Source
Katalog zbiorów
(23)
Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Rękopisy
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(12)
Author
Kubica Przemysław
(2)
Rakowska Joanna
(2)
Balaniuk V.M
(1)
Barszcz Robert. mgr
(1)
Basha Omar
(1)
Bobryk Ewa
(1)
Bociański Adam
(1)
Boruch Marcin
(1)
Boszkiewicz Tadeusz
(1)
Braverman B.Ż
(1)
Byzdra Aleksander
(1)
Czępiński Łukasz
(1)
Deribas A.A
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Gajecki Jakub
(1)
Grigorjan A.Ý
(1)
Grzesik Adam
(1)
Hu Erjiang
(1)
Knobelsdorf Lothar
(1)
Liang Yuntao
(1)
Lindner Jan
(1)
Maksimov Ju.M
(1)
Mannan Sam
(1)
Myszyńska Klaudia
(1)
Olewski Tomasz
(1)
Osiak Edyta
(1)
Osorio Carmen
(1)
Rachwał Marzena
(1)
Rogaňëv A.S
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Schmidt-Szałowski Krzysztof
(1)
Sentek Jan
(1)
Siebert Martin
(1)
Sikora Mariusz
(1)
Simonov V.A
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Surdacki Wojciech
(1)
Szafran Mikołaj
(1)
Szrajber Jan
(1)
Unterhitzenberger Florian
(1)
Véchot Luc
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Woźniak Jerzy
(1)
Zeng Wen
(1)
Ziatdinov M.C
(1)
Żarczyński Andrzej
(1)
Year
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
Russian
(1)
Subject
azot
(20)
spalanie
(4)
Gazy gaśnicze
(3)
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(3)
Wybuchy
(3)
przemysł chemiczny
(3)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(3)
Amoniak
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Gazy
(2)
Paliwa
(2)
Palność - badanie
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zanieczyszczenie powietrza
(2)
badania
(2)
technologia
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
BHP
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Jakość powietrza
(1)
Kwas solny
(1)
LNG
(1)
Magazynowanie
(1)
Materiały budowlane
(1)
Nawozy mineralne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Produkty spalania
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przemysł
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Pyły
(1)
Rafinerie
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Technologia chemiczna
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Wentylacja
(1)
Wodorotlenek sodu
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
elektryczność statyczna
(1)
gaz sprężony
(1)
halony
(1)
metale
(1)
mieszanina stechiometryczna
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
monitoring
(1)
raporty
(1)
rejon operacyjny
(1)
wymagania
(1)
Subject: place
Województwo lubelskie
(4)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Normy
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Ochrona środowiska
(2)
Inżynieria i technika
(1)
23 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Specyfika flegmatyzacji mieszanki powietrza z heptanem przy pomocy mieszaniny binarnej aerozolu z azotem.
Celem pracy jest określenie specyfiki flegmatyzacji stechiometrycznej mieszaniny heptanu z powietrzem mieszaniną binarną aerozol-azot, a także określenie wartości stężeń i czasu spalania mieszaniny palnej przy różnych proporcjach składników obydwu tych mieszanin. Wnioski: W pracy przedstawiono zjawisko ograniczenia rozprzestrzeniania się płomieni na całej objętości mieszaniny paliwowej heptanu z powietrzem podczas dodania do niej binarnej mieszaniny aerozol-azot. Uzyskany efekt jest intersujący z praktycznego punktu widzenia: w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenia przez wybuchem obiektów, w których znajdują się łatwopalne gazy, ciecze i ich mieszaniny. Praktyczne zastosowanie mieszaniny binarnej do gaszenia i flegmatyzacja będą skutkować zmniejszeniem skali zniszczeń dzięki ograniczeniu rozprzestrzeniania się płomieni na całej objętości jednorodnej mieszaniny paliwowo-powietrznej.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; O niecieplnej naturze niestacjonarności przy spalaniu chromu w azocie
Podczas reakcji prasowanych próbek proszku z chromu z azotem w zakresie ciśnień od 1 do 8MPa i w zakresie gęstości od 0,47 do 0,55 zauważono nie występujące wcześniej procesy niestacjonarności spalania niecieplnej natury. Udowodniono, że powyższa niestacjonarność związana jest z powstawaniem pęknięć przed frontem spalania. Przyczyną tego zjawiska jest zwiększenie objętości kondensującej się fazy przy tworzeniu się nitrydów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza skali laboratoryjnej wpływu różnych mechanizmów przenoszenia ciepła na szybkości odparowania azotu ciekłego
Określenie potencjalnego ryzyka związanego z wypadkiem z LNG, zmotywowało do przeprowadzania badań określenia dyspersji gazu i odparowania. Waporyzacja ciekłego paliwa reguluje zjawiska wymiany ciepła w tym przewodzenia i konwekcji mechanizmów promieniowania termicznego. Niniejsza praca bada wkładu każdego z tych sposobów przenoszenia ciepła do szybkości odparowania cieczy kriogenicznej azotu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Celem badań jest poznanie specyfiki wypadkowych uwolnień związków azotu poprzez wykonanie ogólnej analizy zawartości tabel opracowanych przez autorów na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z lat 2006-2013. Dane te dotyczą powaznych awarii i zdarzeń o znamionach poważnej awarii, nazywanymi dalej zdarzeniami spowodowanymi przez amoniak i inne związki azotu na terenie Polski. Wybór najliczniejszej grupy zdarzeń i zaproponowanie metod postępowania oraz wniosków prowadzących do ograniczenia ich liczby i skutków.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono objawy zatrucia azotem i jego pochodnymi oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Opisano pierwszą pomoc przedmedyczną.
No cover
Article
In basket
Detonacionnye svoistva ammiacznoj selitry / A.A. Deribas, V.A. Simonov // Fizika Gorenija i Vzryva. - 1999/2 s.102-104.
Bibliogr. 5 poz., tabl.
Tł.tyt.: Własności detonacyjne azotanu amonu
Przedstawiono wyniki badań z zakresu cech i własności detonacyjnych azotanu amonu. Stwierdzono, że przy 3% zawartości trotylu z saletrą amonową detonacja sięga 5km/s.
No cover
Book
In basket
Gazy techniczne. Azot sprężony. PN-C-84912:1997. - Zamiast PN-71/C-84912; ustan. dn. 7 lipca 1997r. - Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, 1997. - 8 s. ; 30 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-84912 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14054/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Experimental study of the effect of nitrogen addition on gas explosion / Yuntao Liang, Wen Zeng, Erjiang Hu // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/1 Vol. 26 s.1-9.
Bibliogr. 15 poz.
Tł.tyt.; Badania doświadczalne wpływu dodatku azotu na wybuch gazu
Zbadano rozprzestrzenianie się płomienia i charakterystykę spalania mieszaniny gazowej metan/powietrze podczas wybuchu gazu w objętościowej bombie spalania. Naciągnięta prędkość rozprzestrzeniania się płomienia, nienaciągnięta prędkość rozprzestrzeniania się płomienia laminarnego oraz prędkość spalania laminarnego i długość Markstein`a zostały uzyskane w różnych proporcjach azotu do mieszaniny gazowej. Zanalizowano stabilność spalania różnych stosunków azotu do mieszaniny
No cover
Article
In basket
Omówiono właściwości polipropylenu oraz fragment technologiczny węzła polimeryzacji który został objęty pożarem. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie elektryczność statyczna, wytworzona wypływem mediów z rozkręconych połączeń kołnierzowych rurociągu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13868/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys., tabl.
Tł.tyt.: Spalanie tytanu z niemetalowymi azotkami
Przedstawiono badania prawidłowości spalania się mieszanin tytanu z proszkami niemetalowych azotków BN i Si3N4. W czasie spalania azotki są stałym punktem aktywnego chemicznie azotu. Udowodniono, że mechanizm spalania związany jest zarówno z bezgazowym stadium jak i reakcją gazowego azotu ze stałym lub płynnym tytanem, przy czym w systemie Ti-BN przeważa bezgazowe wzajemne oddziaływanie a spalanie systemu Ti-Si3N4 zachodzi w bardziej złożony sposób zawierający bezgazowe i fazogazowe procesy.
No cover
Article
In basket
Omówiono zagadnienia wykorzystywania gazów do gaszenia pożarów, przedstawiono wyniki badań czasu retencji azotu, przy wybranych wydajnościach klimatyzacji i powierzchniach nieszczelności w pomieszczeniu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7553/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktóe prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: W pracy dokonano analizy zagrożeń związanych ze stosowaniem amoniaku w zakładzie przemysłowy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Na przykładzie wybranych instalacji rozważono możliwość powstania awarii, która skutkowałaby uwolnieniem amoniaku i powstaniem toksycznego obłoku lub pożarem. W opracowaniu zawarto ogólną charakterystykę zakładu, opis procesów technologicznych związanych z produkcją i magazynowaniem amoniaku. Przedstawiono systemy zabezpieczeń i procedurę alarmowania na wypadek powstania poważnej awarii. Scharakteryzowano amoniak i opisano zagrożenia wynikające z kontaktu człowieka z tą substancją. Przy użyciu programu ALOHA 5.4.7 wykonano symulacje komputerowe dla różnych scenariuszy awaryjnych, które mogą zdarzyć się na terenie zakładu. Przeanalizowano sytuacje, w których doszłoby do rozprzestrzeniania się toksycznej chmury i przypadki, w których nastąpiłby zapłon amoniaku. Wyniki zestawiono w tabelach i zobrazowano przez naniesienie zasięgu stref niebezpiecznych na mapy, wykorzystując do tego celu program Google Earth Pro. Stwierdzono, że amoniak stwarza największe zagrożenie w momencie katastrofalnego uszkodzenia któregoś ze zbiorników, w których jest magazynowany. Zapłon gazowego amoniaku stwarza zagrożenie lokalne, niewykraczające poza teren zakładu. Proces spalania zapobiega możliwości rozprzestrzeniania się toksycznej chmury. Instalacja amoniakalna wyposażona jest w szereg zabezpieczeń, które utrzymują zadane parametry procesowe magazynowania i dystrybucji oraz informują o wystąpieniu nieprawidłowości. Dlatego istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii, która skutkowałaby powstaniem atmosfery o stężeniu amoniaku w powietrzu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17237/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Stickstoff - eine Alternative zu Wasser und Schaum. / Martin Siebert, Florian Unterhitzenberger // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2004/10 s.688-691.
Rys., tab.
Tł.tyt.: Azot - alternatywa wody i piany
Omówiono nową koncepcję ochrony przeciwpożarowej materiałów niebezpiecznych. Zastosowanie azotu do gaszenia materiałów niebzepiecznych.
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podano charakterystyki fizyczno-chemiczne oraz zasady działania gazów obojętnych i środków chemicznych do gaszenia pożarów. Omówiono dokładnie zastosowanie następujących środków gaśniczych: dwutlenku węgla, pary wodnej, gazów spalinowych, azotu, dwutlenku siarki, halonów oraz proszków gaśniczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-5993, W-51/84, W-51/66, W-51/64, W-51/61, W-51/50, W-51/49, W-51/43, W-51/17, W-51/14, W-51/13 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15284 [magazyn], W-51/9 [magazyn], W-51/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-55.
Streszczenie: Przedmiotem pracy są zanieczyszczenia powietrza, jakimi są ozon troposferyczny oraz tlenki azotu, które są jednym z jego źródeł w troposferze. Celem pracy była analiza stężeń ozonu i tlenków azotu dla wybranych lat w Lublinie oraz wyznaczenie trendów ich stężeń. Obiektem analizy były dane pomiarowe dla lat 2016-2019 pozyskane ze stacji pomiarowej w Lublinie. W pracy omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się poziomu zanieczyszczenia ozonem w niższych warstwach atmosfery, mechanizmy i przemiany, za które odpowiedzialny jest wzrost stężenia ozonu. Poruszono aspekt warunków atmosferycznych, które pełnią znaczącą rolę w powyższych procesach. Praca zawiera charakterystykę badanego obszaru. Wyniki przedstawiono osobno dla poszczególnych lat, a następnie zestawiono do wspólnej analizy. Problem przedstawiono w skali rocznej, tygodniowej oraz dobowej. Dzięki temu z każdej analizy wyciągnięto odrębne wnioski. Wyniki wskazały podobieństwa i różnice pomiędzy podobnymi analizami dla innych aglomeracji miejskich oraz danymi zebranymi ze stacji pomiarowej w Lublinie. Potwierdzono znaczący wpływ temperatury powietrza i nasłonecznienia na stężenia ozonu i tlenków azotu. Dla tlenków azotu wykazano tendencję spadkową wraz ze wzrostem prędkości wiatru, co stwarza podejrzenie, że zanieczyszczenie to ma charakter lokalny. Potwierdzono sezonowość zanieczyszczenia, jakim jest ozon troposferyczny w Lublinie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18380/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Chemia
Bibliogr.
Streszczenie: Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii i elektrochemii przeznaczone dla osób rozpoczynających edukację z dziedziny produkcji przemysłowej. W dalszej części zaprezentowano rzeczywiste przykłady organizowania procesów technologicznych w wybranych działach przemysłu nieorganicznego, ceramicznego, metalurgicznego oraz przy wytwarzaniu gazów syntezowych i niektórych materiałów budowlanych. Kolejne rozdziały poświęcono m.in. produkcji kwasu siarkowego, związków azotowych i sody, procesom metalurgicznym, elektroplazmowym oraz ceramicznym. W książce nie zabrakło również omówienia metod technologicznych służących ochronie środowiska przed skutkami technicznej działalności człowieka oraz podsumowania technik stosowanych przy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19976 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19975/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again