Form of Work
Artykuły
(16)
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Andurand R
(2)
Łangowski Krzysztof
(2)
Bond Horatio
(1)
Caspari Oliver
(1)
Chen H.Y
(1)
Chen J.Z
(1)
Chi J.H
(1)
Davidson Rachel A
(1)
Ebert Charles H.V
(1)
Golly Renata
(1)
Gostintsev Y.A
(1)
Horswell J
(1)
Huang Y.L
(1)
Kollinger Hermann
(1)
Konieczny Witold
(1)
Li Shinzeng
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Rumpf Hans
(1)
Ryzhkov A.M
(1)
Yeh S.W
(1)
Zarzycki Jarosław (1969- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(16)
English
(2)
German
(1)
Subject
burze ogniowe
(19)
Pożary
(5)
Przyczyny pożaru
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Lasy
(3)
statystyka pożarnicza
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Pożary lasów
(2)
Pożary masowe
(2)
straty popożarowe
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Historia
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Mgła wodna
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Symulacja
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
pożary historyczne
(1)
pożogi
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
tereny miejskie
(1)
tereny wiejskie
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
tsunami
(1)
wypadki strażaków
(1)
zjawisko fireball
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: place
Australia
(2)
Niemcy
(2)
Azja
(1)
Chiny
(1)
Grecja
(1)
19 results Filter
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.: Wielkie pożary lasów. Rozwój burzy ogniowej w Yellowstone. Cz. II
Jest to kontynuacja artykułu z Prév. Séc. 1998, nr 40, s. 31-36, opisującego wielki pożar parku narodo wego Yellowstone. Przedstawiono narodziny burzy ogniowej, jej rozprzestrzenianie się, podjęte środki interwencyjne i straty. Pożar ugaszono po 80 dniach dzięki obfitym opadom deszczu i śniegu oraz towarzyszącemu im spadkowi temperatury. Spłonęło 520 tys. ha lasów.
No cover
Article
In basket
Burze i tornada ogniowe / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2017/7 strony 52-53.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omawia
No cover
Article
In basket
La tempete de feu / R. Andurand // Préventique Sécurité. - 1998/37 s.97-101.
Fot., tabl.
Tł.tyt.: Burza ogniowa
Obrona Cywilna Stanów Zjednoczonych rozróżnia dwie kategorie pożarów masowych: pożogę oraz burzę ogniową (fire storm). Zdefiniowano i omówiono na przykładach pożogę. Poddano analizie zjawisko burzy ogniowej jako wyniku zmasowanego bombardowania, przebieg jej rozwoju towarzyszące temu zjawiska, (np. wzrost temperatury na ulicy i wewnątrz budynków do 1.000 oC (tysiąca stopni). Przypomniano największe w historii pożary pochodzenia naturalnego w czasach pokoju oraz spowodowane działaniami militarnymi podczas II-giej wojny światowej.
No cover
Article
In basket
Capital punishment / J. Horswell // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2003/June s.32-33.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Klęska stolicy Australii
Przedstawiono przyczyny rozwoju burzy ogniowej, która nawiedziła stolicę Australii. Analiza zdarzeń.
Book
In basket
Hamburg's Firestorm Weather / Charles H.V. Ebert. - Boston; Massachusetts : National Fire Protection Association, 1963. - 10 s. : fig. ; 23 cm.
Tł.tyt.: Burza ogniowa w Hamburgu
Streszczenie: Opis przebiegu wydarzeń jakie nawiedziły miasto Hamburg w dniach 27-28 lipca 1943 r, kiedy bomby zrzucone na misto spowodowały pożar na obszarze 17mln km kwadratowych. Objaśniono zjawisko burzy ogniowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5260/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 29 poz.
Tł.tyt.: Wykorzystanie symulacji modelu rozprzestrzeniania się pożaru do parametrycznych badań rozprzestrzeniania się pożarów w ośrodkach miejskich
Rozprzestrzenianie się pożarów miejskich typu konflagracji aktualnie ma miejsce bardzo rzadko. Najczęściej tego typu pożary z możliwością powstania burz ogniowych mają miejsce na terenach, gdzie występują trzęsienia ziemi. W artykule opisano zintegrowany model zapalności i rozprzestrzeniania się pożarów, umożliwiający ocenę ryzyka powstawania pożarów i skutecznych środków stosowanych przez straż pożarną w takich sytuacjach. Wyniki badań wskazują, że rozprzestrzenianie się masowych pożarów w miastach zależy od wielu zmienych, zarówno odnoszących się do typu i warunków zabudowy oraz zewnętrznych warunków, szczególnie siły wiatru.
