Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Author
Kubica Przemysław
(2)
Rakowska Joanna
(2)
Balaniuk V.M
(1)
Barszcz Robert. mgr
(1)
Basha Omar
(1)
Bobryk Ewa
(1)
Bociański Adam
(1)
Boruch Marcin
(1)
Boszkiewicz Tadeusz
(1)
Braverman B.Ż
(1)
Byzdra Aleksander
(1)
Czępiński Łukasz
(1)
Deribas A.A
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Gajecki Jakub
(1)
Grigorjan A.Ý
(1)
Hu Erjiang
(1)
Knobelsdorf Lothar
(1)
Liang Yuntao
(1)
Lindner Jan
(1)
Maksimov Ju.M
(1)
Mannan Sam
(1)
Myszyńska Klaudia
(1)
Olewski Tomasz
(1)
Osiak Edyta
(1)
Osorio Carmen
(1)
Rogaňëv A.S
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Schmidt-Szałowski Krzysztof
(1)
Sentek Jan
(1)
Siebert Martin
(1)
Sikora Mariusz
(1)
Simonov V.A
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Surdacki Wojciech
(1)
Szafran Mikołaj
(1)
Szrajber Jan
(1)
Unterhitzenberger Florian
(1)
Véchot Luc
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Woźniak Jerzy
(1)
Zeng Wen
(1)
Ziatdinov M.C
(1)
Żarczyński Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
Russian
(1)
Subject
azot
(19)
spalanie
(4)
Gazy gaśnicze
(3)
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(3)
Wybuchy
(3)
przemysł chemiczny
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
Amoniak
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Gazy
(2)
Paliwa
(2)
Palność - badanie
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zanieczyszczenie powietrza
(2)
badania
(2)
technologia
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
BHP
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Kwas solny
(1)
LNG
(1)
Magazynowanie
(1)
Materiały budowlane
(1)
Nawozy mineralne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Produkty spalania
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przemysł
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Pyły
(1)
Rafinerie
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Technologia chemiczna
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Wentylacja
(1)
Wodorotlenek sodu
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
elektryczność statyczna
(1)
gaz sprężony
(1)
halony
(1)
metale
(1)
mieszanina stechiometryczna
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
monitoring
(1)
raporty
(1)
rejon operacyjny
(1)
wymagania
(1)
Subject: place
Województwo lubelskie
(3)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Normy
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Inżynieria i technika
(1)
22 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Specyfika flegmatyzacji mieszanki powietrza z heptanem przy pomocy mieszaniny binarnej aerozolu z azotem.
Celem pracy jest określenie specyfiki flegmatyzacji stechiometrycznej mieszaniny heptanu z powietrzem mieszaniną binarną aerozol-azot, a także określenie wartości stężeń i czasu spalania mieszaniny palnej przy różnych proporcjach składników obydwu tych mieszanin. Wnioski: W pracy przedstawiono zjawisko ograniczenia rozprzestrzeniania się płomieni na całej objętości mieszaniny paliwowej heptanu z powietrzem podczas dodania do niej binarnej mieszaniny aerozol-azot. Uzyskany efekt jest intersujący z praktycznego punktu widzenia: w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenia przez wybuchem obiektów, w których znajdują się łatwopalne gazy, ciecze i ich mieszaniny. Praktyczne zastosowanie mieszaniny binarnej do gaszenia i flegmatyzacja będą skutkować zmniejszeniem skali zniszczeń dzięki ograniczeniu rozprzestrzeniania się płomieni na całej objętości jednorodnej mieszaniny paliwowo-powietrznej.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; O niecieplnej naturze niestacjonarności przy spalaniu chromu w azocie
Podczas reakcji prasowanych próbek proszku z chromu z azotem w zakresie ciśnień od 1 do 8MPa i w zakresie gęstości od 0,47 do 0,55 zauważono nie występujące wcześniej procesy niestacjonarności spalania niecieplnej natury. Udowodniono, że powyższa niestacjonarność związana jest z powstawaniem pęknięć przed frontem spalania. Przyczyną tego zjawiska jest zwiększenie objętości kondensującej się fazy przy tworzeniu się nitrydów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza skali laboratoryjnej wpływu różnych mechanizmów przenoszenia ciepła na szybkości odparowania azotu ciekłego
Określenie potencjalnego ryzyka związanego z wypadkiem z LNG, zmotywowało do przeprowadzania badań określenia dyspersji gazu i odparowania. Waporyzacja ciekłego paliwa reguluje zjawiska wymiany ciepła w tym przewodzenia i konwekcji mechanizmów promieniowania termicznego. Niniejsza praca bada wkładu każdego z tych sposobów przenoszenia ciepła do szybkości odparowania cieczy kriogenicznej azotu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Celem badań jest poznanie specyfiki wypadkowych uwolnień związków azotu poprzez wykonanie ogólnej analizy zawartości tabel opracowanych przez autorów na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z lat 2006-2013. Dane te dotyczą powaznych awarii i zdarzeń o znamionach poważnej awarii, nazywanymi dalej zdarzeniami spowodowanymi przez amoniak i inne związki azotu na terenie Polski. Wybór najliczniejszej grupy zdarzeń i zaproponowanie metod postępowania oraz wniosków prowadzących do ograniczenia ich liczby i skutków.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono objawy zatrucia azotem i jego pochodnymi oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Opisano pierwszą pomoc przedmedyczną.
No cover
Article
In basket
Detonacionnye svoistva ammiacznoj selitry / A.A. Deribas, V.A. Simonov // Fizika Gorenija i Vzryva. - 1999/2 s.102-104.
Bibliogr. 5 poz., tabl.
Tł.tyt.: Własności detonacyjne azotanu amonu
Przedstawiono wyniki badań z zakresu cech i własności detonacyjnych azotanu amonu. Stwierdzono, że przy 3% zawartości trotylu z saletrą amonową detonacja sięga 5km/s.
No cover
Book
In basket
Gazy techniczne. Azot sprężony. PN-C-84912:1997. - Zamiast PN-71/C-84912; ustan. dn. 7 lipca 1997r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1997. - 8 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-84912 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14054/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Experimental study of the effect of nitrogen addition on gas explosion / Yuntao Liang, Wen Zeng, Erjiang Hu // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/1 Vol. 26 s.1-9.
Bibliogr. 15 poz.
Tł.tyt.; Badania doświadczalne wpływu dodatku azotu na wybuch gazu
Zbadano rozprzestrzenianie się płomienia i charakterystykę spalania mieszaniny gazowej metan/powietrze podczas wybuchu gazu w objętościowej bombie spalania. Naciągnięta prędkość rozprzestrzeniania się płomienia, nienaciągnięta prędkość rozprzestrzeniania się płomienia laminarnego oraz prędkość spalania laminarnego i długość Markstein`a zostały uzyskane w różnych proporcjach azotu do mieszaniny gazowej. Zanalizowano stabilność spalania różnych stosunków azotu do mieszaniny
No cover
Article
In basket
Omówiono właściwości polipropylenu oraz fragment technologiczny węzła polimeryzacji który został objęty pożarem. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie elektryczność statyczna, wytworzona wypływem mediów z rozkręconych połączeń kołnierzowych rurociągu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13868/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys., tabl.
Tł.tyt.: Spalanie tytanu z niemetalowymi azotkami
Przedstawiono badania prawidłowości spalania się mieszanin tytanu z proszkami niemetalowych azotków BN i Si3N4. W czasie spalania azotki są stałym punktem aktywnego chemicznie azotu. Udowodniono, że mechanizm spalania związany jest zarówno z bezgazowym stadium jak i reakcją gazowego azotu ze stałym lub płynnym tytanem, przy czym w systemie Ti-BN przeważa bezgazowe wzajemne oddziaływanie a spalanie systemu Ti-Si3N4 zachodzi w bardziej złożony sposób zawierający bezgazowe i fazogazowe procesy.
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia wykorzystywania gazów do gaszenia pożarów, przedstawiono wyniki badań czasu retencji azotu, przy wybranych wydajnościach klimatyzacji i powierzchniach nieszczelności w pomieszczeniu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7553/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktóe prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: W pracy dokonano analizy zagrożeń związanych ze stosowaniem amoniaku w zakładzie przemysłowy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Na przykładzie wybranych instalacji rozważono możliwość powstania awarii, która skutkowałaby uwolnieniem amoniaku i powstaniem toksycznego obłoku lub pożarem. W opracowaniu zawarto ogólną charakterystykę zakładu, opis procesów technologicznych związanych z produkcją i magazynowaniem amoniaku. Przedstawiono systemy zabezpieczeń i procedurę alarmowania na wypadek powstania poważnej awarii. Scharakteryzowano amoniak i opisano zagrożenia wynikające z kontaktu człowieka z tą substancją. Przy użyciu programu ALOHA 5.4.7 wykonano symulacje komputerowe dla różnych scenariuszy awaryjnych, które mogą zdarzyć się na terenie zakładu. Przeanalizowano sytuacje, w których doszłoby do rozprzestrzeniania się toksycznej chmury i przypadki, w których nastąpiłby zapłon amoniaku. Wyniki zestawiono w tabelach i zobrazowano przez naniesienie zasięgu stref niebezpiecznych na mapy, wykorzystując do tego celu program Google Earth Pro. Stwierdzono, że amoniak stwarza największe zagrożenie w momencie katastrofalnego uszkodzenia któregoś ze zbiorników, w których jest magazynowany. Zapłon gazowego amoniaku stwarza zagrożenie lokalne, niewykraczające poza teren zakładu. Proces spalania zapobiega możliwości rozprzestrzeniania się toksycznej chmury. Instalacja amoniakalna wyposażona jest w szereg zabezpieczeń, które utrzymują zadane parametry procesowe magazynowania i dystrybucji oraz informują o wystąpieniu nieprawidłowości. Dlatego istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii, która skutkowałaby powstaniem atmosfery o stężeniu amoniaku w powietrzu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17237/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Stickstoff - eine Alternative zu Wasser und Schaum. / Martin Siebert, Florian Unterhitzenberger // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2004/10 s.688-691.
