Form of Work
Artykuły
(45)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Green R
(2)
Jerome I
(2)
Proulx Guyléne
(2)
Schroeder Maciej (1949- )
(2)
Stefanowski Andrzej
(2)
Anden J
(1)
Averill J.D
(1)
Bareła Włodzimierz
(1)
Berney Jean-Lucas
(1)
Blackmore George
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Bosiek Mirosław
(1)
Brzezińska Dorota
(1)
Butler D
(1)
Chow W.K
(1)
De Smedt J-C
(1)
Dittrich Holger
(1)
Fang Tingyong
(1)
Filippidis L
(1)
Finegan M
(1)
Flint G
(1)
Galea E.R
(1)
Gilbey R
(1)
Gustin Bill
(1)
Gwynne Steven
(1)
Helm K
(1)
Helm Kay
(1)
Jones W.W
(1)
Kiedio Zdzisław
(1)
Lam Cora T.Y
(1)
Lamont S
(1)
Lane B
(1)
Lawrence P.J
(1)
Lovell A
(1)
McDermott James
(1)
Nicholson A
(1)
Owen M
(1)
Paffhausen Udo
(1)
Peacock R.D
(1)
Phillips Casey
(1)
Pyrak S
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Rawski Aleksander
(1)
Reid I.M
(1)
Reneke Paul A
(1)
Respondek Jerzy
(1)
Safuta Andrzej
(1)
Smirnov Nikolaj
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Spadafora Ronald R
(1)
Staszczyk Mirosław
(1)
Szulborski K
(1)
Townsend N.A
(1)
Usmani A
(1)
Wagenkrecht A
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wu Xiaokun
(1)
Yu Jufen
(1)
Świtalska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
budynki biurowe
(46)
Budownictwo użyteczności publicznej
(11)
Budynki wysokie
(10)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(7)
Budownictwo mieszkaniowe
(7)
Ewakuacja
(7)
Przyczyny pożaru
(6)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(6)
straty popożarowe
(6)
Badania pożarnicze
(5)
statystyka pożarnicza
(5)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Symulacja
(4)
Dym
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Budownictwo
(2)
Działania operacyjne
(2)
Pożary
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
czas ewakuacji
(2)
inżynieria pożarowa
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
przepisy
(2)
tunele
(2)
ćwiczenia
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
BHP
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Fotowoltaika
(1)
Garaże
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Katastrofy powietrzne (lotnicze)
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Konstrukcje betonowe
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
Lotniska
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Oddymianie
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Projektowanie
(1)
Socjologia
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Terroryzm
(1)
Tryskacze
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wybuch gazu w Rotundzie (1979)
(1)
Wybuchy
(1)
Wyciek gazu
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
analiza
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
działania interwencyjne
(1)
ekologia
(1)
elektronika
(1)
elementy budowlane
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
hotele
(1)
instalacja gazowa
(1)
konferencje
(1)
magazyny
(1)
notyfikacja
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
systemy wykrywania pożaru
(1)
tereny wiejskie
(1)
wieżowce
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zadymienie
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
Łączność
(1)
Subject: place
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
46 results Filter
No cover
Article
In basket
The truth behind chilled beams / D. Butler // Building Services Journal. The Magazine of the CIBSE. - 1997/6 Vol.19 s.53-55.
Grupa tematyczna: Budownictwo
Tł.tyt.; Prawda o schłodzonych belkach przyściennych
Schładzane belki i sufity stały się popularne na początku 1990 r. Pomimo szerokiego ich zastosowania, ich technologia nadal stoi na poziomie zerowym. W artykule przedstawiono warunki korzystania z belek i ich znaczenie w budynkach biurowych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie modelu EXODUS do wyboru optymalnej decyzji podczas ewakuacji dużej liczby osób z budynku
Szczegółowo omówiono komputerowy model ewakuacji ludzi z budynku EXODUS. W modelu wykorzystano wielkości: konfigurację budynku, rozmieszczenie ludzi w budynku, pracowników i interesantów, wiedzę ludzi nt. zachowania się podczas pożaru, drogi ewakuacyjne, dane termochemiczne produktów rozkładu termicznego i spalania, które mogą powstać w warunkach pożarowych, gęstość dymu i szybkość jego przemieszczania się. Model przebadano dla małych i dużych grup ludzi oraz dla osób pojedyńczych dla różnych scenariuszy rozwoju pożaru.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr. 4 poz., fot., rys.
Omówiono rozwiązanie budynku "Europlex" oraz budowy głębokiego wykopu pod ten budynek. Oceniono nośność zastosowanych ścian szczelinowych. Opisano zaistniałą karastrofę obudowy wykopu.
No cover
Article
In basket
Ob"ekt na jugozapade stolicy / Nikolaj Smirnov // Pożarnoe Delo. - 2000/6 s.30-31.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł .tyt.: Obiekt w południowozachodniej dzielnicy stolicy
W południowo-zachodnej części Moskwy zlokalizowany jest 35-cio piętrowy budynek, zwany popularnie "ołówkiem". Jest on siedzibą "Gazpromu". Opisano zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.
No cover
Article
In basket
Wymagania i przepisy techniczno-budowlane dotyczące bezpieczeństwa pożarowego powierzchni biurowych w budynkach wysokich.
No cover
Article
In basket
Design in the dock / A. Lovell // Fire Prevention. - 2000/328 s.17-19.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach biurowych wielokondygnacyjnych
Na przykładzie budynków wielokondygnacyjnych "Canary Wharf Tower" należących do korporacji "Citygroup" i HSBC przedstawiono projekty dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wysokich budynków biurowych. Zgodnie z normą DD 240 przedstawiono różne przykłady bezpieczeństwa pożarowego: zarządzanie ryzykiem, procesy projektowania, przykłady rozprzestrzeniania się płomienia między budynkami, możliwość ewakuacji, kontrola dymu, struktura materiałów odpornych ogniowo.
No cover
Article
In basket
IRC investigates fire that killed six office workers in Chicago / Guyléne Proulx // Construction Innovation. - 2005/2 Vol. 10 s.6-7.
Grupa tematyczna: Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe
Tł. tyt.: IRC bada przyczyny pożaru w Chicago, w którym zginęło sześciu pracowników biurowych
Pożar wybuchł w 36-piętrowym budynku biurowym w Chicago. W budynku nie było urządzeń tryskaczowych. Zginęło sześciu pracowników a 12 osób zostało rannych. Przedstawiono etapy rozwoju pożaru i podano przyczyny jego wybuchu
No cover
Article
In basket
Opisano przebieg ćwiczeń praktycznych na wysokościowcu w Poznaniu w których wzięło udział 95 osób oraz 31 pojazdów ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Brandschutz im Hochhaus / A. Wagenkrecht, J. Anden // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 1998/12 s.924-929.
Bibliogr. 9 poz., fot., rys.
Opisano ochronę ppoż. budynków wysokościowych na przykładzie biurowca Spółdzielczego Banku Niemieckiego we Frankfurcie n/Menem.
No cover
Article
In basket
Avenue de Provence: 18 Tage in der Hölle / Jean-Lucas Berney // 118 Swissfire.ch. - 2011/1 s.11-17.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł .tyt.: Avenue de Provence: 18 dni w piekle
24 września 2009 zawodowa straż pożarna z Lozanny poprzez automatyczny system zawiadamiania alarmowego od Avenue de Provence 22, w siedzibie archiwizacji firmy wzięła udział w bardzo cięzkiej akcji gaśniczej. Do akcji potrzeba było 2175 strażaków którzy prowadzili ją przez 18 dni, aby ugasić pożar i usunąć skutki pożaru. W artykule przedstawiono sprawozdanie z ww akcji.
No cover
Article
In basket
Gaśniczy maraton / Mirosław Bosiek // Strażak - . - 2011/7 s.8-9.
