Form of Work
Artykuły
(24)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Mostashari S.M
(4)
Yang Charles Q
(4)
Arntzen Bjørn J
(3)
Frette Vidar
(3)
Hagen Bjarne C
(3)
Fayyaz F
(2)
Kleppe Gisle
(2)
Wu Weidong
(2)
Abou-Okeil A.M
(1)
Charuchinda Sireerat
(1)
Chen Long
(1)
Chen P-H
(1)
Cheng X.P
(1)
Cheng Xinying
(1)
Chuang Y-J
(1)
Dobashi Ritsu
(1)
Dziermański Klemens
(1)
Fei Bin
(1)
Graves E.E
(1)
Gupta D.R
(1)
He Qingliang
(1)
Hebeish A
(1)
Hirano Toshisuke
(1)
Hughs S.E
(1)
Kozakiewicz Paweł
(1)
Kłosiński Grzegorz
(1)
Li Liming
(1)
Lin Ching-Yuan
(1)
Ma S.Q
(1)
Malec Maciej
(1)
Miračková Eva
(1)
Mostashari S.Z
(1)
Nam Sunghyum
(1)
Nicewicz Danuta
(1)
Orzeł Mieczysław
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Parikh D.V
(1)
Parikh Dharnidhar V
(1)
Pluta Grzegorz
(1)
Robert K.Q
(1)
Sachinvala N.D
(1)
Sawhney A.P.S
(1)
Saxens N.K
(1)
Sharma S.K
(1)
Stępień Włodzimierz
(1)
Suzuki Masataro
(1)
Tang C-H
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Wakelyn P.J
(1)
Waly A
(1)
Wang X.J
(1)
Wang Xiaowen
(1)
White Robert H
(1)
Xie Qiyuan
(1)
Xin John H
(1)
Xu Chunming
(1)
Yang Zongyue
(1)
Zhang Heping
(1)
Zhu F.L
(1)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
bawełna
(29)
włókna
(10)
Badania pożarnicze
(9)
Palność
(8)
Palność - badanie
(8)
Materiały palne
(5)
Odporność ogniowa
(5)
materiały włókiennicze
(5)
Środki ogniochronne
(5)
Zapłon
(4)
tlenie
(4)
impregnacja
(3)
HRR
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Przemysł
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
kinetyka
(2)
spalanie
(2)
substancje pochodzenia organicznego
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Drewno
(1)
Działania operacyjne
(1)
ISO
(1)
Indeks tlenowy
(1)
Kalorymetr
(1)
Kalorymetr stożkowy
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Metody badawcze
(1)
Mieszaniny
(1)
Odpady
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Procesy produkcyjne
(1)
Pyły
(1)
Samochody
(1)
Symulacja
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Wybuchy
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania
(1)
magazyny
(1)
materiały naturalne
(1)
obliczenia
(1)
przepisy
(1)
samozapłon
(1)
spalanie bezpłomieniowe
(1)
spalanie płomieniowe
(1)
surowce
(1)
testy pożarnicze
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
29 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibl. 30 poz., tab.
Tł .tyt.: Wpływ strumienia ciepła na proces tlenia się bawełny
Szczegółowy opis sześciu różnych scenariuszy ogrzewania bawełny, w celu zbadania jej podatności do tlenia. Otrzymane wyniki wskazują że na podatność bawełny do tlenia ma: wysokość ekspozycji ciepła (skraca czas do rozpoczęcia procesu tlenia) oraz gęstość bawełny. W artykule opisano również model tlenia i zapalenia bawełny.
No cover
Article
In basket
Zagadnienie niepalności tkanin bawełnianych / Mieczysław Orzeł // Przegląd Pożarniczy. - 1950/1 s.23-28.
Właściwości palne materiałów bawełnianych.
No cover
Article
In basket
Pożar magazynu bawełny / Klemens Dziermański // Przegląd Pożarniczy. - 1973/2 s.4-7.
W grudniu 1972 rwybuchł pożar w magazynie bawełny. Specyficzne warunki oraz brak doswiadczeń przy likwidacji takich pożarów, przemawiają za podaniem informacji o przebiegu akcji i wniosków do ewentualnego wykorzystania w podobnych działaniach operacyjnych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 33 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Trudnopalna runa wykończona tkaniną bawełnianą: Część V. Fosfor - zawierający oligomery kwasu maleinowego
Wysokiej palności runa bawełny, musi sprostać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu "Standard for the Flammability of Clothing Textiles" w którym nacisk kładzie się na zmniejszenie palności materiału.. Celem tego badania było zmniejszenie palności runa bawełny za pomocą fosforu zawierającego oligomery kwasu maleinowego (PMAO) syntetyzowanego przez wodne wolne rodniki polimeryzacji kwasu maleinowego. Okazało się, że PMAO mogą być przypisane do runa bawełny poprzez estryfikację celulozy bawełny z podfosforynem sodu jako katalizatorem.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Tł .tyt.; Początek tlenia w bawełnie: wpływ gęstości
Zbadano temperaturę zapłonu dla tlenia w bawełnie o różnej gęstości. Wyniki badań pokazują że wzrost gęstości prowadzi do zmniejszenia temperatury zapłonu. Tempo utraty masy wzrasta wraz ze wzrostem tlenia i gęstości. Można stwierdzić, że gęstość wpływa zarówno na temperaturę zapłonu oraz stosunkowy ubytek masy w sposób systematyczny.
No cover
Article
In basket
Evaluation of the flammability of cotton bales / P.J. Wakelyn, S.E. Hughs // Fire and Materials. - 2002/4-5 Vol. 26 s.183-189.
Bibliogr. 23 poz., tab.
Tł.tyt.: Badanie i ocena zapalności beli bawełnianych
Na podstawie badań przeprowadzonych różnymi metodami mierzącymi zdolność do samonagrzewania i spontanicznego zapalenia beli bawełnianych, stwierdzono, że bele bawełny nie są materiałami łatwozapalnymi i nie wymagają specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W oparciu o przeprowadzone badania opracowano przepis, że bele bawełny muszą mieć gęstość 360 kg/m3, co zapobiega łatwemu zapaleniu się beli.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie mieszaniny organofosforowych oligomerów i wielofunkcyjnych kwasów karboksylowych... Cz.II. Tworzenie się soli wapniowych podczas płukania
Część druga artykułu omawiająca reakcje chemiczne oligomerów organofosforowych i wielofunkcyjnych kwasów karboksylowych jako środków zmniejszających palność wykończeń tkanin bawełnianych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3785 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sources of ignition according to na Explosion and fire protection in textile industry / Eva Miračková // W: Bezpieczeństwo pożarowe budowli / przewodn. kom. nauk. Zoja Bednarek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2008. - s.127-137 .
Sygnatura P-1502/1 Czyt.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wpływ dwuskłądnikowej mieszaniny: trójtlenku antymonu - chlorek cynku na własności ognioochronne włókien bawełnianych
Opis doświadczeń wpływu mieszanin o włąsnościach antypirenów: Sb2O3 - ZnCl2 na zmniejszenie palności włókien bawełnianych. Roztwory środków ognioochronnych tworzyły zawiesine impregnującą, w któÂej zanurzano rozdrobnione włókno. Zmianę włąsności palnych włókna pod wpływem impregnatów badano metodą DOC FF3 - 71 - U.S. Department of Commerce Standard for Flammability of Children1s Sleepwear. Opis efektu synergistycznego mieszaniny ognioochronnej.
No cover
Article
In basket
Development and evaluation of fire retardant cotton fabrics / N.K. Saxens, S.K. Sharma, D.R. Gupta // Fire Science and Technology - an International Journal. - 1992/2 Vol. 12 s.1-12.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Rozwój i ocena własności palnych uognioodpornionych włókien bawełanianych
Wyniki badań palności włókien bawełnianych uognioodpornionych: fosforanem jedno i dwuamonowym mocznikiem i żywicą melaninowo - formaldehydową (M-80) oraz włókien będących 100% bawełną. Badano szybkość spalania i gęstość dymu, jak również wytrzymałość i zmywalność (łatwość prania). Stwierdzono, że zmniejszenie zdolności do zapalenia włókien zalezy od stechiometrycznego stosunku środków ognioochronnych, chemicznej retencji i temperatury reakcji.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie mieszaniny organofosforowych oligomerów i wielofunkcyjnych kwasów karboksylowych jako środków zmniejszających palność wykończeń tkanin bawełnianych. Cz.I. Reakcje chemiczne.