No cover
Article
In basket
Australia / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2020/2 strony 12-15.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Opisano gigantyczne pożary buszu w Australii pod koniec 2019 r. Przedstawiono zagrożenia pożarowe występujące w tych rejonach oraz główne źródła ognia. Omówiono metody działania służb oraz sposoby prowadzenia akcji i walki z ogniem w ekstremalnie trudnych warunkach przy ogromnych obszarach objętych pożarem i występowaniu burz ogniowych.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Historia
Tł.tyt.: Taka była wojna bombowa. Miasta niemieckie w burzy ogniowej
Streszczenie: Opowiadanie dotyczące działań bombowych w czasie II wojny światowej. Zniszczone zostały niemieckie miasta Lubeka, Rostock, Kolonia, Berlin. Kronika wojny bombowej w latach 1943-1945. Statystyka strat powojennych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-3315/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Mathematical modelling of the dynamics of fire formations in the open atmosphere / A.M. Ryzhkov, Y.A. Gostintsev // Fire Science and Technology - an International Journal. - 1996/1 Vol. 16 s.13-28.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 42 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Matematyczne modelowanie dynamiki powstania pożarów na otwartej przestrzeni
Oplis kompleksu zagadnień zwiazanych z dynamiką pożaru rozwijającego się na otwartej przestrzeni. W artykule wyjaśniono mechanizm tworzenia się ognia, kuli ognistej, wiru ogniowego oraz burzy ogniowej.
No cover
Article
In basket
San Diego`s continued fight against fire storms // Fire and Rescue. - 2009/75 s.26-27.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.: Jednostki ratownicze San Diego walczą znowu przeciwko burzy ogniowej
Obecnie jednostki ratowniczesan Diego są lepiej przygotowane do walki z pożarami masowymi jakie nawiedzają tereny Kalifornii. W artykule przedstawiono ich strategie i sposoby doskonalenia walki.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Historia
Tł.tyt.; Akcje gaśnicze w czasie wojny
Streszczenie: Przedstawiono różne akcje gaśnicze w czasie wojny w różnych krajach: Anglii, Japonii, Niemiec. Zjawiska burz ogniowych w Lipsku i Hamburgu w czasie wojny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5261/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Burza ogniowa w Strękowie / Witold Konieczny // Przegląd Pożarniczy. - 1959/11 s.4-7.
W połowie sierpnia 1959 r miały miejsce dwa groźne następujące po sobie wypadki:pożar bardzo duży we wsi Zebry - Laskowiec, przerzucił się do odległej ponad 2 km wsi Strękowo (powiat ostrowsko - mazowiecki), gdzie przybrał rozmiary burzy ogniowej. Przedstawiono warunki atmosferyczne, charakterystke zabudowy, rozwój pożaru oraz przebieg akcji gaśniczej.
No cover
Article
In basket
Föhnsturm facht an AdF verletzt / Oliver Caspari // 118 Swissfire.ch. - 2011/10 s.4-7.
Tł.tyt.: Atak burzy ogniowej - ranny strażak
W starówce Sankt Gallen wybuchł welki pożar stodoły, który objął szybko cały obiekt. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej w trudnych warunkach pożarowych. Podczas akcji ranny został jeden strażak.
No cover
Article
In basket
Burza ogniowa / Jarosław Zarzycki // Przegląd Pożarniczy. - 2008/1 s.28-31.
Autor analizuje mechanizm powstawania burzy ogniowej, jej rodzaje i sposoby skutecznego zapobiegania oraz walki z żywiołem.
No cover
Article
In basket
Mądry Japończyk po szkodzie. Cz. 1 / Renata Golly //W: Przegląd Pożarniczy. - 2016/11 s.27-29.
Analiza sytuacji nadzwyczajnej która miała miejsce w Japonii 1.09.1923r. Miało miejsce trzęsienie ziemi, tsunami, pożary i burza ogniowa i to wszystko w ciągu jednego dnia. W artykule przedstawiono ww. zdarzenia.
Article
In basket
Burza ogniowa w Australii. Niszczycielska fala upałów / Hermann Kollinger //W: Brandheiss : najlepszy magazyn strażacki. - 2018 strony 12-19.
Streszczenie: Wyjątkowo gorące, suche dni i północne wiatry każdego roku stwarzają zagrożenie pożarowe dla lasów południowej Australii. W ciągu kilku godzin, za sprawą pustynnego suchego wiatru, temperatury w Sydney, Melbourne, Adelaide czy Perth wzrastają do wartości bliskich 40⁰C. Pożary europejskich lasów w porównaniu z australijskimi burzami ogniowymi stają się małymi ogniskami. W artykule przedstawiono przyczyny pożaru w australijskich lasach oraz różne akcje ratowniczo - gaśnicze.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Statystyczna analiza pożarów w budynku na Tajwanie
Analiza objęła dane statystyczne z ostatniego 20 - lecia. Oparta była na następujących wielkościach prawdopodobieństwa powstania pożaru, częstotliwości i kategorii budynku. Badano pożary w wyniku których powstawały "burze ogniowe" (konflagracja) i duże pożary, biorąc pod uwagę wielkość strat. Analizowano 311 przypadków w tym przyczynę, czas trwania, lokalizację, liczbę poszkodowanych i straty.
No cover
Article
In basket
Grecija: ognennyj sztorm. // Pożarnoe Delo. - 2009/1 s.36-37.
Tł. tyt.: Grecja: burza ogniowa
Przedstawiono statystykę pożarów w 2007 r. Omówiono przyczyny, straty popożarowe oraz udział jednostek ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Mgłą w ogień / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2004/8 s.4-6.
Do stłumienia burzy ogniowej z zapalonego oleju napędowego, której płomienie sięgały kilkunastu metrów, wystarczyło osiem sekund i tylko cztery litry wody. Na terenie CNBOP-u zaprezentowano nowe metody gaszenia które przedstawiono w artykule.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again