Form of Work
Artykuły
(22)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(3)
Status
only on-site
(11)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Author
Sobolewski Mirosław
(3)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(2)
Klocek Kamil
(2)
Kosieradzki Jerzy
(2)
Antonov Anatolii
(1)
Bilkun D.G
(1)
Borovykov V.O
(1)
Breulet Hervé
(1)
Brohez Sylvain
(1)
Błażejewski Tomasz
(1)
Chepovs`ky V.O
(1)
Chłopek Zdzisław
(1)
Drążkiewicz Jerzy
(1)
Duber Tomasz
(1)
Froński Andrzej
(1)
Galwas-Zakrzewska Magdalena
(1)
Goryl Wojciech
(1)
Janik Paweł
(1)
Jeerawongsuntorn C
(1)
Joniec Waldemar
(1)
Krupa Janusz
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kustra Piotr
(1)
Kułak Maciej
(1)
Kęsicka Hanna
(1)
Lasocki Jakub
(1)
Lewandowski Witold M
(1)
Makles Zbigniew
(1)
Markowski Jarosław
(1)
Marlair Guy
(1)
Mazur Mikołaj
(1)
Nowotczyński Jerzy
(1)
Ojczyk Grzegorz
(1)
Olczyk Krzysztof
(1)
Persson Henry
(1)
Plaga Mariusz
(1)
Poterek Michał
(1)
Rosenhan A.K
(1)
Rotureau Patricia
(1)
Ryms Michał
(1)
Sainyamsatit N
(1)
Skorobagat`ko T.M
(1)
Sorobagatko Taras
(1)
Srinophakun T
(1)
Sulik Paweł
(1)
Sviatkevych Oleksandr
(1)
Szklanny Patryk
(1)
Szubel Mateusz
(1)
Thorns Jochen
(1)
Will Marcel
(1)
Woliński Marek
(1)
Wyszkowski Wiesław
(1)
Wójcik-Sztandera Agnieszka
(1)
Yakovchuk Roman
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(32)
English
(1)
Subject
biopaliwa
(32)
Biomasa
(8)
Paliwa
(6)
Zagrożenie wybuchowe
(4)
Odnawialne źródła energii
(3)
Zanieczyszczenie
(3)
spalanie
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Drewno
(2)
Elektrociepłownie
(2)
Elektrownie
(2)
Gazy
(2)
Materiały drewnopochodne
(2)
Pellet (biopaliwo)
(2)
Procesy produkcyjne
(2)
Pyły
(2)
Transport drogowy
(2)
Urządzenia gaśnicze
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
analiza bezpieczeństwa
(2)
ekologia
(2)
kotłownie
(2)
ocena zagrożenia
(2)
oleje napędowe
(2)
przepisy
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(2)
AFFF
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP)
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Działania operacyjne
(1)
Elektrownie wiatrowe
(1)
Elektryczność
(1)
Energetyka
(1)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(1)
LPG
(1)
Metody badawcze
(1)
Odpady
(1)
Paliwa płynne
(1)
Pożary
(1)
Produkty spalania
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Transport
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wentylacja
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wybuchy
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
biogazy
(1)
fizykochemia spalania
(1)
silosy
(1)
składy/hurtownie
(1)
substancje pochodzenia organicznego
(1)
technologia
(1)
testy pożarnicze
(1)
transport lotniczy
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
33 results Filter
No cover
Article
In basket
Biomasa w warunkach polskich / Andrzej Froński // Rynek Instalacyjny. - 2003/4 s.18-19.
Temat: Biomasa ; biopaliwa
Wykorzystanie bioapliw stałych i płynnych oraz perspektywy ich wykorzystania.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz.
Analiza właściwości biopaliwa jako paliwa stałego i jego zastosowania w specjalnych kotłowniach według przepisów.
No cover
Article
In basket
Biomasa jako paliwo cz.2 / Jerzy Kosieradzki // Rynek Instalacyjny. - 2008/12 s.54-55.
Temat: biopaliwa ; Biomasa ; LPG
Charakterystyka biopaliw płynnych, ich źródła i możliwości zastosowania
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: W zakładach produkcyjnych pellet z biomasy w tym zwlaszcza z drewna, dosyć często dochodzi do pożarów poprzedzanych wybuchem pyłu. Zostają wówczas zniszczone budynki i aparatura produkcyjna oraz powstają bardzo duże straty. Bywa, żezagrożone jest zdrowie i życie pracowników oraz osób postronnych. W artykule przedstawiono przykłady wybuchu pelletu i działania operacyjne.
No cover
Article
In basket
Biomasa jako paliwo cz.1 / Jerzy Kosieradzki // Rynek Instalacyjny. - 2008/11 s.49-51.
Charakterystyka oraz wady i zalety biomasy jako naturalnego źródła energii
No cover
Article
In basket
Biomasa i biopaliwa - pelet drzewny / Grzegorz Ojczyk // Rynek Instalacyjny. - 2019/11 strony 32-36.
Sygnatura CP-37
Streszczenie: W artykule przywołano definicje biomasy wraz z jej podziałem ze względu na stan skupienia. Pelet jest paliwem formowalnym i należy do grupy biopaliw stałych. Jego właściwości fizyczne oraz energetyczne określały normy krajowe. Obecnie ogłoszone zostały grupy nom europejskich specyfikujących i klasyfikujących biopaliwa stałe, w tym pelety drzewne. W nowych normach usystematyzowano także pelety z biomasy innej niż pochodzenia drzewnego. W artykule podano podstawowe właściwości peletu drzewnego w oparciu o normy przedmiotowe. Opisano również sposoby konfekcjonowania, magazynowania i transportu peletów.
