Źródło opisu
Katalog zbiorów
(23)
Forma i typ
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(5)
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
Placówka
Czytelnia
(7)
Autor
Woliński Marek
(4)
Bartkiewicz Bronisław
(2)
Krzosek Paweł
(2)
Balicki Remigiusz
(1)
Ballo Ja.V
(1)
Benoit Pascal
(1)
Cuetos M.J
(1)
Flis Marcin
(1)
Garcia A.I
(1)
Golba Kamil
(1)
Gomez X
(1)
Hübel Hans-Jürgen
(1)
Hübel Reiner
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Kalak Janusz
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kielech Stanisław
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klaessen Frank J
(1)
Kropivniskij V.S
(1)
Krzaczek Paweł
(1)
Kęsicka Hanna
(1)
Maj Grzegorz
(1)
Malik A
(1)
Mimier Paweł
(1)
Morán A
(1)
Möhring Martin
(1)
Nazimek Dobiesław
(1)
Niżnik N.N
(1)
Nujanzin A.M
(1)
Ojha P
(1)
Pott Marcus
(1)
Pozdyeyev S.V
(1)
Seitz Nicole
(1)
Singh K.P
(1)
Storm Knut
(1)
Surowy Łukasz
(1)
Tomczyk Paweł
(1)
Uchanskij R.V
(1)
Warner Detlev
(1)
Wilamowski Krzysztof
(1)
Wilk Marzena
(1)
Wilk Paweł
(1)
Will Marcel
(1)
Winklarz Marcin
(1)
Zając Grzegorz
(1)
Świątek Karol
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(23)
Język
polski
(23)
Temat
biogazy
(23)
Zagrożenie wybuchowe
(6)
Akcja gaśnicza
(3)
Analiza zagrożeń
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Oczyszczalnie ścieków
(2)
Odpady
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Awarie techniczne
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Chemia organiczna
(1)
Dekontaminacja
(1)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(1)
Metanol
(1)
Metody badawcze
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Symulacja
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
badania
(1)
biopaliwa
(1)
działania interwencyjne
(1)
jednostki specjalne
(1)
magazyny
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
oddzielenia przeciwpożarowe
(1)
odpady komunalne
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
przepisy
(1)
substancje palne
(1)
technologia
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zagrożenie środowiska
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(7)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
23 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Eine Biogasanlage zum Muttertag / Pascal Benoit // 118 Swissfire.ch. - 2014/7 s.10-12.
Tł. tyt.: Pożar biogazowni na Dzień Matki
Przebieg gaśniczej pożaru biogazowni w Küssnacht am Rig (kanton Szafuza)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rhaderestedt: Unfall in Biogasanlage / Marcel Will // FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift [do nr 9/2001 tytuł czasopisma:112-Magazin der Feuerwehr]. - 2006/1 s.16-20.
Tł .tyt.: Rhadereistedt: wypadek w zakładzie biogazu
W listopadzie 2005 r. niedaleko Hamburga w Rhadereistedt doszło do wycieku biogazu z kontenera. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono różne technologiczne możliwości otrzymywania komponentów do syntezy ciekłych biopaliw, jak również otrzymywania metanu o czystości 99,9%. Ponadto opisano proces produkcji wodoru w reakcji reformingu parowego metanu oraz otrzymywania metanolu w procesie sztucznej fotosyntezy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brand in Biogas - Anlage / Reiner Hübel, Marcus Pott // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2010/8 s.674-679.
Tł.tyt.: Pożar w magazynie biogazu
Przedstawiono przebieg akcji gaśniczej podczas pożaru magazynu biogazu. W akcji brało udział sześć jednostek ratowniczych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3254 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.: Pożar w wytwórni biogazu wymaga kilkakrotnych interwencji straży pożarnej
Przedstawiono przebieg akcji gaśniczej JRG Gemeinde Uchte (land Dolna Sksonia), przy pożarze wytwórni biogazu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ogólne pojęcie odpadów wiąże się z wysłużonymi (zużytymi) przedmiotami, substancjami w postaci stałej oraz ciekłej (nieobejmujące ścieków wprowadzanych do wód), będące efektem bytowania człowieka bądź działalności przemysłowej, które ze względu na brak możliwości ponownego wykorzystania przekazywane są do usunięcia, ewentualnie składowania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bioodpady - zielona księga / Hanna Kęsicka // Prawo i Środowisko. - 2009/2 s.66-73.
Komentarz Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do "Zielonej Księgi" w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-80
We wprowadzeniu do artykułu zawarto opis kwestii ustalenia przeciwpożarowych odstępów dla urządzeń współczesnego przedsiębiorstwa energetycznego, funkcjonującego na alternatywnych źródłach energii, a także jednocześnie produkującego gaz, elektryczność i ciepło drogą przetwarzania odpadów gospodarstwa rolnego. Określono cel, obiekt i przedmiot badań, a także przytoczono główne metody wykorzystane w czasie prowadzenia pracy naukowej. Przytoczono analizę procesu technologii produkcji biogazu, uwzględniającą ustalenie najbardziej niebezpiecznego technicznego urządzenia kompleksu do produkcji biogazu
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Biogazownie rolnicze / Łukasz Surowy // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/1 s. 25-28.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono uwarunkowania prawno-techniczne klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w biogazowniach oraz zasad doboru urządzeń, które mają w tych strefach pracować.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12734/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Omówiono zagrożenia dla środowiska występujące w trzech oczyszczalniach ścieków miejskich, których elementem składowym schematu technologicznego jest beztlenowa przeróbka osadów ściekowych z produkcją biogazu. Przedstawiono rodzaje zagrożeń i możliwości ich ograniczenia.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13406/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono zagrożenia dla środowiska ze strony większych oczyszczalni ścieków miejski, których elementem składowym schematu technologicznego jest beztlenowa przeróbka osadów ściekowych z produkcja biogazu. Przedstawiono wymagania dot. eksploatacji oczyszczalni i zagrożenie pożarem i wybuchem oraz charakterystykę obiektów wybranych od oceny zagrożeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr 27 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Wykorzystanie analizy termograwimetrycznej do określania zmian fermentacyjnych zwiazków otrzymanych z bioodpadów
Wyniki badań (DTG) rozkładu termicznego różnych bioodpadów z przemysłu farmaceutycznego. Bioodpady badano w trzech różnych warunkach. Graficzne przedstawienie zmian masy bioodpadu (szybkości emisji zwiazków lotnych) w funkcji temperatury tzw. profil emisji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grossbrand einer Fernheizungsanlage / Nicole Seitz // 118 Swissfire.ch. - 2012/11 s.10-15.
Tł.tyt.: Wielki pożar systemu instalacji ciepłowniczych
Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru systemu grzewczego na biogaz i trafostacji w Seewen (kanton Szwyz).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 58 poz., tab.
Tł. tyt.: Adsorpcja ciekłej fazy fenoli zastosowana w aktywowaniu dwutlenków węgla otrzymywanych z odpadów rolniczych
Zbadano właściwości fizyczne i chemiczne aktywowanego dwutlenku węgla przygotowanego z odpadów rolniczych (skorupki kokosu) tzw. SAC i ATSAC. Adsorpcję i kinetykę fenolu (2,4 dichlorofenol) zbadano w trzech różnych temperaturach. Dane analizowano przy pomocy izotermicznego modelu Langmuir i Freundlich. Parametry termodynamiczne (wolna energia, entalpia, zmiana entropii) stanowiły spontaniczną naturę procesu adsorpcji. Wyniki analizy transferu masy pokazują endotermiczną naturę reakcji i zmiany mechanizmu w czasie i początkowe stężenie adsorbentów. Pokazują także, że aktywowany dwutlenek węgla otrzymywany z SAC może być wykorzystywany jako potencjalny adsorbent fenolu w wodzie i w odpadach.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12269/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15646/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14599/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej