Źródło opisu
Katalog zbiorów
(12)
Forma i typ
Artykuły
(6)
Książki
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Autor
Abbadie Luc
(1)
Baudouin Michel
(1)
Błaszczyk Mieczysław K
(1)
Czekaj Konrad
(1)
Földi Laszlo
(1)
Kaczmarowski Jan
(1)
Kuti Rajmund
(1)
Proćków Jarosław
(1)
Rochala Paweł
(1)
Sawicki Tomasz
(1)
Skóra Jacek
(1)
Swendrak Jakub
(1)
Szajewska Anna
(1)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(1)
Weiner January
(1)
Wiler Karol
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
ekosystem
(12)
Lasy
(6)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pożary masowe
(3)
pożary przestrzenne
(3)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(2)
Pożary lasów
(2)
ekologia
(2)
Gleba
(1)
Leśnictwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
biologia
(1)
przepisy
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Temat: miejsce
Australia
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(3)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Ochrona środowiska
(1)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Mikrobiologia środowisk / Mieczysław K. Błaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 399 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Pierwszy polski podręcznik z zakresu mikrobiologii różnych środowisk (environmental microbiology), uwzględniający środowiska skrajne. Autor scharakteryzował wspólnotę bakterii (microbial community), podał jej klasyfikację i metody identyfikacji. Książka omawia także: wpływ wybranych czynników środowiskowych na jej skład, związki mutualistyczne pomiędzy bakteriami oraz bakteriami a eukariotami, mikrobiologię powietrza oraz inne zagadnienia z tego obszaru.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19203/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeksy
Streszczenie: Książka przedstawia genezę i charakterystykę lasu, życie drzew, klimaty i pory roku, łańcuchy pokarmowe oraz miejsce lasu wśród innych formacji roślinnych Ziemi. Dodatkowo można znaleźć w niej opisy wszystkich gatunków leśnych: m.in. drzew, krzewów, grzybów, porostów i mszaków oraz zwierząt i śladów zwierząt. Przewodnik został wzbogacony o informacje na temat polskich lasów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19428/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Characteristics of Forest Fires and their Impact on the Environment / Laszlo Földi, Rajmund Kuti // Academic and Applied Research in Military and Public Management Science. - 2016/1 Vol. 15 s.5-17.
Bibliogr. 29 poz.
Tł.tyt.: Właściwości pożarów lasów i ich wpływ na środowisko
Artykuł ma na celu pomóc w proces rehabilitacji ekosystemów leśnych a szczególnie kultury leśnej i agrarnej po pożarach masowych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Życie i ewolucja biosfery: podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. - Wyd.2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 608 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Książka przedstawia główne zagadnienia współczesnej ekologii, rozumianej jako program badawczy biologii - nauki podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii ekosystemów, w tym - funkcjonowania globalnego ekosystemu Ziemi (biogeochemia, paleoekologia) oraz problematyki kształtowania się różnorodności biosfery. Nacisk położono także na problemy metodologii nauk przyrodniczych i naukowy krytycyzm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19231 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prawne środki ochrony przeciwpożarowej lasu / Tomasz Sawicki // Prawo i Środowisko. - 2012/2 s.115-124.
Bibliogr. 3 poz.
Pożary to jedna z najgroźniejszych klęsk ekologicznych dotykających lasy, ponieważ ogień jest jednym z podstawowych czynników zakłócających przebieg procesó życiowych niemal we wszystkich ekosystemach roślinnych. Omówiono przyczyny powstania pożaru lasu, prawne zasady korzystania z lasu, karną ochronę przeciwpożarową lasu, prawne dochodzenie roszczeń oraz uprawnienia do egzekwowania prawa.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prawa lasu. Cz. 2 / Karol Wiler // Przegląd Pożarniczy. - 2016/7 s. 22-24.
Omawia sposoby poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego lasów, poprzez właściwe określenie celów do realizacji, organizacji ochrony przeciwpożarowej, infrastruktury, monitorowania sytuacji pożarowej oraz szkoleń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pirologia leśna / Jan Kaczmarowski // Przegląd Pożarniczy. - 2016/7 s. 25-29.
Przedstawia przyrodnicze podstawy występowania i rozwoju pożarów leśnych. Omawia poszczególne warstwy roślinności lasu (ściółka leśna, runo leśne, leżanina, podszyt, korony drzew, posusz) oraz ich specyfikę pod względem pożarowym - palność, intensywność rozprzestrzeniania ognia, możliwy wpływ na przebieg pożaru.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Spalona Australia / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/2 strony 16-19.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano specyficzny ekosystem roślinny w Australii i niezwykłe właściwości przystosowawcze roślin do przetrwania lokalnych pożarów i odtwarzania roślinności. Omówiono wpływ działalności człowieka na wzrost zagrożenia pożarowego i możliwości regeneracji ekosystemu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wielkoobszarowe pożary lasów w Polsce / Ryszard Szczygieł // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2012/1 s.67-78.
Przedstawiono charakterystykę zagrożenia lasów Polski i występowania pożarów w l. 1990-2009, z omówieniem problematyki wielkoobszarowych pożarów, przyczyn ich powstawania oraz zasad przeciwdziałania.
Brak okładki
Pozostałe zbiory
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15292/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-48.
Streszczenie: Celem pracy było określenie jaki wpływ mają pożary obszarów naturalnych na środowisko i ekosystem. Niniejsza praca ma charakter teoretyczny. W pierwszej części pracy zostały przedstawione definicje związane z omawianym tematem a także przedstawienie charakterystyk lasów na obszarach Polski oraz w innych strefach klimatycznych. Przeanalizowane także zostały czynniki warunkujące wystąpienie pożaru. W późniejszym etapie pracy przedstawione i przeanalizowane zostały wpływy pozytywne jak i negatywne jakie pożar wywiera na główne obszary budujące środowisko oraz ekosystem. Przedstawiono zarówno wpływ na przyrodę nieożywioną jak i ożywioną. Przeanalizowano również wpływ na zwierzęta gospodarskie, które mimo, że nie związane ściśle ze środowiskiem leśnym często giną w skutku rozprzestrzeniania się takich pożarów. Oszacowano również koszty niezbędne do rewitalizacji obszarów dotkniętych pożarem. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18198/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15289/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej