Source
Katalog zbiorów
(27)
Form of Work
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(4)
Status
only on-site
(11)
Branch
Czytelnia
(11)
Author
Majder-Łopatka Małgorzata
(3)
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Węsierski Tomasz
(3)
Agostinelli Patrick
(1)
Bauch Markus
(1)
Breś Jacek
(1)
Bubbico Roberto
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Gerasimov G.Ja
(1)
Gierski Edward
(1)
Goss Małgorzata
(1)
Jarząb Urszula
(1)
Jędrysik Jarosław
(1)
Kaczorowska Elżbieta
(1)
Kuziora Łukasz
(1)
Makowski Radosław
(1)
Marcinkowski Paweł
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Mazzarotta Barbara
(1)
Nagler Piotr
(1)
Olcen Dariusz
(1)
Peine Thorsten
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Reimus Mariusz
(1)
Reiner F
(1)
Sendelbach Stefan
(1)
Solarski Jerzy
(1)
Sosin Dariusz
(1)
Trojanowski Piotr
(1)
Verdone Nicola
(1)
Wojtecki Krzysztof
(1)
Woliński Marek
(1)
Wunderlich Christine
(1)
Łyjak Mariusz
(1)
Świerczek Kamil
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
chlor
(27)
Substancje chemiczne
(7)
Substancje toksyczne
(5)
Akcja ratownicza
(4)
Amoniak
(4)
Procesy produkcyjne
(4)
Ratownictwo chemiczne
(4)
Transport materiałów niebezpiecznych
(3)
cysterny
(3)
dyspersja
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Awarie przemysłowe
(2)
Gazy
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Symulacja
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
awarie chemiczne i radiacyjne
(2)
magazyny
(2)
przemysł chemiczny
(2)
systemy dostarczania wody
(2)
Awarie techniczne
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Broń chemiczna
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Katastrofa kolejowa w Białymstoku (2010)
(1)
Kierowanie
(1)
Metody badawcze
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Paliwa
(1)
Palność - badanie
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Szkolenie
(1)
TSP
(1)
Tlenek węgla
(1)
Transport kolejowy
(1)
Wodociąg
(1)
Wyciek gazu
(1)
Wypadki kolejowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zatrucia
(1)
chmura
(1)
kurtyny wodne
(1)
monitoring
(1)
przepisy
(1)
skażenie chemiczne
(1)
spalanie
(1)
tunele
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
zabezpieczenie techniczne
(1)
zagrożenia miejscowe
(1)
złomowiska
(1)
ćwiczenia
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
27 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tabl.
Tł.tyt.: Powstawanie dwuoksyn podczas spalania paliw zawierających chlor
Na podstawie analizy posiadanych kinetycznych danych związanych z wysokotemperaturowymi przekształceniami aromatycznych i zawierających chlor związków, zaproponowano kinetyczny model procesu, który pozwala jakościowo opisać dynamikę procesu powstawania dwuoksyn i dokonywać ilościowych ocen. Przeprowadzono także porównanie rezultatów obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
No cover
Article
In basket
Niebezpieczny złom // Przegląd Pożarniczy. - 1989/1 s.3-5.
Skutki lekceważenia zasad bezpieczeństwa składowania butli po chlorze. Przebieg akcji ratowniczej.
No cover
Article
In basket
Cl2 zawsze niebezpieczny / Edward Gierski // Przegląd Pożarniczy. - 1989/8 s.6-8.
Na terenie Warszawy i województwa magazynowych jest ok. 5300 ton toksycznych środków przemysłowych (TSP).Na szczególną uwagę wśród TSP załuguje chlor magazynowany w znacznych ilościach oraz często stosowany w produkcji. Właściwości chloru oraz przykład pozorowanej akcji ratowniczej na wypadek wycieku chloru.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Celem artykułu było opracowanie matematycznego modelu dla procesu awaryjnego uwolnienia gazów toksycznych takich jak chlor i amoniak. W badaniach analizowano dwa podejścia: dwuwymiarowy i trójwymiarowy opis zjawiska dyspersji gazu. Zastosowano oprogramowanie Aloha i Ansys-Fluent.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11421/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Tł .tyt.: Mobilny system interwencyjny podczas akcji przy wypadku z chlorem. Szybka eliminacja ryzyka wypadków przy cysternie kolejowej
Zaprezentowano mobilny system interwenycjny w przypadku wypadku z chlorem firmy AkzoNobel.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia środowiska. Dioksyny. // Zagrożenia. - 1999/1 s.17-18.
Nazwa dioksyny odnosi się do grupy związków chemicznych, w których niektóre atomy wodowru zastąpione zostały atomami chloru. Ich prawidłowa nazwa chemiczna to dibenzo-p-dioksyny. Omówiono zakres fizjologicznego oddziaływania dioksyn.
No cover
Article
In basket
Conducting realistic chlorine leak training / Patrick Agostinelli // Fire Engineering. - 2005/6 Vol. 158 s.16.
Tł .tyt.; Ćwiczenia strażaków w warunkach wycieku chloru
Opisano ćwiczenia straży pożarnej przeprowadzone w prawdziwej sytuacji wycieku chloru z cystern. Ćwiczenia miały na celu ustalenie procedur taktycznych w chwili wycieku chloru w zależności od lokalizacji cysterny w czasie transportu.
No cover
Article
In basket
Versuche zur Erhöhung der Effizienz beim Niederschlagen von Chlor / Markus Bauch, Thorsten Peine // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2010/1 s.23-26.
Tł.tyt.: Próby zwiększenia wydajności opadu chloru
Wypływ chloru tłumiony jest przez straż pożarną zwykle ze strumieniem wody. W artykule przedstawiono wyniki specjalistycznych badań mające na celu zwiększenie wydajności opadów z gazów. Stwierdzono że tiosiarczan sodu ma znacznie lepsze wchłanianie chloru. Zawodowa straż pożarna przy pomocy specjalistycznego sprzętu dokonała ww. doświadczeń. Przedstawiono doświadczenia i wyniki badań.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15757/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Groźne beczki / Jerzy Ranecki // Przegląd Pożarniczy. - 1996/8 s.19-21.
Zagrożenia związane z eksploatacją chloru, jego charakterystyka i zasady postępowania podczas likwidacji skutków awarii z jego udziałem.
No cover
Article
In basket
Chlorine emergencies / F. Reiner // Crisis Response Journal. - 2007/4 Vol. 3 s.37-39.
Tł. tyt.; Zdarzenia z chlorem
Omówiono główne zasady postępowania dla pierwszych ratowników, w obliczu zdarzeń związanych z wyciekiem chloru lub z chlorem jako bronią chemiczną.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12637/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12864/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11114/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Doba grozy / Krzysztof Wojtecki // Przegląd Pożarniczy. - 1989/7 s.16-19.
9 marca 1989 r niedaleko stacji Białystok Fabryczny nastąpiło wykolejenie pociągu w wyniku czego wywróciły się trzy cysterny z chlorem, jedna się wykoleiła, 2 puste wagony osunęły się na pobocze. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12340/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca zawiera materiały będące własnością PCC Rokita S. A. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Powielanie przetwarzanie czy jakielkolwiek inne wykorzystanie tych danych może się odbyć jedynie za pisemną zgodą właściciela [Za Autorką]
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 39-40.
Streszczenie: Praca ma na celu analizę zagrożeń związanych z produkcją chloru w wybranym zakładzie. Na poczętku autorka charakteryzuje zakład i jego położenie. Potem został opisany proces produkcji chloru jak i zabezpieczenia jakie są wykorzystywane. Następnie została wykonana analiza zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17188/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia wykaz aktów prawnych na stronach 44-45.
Streszczenie: Tematem pracy jest analiza zagrożeń związanych z produkcją chloru. Zakres pracy obejmuje analizę zagrożeń występujących podczas produkcji chloru. Zebrano właściwości fizykochemiczne i toksyczne chloru. Przedstawiono sposoby produkcji chloru. Opisano metody: rtęciową, przeponową, membranową. Scharakteryzowano zbiornik do magazynowania chloru oraz zabezpieczenia jakie występują podczas magazynowania chloru. W drugiej części pracy skupiono się na scenariuszach zdarzeń jakie mogą wystąpić podczas niekontrolowanych uwolnień oraz przeprowadzono dwie serie symulacji przy różnych warunkach pogodowych. Analiza wymaganych systemów zabezpieczeń w magazynach chloru pokazała, że przyjęte systemy zabezpieczeń są wystarczające oraz zabezpieczają magazyny w sposób zapobiegający poważnym awariom przemysłowym. Modelowanie przemieszczania się toksycznej chmury zostały przeprowadzone w programie Aloha. Pokazały one, że na rozprzestrzenianie się toksycznej chmury największy wpływ ma prędkość wiatru oraz położenie otworu z którego wydobywa się niebezpieczna substancja. Mniejszy wpływ na rozprzestrzenianie się chloru ma temperatura otoczenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17070/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia formalno-prawne związane z zabezpieczeniem cysterny po wystąpieniu zdarzenia awaryjnego. W opisywanym przypadku największym problemem nie było uszczelnienie uszkodzonego urządzenia zabezpieczającego, ale ustalenie kto, za co i w jakim stopniu jest odpowiedzialny podczas przemieszczania cysterny do bezpiecznego punktu rozładunku oraz na jakich zasadach powinno się tego dokonać. W myśl obowiązujących przepisów ADR, Państwowa Straż Pożarna nie jest właściwą władzą upoważniona do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu prowadzonego lub nadzorowanego w ramach działań ratowniczych. Stan formalno-prawny jest niespójny i nie pomaga kierującemu działaniami ratowniczymi w podejmowaniu decyzji. W artykule zaproponowano działania zmierzające do poprawy obecnego stanu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again