5208 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Profilaktyka uzależnień [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - [B.m] : [b.w.], [2000]. - 1 dyskietka ; 8 cm.
Streszczenie: Zawiera dokumenty tekstowe: adresy i telefony organizacji zwalczających alkoholizm, objawy ostrzegawcze, Europejską Deklarację w Sprawie Alkoholu, mity i fakty dotyczące alkoholu, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, Polską Deklarację w Sprawie Młodzieży i Alkoholu, ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii, ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, strony www dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. D-1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Niniejsze rozważania przedstawiam z perspektywy kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień (OLU) Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Dyrektorem Szpitala jest Dariusz Kołodziejczyk. Oddział powstał ponad 21 lat temu, w okresie reformy służby zdrowia i powstawania Kas Chorych. Rozpoczął swoją działalność w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44, z późn. zm.), które regulowało sposób oraz zasady leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Postrzeganie stresu pourazowego (PTSD) i alkoholizmowi wśród nas
Postrzeganie problematyki alkoholizmu i stresu pourazowego na sprawność umysłową i fizyczną strażaka podczas działań ratowniczych
No cover
Article
In basket
Alkoholizm i narkomania jako problem kryminologiczny / Natalia Babska //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2017, numer 1 (1), strony 77-89.
Sygnatura CP-123
W artykule została poruszona problematyka alkoholizmu i narkomanii oraz ich związku z przestępczością. Zależność między uzależnieniami a łamaniem prawa nie pozostawia żadnych wątpliwości, jednak szczegółowy charakter tych relacji nie jest oczywisty. Omówiono pojęcie uzależnienia, środków odurzających (wraz z ich klasyfi kacją), zjawisko zarówno narkomanii, jak i alkoholizmu, ich skutki oraz płaszczyzny, na których mogą one wpływać na człowieka, a w rezultacie prowadzić do popełniania czynów zabronionych.
No cover
Article
In basket
Uzależnienia od stylu życia / Irena Pospiszyl // W: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - s.264-275 SGSPk0019021.01.
Sygn. IBC-793 do 795
Opisano uzależnienia od urządzeń elektronicznych i hazardu, seksoholizm, pracoholizm oraz wpływ tych uzależnień na psychikę i życie społeczne.
No cover
Article
In basket
Fire apparatus drunk driving / Chris Daly // Fire Engineering. - 2014/2 Vol. 167 s.45-52.
Tł.tyt.: Samochód pożarniczy prowadzony przez pijanego strażaka
Coraz częściej zdarzają się wypadki spowodowane przez pijanych, bądź będących pod wpływem alkoholu strażaków prowadzących samochód pożarniczy do akcji. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na stan nietrzeźwości strażaka oraz zalecenia NIOSH i NFPA dotyczące ww. sytuacji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16668/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Streszczenie: Funkcjonariusze Policji wykonują zawód związany z dużym nasileniem stresu, co może powodować zwiększone używanie alkoholu jako niekonstruktywny sposób łagodzenia objawów stresu. Ryzyko destrukcyjnego oddziaływania nadmiernego spożywania alkoholu na zdrowie, zdolności do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych i wizerunek formacji, wpływ na relacje pracownicze i rodzinne, a nawet zagrożenia związane z przekraczaniem prawa wymuszają podejmowanie szeroko zakrojonych działań zmierzających do ograniczenia skali tego zjawiska. W Policji obowiązują określone zasady postępowania wobec osoby, która przejawia symptomy nadużywania alkoholu, natomiast profilaktyka w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i pomoc osobom doświadczającym problemów alkoholowych, eliminowanie problemów alkoholowych ze środowiska policyjnego należą do zadań psychologów policyjnych mogących prowadzić działalność profilaktyczną i pomocową w zakresie uzależnień, nie tylko od alkoholu.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-63.
Streszczenie: Niniejsza praca pt. „Alkoholizm jako problem kryminologiczny” zawiera wszelkie zagadnienia związane z alkoholizmem i jego wpływem na życie i funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Zakres przedstawionej pracy obejmuje dziedziny naukowe takie jak kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia czy prawo. Podstawowym celem pracy było przedstawienie powiązania pomiędzy alkoholem a szerzącym się na przestrzeni XX i XXI wieku środowiskiem przestępczości. Ponadto praca zawiera informacje na temat zapobiegania powstawaniu alkoholizmowi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17974/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14193/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14329/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16683/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliogr., aneks
Streszczenie: Książka opisuje przyczyny, przebieg i skutki patologii zarówno społecznych m.in. bezdomności, bezrobocia, żebractwa, patologii w środowisku pracy, czy w małżeństwie i rodzinie oraz patologie jednostki np. alkoholizm, narkomania, prostytucja, patologie odżywiania, hazard, zakupoholizm, uzależnienia od Internetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20175 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20174/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Alkogoł i požary / N. Bruszlinskij, S. Sokolov // Pożarnoe Delo. - 2006/12 s.42-43.
Tabl.
Tł. tyt.; Alkohol a pożary.
Przedstawiono krótką informację historyczną o rozwoju alkoholizmu na świecie oraz o wpływie alkoholizmu na sytuacje pożarowe.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7476/CD [magazyn], PD-7476 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 71-75.
Streszczenie: Niniejsza praca podejmuje problematykę patologii społecznych, ich związku z ogólnie pojętą definicją przestępczości i wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Celem pracy jest przeanalizowanie oddziaływania zachowań patologicznych na poczucie bezpieczeństwa wewnątrz Polski. Analiza tematu odbywała się poprzez dedukcję na podstawie literatury z dziedziny patologii oaz bezpieczeństwa. Przechodząc kolejno od pojęć alkoholizmu, narkomanii, przestępstw kryminalnych po definicje bezpieczeństwa wewnętrznego kraju przedstawione zostają metody zwalczania negatywnych zachowań oraz utrzymania poczucia bezpieczeństwa jednostki. W powyższej pracy opisane są unormowane prawnie zadania władzy publicznej oraz utworzonych organizacji społecznych, służące przeciwdzialaniu szerzenia się uzależnień oraz popełnianych przestępstw w społeczeństwie. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17038 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 57-62.
Streszczenie: Bezpieczeństwo społeczne rozumie się jako ogół środków ochrony, a także realizowanie interesów państwa oraz społeczeństwa w obszarze socjalnym i społecznym, dlatego ważne jest kreowanie dojrzałego społeczeństwa, ale również młodego pokolenia. Za zapewnienie tegoż bezpieczeństwa odpowiedzialne są instytucje, które wyznaczone są do zwalczania skutków zagrożeń oraz przeciwdziałają im (Ściobore, Wiśniewski, Kuc, Dawidczyk,2015 str. 37-38). W życiu człowieka pojawia się również szereg niepożądanych zjawisk między innymi alkoholizm i narkomania. Zjawiska te mają destrukcyjny wpływ na człowieka, jego najbliższe otoczenie, ale również na społeczeństwo. Aby zapobiegać tym zjawiskom zaangażowane są instytucje państwowe, organizacje społeczne, Kościół katolicki oraz społeczeństwo. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17967/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autor przedstawia patologię zjawisk społecznych obejmujących wiele różnorodnych zachowań w życiu jednostki i określonych grup nadużywających alkohol i uprawiających proceder prostytucji, które zazwyczaj mają charakter dewiacyjny, są często sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami i zasadami oraz przynoszą w konsekwencji szkody danemu społeczeństwu. Autor przedstawił w pracy wyniki badań empirycznych, dotyczących narkotyków i problemów z nimi związanych, ukazujących problem uzależnień oraz sytuację dzieci w rodzinach nimi dotkniętych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1489 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1488/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Praca pod tytułem „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w procesie rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii na terenie miasta Sochaczew” dotyczy pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w uporaniu się z uzależnieniem. Nadrzędną kwestią jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym na terenie miasta. Działania te kształtują bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz wspomagają osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków w procesie zdrowienia. Celem głównym pracy jest przedstawienie procesu rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Sochaczew. Praca skupia się na przedstawieniu zadań prewencyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz zaprezentowaniu opinii pracowników Ośrodka na temat realizacji prowadzonych przez nich działań. Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy były: analiza, synteza, analiza dokumentów, wnioskowania, diagnostyczna. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17027 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again