Form of Work
Książki
(4)
E-booki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Juszczuk Karol
(1)
Porowski Rafał
(1)
Ratajczak Waldemar
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Woliński Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
bazy paliw
(3)
Awarie przemysłowe
(1)
BLEVE
(1)
Baza paliw (Buncefield)
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Symulacja
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
VCE
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zakłady chemiczne NYPRO Ltd. (Flixborough)
(1)
dystrybutory paliwowe
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
samozapłon
(1)
substancje palne
(1)
zjawisko flash fire
(1)
zjawisko jet fire
(1)
zraszacze
(1)
Subject: time
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Hemel Hempstead (Wielka Brytania)
(1)
Janków Przygodzki (woj. wielkopolskie)
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 79-82.
Streszczenie: Celem pracy pt. ,,Analiza zagrożeń oraz stosowane systemy zabezpieczeń w bazach paliw płynnych” jest określenie rodzaju i poziomu zagrożeń związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych. Zakres pracy obejmuję charakterystykę typowej bazy paliw i prowadzonych operacji technologicznych, magazynowane substancje, wykorzystywane urządzenia, źródła zagrożeń wynikające z przebiegu procesów technologicznych, rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane w celu zapobiegania zagrożeniom i minimalizacji ich skutków , wymagania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Celem uzyskania zamierzonego efektu pracy rozwiązania technologiczne i organizacyjne zastosowane w bazach paliw, wymagane przez przepisy prawa skonfrontowano z zagrożeniami występującymi na terenie baz paliw podczas operacji technologicznych. Przeprowadzona analiza zagrożeń pożarowych wskazuje na możliwość wystąpienia dużego niebezpieczeństwa na terenie bazy. Zaistniałe ryzyko wymaga od właścicieli baz, dobrej organizacji obiektu. Stosowane systemy zabezpieczeń są dodatkowego wspierane przez sprzętu przeciwpożarowy, nie wymagany przez przepisy, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17268/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-161/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 84-85.
Streszczenie: Jednym z najważniejszych surowców energetycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie, są paliwa płynne. W celu zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, konieczna jest ochrona i stosowanie najskuteczniejszych zabezpieczeń przeciwpożarowych zbiorników magazynowych wraz z całą infrastrukturą transportową. Celem pracy było dokonanie przeglądu zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla wybranej bazy paliw płynnych oraz ich analiza wraz z elementami oceny. W związku z tym przedstawione zostały aspekty prawne oraz przepisy dotyczące budowania baz paliw płynnych, a także wymagania stawiane takim obiektom. Opisano rodzaje zbiorników do magazynowania paliw w bazach, omówiono ich wady i zalety, a także rodzaje magazynowanych paliw i niebezpieczeństwa z nimi związane. W dalszej części scharakteryzowana została Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu. Omówione zostały niebezpieczne sytuacje mające tam miejsce w ostatnich latach, a następnie przedstawione zostały zabezpieczenia przeciwpożarowe występujące w obszarach związanych z transportem, magazynowaniem i przeładunkiem paliwa. Na tej podstawie dokonano analizy zabezpieczeń przeciwpożarowych występujących w poszczególnych węzłach technologicznych zakładu. Z uwagi na wysoki stopień zabezpieczeń, oraz fakt że w zakładzie nie doszło nigdy do poważniejszych zagrożeń, oceniono że obecny stan zapewnia wystarczające bezpieczeństwo w obiekcie. Jednak w odniesieniu do incydentalnych sytuacji z przeszłości, zaproponowane zostały dodatkowe rozwiązania mogące nieznacznie wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa pożarowego. Główny nacisk dla utrzymania wysokiego stopnia bezpieczeństwa należałoby jednak i tak położyć na działania zmierzające do eliminowania błędów ludzkich, zarówno przy dystrybucji, jak i podczas bieżącej kontroli i konserwacji urządzeń na terenie zakładu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17374/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia strony 319-[327].
Streszczenie: Celem tej monografii jest opis najważniejszych badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych w obszarach awaryjnych uwolnień substancji palnych, w tym pożarów i wybuchów oraz metod ograniczania tego typu uwolnień do środowiska oraz otoczenia miejsca pracy. Monografia składa się z sześciu głównych rozdziałów, w tym wprowadzenia opisującego podstawy zjawisk dotyczących uwolnienia substancji palnych w kontekście inżynierii środowiska, przeglądu wybranych zdarzeń w przemyśle, podczas których doszło do oddziaływania substancji palnych na środowisko, oceny emisji zanieczyszczeń do środowiska w wyniku spalania substancji, analizy procesów powstawania pewnych krytycznych zjawisk związanych z uwolnieniem substancji palnych do środowiska, w tym samozapłon wodoru, rozkład cząstek dymu podczas spalania różnych materiałów oraz wybuchy par cieczy palnych i detonacje w mieszaninach gazowych. Dodatkowo przedstawiono kilka metod i sposobów ograniczania skutków uwolnień substancji palnych, jak również przegląd metod modelowania numerycznego przebiegu uwolnień substancji palnych do środowiska w postaci pożarów oraz wybuchów. Monografię kończy rozdział zawierający podsumowanie zaprezentowanych wyników badań oraz wnioski, jak również bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21234, I-21233 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21232/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again