Rys., tab.
Tł.tyt.: Azot - alternatywa wody i piany
Omówiono nową koncepcję ochrony przeciwpożarowej materiałów niebezpiecznych. Zastosowanie azotu do gaszenia materiałów niebzepiecznych.
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podano charakterystyki fizyczno-chemiczne oraz zasady działania gazów obojętnych i środków chemicznych do gaszenia pożarów. Omówiono dokładnie zastosowanie następujących środków gaśniczych: dwutlenku węgla, pary wodnej, gazów spalinowych, azotu, dwutlenku siarki, halonów oraz proszków gaśniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-5993, W-51/84, W-51/66, W-51/64, W-51/61, W-51/50, W-51/49, W-51/43, W-51/17, W-51/14, W-51/13 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15284 [magazyn], W-51/9 [magazyn], W-51/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 69-72.
Streszczenie: W pracy opisano wpływ zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej (literaturowej) jak i badawczej (wyników badań i ich omówienie). W pierwszym rozdziale zostało zaprezentowane zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w świetle literatury przedmiotu, przyczyny powstawani zanieczyszczeń oraz ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Rozdział drugi przedstawia krótka historię przedsiębiorstwa, położenie geograficzne wraz z otaczającym środowiskiem. Rozdział trzeci zawiera analizę zanieczyszczeń gazowych w wybranych procesach technologicznych tj; powstanie kwasu azotowego wraz z redukcją emisji tlenków azotowych, instalacja produkcji hydroksyloaminy, kwasu siarkowego, zakładu elektrociepłowni wraz z odsiarczaniem spalin. Ostatni rozdział zawiera ocenę przedsięwzięć jakie zrealizowano w zakładach w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie, jak i środowisko. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16945/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 82-85.
Streszczenie: Celem pracy było przeanalizowanie zagrożeń generowanych podczas magazynowania i transportu wodorotlenku sodu oraz kwasu chlorowodorowego na przykładzie puławskiej spółki „Grupy Azoty”. Koniecznym było, aby we wstępie poruszyć tematykę definicji bezpieczeństwa i ryzyka, pomiędzy którymi istnieje korelacja i ściśle się wiążą z tematem pracy. W dysertacji zostały omówione najważniejsze definicje związane z przepisami ADR i RID. Objaśniono przepisy specjalne klasy 8 - substancji żrących oraz związane z nimi kategorie grup pakowania, kategorie transportowe i charakterystykę cystern. W pracy przedstawiono metody magazynowania omawianej zasady i kwasu oraz zobrazowano na ilustracjach przykładowe zbiorniki stalowe z wykładziną wewnętrzną oraz całe zrobione z tworzywa sztucznego. Odnośnie metod transportu i magazynowania zostały przedstawione również, alternatywne opakowania do tego przeznaczone - typu DPPL (duży pojemnik do przewozu luzem). Omówiono warunki przeładunku i sprzęt do niego wykorzystywany, po czym przedstawiono na schemacie metody przepompowywania omawianych substancji. Przeprowadzono symulację w programie ALOHA wycieku kwasu solnego na rzeczywistym przykładzie Z.A. Puławy, po czym określono strefy zagrożenia i naniesiono je na mapę. Przytoczono dane statystyczne dotyczące zdarzeń awaryjnych związanych z NaOH i HCl oraz opisano przykładowe zdarzenia historyczne. Po przeanalizowaniu informacji i pojęć związanych z tematem przeprowadzono wstępną ocenę zagrożeń na przykładzie Z.A. Puławy na arkuszach PHA, dzięki czemu określono prawdopodobieństwo i skutki awarii. Po przedstawieniu wyników analizy i wyciągnięciu wniosków opracowano standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem kwasu solnego i ługu sodowego, zgodne z szablonem Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zebrane definicje, metody, analizy i standardy postępowania podsumowano i na koniec wysunięto stwierdzenie dotyczące istoty właściwego zarządzania ryzykiem oraz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i świadomości o zagrożeniach. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-16722/CD
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7542/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again