Opis akcji ratowniczo-gaśniczej w Wólce Kosowskiej (maj 2011), pożar budynku magazynowo-biurowego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Badania symulacyjne właściwości ewakuacji użytkowników budynku w sytuacjach awaryjnych
Zbadany model ewakuacyjny został ustalony na bazie modelu Pathfinder`a wg planu budynku biurowego i oddziaływania gęstości pracowników i warunków wyjścia na czas ewakuacji. Wyniki pokazują że związane było to z warunkami wyjścia, jakkolowiek istnieje liniowa zależność między czasem ewakuacji a gęstością pracowników. W dodatku szerokość układu wyjścia może mieć również duży wpływ na czas ewakuacji. Ogólniej wyniki badań pokazują, istotny wpływ projektowania i selekcjonowania wyjść ewakuacji i bezpiecznej ewakuacji.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono ogólne wymagania ppoż dla pomieszczeń biurowych. Scharakteryzowano poszczególne środki gaśnicze, oznakowanie ewakuacyjne. Podano instrukcje ppoż podczas ewakuacji oraz zestawienie obowiązujących przepisów.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 7 poz., tab.
Tł.tyt.: Zachowanie się użytkowników i ewakuacja ludzi podczas pożaru biurowca w Chicago
W artykule opisano różne elementy związane z ewakuacją ludzi z wysokościowych biurowców. Omówiono wyniki socjotechnicznych ankiet przeprowadzonych wśród użytkowników obiektu dotyczących znajomości zasad ewakuacji przed pożarem i w czasie jego zaistnienia. Wyniki ankiet pokazały, że mimo iż 85% użytkowników budynku przeszła ćwiczenia związane z ewakuacją w czasie pożaru, tylko 20% ludzi rozumiało na czym polega ewakuacja. Wyniki ankiet pokazują, jaki typ ewakuacji wybierano najczęściej, ile w ogóle nie ewakuowano się i jaka była pomoc straży pożarnej w ewakuowaniu się użytkowników.
No cover
Article
In basket
Smoking ban / Smedt J-C. De // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2006/September s.48-50.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.; Zakaz palenia
Opis metod walki z zadymieniem tworzącym się w wyniku pożarów dużych obiektów handlowych, portów lotniczych i dużych budynków biurowych tzw. zbiorników dymów, automatycznych kurtyn dymu. W artykule podano szczegółową specyfikację i wymagania dla barier dymu zgodnie z normą EN 12101-1 oraz BS 7346.
No cover
Article
In basket
Reel relaxation / M. Finegan // Fire Prevention. - 2001/May Combined Issue (Fire Prevention & Fire Engineers Journal) s.41-43.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Rys., tab.
Tł.tyt.: Bez zwijadeł wężowych
Instalowanie tryskaczy szybko reagujących w budynkach biurowych może negować potrzebę wyposażenia tych budynków w zwijadła wężowe. Szczegółowo omówiono ten problem odnosząc się do wielu przepisów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 17 poz., tab.
Omówiono rozwiązania z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej w nowoczesnych budynkach biurowych.
No cover
Article
In basket
Wybuchowy interes // Przegląd Pożarniczy. - 2004/12 s.8-9.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej po zamachu bombowym w warszawskim biurowcu firmy Kolmex.
No cover
Article
In basket
Managing safety in the office / R. Gilbey // Safety Management. - 2000/July-August s.33-40.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.; Zarządzanie bezpieczeństwem w biurze
Gdy w miejscu pracy zaistnieje sytuacja o wysokim stopniu ryzyka, w większości przypadków ludzie nie wiedzą w jaki sposób można ją opanować. Objaśniono sposoby zminimalizowania zagrożenia niebezpieczeństwem (urządzenia elektroniczne, komputery).
No cover
Article
In basket
Firefighting in modern office buildings / Bill Gustin // Fire Engineering. - 2005/5 Vol. 158 s.59-66.
Tł.tyt.: Taktyka walki z pożarami w nowoczesnych budynkach biurowych
W artykule wyjaśniono różnice w konstrukcjach budynków mieszkalnych i biurowych oraz w sposobach prowadzenia w nich działań gaśniczych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again