Wyniki badań organicznych środków zmniejszających palność włókien bawełnianych. Mechanizm reakcji.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie multi - fazowe rozkładu tkanin bawełnianych rozważające utlenianie węgla w obecności tlenu
Przedstawiono teoretyczny model opisujący termiczny rozkład tkanin bawełnianych, które były narażone na stały strumień ciepła. Model opisuje proces utleniania termicznego rozkładu tkanin bawełnianych w atmosferze zawierającej tlen i rozważa pseudo-dwuskładnikowy odrębnegy etap procesu kinetycznego. Obie reakcje endotermiczna i egzotermiczna też brały udział w procesie rozkładu. W tym procesie nie brała udziału reakcja utleniania fazy gazowej. Wyniki badań doświadczalnych pokazują, że przewidywane natężenia strat i profilu temperatury z tych tkanin bawełnianych są zgodne z eksperymentem. Zbadano również skutki promieniowania cieplnego i otoczenia stężenie tlenu na rozkład.
No cover
Article
In basket
Flame retardant cotton / A. Hebeish, A. Waly, A.M. Abou-Okeil // Fire and Materials. - 1999/3 Vol. 23 s.117-123.
Bibliogr. 22 poz., tab.
Tł.tyt.: Środek ognioochronny dla bawełny
Omówiono własności fizyczno-chemiczne nowego, rozpuszczalnego w wodzie związku organicznego zawierającego fosfor (HHMAPT), specjalnie opracowanego w celu zmniejszenia palności bawełny. Szczegółowy opis mechanizmu działania HHMAPT, sposobu oddziaływania na włókno bawełny, metody badań i skuteczności tego środka.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Spalanie wybranych włókien impregnowanych środkiem ognioochronnym - trifosforanem sodu
W artykule opisano wyniki badań zmiany stopnia palności włókien poliestrowych i bawełnianych pod wpływem impregnatu - trifosforanu sodu. Na3PO4 stosowano w 19.78% wodnym roztworze dla włókien poliestrowych i 7,9% roztworze wodnym Na3PO4 w przypadku włókien bawełnianych. Stosowano impregnację zanurzeniową. Zmianę palności włókien badano metodą DOCFF 3 - 71 "Department of Commerce Standard for the Flammability of Children`s Sleepwear".
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie chlorku amonu jako środka ognioochronnego dla włókien bawełnianych
W artykule opisano nową metodę testową, umozliwiającą ocenę palności włókien z tworzyw termoutwardzalnych. Impregnację przeprowadzono metodą: zanurzenie - suszenie (110 C przez 30 min.). Badania wykazały, że optymalnym stężeniem NH4Cl w roztworze wodnym dla włókien bawełnianych jest roztwór 16.36 - 17.35%. Zmianę palności włókien badano testem Mostasharia.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Synergizm działania mieszaniny "czerwony fosfor - kwas borowy" na włókno bawełniane
W artykule omówiono włąsności ognioochronne mieszaniny: czerwony fosfor - kwas borowy, stosowanej w zabezpieczeniu ognioochronnym włókien bawełnianych. Opisano metodę badań (DOC FF3 - 71) oraz zanalizowano efekt synergistyczny, wzmacniający działanie ognioochronne mieszaniny w stosunku do włókien bawełnianych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 12 poz., fot., rys., tab.
Tł.tyt.: Odporność ogniowa wysokogatunkowej mieszanki bawełny
Naturalna, wysokogatunkowa bawełna jest materiałem o niskiej gęstości. Jest materiałem palnym i nieelastycznym. W badaniach wykorzystano substancje zawierające środki ognioochronne: fosforan dwuamonu/mocznik/ i cykliczny ester fosfonatowy. Powyższe środki ognioochronne okazały się bardzo wydajne.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono strukturę włókna bawełnianego oraz proces technologiczny produkcji bawełny i profilaktykę pożarową przemysłu bawełnianego w latach 50-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Bibl. 18 poz., tab.
Tł.tyt.: Przejście spalania bezpłomieniowego (tlenia) do spalania płomieniowego w czasie pożarów krótkich próbek bawełny w zmiennych warunkach otoczenia
Opis eksperymentów, mających na celu zbadanie wpływu warunków otoczenia w których znajduje się bawełna, na zmianę typu spalania. Wyniki badań wskazują, że warunki otoczenia tzn. otwarta przestrzeń i zamknięta bloczkami betonowymi przestrzeń, ma zasadniczy wpływ na mozliwość przejścia tlącej się bawełny w bawełnę spalającą się płomieniowo
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again