No cover
Article
In basket
Jak gasić pożary biodiesla FAME? / Kamil Klocek // Przegląd Pożarniczy. - 2016/1 s.14-16.
Sygnatura: CP-13
Najwiekszym problemem jest gaszenie estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME, zastępujących olej napędowy. W artykule przedstawiono więc wyniki prób gaszenia biopaliwa FAME oraz - dla porównania - oleju napędowego pianami typu AFFF i AFFF-AR.
No cover
Article
In basket
Biodesels: The Preplan / A.K. Rosenhan // Fire Engineering. - 2009/11 Vol. 162 s.85-88.
Tł.tyt.: Biodiesle: plan przygotowawczy
Przedstawiono ryzyko związane z produkcją biopaliwa oraz plan zapobiegawczy przed zanieczyszczeniami związanymi z produkcją diesla.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 20 poz.,
Tł.tyt.; Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko procesu przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji
W pracy przedstawiono informacje na temat kompleksowej oceny zagrożenia środowiska przez ekploatację pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi paliwem bioetanolowym. Przedtsawiono założenia analizy ekologicznej cyklu istnienia paliwa według metody Well-toWheel, uwzględniającej etap przygotowania paliwa, składający się z pozyskiwania surowców, wytwarzania, transportu i dystrybucji oraz etap użytkowania pojazdów. Zaprezentowano i porównano technologie oraz surowce stosowane w wytwarzaniu bioetanolu pierwszej i drugiej generacji. Przeanalizowano wyniki badań emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych w procesie przygotowania paliw bioetanolowych pierwszej i drugiej generacji.
No cover
Article
In basket
Bioodpady - zielona księga / Hanna Kęsicka // Prawo i Środowisko. - 2009/2 s.66-73.
Komentarz Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do "Zielonej Księgi" w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono korelację pomiędzy wynikami badań wytrzymałości mechanicznej peletów wytworzonych z biomasy otrzymanymi w badaniach odporności na zrzut (drop test) a wynikami wg metody znormalizowanej. Porównano metodę określania wytrzymałości mechanicznej peletów wg normy z 3 rodzajami testów odporności na zrzut, polegającymi na zrzucaniu peletów z wysokości 1000, 1500 oraz 1850 mm. Badania przeprowadzono, wykorzystując pelety wytworzone z 5 rodzajów biomasy i zawierające 5 rodzajów dodatków poprawiających ich wytrzymałość mechaniczną. Porównania dokonano, wykorzystując metodę korelacji liniowej. Otrzymane wartości współczynnika korelacji R2 wynoszące 0,0002–0,8443 wskazały, że tylko w niektórych przypadkach zachodził związek pomiędzy wynikami testów odporności na zrzut a wynikami otrzymanymi w badaniach prowadzonych wg normy1.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13197/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przykłady rozwiązań niekonwencjonalnych w technikach instalacyjnych m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła, las energetyczny, elektrownie wiatrowe, pompownia wiatrowa, agrorafineria, niekonwencjonalne wykorzystanie ciepła z ziemi
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: Niniejsza monografia stanowi zbiór artykułów podejmującej z różnej perspektywy zagadnienie stosowania drewna jako paliwa. Podjęte zostały zarówno kwestie związane z charakterystyką właściwości drewna oraz produktów jego przetwarzania jak i temetyka spalania oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21250 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21249/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wykorzystanie biopaliw w cywilnym transporcie lotniczym oraz ich wpływ na gospodarki wybranych państw.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz., tab.
Tł.tyt.; Problemy z wyszukiwaniem skutecznych środków do gaszenia bio benzyny
Przedstawiono wyniki badań gaszenia paliwa A-92, i biopaliwa Bio-92 i Bio-96 pianą ciężką. Pianę średnią uzyskano z roztowu pianowego "PO-3NP", zaś lekką z roztowru "S.F.P.M. 6/6". Pokazano dużą różnicę przy gaszeniu tradycyjnej benzyny i przy gaszeniu biopaliwa.
No cover
Article
In basket
Autorzy przedstawiają politykę ekologiczną i stan prawny w zakresie wykorzystania biopaliw w pojazdach mechanicznych.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Streszczenie: Opracowanie zawiera uaktualnioną i uzupełnioną o niezbędne podstawy teoretyczne treść wykładów na temat zastosowania biopaliw jako proekologicznych źródeł energii we współczesnej gospodarce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20387 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20386/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Silo fires require special tactics and equipment / Henry Persson // Industrial Fire Journal. - 2010/81 s.32-35.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł .tyt.: Pożary silosów wymagają specjalnej taktyki i sprzętu
Ciekłe biopaliwa stanowią nowe ryzyko zagrożenia pożarowego i dla jednostek ratowniczo - gaśniczych. Jednym z rodzajów biopaliw są rafinowane oleje drzewne, które są często przechowywane w dużych silosach po produkcji lub wysyłki. W przypadku pożaru silosu ważne jest, aby zrozumieć naturę ognia i użyć odpowiedniej taktyki i mieć odpowiednie wyposażenie. W artykule przedstawiono ww. zagadnienie.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia stosowania biomasy jako paliwa w elektrociepłowniach oraz związanego z tym zagrożenia wybuchowego.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again