Form of Work
Artykuły
(6)
Author
Aven T
(1)
Banerjee Dilip K
(1)
Bingham Derek
(1)
Chou Chuan-Chih
(1)
Doss Forrest
(1)
Drake Paul R
(1)
Fryxell Bruce
(1)
Garcia-Diaz Carlos J
(1)
Gozalvez-Zafrilla J.M
(1)
Grosskopf Michael
(1)
Holloway James Paul
(1)
Lindhe Andreas
(1)
Mallick Bani K
(1)
Mannan M. Sam
(1)
Markowski Adam S
(1)
McClarren Ryan
(1)
Mukherjee Ashin
(1)
Nair Vijay
(1)
Norberg Tommy
(1)
Powell Kenneth G
(1)
Rosén Lars
(1)
Ryu D
(1)
Siuta Dorota
(1)
Sokolov Igor
(1)
Toth Gabor
(1)
Van der Holst Bart
(1)
Veland H
(1)
Zhang Zhanyang
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
analiza niepewności
(6)
Symulacja
(3)
Analiza ryzyka
(2)
dyspersja
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Komunikacja
(1)
LNG
(1)
Ryzyko
(1)
Stal
(1)
Temperatura
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wodociąg
(1)
Zagrożenia
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
badania
(1)
drzewo błędów
(1)
promieniowanie
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Risk communication in the light of different risk perspectives / H. Veland, T. Aven // Reliability Engineering and System Safety. - 2013/February, Vol. 110 s.34-40.
Bibliogr. 51 poz., tab.
Tł.tyt.; Komunikacja ryzyka w świetle różnych perspektyw ryzyka
W artykule stwierdzono, że ​​głównymi barierami dobrej komunikacji ryzyka nie jest słabe zrozumienie zagrożeń i narzędzi oceny ryzyka przez ludzi, ale analiza ryzyka przez osoby które nie wykonały swojej pracy w sposób profesjonalny. Ustalono pewne naukowe filary dla ich pracy.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz.tab.
Tł.tyt.; Przewidywanie modelowanie systemu uderzenia promieniowania
Przedstawiono skonstruowany model prognostyczny dla uderzenia promieniowania, używając kombinacji kodu fizyki i pomiarów eksperymentalnych. Zastosowano kod CRASH modelu hydrodynamiki promieniowania promieniowania oraz parametry z modelu procesowego Gaussiana. Model ten może być następnie wykorzystany w celu zbadania wrażliwości systemu do parametrów wejściowych. Porównanie przewidywanych zdarzeń w doświadczeniu pokazuje, że dzięki kalibracji modelu można przewidzieć miejsce uderzenia w eksperymentalnej niepewności.
No cover
Article
In basket
Uncertainty techniques in liquefied natural gas (LNG) dispersion calculations / Dorota Siuta, Adam S. Markowski, M. Sam Mannan // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/3 Vol. 26 s.418-426.
Bibliogr. 19 poz., tab.
Tł .tyt.: Techniki niepewności w obliczeniach dyspersji skroplonego gazu ziemnego (LNG)
W artykule zaproponowano ogólną procedurę obliczania szybkości uwalniania i czas trwania uwolnienia LNG, rozlew po powierzchni cieczy, parowania oraz dyspersji, biorąc pod uwagę niepewność. Procedura składa się dwóch części.Pierwsza część dotyczy analizy wrażliwości w celu określenia najbardziej niepewnych parametrów w perspektywie źródłowego LNG i modeli dyspersyjnych. Druga część odnosi się do dwóch technik stosowanych w celu włączenia aspektów niepewności zbiorów rozmytych i metody Monte Carlo do obliczania stref zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 30 poz., tab.
Tł .tyt.: Analiza niepewności i wrażliwości modelu środowiskowego oceny ryzyka: przemysłowe studium przypadku
Celem niniejszej pracy jest zastosowanie metod analizy niepewności i wrażliwości w modelowaniu dyspersji atmosferycznej do badań przewidywania dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze. Zastosowany model Gausian Plume służy do zbadania wpływu meteorologii na dyspersję emisji zanieczyszczeń z kompleksu przemysłowego.
No cover
Article
In basket
Approximate dynamic fault tree calculations for modelling water supply risks / Andreas Lindhe, Tommy Norberg, Lars Rosén // Reliability Engineering and System Safety. - 2012/October, Vol. 106 s.61-71.
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Szacunkowe obliczenia dynamicznego drzewa błędów do modelowania zagrożeń wodociągowych
Tradycyjna analiza drzewa błędów nie zawsze jest skuteczna kiedy analizuje się kompleks systemów. Zastosowane w artykule obliczenia drzewa błędów oparte są na symulacji Monte Carlo ale nie wymagają pełnej symulacji modelu Markova. Ww. model zastosowano do modelowania zagrożeń wiodociągowych.
No cover
Article
In basket
Uncertainties in steel temperatures during fire / Dilip K. Banerjee // Fire Safety Journal. - 2013/October, Vol. 61 s.65-71.
Bibl. 18 poz.
Tł.tyt.: Niedokładności pomiarów temperatury stali w czasie pożarów
Ażeby określić odporność ogniową elementów stalowych, temperatura stali musi być zbadana z wielką dokłądnością. Niestety, eksperymentalne metody badań ww. wielkości jak i metody obliczeniowe, często obarczane są błędem ze względu m.in. na wprowadzane w modelach założenia upraszczające. W artykule szacuje się wielkość niedokłądności wyznaczanych temperatur w czasie ogrzewania stali zabezpieczonej przeciwpogniowo i nieosłoniętej. W badaniu wykorzystano metoe Monte Carlo w połączeniu z zależnością zwaną "skupioną pojemnością cieplną" (Lumped Heat Capacity). Otrzymane dane komputerowe, porównao z wynikami eksperymentalnymi wzrostu temperatury elementów stalowych w czasie ogrzewania.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again