Form of Work
Artykuły
(12)
Author
Chow W.K
(6)
Huo R
(4)
Li Y.Z
(3)
Cui E
(2)
Li J
(2)
Shi C.L
(2)
Yi L
(2)
Bennett C
(1)
Czech K.J
(1)
Detzer R
(1)
Fan W
(1)
Fan W.C
(1)
Fong N.K
(1)
Ho P.L
(1)
Hu L.H
(1)
Huo Y.Z
(1)
Jung G
(1)
Li R
(1)
Li Y
(1)
Miles S
(1)
Wong L.T
(1)
Yuang L
(1)
Zhang H.P
(1)
Zhou J.J
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
budowle atrialne
(12)
Dym
(7)
Badania pożarnicze
(4)
Wentylacja
(4)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Projektowanie
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budynki
(1)
Budynki wysokie
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Oddymianie
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Produkty spalania
(1)
Tryskacze
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania
(1)
elementy budowlane
(1)
klapy oddymiające
(1)
systemy wykrywania dymu
(1)
szkło
(1)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 15 poz., rys.
Tł.tyt.; Eksperymentalne badania mechanicznego układu wyciągowego z atrium
Omówiono mechaniczne systemy wyciągowe dymu z dużych atriów. Przedstawiono wyniki badań oddymiania atriów.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Eksperymentalne badania wzrostu czasu wyporu kolumny konwekcyjnej ognia podczas pożarów rozlewisk
Badano wpływ lokalizacji pożaru na czas niezbędny do zauważalnegowyporu kolumny konwekcyjnej ognia podczas pożarów atriów. Przeprowadzono serię testów pożarniczych w pełnej skali oraz trzy pół-doświadczalne bilanse cieplne, które otrzymano podczas pożaru z trzech różnych pozycji.
No cover
Article
In basket
Salt Water Simulation of the Fire Smoke Movement in an Atrium Building / H.P. Zhang, W.C. Fan // Journal of Applied Fire Science. - 1997-1998/4 Vol. 7 s.387-406.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Symulacja ruchu dymu w czasie pożaru atrium w budynku przy pomocy wodnych roztworów soli
Symulacja wodna została wykorzystana do charakterystyki ruchu dymu w atrium budynku. Wzorcem przepływu w atrium była technika modelowania wykorzystująca wodne roztwory soli. Obserwowano pióropusz ognia, sposób przemieszczania się dymu i mechanizm tworzenia się dymu. W oparciuo analizę wyników eksperymentalnych badano szybkość tworzenia się dymu i kryteria określające początkowy kierunek dymu. Oszacowano również maksymalną wysokość atrium, przy której nie obserwowano cyrkulacji dymu.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Badania eksperymentalne dotyczące naturalnego przenikania dymu w atriach
W artykule opisano eksperymentalne badania w pełnej skali dotyczące naturalnego przepływu dymu w warunkach pożarowych w atrium typu PolyU/USTC. Wymiary atrium: 22,4mx11,9mx2,7m(h). Początek pożaru zainicjowano w dolnej części atrium, przy zamkniętych wszystkich otworach (okna, drzwi). Przez specjalny otwór doprowadzono świeże powietrze. Dym tworzył się z powierzchni spalania równej 0,6mx1,0m. Mierzono przepływ masy paliwa, pionowy rozkład temperatury i czas zaniku warstwy dymu. Otrzymane wyniki porównano z opracowanymi modelami rozwoju dymu w środowisku pożarowym.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Możliwość wykorzystania stałej czasowej w przepisach pożarowych regulujących odprowadzanie dymu z atrium
Zbadano 138 przypadków pożarów w atrium uwzględniając geometrię i wielkość atrium. Szybkość rozprzestrzeniania się dymu w atrium jest najważniejszą wielkością w ocenie zagrożenia pożarowego. Określano tzw. stałą czasową tzn. czas, w którym front warstwy dymu osiąga sufit atrium; zanalizowano sposób opisu tej wielkości ilościową zależnością. W badaniach wykorzystano program EXODUS. Stwierdzono, że stała czasowa jest lepszym parametrem w ocenie zagrożenia dymem w atrium niż stosowana dotychczas w przepisach objętość pomieszczenia.
No cover
Article
In basket
Voraussetzungen für die Brandrauchevakuierung: Bewertung der Ergebnisse / K.J. Czech, R. Detzer, G. Jung // vfdb - Zeitschrift. Forschung, Technik und Management im Brandschutz. - 1999/4 s.159-164.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Rys., tab.
Tł.tyt.: Warunki usuwania dymu pożarowego: ocena wyników
Uwagi wstępne dotyczące usuwania dymu pożarowego w atriach. Omówiono przykłady przepływu dymu w budynkach.
No cover
Article
In basket
On designing horizontal ceiling vent in an Atrium / J. Li, W.K. Chow // Journal of Applied Fire Science. - 2002-2003/3 Vol. 11 s.229-254.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 28 poz., rys., tab., wykr,
Tł.tyt.: Projektowanie sufitowych klap wentylacyjnych w atrium
Przegląd systemów wyciągowych dymu z atriów. Zanalizowano poziome, sufitowe instalacje oddymiające. Rozważono działanie sił wyporu i wiatru na zachowanie się klap oddymiających umieszczonych w suficie. Analiza statycznych i dynamicznych systemów wentylacyjnych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 24 poz., fot., rys.
Tł.tyt.: Badanie sposobu spalania się elementów budowlanych w pełnej skali na tzw. stanowisku PolyU/USTC Atrium - eksperymenty wstępne
Atria często występują w budownictwie chińskim. Opisano wyniki badań atrium w pełnej skali pożaru na stanowisku opracowanym przez University of Science and Technology of China (USTC) oraz Politechnikę Hong Kongu (PolyU). Badania miały na celu określenie: szybkości rozprzestrzeniania się dymu w atrium, szybkości wyciągania dymu przez wentylację naturalną i mechaniczną, wpływu instalacji tryskaczowej na przebieg pożaru oraz sposobów działania sygnalizacji pożarowej w dużych przestrzeniach budowli atrialnych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Czas zadziałania sufitowej wentylacji poziomej w atrium
Zbadano kontrolę dymu przy pomocy sufitowej wentylacji poziomej w atrium. Zaobserwowano dwukierunkowy przepływ powietrza wzdłuż wentylacji i jego oddziaływanie na wydajność wydostania się dymu. Celem badań było określenie możliwości przepływu dymu w czasie krytycznego ciśnienia w wentylacji.
No cover
Article
In basket
Complex smoke control issues and the role of CFD / S. Miles // Fire Safety Engineering. - 1999/6 Vol. 6 s.12-15.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Bibliogr. 2 poz., rys.
Tł.tyt.: Kompleksowa aparatura kontrolna dymu i rola modelu CFD
Bezpieczeństwo budynków wysokich typu "atrium" jest bardzo złożone i wymaga szczegółowej analizy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Artykuł przedstawia zabezpieczenia wentylacji oddymiającej i cieplnej. Efektywna wentylacja dużych obszarów atrium jest możliwa dzięki zastosowaniu modelu CFD, stanowiącego część programu kompleksowego JASMINE.
No cover
Article
In basket
Transparent options? / C. Bennett // Fire Safety Engineering. - 2008/5 Vol. 15 s.28-30.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł. tyt.: Opcje przezroczystych szyb?
W projektowaniu dużo uwagi zwraca się na ognioodporność szyb. Ta cecha jednak nie ma ograniczeń w zastosowaniu i powinna mieć określoną specyficzną klasyfikację odporności ogniowej. W artykule podano elementy projektowania bezpieczeństwa pożarowego atriów z uwzględnieniem oszklenia.
No cover
Article
In basket
Study of smoke movement in sprinklered malls and atria: enhancing shopper safety // Construction Innovation. - 2001/3 Vol. 6 s.1, 6.
Opis badania mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów w centrach handlowych i budowlach atrialnych. Badanie dotyczy przemieszczania się dymu schłodzonego przez tryskacze. Dym opada na dół utrudniając ewakuację ludzi.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again