Form of Work
Artykuły
(15)
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(7)
Status
only on-site
(20)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(20)
Author
Bedyńska Sylwia
(3)
Kielin Jan
(3)
Prońko Jarosław
(3)
Wojtasiak Beata
(3)
Borowski Paweł
(2)
Brushlinsky N.N
(2)
Gałaj Jerzy
(2)
Konstandinidou Myrto
(2)
Sokolov S.V
(2)
Wagner P
(2)
Baker Jim
(1)
Baran Adrian
(1)
Bouchlaghem Dino
(1)
Brzezicka Aneta
(1)
Brzezińska Ewelina
(1)
Caroni Chrys
(1)
Casal Joaquim
(1)
Chmiel Norbert
(1)
Cypryańska Marzena
(1)
Darbra R.M
(1)
Emmitt Stephen
(1)
Fontański Łukasz
(1)
Gabas Nadine
(1)
Gemeni V
(1)
Gładysz J
(1)
Hall J.R
(1)
Hansen Anne Steen
(1)
Holmstedt Göran
(1)
Jakubowski Jacek
(1)
Jóźwiak Janina
(1)
Kamocka-Bronisz Renata
(1)
Kefalogianni Eirini
(1)
Koulouriotis D
(1)
Kozioł Ryszard
(1)
Krzyśko Mirosław
(1)
Książek Monika
(1)
Larose Daniel T
(1)
Majkowska Aneta
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Marcoulaki Eftychia C
(1)
Marhavilas P.K
(1)
Marsden Eric
(1)
Michalska Jolanta
(1)
Munoz M
(1)
Murawka Waldemar
(1)
Nivolianitou Zoe
(1)
Oggero A
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pandya Nishant
(1)
Papazoglou Ioannis A
(1)
Planas E
(1)
Podgórski Jarosław
(1)
Pyć Sebastian
(1)
Stanisz Andrzej
(1)
Sun Kang
(1)
Szewczyk Jarosław
(1)
Szpytma Piotr
(1)
Särdquist S
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wilbik Anna
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Yang Hongemin
(1)
Zięba Andrzej (1947- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(35)
English
(2)
Subject
analiza statystyczna
(37)
statystyka pożarnicza
(13)
Statystyka
(7)
Programy komputerowe
(5)
Symulacja
(4)
Analiza danych
(3)
Analiza ryzyka
(3)
Metody badawcze
(3)
analiza
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Data mining
(2)
JRG
(2)
Rafinerie
(2)
Wypadki drogowe
(2)
zadania matematyczne
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Amoniak
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BHP
(1)
Badania naukowe
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bazy danych
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Metodologia
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Przemoc
(1)
Przemysł
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport kolejowy
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wypadki
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zarządzanie
(1)
analiza matematyczna
(1)
awarie
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
bilans sił i środków
(1)
dyspersja
(1)
działania interwencyjne
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
informacja
(1)
informatyka
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
model Bayesa
(1)
nauki ogólnotechniczne
(1)
nauki ścisłe
(1)
prognozowanie
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przyczyny wypadku
(1)
rachunek prawdopodobieństwa
(1)
spalanie
(1)
statystyka matematyczna
(1)
straty popożarowe
(1)
systemy ratowniczo-gaśnicze
(1)
wypadki kolejowe
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
37 results Filter
No cover
Article
In basket
Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznych. / Jarosław Prońko, Jan Kielin, Beata Wojtasiak // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/3 s.77-92.
Sygnatura: CP-80
Opis metody przestrzennej analizy zagrożeń. Proces pojawiania się zdarzeń krytycznych na wybranym obszarze można opisać za pomocą stacjonarnego (w pewnym przedziale czasowym) procesu Poissona. Prognozy te oparte na tym schemacie są w znacznym stopniu wiarygodne pod warunkiem, że oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń krytycznych dokonamy agregując prognozy z obszarów podstawowych. Rezultatem tego będzie mapa z historyczną gęstością zdarzeń krytycznych na wskazanym obszarze. Prognoza taka pomimo metodycznej prostoty jest prognozą w 90 procent wiarygodną. Starano się to wykazać w prezentowanym artykule.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 455 poz., sch., tab., zał.
Tł.tyt.: Analiza ryzyka i metodologia szacowania w miejscach pracy: przegląd, klasyfikacja i badania porównawcze literatury naukowej w okresie 2000-2009
Celem pracy było określenie i badania, analiza, klasyfikacje i kategorie głównych analiz ryzyka i metody szacowania ryzyka i techniki opisane w literaturze naukowej. Artykuł składa się z dwóch części: pierwsza zawiera opis głównych elementów metodologicznych szacowania ryzyka, część druga omawia analizę statystyczną, klasyfikację i analizę porównawczą wyników badań przedstawionych w sześciu reprezentatywnych czasopismach naukowych w okresie 2000-2009. Dane zawarte w literaturze, wskazują że analiza ryzyka i techniki jego szacowania podzielić mozna na trzy główne kategorie: ilościowe, jakościowe i techniki hybrydowe (mieszane). Techniki jakościowe oparte są na analitycznym szacowaniu procesów, ilościowe na zależnościach matematycznych, hybrydowe przedstawiają kompleksowy sposób oceny statystyki, pokazują że najlepszą metodą oceny ryzyka jest metoda ilościowa.
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznych. / Jarosław Prońko, Jan Kielin, Beata Wojtasiak // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/3 s.93-109.
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest opis metody klasyfikacji zdarzeń krytycznych stanowiącej uzupełnienie przestrzennej analizy zagrożeń. Klasyfikacja zdarzeń krytycznych pozwala na ocenę zdolności zorganizowanego systemu ratowniczo-gaśniczego do sprostania wymaganiom występującym na danym terenie. Powinna ona opierać się na analizie danych historycznych, ponieważ tylko one dają prawdziwy obraz występujących na danym terenie zdarzeń krytycznych. Co więcej w kontekście stabilności procesu ich pojawiania się, opisanego rozkładem Poissona, pozwalają przewidywać przyszłość w kilkuletniej perspektywie czasowej. Tym samym pozwalają ocenić zdolność systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji, na akceptowalny poziomie, stawianych przed nim zadań. Prezentowana w niniejszym artykule klasyfikacja zdarzeń krytycznych oparta została na naiwnym klasyfikatorze bayesowskim, który zakłada niezależność cech klasyfikacji. Wnioski: Cechami wyróżniającymi poszczególne incydenty krytyczne są: rodzaj zdarzenia; czas trwania działań ratowniczych; ilość użytych do działań ratowniczych sił i środków. Wstępne wyróżnienie cech klasyfikacyjnych związane jest z istotą prowadzonych analiz, których głównym celem jest ocena adekwatności potencjału i czasowych możliwości reakcji systemu ratowniczo-gaśniczego. Dominującymi zatem cechami konstytuującymi daną kategorię zdarzeń będą: - rodzaj zdarzenia definiowany pod kątem niezbędnego wyposażenia i wyszkolenia; - wielkość zdarzenia definiowana pod kątem ilości sił i środków niezbędnych do prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej i usuwania skutków. (Ponieważ analizy opierają się na danych historycznych należy zatem brać pod uwagę ilość zadysponowanych do danego zdarzenia sił i środków). - czas trwania działań ratowniczych, który wspólnie z zadysponowanymi siłami i środkami definiuje wielkość zdarzenia. Przeprowadzona analiza, której efekty jedynie w ograniczonym zakresie przedstawiono w niniejszym artykule, udowadnia słuszność przyjętych założeń.
No cover
Article
In basket
W świetle danych statystycznych / Paweł Borowski, J. Gładysz // Przegląd Pożarniczy. - 1958/8 s.3-4.
Analiza statystyczna pożarów w czerwcu 1958 r.
No cover
Book
In basket
Tł.tyt.: Statystyka pożarowa: raport nr 8
Streszczenie: Raport nr 8 dotyczący statystyki pożarów na świecie w latach 1996-2000. Szczegółowa analiza pożarów w 2000 r. opracowana przez CTIF. Raport w wersji językowej: angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-870/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł.tyt.; Statystyka pożarowa: raport nr 9
Streszczenie: [\Raport nr 9 dotyczący statystyki pożarów na świecie w roku 2001.]\
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1054/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Statystyka
Bibliogr.
Streszczenie: Tom I podręcznika dostarcza niezbędnej wiedzy statystycznej w wymiarze teoretycznym i narzędziowym pozwalając na praktyczne wykorzystywanie analiz statystycznych przez studenta psychologii i nauk pokrewnych, doktoranta, badacza czy analityka marketingowego w badaniu satysfakcji, postaw i opinii klientów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19905, I-19904 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19903/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przykład zastosowania modelu reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego / Jarosław Prońko, Jan Kielin, Beata Wojtasiak // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/1 s.127-138.
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: Celem pracy jest prezentacja wyników uzyskanych przy zastosowaniu modelu opisującego reagowanie systemu ratowniczo-gaśniczego oraz modelu przestrzennej analizy zagrożeń dla jednego z powiatów. Wprowadzenie: Model opisujący reagowanie systemu ratowniczo-gaśniczego oraz przestrzennej analizy zagrożeń został opisany w artykułach: Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznych i Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznych (BiTP Vol. 39 Issue 3, 2015) oraz Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego (w aktualnym numerze kwartalnika - przyp. red.). Niniejszy artykuł zawiera natomiast obliczenia i prognozy otrzymane przy zastosowaniu powyższych modeli do oceny funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie jednego z powiatów. Ze względu na ograniczenia objętościowe ujęto w nim jedynie podstawowe wyniki. Pozwalają one jednak na ocenę przydatności zaproponowanych algorytmów postępowania. W artykule zamieszczono wyniki uzyskane z zastosowaniem standardowych metod obliczeniowych, jednakże model konstruowany był przede wszystkim pod kątem budowy systemów komputerowych wspomagających planowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w oparciu o dane historyczne. Budowa takiego systemu i w konsekwencji jego stosowanie przyczyniłoby się, zdaniem autorów, do zwiększenia efektywności tego systemu, rozumianej jako wzrost skuteczności przy ograniczonych zasobach finansowych. Metodologia: Analiza, wnioskowanie i modelowanie statystyczne. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych analiz wyraźnie wskazują na duże możliwości zastosowania zaproponowanego modelu do zdarzeń charakteryzujących się pewną historyczną stabilnością: pożary, kolizje i wypadki komunikacyjne, inne zagrożenia miejscowe. Natomiast w przypadku zdarzeń gwałtownych i bardzo rzadko występujących: usuwanie skutków działania sił natury oraz duże pożary i zagrożenia miejscowe, model ten jest trudny do zastosowania ze względu na skromność danych historycznych. Istotnym ograniczeniem przeprowadzonych analiz jest aproksymacja rozkładów empirycznych przyjętymi a priori rozkładami teoretycznymi. Uwzględniając jednak możliwości dzisiejszych systemów komputerowych, można zamiast tego zastosować sieci neuronowe, które na podstawie danych historycznych nauczą się znacznie dokładniej symulować rozkłady empiryczne poszczególnych zmiennych. Tym samym otrzymane wyniki będą bardziej wiarygodne i obciążone mniejszą nadmiarowością. Wyniki zaprezentowane w niniejszym artykule wyraźnie wskazują na przydatność tego modelu do planowania systemu ratowniczo - gaśniczego, nawet jeżeli nie powstanie oparta na nim aplikacja komputerowa.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Dogłębna analiza czynników przyczynowych z wypadkami w greckim przemyśle petrochemicznym
W artykule przedstawiono analizę statystyczną wszystkich zgłoszonych awarii w greckim przemyśle petrochemicznym od 1997-2003. Została opracowana kompleksowa baza danych m.in. wypadków (pożary, wybuchy i uwalnianie substancji), wypadków przy pracy, wypadków bez znaczących konsekwencji. Badanie koncentruje się na identyfikacji i analizy czynników przyczynowych związanych z różnymi konsekwencjami wypadków, w szczególności szkody, nieobecności w pracy i straty materialne.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Statystyka
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik dotyczy praktycznego zastosowania analiz statystycznych w psychologii, a także pedagogice oraz innych empirycznych naukach o zachowaniu, jak biologia czy medycyna eksperymentalna. Zaproponowany podręcznik skierowany jest do studentów i młodych badaczy nauk społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19902, I-19901 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19900/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Statystyka
Bibliogr.
Streszczenie: Tom 3 zawiera obszerne i szczegółowe przykłady posługiwania się oprogramowaniem IBM SPSS Statistics dla obróbki i analizy pozyskiwanych danych. Wydanie rekomendowane przez Predictive Solutions, autoryzowanego dystrybutora oprogramowania SPSS. Pozycja skupia się szczegółowo na zastosowaniach analiz regresji ľ od prostych modeli jedno- i wielozmiennowych do poszukiwania efektów moderacji, mediacji oraz tworzeniu skomplikowanych, uwzględniających złożone relacje między zmiennymi, modeli ścieżkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19908 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19906/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zasady organizacji statystyki i analizy pożarów / Paweł Borowski // Przegląd Pożarniczy. - 1958/3 s.11-15.
Cel badań statystycznych, przyczyny zmian w statystyce pożarów, przyczynowy podział pożarów, obliczanie strat popożarówych i analiza pożarów w okresie 1950-1957.
No cover
Article
In basket
Katastrofy budowlane / Andrzej Marciniak // Rynek Instalacyjny. - 1996/6 s.5-8.
Zjawisko katastrof budowlanych oraz analiza statystyczna katastrof i przyczyny katastrof budowlanych. Działania ratownicze podczas awarii i katastrof budowlanych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-149/4, P-149/3, P-149/2, P-149/1 (4 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Matematyka
Bibliogr., skorowidz pol. - ang. - matematyczny
Streszczenie: Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przedstawiającym aktualne tendencje, zalecenia i metody analizy danych. Uwzględnia także aktualny stan rozwoju programów komputerowych. Opisy teoretycze zilustrowane zostały przykładami pochodzącymi z rzeczywistych pomiarów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20177 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20176/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., tab., zał.
Tł.tyt.: Kategoryzacja zarządzania bezpieczeństwem pożarowym: Wyniki tzw. "Panel Delphi"
Artykułopisuje i interpretuje nową metodę zarządzania bezpieczeństwem zwaną "Panel Delphi". Całą idea tej metody kategoryzacji zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, polega na tym, że o kategorii zarządzania bezpieczeństwem decyduje zespół ekspertów z różnych dziedzin, któzy po analizie decydują o sposobie zarządzania bezpieczeństwem w danym obiekcie. Wybór sposobu zarządzania bezpieczeństwem decyduje o minimalizacjo kosztów zabezpieczeń i maksymalizacji bezpieczeństwa. W artykule opisano w jaki sposób w "Panelu Delphi" mierzy się zarządzanie bezpieczeństwem, metody badań i wykorzystane materiały oraz wyniki badań wynikające z "Delphi Panel". Porównano w dodatku model zarządzania bezpieczeństwem pożarowym opracowany przez Howarthe`a.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., tab.
Tł.tyt.: Sposób obliczania szybkości wydzielonego ciepła w pojedynczym teście spalania
Omówiono wykorzystanie statystycznej analizy wielozmiennej w matematycznych modelach szybkości wydzielania ciepła (HRR), a dokładniej profil zmian tej wielkości podczas spalania materiałów w pojedynczym teście spalania. Przebadano 23 różne produkty.
Book
In basket
Statystyka od podstaw / Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski. - Wyd.6 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 510 s. : il., wykr. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Statystyka
Bibliogr.
Streszczenie: Książka składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładów zmiennych losowych oraz twierdzeń granicznych. Drugą część poświęcono metodom wnioskowania statystycznego, tzn. estymacji parametrów oraz weryfikacji hipotez statystycznych w klasycznym ujęciu. Omówiono także istotne zagadnienia statystycznej teorii podejmowania decyzji. W części trzeciej przedstawiono metody analizy wariancji, korelacji i regresji, z uwzględnieniem klasycznego modelu regresji liniowej. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy szeregów czasowych zawarto w czwartej części.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19910 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19909/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Przewidywanie statystyki wypadków zawodowych i rozkładów straty czasu pracy przy zastosowaniu analizy Bayesian`a
Zastosowano analizę Bayesian`a do stochastycznej oceny strat czasu pracy z powodu wypadków w miejscu pracy. Modele rozwinięto dla częstotliwości wypadków, czasu trwania od wypadku i nieobecności pracowników .Niedostępne statystyki pochodzi z dwóch stochastycznych modeli opracowojuących dane szacunkowe dla przewidywanych strat czasu pracy w okresie bazowym funkcjonowania w miejscu pracy. Powyższe modele zastosowano na prawdziwych wieloletnich danych o wypadkach zebranych od greckiego przemysłu petrochemicznego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Korelacja pomiędzy działaniami operacyjnymi a powierzchnią pożaru: analiza statystyczna
Opis badań przeprowadzonych przez londyńską straż pożarną. Badania polegały na określeniu zależności pomiędzy liczbą działań operacyjnych straży pożarnej a powierzchnią (wielkością) pożaru. Badaniami objęto 307 pożarów budynków mieszkalnych w latach 1994-1997r. Stwierdzono, że nie ma zależności pomiędzy początkiem pożaru i czasem rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej z wielkością powierzchni objętej pożarem.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again