Form of Work
Artykuły
(48)
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Podgórski Marek
(3)
Różycki Marek
(2)
Zaleski Bogdan
(2)
Aleksandrowicz Tomasz
(1)
Bernaciak Zdzisław
(1)
Fienko Radosław
(1)
Fricke Uwe
(1)
Försth Michael
(1)
Gryz Krzysztof
(1)
Guzik Aleksandra
(1)
Hayes A
(1)
Hayes Greg
(1)
Jerzmański Jan
(1)
Joniec Waldemar
(1)
Kardas Dariusz
(1)
Karpowicz Jolanta
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Liedtke Martin
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Markiewicz Maria Teresa
(1)
Markowski Adam S
(1)
Matuzik Marian
(1)
Maślak Mariusz
(1)
Mering Leszek
(1)
Miegoń Mirosław
(1)
Modin Häkan
(1)
Najmiec Andrzej
(1)
Nawara Wojciech
(1)
Niskanen Toivo
(1)
Nowak Stanisław
(1)
Obważanek Paweł
(1)
Pchałek Marcin
(1)
Piechocki Jacek
(1)
Pinkenburg Günther
(1)
Pościk Adam
(1)
Ptak Szymon
(1)
Płotica Marek
(1)
Rich Ivan
(1)
Rojek Zdzisław
(1)
Rushbrook F
(1)
Stefko Agnieszka
(1)
Stępień Łukasz
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Sundström Björn
(1)
Surowy Łukasz
(1)
Tuzimek Zbigniew
(1)
Wagner Christian
(1)
Wiatr Julian
(1)
Wolska Agnieszka
(1)
Wąsowicz Paweł
(1)
Zając Sławomir
(1)
Zeeuwen P
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(53)
Germany
(1)
Language
Polish
(53)
German
(1)
Subject
dyrektywy
(54)
SEVESO
(11)
Unia Europejska (UE)
(11)
przepisy
(10)
Awarie przemysłowe
(7)
Zagrożenie wybuchowe
(6)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(5)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Normalizacja
(3)
Ochrona środowiska
(3)
prawo międzynarodowe
(3)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(3)
Środki ochrony indywidualnej
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(2)
Budownictwo
(2)
ISO
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Strefa zagrożenia wybuchem
(2)
Transport kolejowy
(2)
Urządzenia elektryczne
(2)
Urządzenia gaśnicze
(2)
ochrona zdrowia
(2)
odpady niebezpieczne
(2)
tunele
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
ADR
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Alarmowanie
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
COMAH
(1)
Działania operacyjne
(1)
Elektryczność
(1)
Energetyka
(1)
Gazy palne
(1)
Generatory
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Instytucje
(1)
Kable
(1)
Klasyfikacja
(1)
Klimat
(1)
Klimatyzacja
(1)
Mieszaniny
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona przeciwwybuchowa
(1)
Odpady
(1)
Odzież ochronna
(1)
Pojazdy
(1)
Pojazdy uprzywilejowane
(1)
Pole elektromagnetyczne
(1)
Powódź
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Przemysł
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Statki wodne
(1)
Transport
(1)
Transport drogowy
(1)
Urządzenia
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Wentylacja
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Wyroby
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zasilacz awaryjny
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
alarmy fałszywe
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
awarie
(1)
butle gazowe
(1)
dokumentacja
(1)
elektromechanika
(1)
halony
(1)
informacja
(1)
infrastruktura
(1)
instalacja przemysłowa
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
izolacja
(1)
koleje linowe
(1)
konferencje
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
oleje syntetyczne
(1)
planowanie taktyczne
(1)
przemysł chemiczny
(1)
scenariusz zdarzeń
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
tereny górskie
(1)
Subject: place
Finlandia
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
54 results Filter
No cover
Article
In basket
Establishments that come under the scope of the Directive Seveso II / Sławomir Zając // W: Ambitious Without Borders - AmBeGran / ed. Oksana Galarowicz. - Warsaw : BEL Studio Sp. z o.o., 2012. - s.133-144 .
Temat: dyrektywy ; SEVESO
Tł.tyt.: Ustanowienia, które wchodzą w zakres dyrektywy Seveso II
No cover
Article
In basket
Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach / Waldemar Joniec // Rynek Instalacyjny. - 2019/4 strony 74-75.
Sygnatura CP-37
Streszczenie: Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania. W artykule przedstawiono nowe regulacje.
No cover
Article
In basket
Nowe kryteria oceny odporności ogniowej / Jacek Piechocki // Przegląd Pożarniczy. - 1996/2 s.47-48.
Kryteria oceny odporności ogniowej zgodnie z wymogami Unii Europejskiej
No cover
Article
In basket
Proces normalizacji oraz zasady tworzenia norm krajowych i międzynarodowych / Włodzimierz Suchecki // W: Logistyka i technika. Informatyka i łączność. Współpraca międzynarodowa i wykorzystanie środków unijnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, 2013. - s. 110-118 .
Sygn.: W-1037
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania normy N SEP-E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
No cover
Article
In basket
Dyrektywa powodziowa w polskim prawie // Prawo i Środowisko. - 2010/2 s.38-40.
Omwóienie prac przygotowawczych do nowej dyrektywy powodziowej w Polsce.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule omówiono najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu dotyczącym środków ochrony indywidualnej z odniesieniami do dotychczas obowiązującej dyrektywy nr 89/686/EWG. 19 i 20 stycznia 2016 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze i jedyne czytanie „Propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej i wycofania dyrektywy Rady 89/686/EWG” połączone z głosowaniem. Podstawą głosowania w PE był opublikowany przez Radę Europejską 4 września 2015 r. skonsolidowany tekst, wypracowany w „trilogu”, czyli w trakcie spotkań trójstronnych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, czyli instytucjami zaangażowanymi w proces ustawodawczy UE. Nieformalne negocjacje w trilogu przed każdorazowym czytaniem pozwalają znacznie skrócić zwykły tryb postępowania ustawodawczego. Ponieważ PE wprowadzając własne zmiany redakcyjne i niewielkie uzupełnienia, wyraził zgodę na wynegocjowane w trilogu zmiany, rozporządzenie ŚOI — po ocenie zmian wprowadzonych przez Parlament przez Komisję Europejską i Radę — mogło zostać bez zwłoki, 31 marca 2016 r. , opublikowane. Nowe rozporządzenie zastąpiło dyrektywę ŚOI 89/686/EWG.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.58 poz.
Celem artykułu jest ocena dokumentów planistycznych z obszaru Poznania pod względem zapisów dotyczących zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. Wykonywanie pracy przebiegało w następujących etapach: określenie lokalizacji zakładów ZZR na terenie Poznania, przyporządkowanie poszczególnym zakładom miejscowych planów, przeprowadzenie analizy zapisów dostępnych dokumentów planistycznych. W analizach wykorzystano metodę opisową. Wnioski: Informacja o lokalizacji zakładu ZZR i zagrożeniu poważną awarią znajduje się tylko w jednym na trzy analizowane zestawy dokumentów planistycznych. Można to próbować wyjaśnić tym, że wszystkie analizowane miejscowe plany zostały uchwalone przed wprowadzeniem obowiązku ich opiniowania pod względem zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi i tylko jeden z rozważanych zakładów został zgłoszony jako ZZR przed uchwaleniem planu. Optymizmem nastrajają wyraźne zapisy – wprowadzone do aktualizacji studium z 2014 r. – o istniejących na terenie Poznania zakładach ZZR, strefach zagrożeń wokół nich i możliwościach wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie zaobserwowano, aby pojęcie odległości bezpiecznej było używane w praktyce planistycznej. W artykule przedstawiono regulacje prawne obowiązujące na dzień 15 września 2015 r. oraz propozycje zmian związanych z koniecznością dostosowania przepisów obowiązujących w Polsce do wymagań nowej Dyrektywy Seveso III, która weszła w życie 1 czerwca 2015 r. Zdaniem autorki warto zastanowić nad rozszerzeniem projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości przy lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii o referencyjny model matematyczny do wyznaczania stref zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG / Adam Pościk // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2013/1 s.10-12.
Sygnatura CP-103
W artykule omówiono najważniejsze zmiany do dyrektywy 89/686/EWG proponowane przez Komisję Europejską oraz możliwe konsekwencje wynikające z tych zmian dla producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej.
No cover
Article
In basket
vfdb - Richtlinienentwurf: Risikoangepasste Reaktion der Feuerwehren auf automatische Meldungen aus Brandmelde - und Sprinkleranlagen // FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift [do nr 9/2001 tytuł czasopisma:112-Magazin der Feuerwehr]. - 2002/8 s.458-463.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Rys., tab.
Tł.tyt.: Projekt dyrektywy vfdb: analiza ryzyka reakcji strażaków na automatyczny meldunek o wykryciu pożaru i zadziałaniu tryskaczy
Prezentacja dyrektywy vfdb dotycząca automatycznego meldowania o zagrożeniu. Definicje i zalecenia dotyczące minimalizowania liczby fałszywych alarmów.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., tab.
Tł.tyt.: Badania porównawcze metod badawczych do oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego materiałów wnętrza autobusu
Niniejszy artykuł skupia się na szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego materiałów wykończeniowych autobusu. Szeroko zastosowany test ISO 3795/FMVSS 302 poddany został wielokrotnej krytyce, z tego powodu że jest przeprowadzany w małej skali laboratoryjnej. Przeprowadzono badania materiałów wnętrza autobusu przy pomocy testów ISO 3795, ISO 6941 i ISO 5658-2. Wyniki badan.
No cover
Article
In basket
Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r w sprawie oceny niektórych planów i programów na środowisko. Dyrektywa ta także uwzględnia infrastrukturę ytransportową. Omówiono wpływ infrastruktury transportowej na środowisko.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Niepraktyczne wymagania dotyczące zużycia energii i wpływu pojazdów uprzywilejowanych na środowisko
Streszczenie: „Dyrektywa w sprawie ekologicznych pojazdów drogowych” (dyrektywa 2009/33 / WE) uzupełnia unijne prawo dotyczące zamówień publicznych o kryteria środowiskowe dotyczące zamówień na pojazdy drogowe przez organy publiczne i podmioty świadczące usługi transportu drogowego na drogach. Celem jest promocja sprzedaży produktów energooszczędnych. Jednak dyrektywa 2009/33 / WE zezwala na zwolnienie niektórych pojazdów uprzywilejowanych ze standardowych wymagań. Jednak istniejące przepisy wydają się niepraktyczne i wymagają dostosowania.
No cover
Article
In basket
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem / Marek Podgórski // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2005/3 s.22-24.
Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego z 16 grudnia 1999 wymaga, aby pracodawca posiadał dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem i dokonywał jego okresowej aktualizacji. Omówiono zawartość dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, ocenę ryzyka wybuchu.
No cover
Article
In basket
Safety at Sea / Ivan Rich // International Fire Fighter. - 2011/31, August s.55-58.
Tł.tyt.: Bezpieczeństwo na morzu
Pomimo istnienia standardów bezpieczeństwa morskiego od 1914 roku, to tylko w ostatnich latach, pożary statków zostały uwzględnione w dyrektywie SOLAS. W artykule przedstawiono now przepsiy dotyczące bezpieczeństwa życia na morzu z uwzglednieniem pożarów na statkach i innych obiektach na morzu.
No cover
Article
In basket
Problematyka odpadów niebezpiecznych i rozumienie pojęcia gospodarowania nimi w kontekście praw UE.
No cover
Article
In basket
Nowa dyrektywa SEVESO III / Wojciech Nawara // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2012/4 s.29-30.
Omówiono przyczyny i cel zmian dyrektywy Seveso II oraz najistotniejsze zmiany wprowadzone dyrektywą Seveso III.
No cover
Article
In basket
Zaprezentowano normę wypełniającą postanowienia dyrektywy ATEX 100A, związaną z wymaganiami dotyczącymi urządzeń nieelektrycznych przewidywanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Book
In basket
Streszczenie: Zawiera: komentarz, tekst dyrektywy, wyciąg z ustawy - prawo ochrony środowiska, przepisy wykonawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1984/1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Prawidłowe zaklasyfikowanie środków ochrony indywidualnej do jednej z trzech kategorii skutkuje wyborem odpowiedniej procedury postępowania podczas oceny zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia zawartymi w dyrektywie 89/686/EWG przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na rynek UE. Punktem wyjścia do kategoryzacji środków jest ich przeznaczenie, a tym samym zakres właściwości ochronnych, określony przez producenta. Podstawowym dokumentem, który zawiera informacje na temat kategoryzacji środków ochrony indywidualnej jest wspomniana dyrektywa. Komisja Europejska opracowuje również dokumenty będące wytycznymi do kategoryzacji, które zawierają przykłady kategorii różnych grup środków ochrony indywidualnej, ułatwiając producentom prawidłowy proces klasyfikacji. W artykule zostały omówione zasady kategoryzacji środków ochrony indywidualnej na przykładzie rękawic i obuwia, wskazano źródła informacji na temat kategoryzacji oraz podano przykłady rękawic i obuwia zaliczanych do każdej z trzech kategorii środków ochrony indywidualnej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again