Forma i typ
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(3)
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
Placówka
Czytelnia
(4)
Autor
Feluch Wojciech Władysław
(2)
Archer David
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Dąbrowski Zbigniew
(1)
Hill Alice C
(1)
Kakenmaster William
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kępka Tomasz
(1)
Lasocki Jakub
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Matuszewska Anna
(1)
Rogulska Magdalena
(1)
Samson-Bręk Izabela
(1)
Tańska Natalia
(1)
Werner Kurt
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Ziemba Joe
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(9)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(8)
angielski
(2)
Temat
efekt cieplarniany
(10)
Dwutlenek węgla
(3)
Gazy
(3)
Emisja gazów i pyłów
(2)
Klimat
(2)
zmiany klimatyczne
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Koronawirusy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
halony
(1)
kontrola
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(3)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Globalne ocieplenie: zrozumieć prognozę / David Archer. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 199 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.
Streszczenie: Autor tłumaczy najważniejsze zagadnienia dotyczące efektu cieplarnianego, objaśnia założenia podstawowych modeli klimatu oraz sprzężenia zwrotne wpływające na wyniki modelowania zjawisk klimatycznych. Omawia również obieg węgla w przyrodzie ze szczegółowym wyjaśnieniem procesów zachodzących w oceanach i na lądzie. Podejmuje zagadnienia związane z prognozą klimatyczną, a także potrzebami, możliwościami i skutecznością działań w zakresie ochrony klimatu globalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19202/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14986/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Climate change in the time of coronavirus / Alice C. Hill, William Kakenmaster // W: Crisis Response Journal. - 2020/2 vol. 15 strony 16-18.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Zmiany klimatu w czasach koronawirusa.
Streszczenie: Autorzy ostrzegają, że chociaż obecna pandemia przyniosła największy roczny spadek emisji dwutlenku węgla w zarejestrowanej historii, nie można odwrócić uwagi od kluczowych wysiłków potrzebnych do trwałej redukcji emisji. Musimy przygotować się i dostosować się do skutków zmiany klimatu.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11549/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Walka o ozon / Ariadna Koniuch // Przegląd Pożarniczy. - 2015/10 s.30-32.
Omawia zagadnienia walki z gazami cieplarnianymi, podaje przykłady tych gazów oraz listę substancji zubażających warstwę ozonową. Przedstawia przepisy międzynarodowe, szczególnie europejskie oraz działania podejmowane na rzecz ochrony warstwy ozonowej, wymienia zadania PSP w tym zakresie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Dokonano analizy cyklu WtW paliw metanowych. Taka analiza pozwala na ocenę wpływu paliwa na środowisko w całym cyklu jego życia, począwszy od pozyskania surowców, poprzez wytwarzanie, magazynowanie, transport i dystrybucję, aż do zużycia w silniku pojazdu. Daje to rzetelną podstawę do porównania paliw metanowych z paliwami konwencjonalnymi. Przedstawiono i porównano podstawowe aspekty metodyki WtW i LCA. Wykazano, że w przypadku oceny wpływu na środowisko paliw silnikowych korzystniejsze jest zastosowanie podejścia WtW, które z zasady odnosi się do nośników energii w transporcie, w odróżnieniu od analizy LCA mającej charakter uniwersalny. Dokonano też przeglądu dotychczasowych publikacji traktujących o analizie WtW paliw metanowych i przedstawiono wybrane wyniki badań. Na tej podstawie jednoznacznie stwierdzono, że w porównaniu z benzyną i olejem napędowym zastosowanie paliw metanowych w pojazdach umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w perspektywie całego cyklu życia paliwa. Jest to wyraźnie widoczne zwłaszcza w przypadku biogazu wytwarzanego z surowców odpadowych pochodzenia organicznego. Jednocześnie można zaobserwować pewne różnice, niekiedy znaczne, w wartościach emisji GHG wyznaczonej dla tych samych paliw przez różnych autorów. Z jednej strony nie ma to wpływu na pozytywną ocenę skutków zastosowania paliw metanowych w pojazdach, jednak z drugiej strony wskazuje na silną wrażliwość wyników badań prowadzonych metodą WtW na przyjęte założenia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Parametry charakteryzujące zagrożenia związane ze stosowaniem technologii gaszenia gazem.
Streszczenie: W artykule scharakteryzowano parametry opisujące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego, wynikające ze stosowania gazowych środków gaśniczych. Ponadto omówiono metody zmierzające do ograniczenia oraz likwidacji możliwych zagrożeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.; Bezpieczne ekologicznie czyste środki gaśnicze tłumiące pożar
Analiza wpływu róznych gazów obojętnych i związków fluoropochodnych na powstawanie efektu cieplarnianego. Opis własności fizykochemicznych ww. związków z uwzględnieniem ich wpływu na efekt cieplarniany. Tabelaryczne ujecie 20 grup substancji i ich wpływu na zmniejszenie stężenia ozonu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Czas zmienić baterie / Lech Lewandowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2008/7 s.15-17.
Większość naukowców zgadza się z twierdzeniem, że na skutek efektu cieplarnianego grozi światu śmiertelne niebezpieczeństwo. Odpowiedzia polityków na to zagrożenie są działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W tych wysiłkach proekologicznych niewątpliwie przoduje Unia Europejska.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-9462/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej