Źródło opisu
Katalog zbiorów
(31)
Forma i typ
Artykuły
(23)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Autor
Abbasi S.A
(1)
Abbasi Tasneem
(1)
Agrawal R
(1)
Bajkiewicz Grabowska Elżbieta
(1)
Benintendi Renato
(1)
Binio Jakub
(1)
Bu Yu
(1)
Bubbico Roberto
(1)
Casal Joaquim
(1)
Damm Martin
(1)
Eckhoff Rolf K
(1)
Ferraris S
(1)
Frątczak Paweł
(1)
Gambihler Rudolf
(1)
Ghuge S.P
(1)
Griffiths R.F
(1)
Gurjar B.R
(1)
Heidari A
(1)
Janik Paweł
(1)
Jochim Eberhard
(1)
Kapias T
(1)
Kossowska Cezak Urszula
(1)
Krajnov A.Ju
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Lehner Aldo
(1)
Liu Xiao
(1)
Liu Yujin
(1)
Mazzarotta Barbara
(1)
Middha Prankul
(1)
Nam Soonil
(1)
Osiak Łukasz
(1)
Ostrowski Tadeusz
(1)
Podhajny Grzegorz
(1)
Potter George
(1)
Pęksyk Piotr
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Rashtchian D
(1)
Rockwell Scott R
(1)
Romanowski Bogdan
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Sendelbach Stefan
(1)
Sharma R.K
(1)
Skulich Janusz
(1)
Tam V.H.Y
(1)
Tan Wei
(1)
Tauseef S.M
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Van den Bulck Eric
(1)
Van den Schoor Filip
(1)
Verdone Nicola
(1)
Vilchez Juan A
(1)
Villafañe Diana
(1)
Wang Zejun
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Wate S.R
(1)
Wen J.X
(1)
Wierchowicz Małgorzata
(1)
Łabuz Andrzej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(29)
Stany Zjednoczone
(2)
Język
polski
(28)
angielski
(3)
Temat
chmura
(16)
chmura palna
(14)
Badania pożarnicze
(6)
Symulacja
(5)
Wybuchy
(5)
dyspersja
(5)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
LPG
(4)
Obliczeniowa mechanika płynów
(4)
obiekty przemysłowe
(4)
Pyły
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Substancje toksyczne
(3)
VCE
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
badania
(3)
Amoniak
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Badanie wybuchowości
(2)
Dym
(2)
Gazy
(2)
Gazy palne
(2)
Pożary
(2)
Ratownictwo chemiczne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Wyciek gazu
(2)
Zagrożenia toksyczne
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
obliczenia
(2)
zjawisko flash fire
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
BLEVE
(1)
Biomasa
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Grupy szybkiego reagowania
(1)
Klasyfikacja
(1)
LNG
(1)
Meteorologia
(1)
Przemysł
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
QRA
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Toksyczność
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wentylacja
(1)
Woda
(1)
Właściwości pożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
analiza
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
chlor
(1)
chmura radioaktywna
(1)
instalacja chłodnicza
(1)
kompostownia
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
parametry pożarowe
(1)
parkingi
(1)
prognozowanie
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
samozapalenie
(1)
tunele
(1)
turbulencja
(1)
wilgotność
(1)
zjawisko deflagracji
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
ćwiczenia
(1)
Temat: miejsce
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(4)
31 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 32 poz., rys., tab., wykr.
Dyspersja i termodynamika chmury powstałej z wycieków SO3 i oleju
Opisano nowy model dyspersji (rozpraszania) i procesów przebiegających w chmurze powstałej wskutek wycieków SO3 i oleju. Chmura taka może być traktowana jak chmura ciężkiego gazu, w której przebiegają procesy chemiczne i fizyczne. Model rozproszenia ciężkiego gazu oparty jest na modelu dyspersji typu "box". Pasywne zachowanie się chmury opisane jest modelem Gaussiana.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Na atmosferyczną fazę obiegu wody składają się procesy z zakresu zainteresowań hydrologii i meteorologii. Każda z tych dyscyplin naukowych podchodzi do opisu tej fazy obiegu wody we właściwy sobie sposób, uwzględniając różne aspekty. Autorzy omówili zagadnienia związane z: wodą i powietrzem, wilgotnością, kondensacją pary wodnej, chmurami i zachmurzeniem, mgłami i osadami, opadami atmosferycznymi, śniegiem i pokrywą śnieżną, parowaniem, kształtowaniem klimatu i pogody, rolą wody w kształtowaniu klimatu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19368/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pod chmurą amoniaku / Bogdan Romanowski // Przegląd Pożarniczy. - 1996/2 s.25-27.
Działania ratownicze jednostek PSP i służb technicznych przedsiębiorstwa "Morspol" w Warszawie (Tarchomin) usuwające zagrożenie spowodowane rozszczelnieniem instalacji chłodniczej z amoniakiem; uwagi dotyczące m.in. przygotowania sprzętowego PSP do tego typu akcji.
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
O samovosplamenenii dvuchkomponentnoj gazovzvesi / A.Ju. Krajnov // Fizika Gorenija i Vzryva. - 1999/5 s.6-13.
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Samozapalenie się dwóch komponentów chmury gazowej
Przedstawiono wyniki badań dotyczące samozapalenia się dwóch składników chmury gazowej. Opisano przybliżoną zależność analityczną dla pierwszej indukcji samozapalenia się, a także dla krytycznych warunków spalania dwóch składników chmury gazowej w obecności wymiany ciepła z otaczającego środowiska.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Guidelines for Use of Vapor Cloud Dispersion Models. - Wyd.2. - New York : American Institute of Chemical Engineers; Center for Chemical Process Safety, 1996. - 271 s. : tabl., wykr. ; 23 cm + dyskietka.
Zob. D-4.
Tł.tyt.; Wykorzystywanie modeli rozpraszania się chmur par palnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-15470 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Numerical simulation of smoke movement in clean room environments / Soonil Nam // Fire Safety Journal. - 2000/2 Vol. 34 s.169-189.
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Tł .tyt.: Numeryczna symulacja ruchu dymu w otoczeniu niezanieczyszczonym
Omówiono obliczeniowy model umożliwiający określenie ruchu chmury dymu przy pomocy stężeń tlenku węgla w chmurze dymu. Wyniki modelu porównano z wynikami eksperymentalnymi otrzymanymi w małej skali testów. Zanalizowano wpływ szybkości ruchu powietrza, wielkość pożaru, lokalizację pożaru na rozprzestrzenianie się chmury.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Modelowanie dwufazowej ewolucji chmury z wersji chwilowej za pomocą CFD
Program CFD z powodzeniem zastosowano do symulacji w małej skali chwilowego eksperymentu uwolnienia zapłonu metodą Pettitt. Model przypadku dyspersji przeprowadzono na podstawie odpowiednich teorii i istniejących danych eksperymentalnych. Zilustrowano zastosowanie metody CFD do symulacji dyspersji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Riesige Rauchwolke über Blatten / Aldo Lehner // 118 Swissfire.ch. - 2012/7 s.10-11.
Tł.tyt.: Wielka chmura dymu nad kompostownią
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej wielkiego pożaru który wybuchł w kompostowni w Malters (kanton Lucerna).
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14096/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Modeling of dust air flames / Scott R. Rockwell, Ali S. Rangwala // Fire Safety Journal. - 2013/July, Vol. 59 s.22-29.
Bibliogr. 28 poz., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie sposobu spalania się mieszanin pyłowo-powietrznych
Modelowanie sposobu spalania się chmur pyłowo-powietrznych ma bardzo duże znaczenie w bezpiecznym użytkowaniu obiektów przemysłowych, w któych w czasie produkcji tworzą się mieszaniny pyłów z powietrzem. Szczególnie istotne są badania wybuchowości (sposobu spalania się) mieszanin hybrydowych tzn. mieszanin gazów palnych z pyłami. Wyniki wskazują, że na szybkość spalania się takich mieszanin, wpływa nie tylko zawartość tlenu w otoczeniu, ale w równym stopniu szybkość gazyfikacji ziarna pyłu
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Określenie parametrów zagrożeń / Ludwik Wargocki, Janusz Skulich // Przegląd Pożarniczy. - 1987/5 s.21-24.
Parametry obliczeniowe określające zagrożenie toksyczne danej substancji i obłoku chmury.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12877/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Notarzteinsätze bei Bränden in Industrieanlagen / Martin Damm, Rudolf Gambihler // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2004/9 s.621-624.
Tł .tyt.: Akcje ratownicze przy pożarze zakładu przemysłowego
Przedstawiono przebieg akcji ratowniczej podczas pożaru zakładu przemysłowego oraz niebezpieczeństwo toksycznej chmury ze spalającego się materiału.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Toxic orange / George Potter // Industrial Fire Journal. - 2015/100 s.24-23.
Tł.tyt.: Toksyczny pomarańcz
12.02.2015 r, Nad hiszpańską Katalonią unosi się pomarańczowa toksyczna chmura. To skutek czwartkowego wybuchu w zakładach chemicznych w Igualadzie. Przyczyną było wymieszanie się kwasu azotowego z chlorkiem żelaza. Lokalne władze nakazały mieszkańcom czterech miejscowości na północnym wschodzie Hiszpanii niewychodzenie z domów. Rzeczniczka katalońskiej straży pożarnej poinformowała, że podczas rozładunku przed zakładem w miejscowości Igualada z nieznanych powodów wymieszały się chemikalia. Po godz. 16 poinformowano, że połączyły się kwas azotowy i chlorek żelaza. Doszło do eksplozji, zapaliła się ciężarówka i powstała pomarańczowa chmura. Mówi się o trojgu rannych. Łącznie 60 tys. osób - mowa tu o mieszkańcach Igualady oraz trzech innych miejscowości: Odeny, Santa Margaridy de Montbui oraz Vilanovy del Cami - ma nakaz pozostania w domach. Chemikalia są żrące i mogą wywoływać podrażnienia. W artykule omówiono przebieg ww. zdarzeń
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Czynniki kształtujące sytuację taktyczną w ratownictwie chemiczno-ekologicznym cz.1 / Andrzej Łabuz // Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - 2002/1 s.38-39.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Tab.
Podano podstawowe definicje pojęć stosowanych w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Omówiono rodzaje zagrożeń, sfery rozprzestrzeniania, chmury gazowe w atmosferze, strefy zagrożenia w atmosferze.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ratownictwo chemiczne - kwas chlorosulfonowy / Tadeusz Ostrowski // Przegląd Pożarniczy. - 1972/5 s.15-17.
Bibliogr. 3 poz.
Właściwości fizykochemiczne kwasu chlorosulfonowego oraz powstawanie chmury dymu wskutek uszkodzenia pojemników z kwasem.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Predicting the flammable region reach of propane vapor clouds / Juan A. Vilchez, Diana Villafañe, Joaquim Casal // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2014/May, Vol. 29 s.1-7.
Bibl. 12 poz., tab.
Tł .tyt.: Przewidywanie regionu łatwopalnego wzbogaconego chmurą palnego propanu
Paliwa gazu ciekłego są szeroko stosowane na całym świecie i cały czas wzrasta zużycie LNG i LPG. Jednak przy użyciu tych paliw można prowadzić do wypadku, jeśli są one uwalniane do środowiska. W artykule zdefiniowano współczynik pomiędzy odległością na której występuje niższe stężenie granic palności i takie, które odpowiadają widzialnym konturom obłoku pary.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Numerical simulation of propane detonation in medium and scale geometries / J.X. Wen, A. Heidari, S. Ferraris, V.H.Y Tam // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/2 Vol. 24 s.187-193.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Numeryczna symulacja wybuchu propanu w skali średniej i geometrycznej
Rozwinięto strategiczny model analizy konsekwencji wybuchu gazu w średniej i dużej skali. Model jest oparty na równaniu Eulera. Wnioski z niniejszej analizy są zgodne z dowodami sądowymi o odszkodowanie w niektórych historycznych wypadkach.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Laminar jet modelling for hazardous area classification / Renato Benintendi // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/2 Vol. 24 s.123-130.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 31 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie laminarnego strumienia do klasyfikacji obszarów niebezpiecznych
W niniejszym artykule omówiono modelowanie turbulentnego przepływu strumienia mające na celu opracowanie metody szacowania wielkości wybuchowych chmury z zastosowaniem liczby Reynoldsa do schematu klasyfikacji obszarów niebezpiecznych. Wyniki badań pokazują że norma EN 60079-10 (2009) w dużej mierze przecenia rzeczywiste rozmiary chmury powstałej z wycieku rur lub ichnieszczelności. Z drugiej strony strumienie laminarne możliwe są również w umiarkowanie wysokiej liczbie Reynoldsa.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej